Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Мінпром політики України


Список документов в категории

Название
Про визначення вартості робіт по ремонту та налагоджуванню енергетичного та електротехнічного устаткування ( 341 ) (Об определении стоимости работ по ремонту и налаживанию энергетического и электротехнического оборудования)
Тимчасовий порядок визначення вартості робіт по пуску і наладці технологічного устаткування підприємств чорної металургії (Временный порядок определения стоимости работ по пуску и наладке технологического оборудования предприятий черной металлургии)
Про затвердження збірників кошторисних норм і розцінок на ремонтні роботи, які виконуються на підприємствах, підпорядкованих Міністерству промислової політики України, "Вказівок щодо застосування кошторисних норм і розцінок на ремонт технологічного у... ( 16 ) (Об утверждении сборников сметных норм и расценок на ремонтные работы, которые выполняются на предприятиях, подчиненных Министерству промышленной политики Украины, 'Указаний относительно применения сметных норм и расценок на ремонт технологического у...)
Про затвердження збірників кошторисних норм і розцінок на ремонтні роботи, які виконуються на підприємствах, підпорядкованих Міністерству промислової політики України, "Вказівок щодо застосування кошторисних норм і розцінок на ремонт технологічного у... ( 16 ) (Об утверждении сборников сметных норм и расценок на ремонтные работы, которые выполняются на предприятиях, подчиненных Министерству промышленной политики Украины, "Указаний относительно применения сметных норм и расценок на ремонт технологического у...)
Про поширення дії відомчих збірників ресурсних елементних кошторисних норм Держжитлокомунгоспу України ( 457 ) (О распространении действия ведомственных сборников ресурсных элементных сметных норм Госжилкоммунхоза Украины)
Про затвердження Положення про проектування гірничодобувних підприємств України та визначення запасів корисних копалин за ступенем підготовленості до видобування ( 221 ) (Об утверждении Положения о проектировании горнодобывающих предприятий Украины и определения запасов полезных ископаемых за степенью подготовленности к добыче)
Про затвердження змін та доповнень до відомчих збірників ресурсних елементних кошторисних норм ( 261 ) (Об утверждении изменений и дополнений к ведомственным сборникам ресурсных элементных сметных норм)
Про впровадження реформованої системи ціноутворення на ремонт енергетичного обладнання ( 142 ) (О внедрении реформированной системы ценообразования на ремонт энергетического оснащения)
Про затвердження змін та доповнень до відомчих збірників ресурсних елементних кошторисних норм ( 456 ) (Об утверждении изменений и дополнений к ведомственным сборникам ресурсных элементных сметных норм)