Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Мінтрансзв"язку України


Список документов в категории

Название
Про затвердження Експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі ( 488 ) (Об утверждении Эксплуатационных норм среднего ресурса пневматических шин колесных транспортных средств и специальных машин, выполненных на колесных шасси)
Про будівництво автомобільних доріг в Україні ( 16 ) (О строительстве автомобильных дорог в Украине)
Про затвердження Порядку видачі дозволів та погоджень на розміщення і будівництво об"єктів сервісу, будівель побутово-торговельного призначення, рекламоносіїв на автомобільних дорогах загального користування ( 33 ) (Об утверждении Порядка выдачи разрешений и согласований на размещение и строительство объектов сервиса, зданий обиходно-торгового назначения, рекламоносіїв на автомобильных дорогах общего пользования)
Про затвердження відомчих ресурсних елементних кошторисних норм на ремонт автомобільних доріг і мостів ( 325 ) (Об утверждении ведомственных ресурсных элементных сметных норм на ремонт автомобильных дорог и мостов)
Про затвердження Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів залізничного транспорту і метрополітенів ( 507 ) (Об утверждении Положения о порядке принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов железнодорожного транспорта и метрополитенов)
Про виконання робіт з будівництва та ремонту під'їзних залізничних колій ( 855 ) (О выполнении работ по строительству иd ремонта подъездных железнодорожных путей)
Про затвердження Положення про взаємовідносини підприємств електроенергетики і зв"язку при проектуванні, будівництві, реконструкції та експлуатації електромереж 0,4 кВ із сумісним підвішенням проводів проводового мовлення ( 28 ) (Об утверждении Положения о взаимоотношениях предприятий электроэнергетики и связи при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатаци электросетей 0,4 кв из совместным підвішенням проводов проводового речь)
Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів у сфері телекомунікацій ( 180 ) (Об утверждении Порядка принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов в сфере телекоммуникаций)
Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів у сфері телекомунікацій ( 180 ) (Об утверждении Порядка принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов в сфере телекоммуникаций)
Про затвердження Програми модернізації (ліквідації) аварійно- небезпечних будівель і споруд підприємств Мінтрансу ( 819 ) (Об утверждении Программы модернизации (ликвидаци) аварійно- опасных зданий и сооружений предприятий Минтранса)
Про створення Дирекції з будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві ( 262 ) (О создании Дирекции из строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода через г. Днепр в г. Киеве)
Про створення єдиної транспортної мережі зв"язку ( 439 ) (О создании единой транспортной сети связи)
Про організацію виконання робіт з будівництва і ремонту під'їзних залізничних колій та забезпечення безпеки руху ( 331 ) (Об организации выполнения работ по строительству иd ремонта подъездных железнодорожных путей и обеспечения безопасности движения)
Про вирішення проблемних питань з реконструкції маякового комплексу о. Зміїний ( 143 ) (О решении проблемных вопросов из реконструкции маячного комплекса о. Змеиный)
Про затвердження нової редакції Статуту ДП "Донецька дирекція будівництва метрополітену" ( 7 ) (Об утверждении новой редакции Устава ДП 'Донецка дирекция строительства метрополитена')
Про внесення доповнення до пункту 1 наказу Міністерства транспорту України від 23.08.2002 р. N 582 ( 212 ) (О внесении дополнения к пункту 1 приказа Министерства транспорта Украины от 23.08.2002 г. N 582)
Про введения в дію рішення Колегії від 16.05.2003 р. N 16 "Про будівництво автомобільних доріг в Україні" ( 437 ) ("Про введения в действие решения Коллегии от 16.05.2003 г. N 16 ""О строительстве автомобильных дорог в Украине""")
Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва ( 322 ) (О порядке утверждения инвестиционных программ и проектов строительства)
Про здійснення заходів щодо подальшої експлуатації технологічної прорізі у районі о. Коса Тузла ( 819 ) (Об осуществлении мероприятий по дальнейшей эксплуатации технологической прорізі в районе о. Косая Тузла)
Про перевірку будівництва залізнично-мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві ( 47 ) (О проверке строительства железнодорожно-мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве)
Про заходи щодо фінансування робіт з будівництва глибоководного судноплавного шляху Дунай - Чорне море ( 525 ) (О мероприятиях по финансированию работ по строительству глубоководного судоходного пути Дунай - Черное море)
Про призначення державної приймальної комісії з прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом нового вокзалу на ст. Ужгород ( 892 ) (О назначении государственной приемочной комиссии по принятию в эксплуатацию законченного строительством нового вокзала на ст. Ужгород)
Про посилення контролю за виконанням будівельних робіт з відновлення автомагістралі Київ - Чоп згідно з Кредитною угодою між Україною і ЄБРР від 11 грудня 2000 р. ( 586 ) (Об усилении контроля за выполнением строительных работ по восстановлению автомагистрали Киев - Чоп в соответствии с Кредитным соглашением между Украиной и ЄБРР от 11 декабря 2000 г.)
Про призначення державної приймальної комісії з прийняття в експлуатацію закінченого реконструкцією існуючого вокзалу на ст. Ужгород ( 891 ) (О назначении государственной приемочной комиссии по принятию в эксплуатацию законченного реконструкцией существующего вокзала на ст. Ужгород)