Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Минприбор СССР


Список документов в категории

Название
СЦПРС. Розділ 60. Автоматичні установки пожежегасіння, пожежної й охоронної сигнализація ( Розділ 60 ) (СЦПРС. Раздел 60. Автоматические установки пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации)
ВСН 25-09-68-85* Правила виробництва і приймання робіт. Встановлення охоронної, пожежної і охоронно-пожежної сигналізації ( 25-09-68-85* ) (ВСН 25-09-68-85* Правила производства и приемки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации)
Приборостроение ( Раздел 17 )
Приладобудування ( Раздел 17 ) (Приборостроение)