Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій (МНС)


Список документов в категории

Название
Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні ( 126 ) (Об утверждении Правил пожарной безопасности в Украине)
Про затвердження Правил облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах ( 174 ) (Об утверждении Правил обустройства и применение лифтов для транспортирования пожарных подразделов в домах и сооружениях)
Про приведення проектної документації на об"єкти систем життєзабезпечення у відповідність до фактичного стану цих об"єктів та вимог нормативних документів системи страхового фонду документації (О приведении проектной документации на объекты систем жизнеобеспечения в соответствие с фактическим состоянием этих объектов и требований нормативных документов системы страхового фонда документации)
Про проведення державної експертизи щодо пожежної безпеки проектів будівництва та іншої документації ( 186 ) (О проведении государственной экспертизы относительно пожарной безопасности проектов строительства и другой документации)
Про затвердження Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації ( 161 ) (Об утверждении Перечня однотипных по назначению объектов, которые подлежат оборудованию автоматическими установками пожаротушение и пожарной сигнализации)
Про затвердження Правил пожежної безпеки на ринках України ( 30 ) (Об утверждении Правил пожарной безопасности на рынках Украины)
Про приведення проектної документації на об"єкти систем життєзабезпечення у відповідність до фактичного стану цих об"єктів та вимог нормативних документів системи страхового фонду документації ( 158/246/60/81/137/85 )
Про затвердження Положення про порядок погодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлено норми та правила, обґрунтованих відхилень від обов'язкових вимог нормативних документів ( 170 ) (Об утверждении Положения о порядке согласования с органами государственного пожарного надзора проектных решений, на которые не установлены нормы и правила, обоснованных отклонений от обязательных требований нормативных документов)
Про затвердження Положення про порядок державного пожежного нагляду за будівництвом об'єктів іноземними фірмами ( 297 ) (Об утверждении Положения о порядке государственного пожарного надзора за строительством объектов иностранными фирмами)
Порядок перерахування і використання коштів, що надходять від сплати вартості проведення державної експертизи щодо пожежної безпеки проектів будівництва у складі комплексної державної експертизи ( 186 ) (Порядок перечисления и использование средства, которые поступают от уплаты стоимости проведение государственной экспертизы относительно пожарной безопасности проектов строительства в составе комплексной государственной экспертизы)