Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Міністерства > Мінагрополітики
Поиск 

Мінагрополітики


Список документов в категории

Название
Про продовження терміну дії відомчих норм технологічного проектування ( 454 ) (О продолжении срока действия ведомственных норм технологического проектирования)
Про затвердження Правил пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України ( 730/770 ) (Об утверждении Правил пожарной безопасности в агропромышленном комплексе Украины)
Про внесення змін до складу ліквідаційної комісії по ліквідації дирекції будівництва молочного комбінату в м. Краматорську Донецької області ( 187 ) (О внесении изменений в состав ликвидационной комиссии по ликвидации дирекции строительства молочного комбината в г. Краматорску Донецкой области)
Про затвердження Правил пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України ( 730/770 ) (Об утверждении Правил пожарной безопасности в агропромышленном комплексе Украины)
Про ліквідацію незавершеного будівництва експериментальної енергозберігаючої теплиці в с. Калинівка Броварського району Київської області та списання витрат по об"єкту ( 120 ) (О ликвидации незавершенного строительства экспериментальной энергосберегающей теплицы в с. Калинівка Броварского района Киевской области и списания затрат по объекту)
Про створення комісії для обстеження об"єкта незавершеного будівництва господарського корпусу дільничої лікарні в с. Мирне Костопільського району Рівненської області та визначення доцільності ліквідації і списання витрат по об"єкту ( 210 ) (О создании комиссии для обследования объекта незавершенного строительства хозяйственного корпуса участковой больницы в с. Мирное Костопільського района Ровенской области и определения целесообразности ликвидации и списание затрат по объекту)
Про створення державної комісії по прийманню в експлуатацію закінченої будівництвом другої черги шампіньйонного комплексу з цехом міцелію в державному підприємстві "Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця" Києво-Святошинського району ... ( 487 ) (О создании государственной комиссии по принятию в эксплуатацию законченной строительством второй очереди шампиньонного комплекса с цехом міцелію в государственном предприятии "Науково-дослідний, производственный агрокомбінат "Пуща-Водиця" Киево-святошинского района ...)
Про ліквідацію об"єкта незавершеного будівництва - цегельного заводу в с.Білашів Острозького району Рівненської області та списання витрат по об"єкту ( 391 ) (О ликвидации объекта незавершенного строительства - кирпичного завода в с.Білашів Острожского района Ровенской области и списания затрат по объекту)
Про ліквідацію об"єкта незавершеного будівництва житлового комплексу Іркліївського риборозплідника в с. Скородистик Чорнобаївського району Черкаської області та списання витрат по об"єкту ( 317 ) (О ликвидации объекта незавершенного строительства жилого комплекса Іркліївського рыбопитомника в с. Скородистик Чорнобаївського района Черкасской области и списания затрат по объекту)
Про доведення державних централізованих капітальних вкладень і державних капітальних вкладень та порядок їх фінансування ( 171 ) (О доведении государственных централизованных капитальных вложений и государственных капитальных вложений и порядок их финансирования)
Про затвердження Правил пожежної безпеки для підприємств з переробки ефірно-олійної сировини ( 252/235 ) (Об утверждении Правил пожарной безопасности для предприятий из переработки эфирно-масляного сырья)
Про ліквідацію об"єкта незавершеного будівництва амбулаторії в с.Злазне Костопільського району Рівненської області та списання витрат по об"єкту ( 383 ) (О ликвидации объекта незавершенного строительства амбулатории в с.Злазне Костопільського района Ровенской области и списания затрат по объекту)
Про впровадження енергозберігаючих технологій при будівництві та реконструкції об"єктів водогазопостачання в сільській місцевості ( 205 ) (О внедрении энергосберегающих технологий при строительстве и реконструкции объектов водогазопостачання в сельской местности)
Про затвердження Положення про надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам для придбання у сільській місцевості завершених або незавершених будівництвом індивідуальних житлових будинків ( 113/198 ) (Об утверждении Положения о предоставлении долгосрочных кредитов индивидуальным застройщикам для приобретения в сельской местности завершенных или незавершенных строительством индивидуальных жилых домов)
Про ліквідацію об"єктів незавершеного будівництва Чорнобильської будівельної програми в Житомирській області і списання витрат по них ( 380 ) (О ликвидации объектов незавершенного строительства Чернобыльской строительной программы в Житомирской области и списание затрат по них)
Про створення робочої групи для розробки законопроекту про відшкодування суб'єктам господарювання витрат на будівництво об'єктів соціальної інфраструктури села ( 14 ) (О создании рабочей группы для разработки законопроекта о возмещении субъектам хозяйствования затрат на строительство объектов социальной инфраструктуры села)
Про призначення державної комісії по прийманню в експлуатацію закінчених будівництвом очисних споруд державного м"ясо-молочного комплексу "Сіверський" в с. Чайкине Новгород-Сіверського району Чернігівської області ( 376 ) (О назначении государственной комиссии по приему в эксплуатацию законченных строительством очистительных сооружений государственного мясо-молочного комплекса 'Северский' в с. Чайкине Новгород-Сіверського района Черниговской области)
Щодо повернення заборгованості за виконані будівельно-монтажні роботи по газифікації ( 37-17-1-15/2618 ) (Относительно возвращения задолженности за выполненные строительно-монтажные работы по газификации)
Про ліквідацію дирекції будівництва молочного комбінату в м. Краматорську Донецької області ( 316 ) (О ликвидации дирекции строительства молочного комбината в г. Краматорску Донецкой области)
Про внесення змін до наказу від 28.05.2001 N 145 "Про розподіл державних централізованих і державних капітальних вкладень на реалізацію Чорнобильської будівельної програми, переліки об"єктів, що фінансуються за їх рахунок у 2001 році, та порядок їх ф... ( 341 ) (О внесении изменений в приказ от 28.05.2001 N 145 'О распределении государственных централизованных и государственных капитальных вложений на реализацию Чернобыльской строительной программы, перечни объектов, которые финансируются за их счет в 2001 году, и порядок их ф...)
Про створення дирекції по капітальному ремонту адмінбудинку міністерства ( 452 ) (О создании дирекции по капитальному ремонту адмінбудинку министерства)
Про порядок затвердження титулів будов (об"єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності ( 48 ) (О порядке утверждения титулов строений (объектов), строительство которых осуществляется с привлечением бюджетного средства или средств предприятий государственной собственности)
Про ліквідацію дирекції будівництва Чемеровецького заводу кондиціювання гібридного насіння кукурудзи Хмельницької області ( 318 ) (О ликвидации дирекции строительства Чемеровецького завода кондиціювання гибридного семени кукурузы Хмельницкой области)
Про розподіл державних централізованих і державних капітальних вкладень на реалізацію Чорнобильської будівельної програми, переліки об"єктів, що фінансуються за їх рахунок у 2001 році, та порядок їх фінансування ( 145 ) (О распределении государственных централизованных и государственных капитальных вложений на реализацию Чернобыльской строительной программы, перечни объектов, которые финансируются за их счет в 2001 году, и порядок их финансирования)
Про заходи щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 січня 2006 року N 10-р ( 18 ) (О мероприятиях по выполнению распоряжения Кабинета Министров Украины от 12 января в 2006 году N 10-р)