Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Міністерство праці та соціальної політики України


Список документов в категории

Название
Правила пристрою електроустановок. Електроустаткування спеціальних установок (НПАОП 40.1-1.32-01; ДНАОП 0.00-1.32-01. ) ( 0.00-1.32-01 ) (Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок (НПАОП 40.1-1.32-01; ДНАОП 0.00-1.32-01. ))
ДБН В.2.2-8-98. Виправлення. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна. ( В.2.2-8-98 ) (ДБН В.2.2-8-98. Поправки. Предприятия, здания и сооружения по сохранению и переработке зерна.)
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами ( 583 ) (Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 1. Профессии работников, что являются общими для всех видов экономической деятельности. Раздел 3. Деятельность органов управления предприятиями)
Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води (ДНАОП 0.00-1.11-98) ( 177 ) (Об утверждении Правил строения и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ДНАОП 0.00-1.11-98))
Рекомендації щодо нормування праці в галузях народного господарства ( 2 ) (Рекомендации относительно нормирования работы в областях народного хозяйства)
ВБН В.2.2-ЦЗН-02. Центри зайнятості населення базового рівня. (Заклади соціального призначення) ( В.2.2-ЦЗН-02 ) (ВБН В.2.2-ЦЗН-02. Центры занятости населения базового уровня. (Учреждения социального назначения))
Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці ( 9 ) (Об утверждении Положения о разработке инструкций по охране работы)
Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці ( 27 ) (Об утверждении Типичного положения об обучении по вопросам охраны работы)
Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води ( 177 ) (Об утверждении Правил строения и безопасной эксплуатации трубопроводов пары и горячей воды)
Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин ( 21 ) (Об утверждении Правил охраны работы во время эксплуатации электронно-вычислительных машин)
Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів ( 4 ) (Об утверждении Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей)
Про реалізацію Закону України "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2000 рік" у бюджетних установах, організаціях, апараті органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прокуратури, судів та інших органів, на госпроз... ( 18-2515 ) (О реализации Закона Украины 'Об установлении размера минимальной заработной платы на 2000 год' в бюджетных учреждениях, организациях, аппарате органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, прокуратуры, судов и других органов, на госпроз...)
Про затвердження Положення про соціального інспектора управління праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій ( 111/97/79/98 ) (Об утверждении Положения о социальном инспекторе управления работы и социальной защиты населения районных, районных в городах Киеве и Севастополе государственных администраций)
Про методичні рекомендації щодо запровадження погодинної оплати праці та дотримання мінімальних годинних гарантій в оплаті праці ( 69 ) (О методических рекомендациях относительно внедрения почасовой оплаты работы и соблюдение минимальных часовых гарантий в оплате работы)
Щодо відшкодування втраченого заробітку ( 03-3/5135-018-15 ) (Относительно возмещения утраченного заработка)
Про норму тривалості робочого часу на 2006 рік ( 7881/0/14-05/036-15 ) (О норме длительности рабочего времени на 2006 год)
Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2010 рік ( 9681/0/14-07/13 ) (О расчете нормы длительности рабочего времени на 2010 год)
Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2008 рік ( 6884/0/14-07/13 ) (О расчете нормы длительности рабочего времени на 2008 год)
Про норму тривалості робочого часу на 2000 рік ( 13-1735 ) (О норме продолжительности рабочего времени на 2000 год)
Про норму тривалості робочого часу на 2002 рік ( 010-1201 ) (О норме продолжительности рабочего времени на 2002 год)
Про впорядкування умов оплати праці працівників окремих підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах ( 200 ) (О приведении в порядок условий оплаты работы работников отдельных подразделов, созданных при органах исполнительной власти, их самостоятельных управлениях и отделах)
Про норму тривалості робочого часу на 2003 рік ( 010-1135 ) (О норме продолжительности рабочего времени на 2003 год)
Про затвердження Порядку проведення в м. Києві експерименту з будівництва житла для осіб з обмеженими фізичними можливостями ( 15 ) (Об утверждении Порядка проведения в г. Киеве эксперимента из строительства жилья для лиц с ограниченными физическими возможностями)
Щодо надання роз"яснення Всеукраїнській молодіжній організації "Молодь проти корупції" ( 563/0/14-07/039 ) (Относительно предоставления разъяснения Всеукраинской молодежной организации "Молодь против корупції")
Про умови оплати праці працівників окремих підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах ( 89 ) (Об условиях оплаты работы работников отдельных подразделов, созданных при органах исполнительной власти, их самостоятельных управлениях и отделах)
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу від 06.06.2000 N 111/97/79/98 ( 85/299/106/84 ) (О признании таким, что потерял действие, приказа от 06.06.2000 N 111/97/79/98)