Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации


Список документов в категории

Название
ГОСТ 8240-97 (В Україні-ДСТУ 3436-96). Швелери сталеві гарячекатані. Сортамент (ГОСТ 8240-97 (В Украине-ДСТУ 3436-96). Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент)
ГОСТ 2.114-95. ЄСКД. Технічні умови ( 2.114-95 ) (ГОСТ 2.114-95. ЕСКД. Технические условия)
ГОСТ 7890-93. Крани мостові однобалочні підвісні. Технічні умови (ГОСТ 7890-93. Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия)
ГОСТ 2.784-96. ЄСКД. Позначення умовні графічні. Елементи трубопроводів ( 2.784-96 ) (ГОСТ 2.784-96. ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов)
ГОСТ 2.780-96. ЄСКД. Позначення умовні графічні. Кондиціонери робочого середовища, місткості гідравлічні і пневматичні ( 2.780-96 ) (ГОСТ 2.780-96. ЕСКД. Обозначения условные графические. Кондиционеры рабочей среды, емкости гидравлические и пневматические)
ГОСТ 7328-2001. Гирі. Загальні технічні умови (ГОСТ 7328-2001. Гири. Общие технические условия)