Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Міністерства > Минстрой России
Поиск 

Минстрой России


Список документов в категории

Название
СНіП ІІІ-4-80*, ч.ІІІ, гл.4 Будівельні норми і правила. Правила виробництва і приймання робіт. Техніка безпеки в будівництві (НПАОП 45.2-7.02-80) ( III-4-80* ) (СНиП ІІІ-4-80*, ч.ІІІ, гл.4 Строительные нормы и правила. Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве (НПАОП 45.2-7.02-80))
СНиП 3.02.01-87 Земляні споруди. Підстави і фундаменти ( 3.02.01-87 ) (СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения. Основания и фундаменты)
ГОСТ 18105-86. Бетони. Правила контролю міцності ( 18105-86 ) (ГОСТ 18105-86. Бетоны. Правила контроля прочности)
Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения ( Сборник 47 )
Горно-вскрышные работы ( Сборник 02 )
Берегоукрепительные работы ( Сборник 42 )
Деревянные конструкции гидротехнических сооружений ( Сборник 40 )
ГОСТ 30290-94. (В Україні-ДСТУ б В.2.7-41-95) Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності поверхневим перетворювачем ( 30290-94 ) (ГОСТ 30290-94. (В Украине-ДСТУ Б В.2.7-41-95) Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности поверхностным преобразователем)
СНиП 2.05.02-85. Зміна N 4 (відмінений) ( 2.05.02-85 ) (СНиП 2.05.02-85. Изменение N 4 (отменен))
СНіП ІІ-7-81*. Будівництво в сейсмічних районах. (Відмінений згідно наказу Мінбуда України N 282 від 23.08.06) ( II-7-81* ) (СНиП ІІ-7-81*. Строительство в сейсмических районах. (Отменен согласно приказа Минбуда Украины N 282 от 23.08.06))
ГОСТ 30247.0-94. (ІСО 834-75). Конструкції будівельні. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги. /Замість СТ СЕВ 1000-78/ ( 30247.0-94 ) (ГОСТ 30247.0-94. (ИСО 834-75). Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования. /Взамен СТ СЭВ 1000-78/)
Пожарная автоматика зданий и сооружений. Изменение N 1 ( 1 )