Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Міністерство внутрішніх справ (МВС)


Список документов в категории

Название
Тимчасові рекомендації по забезпеченню пожежної безпеки будівель і приміщень автосалонів (виставок) з продажу автомобілів (Временные рекомендации по обеспечению пожарной безопасности зданий и помещений автосалонов (выставок) по продаже автомобилей)
Про введення в дію Правил пожежної безпеки в Україні ( 400 ) (О введении в действие Правил пожарной безопасности в Украине)
Про введення в дію Правил пожежної безпеки в Україні ( 400 ) (О введении в действие Правил пожарной безопасности в Украине)
Про введення в дію Правил пожежної безпеки на ринках України ( 1194 ) (О введении в действие Правил пожарной безопасности на рынках Украины)
Про введення в дію змін до Правил пожежної безпеки в Україні ( 217 ) (О введении в действие изменений в Правила пожарной безопасности в Украине)
Про затвердження Правил технічного утримування установок пожежної автоматики ( 507 ) (Об утверждении Правил технического содержания установок пожарной автоматики)
Про затвердження Правил технічного утримування установок пожежної автоматик ( 507 ) (Об утверждении Правил технического содержания установок пожарной автоматик)
Про затвердження Інструкції про порядок розроблення схем маршрутного орієнтування на автомобільних дорогах загального користування та в населених пунктах, через які проходять маршрути руху транзитного транспорту ( 4/5/9 ) (Об утверждении Инструкции о порядке разработки схем маршрутного ориентирования на автомобильных дорогах общего пользования и в населенных пунктах, из-за которых проходят маршруты движения транзитного транспорта)
Про порядок направлення громадян для огляду на стан сп'яніння в заклади охорони здоров'я та проведення огляду з використанням технічних заходів
Про затвердження Інструкції про порядок здійснення ліцензування виробництва пожежної техніки, протипожежного устаткування, надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення ( 189 ) (Об утверждении Инструкции о порядке осуществления лицензирование производства пожарной техники, противопожарного оборудования, предоставление услуг и выполнения работ противопожарного назначения)
Інструкція по вогнезахисній обробці деревини і тканин (І 220-005-91). Із змінами N1, 2, 3 (Инструкция по огнезащитной обработке древесины и тканей (И 220-005-91). С изменениями N1, 2, 3)
Про введення в дію Правил пожежної безпеки на ринках України ( 1194 ) (О введении в действие Правил пожарной безопасности на рынках Украины)
Технологічна інструкція "Порядок пристрою, монтаж засобів системи сповіщення про пожежу" (І 220-008-91) (Технологическая инструкция "Порядок устройства, монтаж средств системы оповещения о пожаре" (И 220-008-91))
Про затвердження Порядку проведення експертизи проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки ( 641 ) (Об утверждении Порядка проведение экспертизы проектной и другой документации относительно пожарной безопасности)
Про затвердження Положення про порядок державного пожежного нагляду за будівництвом об"єктів іноземними фірмами ( 690 ) (Об утверждении Положения о порядке государственного пожарного надзора за строительством объектов иностранными фирмами)
Про затвердження Переліку однотипних за призначенням об"єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації ( 779 ) (Об утверждении Перечня однотипных по назначению объектов, которые подлежат оснащению автоматическими установками пожежогасіння и пожарной сигнализации)
Про затвердження Положення про порядок узгодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлені норми і правила, та обгрунтованих відхилень від обов'язкових вимог нормативних документів ( 182 ) (Об утверждении Положения о порядке согласования с органами государственного пожарного надзора проектных решений, на который не установленные нормы и правила, и обгрунтованих отклонений от обязательных требований нормативных документов)
Про затвердження Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації ( 779 ) (Об утверждении Перечня однотипных по назначению объектов, которые подлежат оснащению автоматическими установками пожежогасіння и пожарной сигнализации)
Про введення в дію змін до Правил пожежної безпеки в Україні ( 217 ) (О введении в действие изменений в Правила пожарной безопасности в Украине)
(НАПБ Б.02.015-98) Про затвердження Положення про порядок державного пожежного нагляду за будівництвом об"єктів іноземними фірмами. (скасовано - наказ МВС України від 03.08.04 N 866) ((НАПБ Б.02.015-98) Об утверждении Положения о порядке государственного пожарного надзора за строительством объектов иностранными фирмами. (отменен - приказ МВД Украины от 03.08.04 N 866))
Про затвердження Положення про порядок державного пожежного нагляду за будівництвом об'єктів іноземними фірмами ( 690 ) (Об утверждении Положения о порядке государственного пожарного надзора за строительством объектов иностранными фирмами)
Про затвердження Порядку проведення експертизи проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки ( 641 ) (Об утверждении Порядка проведение экспертизы проектной и другой документации относительно пожарной безопасности)
Про затвердження Положення про порядок узгодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлені норми і правила, та обгрунтованих відхилень від обов"язкових вимог нормативних документів ( 182 ) (Об утверждении Положения о порядке согласования с органами государственного пожарного надзора проектных решений, на который не установленные нормы и правила, и обгрунтованих отклонений от обязательных требований нормативных документов)
Про затвердження Тимчасових тарифів на роботи, пов"язані з проведенням експертизи проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки і Порядку перерахування і використання коштів, що надходять від сплати вартості експертизи проектної та іншої документ ( 599 ) (Об утверждении Временных тарифов на работы, связанные с проведением экспертизы проектной и другой документации относительно пожарной безопасности и Порядка перечисления и использование средства, которые поступают от уплаты стоимости экспертизы проектной и другой документ)
Про затвердження Тимчасових тарифів на роботи, пов'язані з проведенням експертизи проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки і Порядку перерахування і використання коштів, що надходять від сплати вартості експертизи проектної та іншої документ ( 599 ) (Об утверждении Временных тарифов на работы, связанные с проведением экспертизы проектной и другой документации относительно пожарной безопасности и Порядка перечисления и использование средства, которые поступают от уплаты стоимости экспертизы проектной и другой документ)
(НАПБ 01.038-2001) Правила проектування монтажу та експлуатації автоматичних установок аерозольного пожежогасіння ( 01.038-2001 ) ((НАПБ 01.038-2001) Правила проектирования монтажа и эксплуатации автоматических установок аэрозольного пожаротушения)