Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Мінпаливенерго України


Список документов в категории

Название
Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів ( 258 ) (Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей)
Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж ( 71 ) (Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых установок и сетей)
Про затвердження Правил пожежної безпеки для об"єктів зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів ( 658 ) (Об утверждении Правил пожарной безопасности для объектов сохранения, транспортировки и реализации нефтепродуктов)
Про затвердження та введення в дію нової редакції глав 4.1 та 4.2 Правил улаштування електроустановок ( 203 ) (Об утверждении и введении в действие новой редакции глав 4.1 и 4.2 Правил устраивания электроустановок)
Про затвердження Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України ( 27 ) (Об утверждении Правил пожарной безопасности в компаниях, на предприятиях и в организациях энергетической отрасли Украины)
Про затвердження та надання чинності нормативному документу "Порядок прийняття в експлуатацію об"єктів магістральних і міждержавних електричних мереж напругою 220 - 750 кВ і об"єктів їх інфраструктури після модернізації, реконструкції та будівництва" ( 346 ) (Об утверждении и предоставлении действия нормативному документу "Порядок принятие в эксплуатацию объектов магистральных и межгосударственных электрических сетей напряжением 220 - 750 кВ и объектов их инфраструктуры после модернизации, реконструкции и будівництва")
Про затвердження та надання чинності відомчим будівельним нормам "Ресурсні кошторисні норми трудовитрат на ремонт допоміжного гірничошахтного устаткування ( 66 ) (Об утверждении и предоставлении действия ведомственным строительным нормам "Ресурсні сметные нормы трудозатрат на ремонт вспомогательного горношахтного оборудования)
Про затвердження нормативних документів з нормування праці ( 223 ) (Об утверждении нормативных документов из нормирования труда)
Про затвердження перерахованого зведеного кошторисного розрахунку проекту "Розкриття та підготовка горизонту 987 м пласта n1 дільниці "Октябрська-Глибока N 3" із спорудженням вентиляційної свердловини ВП "Шахта "Бутівська" ДП "Макіїввугілля" ( 732 ) (Об утверждении перечисленного сведенного сметного расчета проекта "Розкриття та подготовка горизонта 987 м пласта n1 участка "Октябрська-Глибока N 3" с сооружением вентиляционной скважины ВП "Шахта "Бутівська" ДП "Макіїввугілля")
Про затвердження Правил користування тепловою енергією ( 307/262 ) (Об утверждении Правил пользования тепловой энергией)
Про затвердження Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України ( 27 ) (Об утверждении Правил пожарной безопасности в компаниях, на предприятиях и в организациях энергетической области Украины)
Про затвердження Правил підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН) ( 449 ) (Об утверждении Правил подключения электроустановок потребителей к специальной автоматике отключения нагрузки (САВН))
Про затвердження Статуту державного підприємства "Дзержинськвугілля" ( 456 ) (Об утверждении Устава государственного предприятия "Дзержинськвугілля")
Про створення державної приймальної комісії з прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта "Підстанція 330/110/35/10 кВ "Ніжин". Заміна АТ1" ( 829 ) (О создании государственной приемной комиссии из принятия в эксплуатацию законченного строительством объекта "Підстанція 330/110/35/10 кВ "Ніжин". Замена АТ1")
Про здійснення видатків за бюджетною програмою "Будівництво магістральних газопроводів та газопроводів-відводів для газифікації сільських населених пунктів" ( 618 ) (Об осуществлении расходов за бюджетной программой "Строительство магистральных газопроводов и газопроводов-отводов для газификации сельских населенных пунктов")
Про призначення державної комісії ( 837 ) (О назначении государственной комиссии)
Про призначення державної комісії ( 838 ) (О назначении государственной комиссии)
Про внесення змін до наказу Мінпаливенерго від 30.09.2003 N 526 ( 513 ) (О внесении изменений в приказ Мінпаливенерго от 30.09.2003 N 526)
Про виконання рішення колегії від 07.04.2004 N 3.3 "Про хід будівництва енергоблоків N 2 Хмельницької та N 4 Рівненської АЕС" ( 6.4 ) (О выполнении решения коллегии от 07.04.2004 N 3.3 "О ходу строительства энергоблоков N 2 Хмельницкой и N 4 Ровенской АЭС")
Про внесення змін до наказу Мінпаливенерго від 19.02.2004 N 97 ( 613 ) (О внесении изменений в приказ Мінпаливенерго от 19.02.2004 N 97)
Про затвердження відомчих будівельних норм "Особливості визначення вартості будівництва на підприємствах вугільної промисловості" ( 39 ) (Об утверждении ведомственных строительных норм "Особливості определение стоимости строительства на предприятиях угольной промисловості")
Про матеріально-технічне оснащення будівельними машинами, автотранспортом, обладнанням підрядних організацій на будівництві енергетичних об'єктів ( См-75 ) (О материально-техническом оснащении строительными машинами, автотранспортом, оснащением подчинительных организаций на строительстве энергетических объектов)
Про внесення змін до складу та функцій оперативного штабу з добудови енергоблоків N 2 Хмельницької АЕС та N 4 Рівненської АЕС ( 71-р ) (О внесении изменений в состав и функции оперативного штаба из достройки энергоблоков N 2 Хмельницкой АЭС и N 4 Ровенской АЭС)
Про затвердження та введення в дію нормативного документа "Правила пожежної безпеки на морських нафтогазопромислових спорудах континентального шельфу" ( 426 ) (Об утверждении и введении в действие нормативного документа "Правила пожарной безопасности на морских нафтогазопромислових сооружениях континентального шельфу")