Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Колегія Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название
Рішення колегії від 28 березня 2001 р. N 26. Про роботу ВАТ "КиївЗНДіЕП" з реалізації Галузевої науково-технічної програми "Енергозбереження в житлово-цивільному будівництві" та завдання на період 2001-2004 рр. ( 26 ) (Решение коллегии от 28 марта 2001 г. N 26. О работе ОАО "КиивЗНДиЕП" из реализации Отраслевой научно-технической программы "Энергосбережение в жилищно-гражданском строительстве" и задание на период 2001-2004 гг.)
Рішення Колегії № 82 від 25.07.2001 Про роботу Управління реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства щодо нормативно-правового забезпечення функціонування підприємств водопровідно-каналізаційного господарства ( 82 )
Рішення Колегії № 69 від 04.07.2001 Про діяльність управління містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації ( 69 )
Рішення Колегії від 31.01.2006 Основні завдання та організаційно-технічні заходи Державного комітету України з будівництва та архітектури на 2003 рік ( від 31.01.2006 )
Рішення колегії від 24 грудня 2002 р. N 27. Про хід реалізації доручень Президента України і Кабінету Міністрів України щодо модернізації (ліквідації) аварійно-небезпечних будівель і споруд ( 27 ) (Решение коллегии от 24 декабря 2002 г. N 27. О ходе реализации поручений Президента Украины и Кабинета Министров Украины относительно модернизации (ликвидации) аварийно-опасных зданий и сооружений)
Рішення Колегії від 31.01.2003 додатки до ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ Державного комітету України з будівництва та архітектури на 2003 рік ( від 31.01.2003 )
Рішення Колегії № 50 від 30.05.2001 Про основні напрями технічної політики державної корпорації “Укрмонтажспецбуд” ( 50 )
Рішення Колегії № 22 від 05.04.2002 Про хід реалізації програм розвитку житлового будівництва і якість будівництва житла у Запорізькій та Рівненській областях ( 22 )
Рішення колегії від 19 березня 2003 р. N 18. Про заходи з удосконалення та спрощення дозвільної системи у будівництві ( 18 ) (Решение коллегии от 19 марта 2003 г. N 18. О мероприятиях по усовершенствованию и упрощению разрешительной системы в строительстве)
Рішення колегії від 19 березня 2003 р. N 19. Про експериментальне будівництво у м. Києві висотних (вище 25 поверхів) монолітно-каркасних житлових будинків та створення в Україні нормативної бази для проектування і будівництва висотних будинків ( 19 ) (Решение коллегии от 19 марта 2003 г. N 19. Об экспериментальном строительстве в г. Киеве высотных (выше 25 этажей) монолитно-каркасных жилых домов и создания в Украине нормативной базы для проектирования и строительства высотных домов)
Рішення Колегії № 71 від 04.07.2001 Про стан виконання державних цільових програм, державним замовником яких визначено Держбуд України ( 71 )
Рішення Колегії № 27 від 28.03.2001 Про результати здійснення державного контролю за технічним станом міського електротранспорту в 2000 році та завдання з підвищення його ефективності ( 27 )
Рішення Колегії № 116 від 30.11.2001 Про заходи Держбуду щодо створення належних умов та сприяння проведенню у 2002 році виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів ( 116 )
Рішення колегії від 9 жовтня 2001 р. N 96. Про проект Галузевої програми енергозбереження у будівельному комплексі та житлово-комунальному господарстві на 2001-2005 роки та на перспективу ( 96 ) (Решение коллегии от 9 октября 2001 г. N 96. О проекте Отраслевой программы энергосбережения в строительном комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве на 2001-2005 годы и на перспективу)
Рішення колегії від 25 липня 2001 р. N 81. Про введення в експлуатацію житлових будинків, розпочатих будівництвом до введення в дію нових нормативів з енергозбереження (до 01.07 95) ( 81 ) (Решение коллегии от 25 июля 2001 г. N 81. О введении в эксплуатацию жилых домов, начатых строительством к введению в действие новых нормативов по энергосбережению (до 01.07 95))
Рішення колегії від 21 лютого 2003 р. N 7. Про підсумки роботи Державного комітету України з будівництва та архітектури, підприємств та організацій будівельного комплексу України у 2002 році та основні завдання, що випливають з послання Президента ( 7 ) (Решение коллегии от 21 февраля 2003 г. N 7. Об итогах работы Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры, предприятий и организаций строительного комплекса Украины в 2002 году и основные задания, что выплывают из послания Президента)
Рішення Колегії № 14 від 09.02.2001 Про Концепцію Генерального плану розвитку м. Києва ( 14 )
Рішення Колегії № 7 від 24.01.2001 Про роботу Управління містобудівної політики щодо забезпечення формування законодавчої та нормативної бази у сфері містобудування за 1999-2000 рр. ( 7 )
Рішення Колегії № 15 від 23.02.2001 Про результати діяльності Держбуду, підприємств, організацій та установ, що належать до сфери управління Комітету, у 2000 році та основні завдання на 2001 рік ( 15 )
Рішення колегії від 20 грудня 2000 р. N 80. Про хід реалізації Програми реконструкції житлових будинків перших масових серій ( 80 ) (Решение коллегии от 20 декабря 2000 г. N 80. О ходе реализации Программы реконструкции жилых домов первых массовых серий)
Рішення колегії від 4 липня 2003 р. N 43. Про заходи щодо недопущення порушень виконавської дисципліни, що витікають із постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2003 року ( 43 ) (Решение коллегии от 4 июля 2003 г. N 43. О мероприятиях по недопущению нарушений исполнительской дисциплины, что вытекают из постановления Кабинета Министров Украины от 19 мая 2003 года)
Рішення Колегії № 38 від 25.04.2001 Про проект Програми реформування житлово-комунального господарства Чернігівської області на 2001-2005 роки ( 38 )
Рішення Колегії № 68 від 04.07.2001 Про стан та заходи щодо погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах будівельного комплексу та житлово-комунального господарства ( 68 )
Рішення Колегії від 31.01.2003 Перелік рішень колегії за січень 2003 року, неопублікованих в інформаційному бюлетені ( від 31.01.2003 )
Рішення колегії від 22 лютого 2007 р. № 13 Про підсумки роботи будівельного комплексу та житлово-комунального господарства України за 2006 рік та основні завдання Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України на 2007 рік ( 13 )
Рішення колегії від 19 вересня 2003 р. N 69. Про виконання Указу Президента України "Про роботу місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіонів" ( 69 ) (Решение коллегии от 19 сентября 2003 г. N 69. О выполнении Указа Президента Украины "О работе местных органов исполнительной власти относительно обеспечения устойчивого социально-экономического развития регионов")
Рішення Колегії № 103 від 02.11.2001 Про стан виконання графіків погашення заборгованості із заробітної плати керівниками підприємств, організацій і установ сфери управління Комітету ( 103 )
Рішення колегії від 30 травня 2001 р. N 52. Про забезпечення реалізації основних положень Послання Президента України до Верховної Ради України ( 52 ) (Решение коллегии от 30 мая 2001 г. N 52. Об обеспечении реализации основных положений Послания Президента Украины в Верховную Раду Украины)
Рішення Колегії № 113 від 30.11.2001 Про хід реалізації проекту “Програма інвестицій та розвитку системи водопостачання та очищення води м.Запоріжжя”, що здійснюється з використанням кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку” ( 113 )
Рішення Колегії № 123 від 26.12.2001 Про діяльність управління містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації ( 123 )
Рішення колегії від 23 травня 2003 р. N 30. Про заходи Держбуду України щодо реалізації завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України ( 30 ) (Решение коллегии от 23 мая 2003 г. N 30. О мероприятиях Госстроя Украины по реализации заданий Программы деятельности Кабинета Министров Украины)
Рішення Колегії № 34 від 11.04.2001 Про стан виконання рішення колегії від 12.10.2000 № 64 ( 34 )
Рішення Колегії № 100 від 09.10.2001 Про приєднання підприємства “Західкомунекологія” до управління “Одесакомунекологія” ( 100 )
Рішення колегії від 30 липня 2003 р. N 50. Щодо посилення контролю та нагляду за проектуванням, реконструкцією, капітальним ремонтом, переобладнанням та експлуатацією житлового фонду України ( 50 ) (Решение коллегии от 30 июля 2003 г. N 50. Относительно усиления контроля и наблюдения за проектированием, реконструкцией, капитальным ремонтом, переоборудованием и эксплуатацией жилищного фонда Украины)
Рішення Колегії № 72 від 04.07.2001 Про роботу Відділу стратегії розвитку комунальної теплоенергетики за 2000-2001 роки ( 72 )
Рішення колегії від 4 липня 2003 р. N 45. Про нормативно-правове врегулювання проблеми добудови об"єктів незавершеного будівництва ( 45 ) (Решение коллегии от 4 июля 2003 г. N 45. О нормативно-правовом урегулировании проблемы достройки объектов незавершенного строительства)
Рішення колегії від 26 липня 2002 р. N 1. Про основні напрями діяльності та завдання Держбуду України на 2002 рік ( 1 ) (Решение коллегии от 26 июля 2002 г. N 1. Об основных направлениях деятельности и задания Госстроя Украины на 2002 год)
Рішення колегії від 21 січня 2003 р. N 2. Про створення у складі Української державної будівельної корпорації "Укрбуд" Державної акціонерної будівельної компанії "Укрбуд" ( 2 ) (Решение коллегии от 21 января 2003 г. N 2. О создании в составе Украинской государственной строительной корпорации "Укрстрой" Государственной акционерной строительной компании" "Укрстрой")
Рішення Колегії № 95 від 25.09.2001 Про включення до системи організацій Держбуду України ОП “Донбаскомунпроект” та АТЗТ “Донбасреконструкція” ( 95 )
Рішення колегії від 30 листопада 2001 р. N 111. Про реалізацію положень Закону України "Про архітектурну діяльність" ( 111 ) (Решение коллегии от 30 ноября 2001 г. N 111. О реализации положений Закона Украины "Об архитектурной деятельности")
Рішення колегії від 4 липня 2003 р. N 44. Про заходи з підвищення якості управління державним сектором економіки на 2003 рік ( 44 ) (Решение коллегии от 4 июля 2003 г. N 44. О мероприятиях по повышению качества управления государственным сектором экономики на 2003 год)
Рішення Колегії № 83 від 25.07.2001 Про результати відряджень за кордон керівного складу Держбуду України у ІІ кварталі 2001 року ( 83 )
Рішення Колегії № 21 від 05.04.2002 Про Концепцію розвитку м.Севастополя до 2020 р. ( 21 )
Рішення колегії від 2 листопада 2001 р. N 102. Про проект Програми реформування житлово-комунального господарства на 2002-2005 роки ( 102 ) (Решение коллегии от 2 ноября 2001 г. N 102. О проекте Программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2002-2005 годы)
Рішення Колегії № 91 від 29.08.2001 Про стан територіальної діяльності в будівництві ( 91 )
Рішення Колегії № 92 від 29.08.2001 Про роботу керівників підвідомчих організацій щодо погашення заборгованості із заробітної плати ( 92 )
Рішення Колегії № 51 від 30.05.2001 Про хід розроблення “Цільової програми стабілізації роботи та розвитку комунальної теплоенергетики України” ( 51 )
Рішення Колегії Держбуду України від 29 листопаду 2000 року (Решение Коллегии Госстроя Украины от 29 ноября 2000 года)
Рішення Колегії № 73 від 04.07.2001 Про проект Закону України “Про Генеральну схему планування території України” ( 73 )
Рішення колегії від 24 квітня 2001 р. N 35. Про наукове забезпечення робіт у сфері містобудування та архітектури ( 35 ) (Решение коллегии от 24 апреля 2001 г. N 35. О научном обеспечении работ в сфере градостроения и архитектуры)
Рішення Колегії № 98 від 09.10.2001 Про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2001 р. № 845 “Про заходи щодо забезпечення своєчасного та повного надходження податкових платежів до Державного бюджету України” ( 98 )
Рішення колегії від 5 квітня 2001 р. N 23. Про стан оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії ( 23 ) (Решение коллегии от 5 апреля 2001 г. N 23. О состоянии оснащения имеющегося жилищного фонда средствами учета и регуляции потребления воды и тепловой энергии)
Рішення колегії від 26 грудня 2001 р. N 124. Про стан розроблення інститутом "НДіпроектреконструкція" нормативно-методичних актів, архітектурно-технічних та інженерних рішень з реконструкції житлових будинків ( 124 ) (Решение коллегии от 26 декабря 2001 г. N 124. О состоянии разработки институтом "НДипроектреконструкция нормативно-методических актов", архитектурно-технических и инженерных решений из реконструкции жилых домов)
Рішення колегії від 2 листопада 2001 р. N 104. Про результати відряджень за кордон керівного складу Держбуду України у ІІІ кварталі 2001 року ( 104 ) (Решение коллегии от 2 ноября 2001 г. N 104. О результатах командировок за границу руководящего состава Госстроя Украины в ІІІ квартале в 2001 году)
Рішення колегії від 30 листопада 2001 р. N 115. Про проект Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства в ринкових умовах господарювання на 2002-2005 роки та на перспективу до 2010 року ( 115 ) (Решение коллегии от 30 ноября 2001 г. N 115. О проекте Программы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства в рыночных условиях ведения хозяйства на 2002-2005 годы и на перспективу к в 2010 году)
Рішення колегії від 19 березня 2003 р. N 17. Про затвердження результатів державної експертизи науково-дослідних (науково-технічних) організацій щодо внесення їх до Державного реєстру ( 17 ) (Решение коллегии от 19 марта 2003 г. N 17. Об утверждении результатов государственной экспертизы научно-исследовательских (научно-технических) организаций относительно внесения их в Государственный реестр)
Рішення колегії від 29 серпня 2003 р. N 58. Про організаційні засади формування та функціонування галузевого фонду будівельних норм та нормативних документів ( 58 ) (Решение коллегии от 29 августа 2003 г. N 58. Об организационных основах формирования и функционирования отраслевого фонда строительных норм и нормативных документов)
Рішення Колегії № 70 від 04.07.2001 Про проект Програми розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які повернулися в Автономну Республіку Крим на постійне проживання, на 2001-2005 роки та проект постанови Кабінету Міністрів України про її затвердження ( 70 )
Рішення колегії від 27 листопада 2001 р. N 112. Про проект постанови Кабінету Міністрів України "Про Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи" ( 112 ) (Решение коллегии от 27 ноября 2001 г. N 112. О проекте постановления Кабинета Министров Украины "О Порядке утверждения инвестиционных программ и проектов строительства и проведения их комплексной государственной экспертизы")
Рішення колегії від 29 серпня 2001 р. N 93. Про хід розроблення проекту Програми реформування житлово-комунального господарства. ( 93 ) (Решение коллегии от 29 августа 2001 г. N 93. О ходе разработки проекта Программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства.)
Рішення колегії від 30 листопада 2001 р. N 114. Про основні напрямки і перспективи роботи державного підприємства "ЦентрСЕПРОтепломережа" у галузі комунальної теплоенергетики ( 114 ) (Решение коллегии от 30 ноября 2001 г. N 114. Об основных направлениях и перспективах работы государственного предприятия "ЦентрСЕПРОтеплосеть" в отрасли коммунальной теплоэнергетики)
Рішення колегії від 24 грудня 2002 р. N 24. Про стан виконання Указу Президента України від 15.07.99 N 856/99 "Про Основні напрями забезпечення житлом населення України на 1999-2005 роки" щодо реалізації регіональних програм житлового будівництва ( 24 ) (Решение коллегии от 24 декабря 2002 г. N 24. О состоянии выполнения Указа Президента Украины от 15.07.99 N 856/99 "Об Основных направлениях обеспечения жильем населения Украины на 1999-2005 годы" относительно реализации региональных программ домостроения)
Рішення колегії від 19 березня 2003 р. N 10. Про стан розроблення та розгляду законопроектів, внесених Президентом України та Кабінетом Міністрів України, спрямованих на законодавче унормування питань у сфері будівництва ( 10 ) (Решение коллегии от 19 марта 2003 г. N 10. О состоянии разработки и рассмотрения законопроектов, внесенных Президентом Украины и Кабинетом Министров Украины, направленных на законодательное нормирование вопросов в сфере строительства)
Рішення колегії від 25 квітня 2003 р. N 21. Про організацію роботи з впровадження іпотечного кредитування у житловому будівництві (на виконання доручення Прем"єр-міністра України від 04 квітня 2003 року N 21140) ( 21 ) (Решение коллегии от 25 апреля 2003 г. N 21. Об организации работы из внедрения ипотечного кредитования в домостроении (на выполнение поручения Премьер-министра Украины от 04 апреля 2003 года N 21140))
Рішення колегії від 29 серпня 2003 р. N 59. Про призначення офіційних видавців нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів ( 59 ) (Решение коллегии от 29 августа 2003 г. N 59. О назначении официальных издателей нормативных документов в отрасли строительства и промышленности строительных материалов)
Рішення колегії від 2 листопада 2001 р. N 105. Про проект Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення земель в містах і селищах України ( 105 ) (Решение коллегии от 2 ноября 2001 г. N 105. О проекте Комплексной программы ликвидации последствий подтапливания земель в городах и поселках Украины)
Рішення колегії від 23 травня 2003 р. N 33. Про проект постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок проведення професійної атестації фахівців, які беруть участь у створенні об"єктів архітектури" ( 33 ) (Решение коллегии от 23 мая 2003 г. N 33. О проекте постановления Кабинета Министров Украины "О порядке проведения профессиональной аттестации специалистов, которые принимают участие в создании объектов архитектуры")
Рішення колегії від 9 жовтня 2001 р. N 99. Про проект Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення земель в містах і селищах України ( 99 ) (Решение коллегии от 9 октября 2001 г. N 99. О проекте Комплексной программы ликвидации последствий подтапливания земель в городах и поселках Украины)
Рішення колегії від 19 березня 2003 р. N 13. Про проекти Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об"єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" та "Кодексу України... ( 13 ) (Решение коллегии от 19 марта 2003 г. N 13. О проектах Законов Украины "О внесении изменений к Закону Украины "Об ответственности предприятий, их объединений, учреждений и организаций за правонарушение в сфере градостроения" и "Кодекса Украины...)
Рішення колегії від 19 вересня 2003 р. N 71. Про підсумки законопроектної роботи Держбуду України та завдання на четверту сесію Верховної Ради України четвертого скликання ( 71 ) (Решение коллегии от 19 сентября 2003 г. N 71. Об итогах законопроектной работы Госстроя Украины и задания на четвертую сессию Верховной Рады Украины четвертого созыва)
Рішення колегії від 9 жовтня 2001 р. N 97. Про вдосконалення механізму формування цін і тарифів у житлово-комунальній сфері ( 97 ) (Решение коллегии от 9 октября 2001 г. N 97. О совершенствовании механизма формирования цен и тарифов в жилищно-коммунальной сфере)
Рішення колегії від 29 листопада 2000 N 78. Про визнання що втратив силу Порядку застосування норм невигідних витрат в будівництві ( 78 ) (Решение коллегии от 29 ноября 2000 N 78. О признании утратившим силу Порядка применения норм накладных расходов в строительстве)
Рішення колегії від 23 травня 2003 р. N 34. Про техніко-економічне обгрунтування створення корпоративної інформаційної мережі учасників інвестиційного процесу у будівництві ( 34 ) (Решение коллегии от 23 мая 2003 г. N 34. О технико-экономическом обосновании создания корпоративной информационной сети участников инвестиционного процесса в строительстве)
Рішення колегії від 23 травня 2003 р. N 35. Про пропозиції Головного контрольно-ревізійного управління України щодо організації контролю за використанням коштів державного бюджету, спрямованих на капітальні вкладення ( 35 ) (Решение коллегии от 23 мая 2003 г. N 35. О предложениях Главного контрольно-ревизионного управления Украины относительно организации контроля за использованием средств государственного бюджета, направленных на капитальные вложения)