Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Міністерство транспорту


Список документов в категории

Название
РД 31.3.05-97. (Тільки для проектування на території Росії) Норми технологічного проектування морських портів (РД 31.3.05-97. (Только для проектирования на территории России) Нормы технологического проектирования морских портов)
Про продовження терміну дії галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР ( 612 ) (О продолжении срока действия отраслевых стандартов и приравненных к ним других нормативных документов прежнего СССР)
РД 31.3.3-97. (Тільки для проектування на території Росії) Керівництво по технічному контролю гідротехнічних споруд морського транспорту (РД 31.3.3-97. (Только для проектирования на территории России) Руководство по техническому контролю гидротехнических сооружений морского транспорта)
Норми експлуатаційного пробігу автомобільних шин ( 420 ) (Нормы эксплуатационного пробега автомобильных шин)
РД 31.3.06-2000. (Тільки для проектування на території Росії) Керівництво по обліку сейсмічних дій при проектуванні морських гідротехнічних споруд типу "Больверк" (РД 31.3.06-2000. (Только для проектирования на территории России) Руководство по учету сейсмических воздействий при проектировании морских гидротехнических сооружений типа "Больверк")
Коефіцієнти, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України ( 551 ) (Коэффициенты, которые применяются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом Украины)