Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Міністерство юстиції


Список документов в категории

Название
Методичні рекомендації про участь юридичної служби в організації договірної роботи на підприємствах, установах, організаціях (Методические рекомендации об участии юридической службы в организации договорной работы на предприятиях, учреждениях, организациях)
Висновок N 5/18 про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта ( 5/18 ) (Вывод N 5/18 об отмене решения о государственной регистрации нормативно-правового акта)
Про затвердження Положення про кваліфікаційну комісію нотаріату ( 87/5 ) (Об утверждении Положения о квалификационной комиссии нотариата)
Методичні рекомендації про застосування окремих норм чинного законодавства при веденні претензійної та позовної роботи на підприємствах, установах, організаціях (Методические рекомендации о применении отдельных норм действующего законодательства при ведении претензионной и исковой работы на предприятиях, учреждениях, организациях)
Щодо розгляду питань з будівництва ( 19-5-709 ) (Относительно рассмотрения вопросов из строительства)
Щодо інвестування в об"єкти житлового будівництва: Мін"юст роз"яснює деякі проблемні питання ( 438-0-2-09-19 ) (Относительно инвестирования в объекты домостроения: Минюст разъясняет некоторые проблемные вопросы)
Стосовно визначення поняття "суттєвий ріст вартості матеріалів та обладнання" ( 19-5-135 ) (Относительно определения понятия "существенный рост стоимости материалов и оснащение")
Про затвердження Інструкції про порядок складання статистичної звітності щодо роботи державної виконавчої служби (форма 4) ( 10/5 ) (Об утверждении Инструкции о порядке складывания статистической отчетности относительно работы государственной исполнительной службы (форма 4))
Методичні рекомендації про правове забезпечення контрактної форми трудового договору і сфери його застосування ( 32-8/473 ) (Методические рекомендации о правовом обеспечении контрактной формы трудового договора и сферы его применения)
Про затвердження Положення про кваліфікаційну комісію нотаріату ( 87/5 ) (Об утверждении Положения о квалификационной комиссии нотариата)
Щодо відмови в державній реєстрації нормативно-правового акта ( 33-30-1024 ) (Относительно отказа в государственной регистрации нормативно-правового акта)
Роз"яснення з приводу пенсійного забезпечення працівників, що займаються проектною діяльністю (Разъяснение по поводу пенсионного обеспечения работников, что занимаются проектной деятельностью)