Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства україни


Список документов в категории

Название
"Про уточнення показників кошторисного прибутку, адміністративних витрат і вартості людино-години по розрядах складності робіт в будівництві" ( 10/8-174 ) ("Об уточнении показателей сметной прибыли, административных расходов и стоимости человеко-часа по разрядам сложности работ в строительстве")
"Про індекси і показники визначення кошторисної вартості проектно-дослідницьких робіт" ( 10/8-170 ) ("Об индексах и показателях определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ")
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 3. Кам"яні роботи (Отраслевые нормы времени на строительные, монтажные и ремонтно-будівельні работы. Сборник ГН 3. Каменные работы)
ДБН Д.1.1-2-99. Зміна N1, ДБН Д.2.2-99. Зміна N3 (ДБН Д.1.1-2-99. Изменение N1, ДБН Д.2.2-99. Изменение N3)
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Загальна частина (Отраслевые нормы времени на строительные, монтажные и ремонтно-будівельні работы. Общая часть)
ДБН Д.2.3-99. Зміна ДБН Д.1.1-3-99. Зміна N 1. ( 2, ) (ДБН Д.2.3-99. Изменение ДБН Д.1.1-3-99. Изменение N 1.)
"Про індекси зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт і продукції промислового виробництва станом на 1 квітня 2006 року" ( 10/8-427 ) ("Об индексах изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ и продукции промышленного производства состоянием на 1 апрель в 2006 году")
Про введення в дію нових нормативів опору теплопередачі огороджуючих конструкцій житлово-цивільних будинків і споруд для нового будівництва, реконструкцій та капітальних ремонтів ( 247 ) (О введении в действие новых нормативов сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций жилищно-гражданских домов и сооружений для нового строительства, реконструкций и капитальных ремонтов)
"Про твердження і введення в дію Загальної частини і Збірки ГН 3 "Кам"яні роботи" Галузевих норм часу на будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи." ( 11/7-126 ) ("Об утверждении и введении в действие Общей части и Сборника ГН 3 "Каменные работы" Отраслевых норм времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.")
"Про показники опосередкованої вартості споруди житла по регіонах України" ( 10/8-165 ) ("O показателях опосредованной стоимости coopужения жилья по регионам Украины")
"Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2005р. N 444-р "Про затвердження плану додаткових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями" ( 5 ) ("О выполнении распоряжения Кабинета Министров Украины от 3 2005р ноября. N 444-р "Об утверждении плана дополнительных мероприятий по созданию благоприятных условий жизнедеятельности лиц с ограниченными физическими возможностями")
Рішення 27 січня 2006 р. N 1. Про основні завдання Міністерства будівництва, apхітектури та житлово-кoмунального господарства України на 2006 piк (Решение 27 января 2006 г. N 1. Об основных заданиях Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины на 2006 год)
"Про Порядок визначення вартості кoмплексної державної експертизи" ( 10/8-400 ) ("О Порядке определения стоимости комплексной государственной экспертизы")
Про пільги ветеранам військової служби