Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Семинар

Державна податкова адміністрація України (ДПА)


Список документов в категории

Название Дата
Щодо надання податкових пільг
(Относительно предоставления налоговых льгот)
20.04.1998
Щодо надання податкових пільг
(Относительно предоставления налоговых льгот)
02.03.1998
Щодо звільнення від оподаткування робіт з будівництва житла
(Относительно увольнения от налогообложения работ по строительству жилья)
09.03.1998
Щодо податку на додану вартість
(Относительно налога на добавленную стоимость)
24.04.1998
Щодо звільнення від оподаткування вартості придбаних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання
(Относительно увольнения от налогообложения стоимости приобретенных материалов, конструкций, изделий и оснащения)
23.01.1998
Про надання податкових пільг інвесторам будівництва та придбання житла для військовослужбовців
(О предоставлении налоговых льгот инвесторам строительства и приобретение жилья для военнослужащих)
23.01.1998
Щодо податку на додану вартість
(Относительно налога на добавленную стоимость)
26.01.1998
Про податок на додану вартість
(О налоге на добавленную стоимость)
27.01.1998
Про податок на додану вартість
(О налоге на добавленную стоимость)
27.01.1998
Щодо оподаткування вартості збудованого за рахунок підприємства будинку
(Относительно налогообложения стоимости построенного за счет предприятия дома)
09.02.1998
Про податок на додану вартість
(О налоге на добавленную стоимость)
11.05.1998
Про окремі питання інвестування житла для військовослужбовців
(Об отдельных вопросах инвестирования жилья для военнослужащих)
29.05.1998
Стосовно звільнення від обкладення ПДВ робіт з відбудови Михайлівського Золотоверхого монастиря
(Относительно увольнения от обложения НДС работ по восстановлению Михайловского Златоверхого монастыря)
09.10.1997
Щодо виконання будівельно-монтажних робіт з оплатою за рахунок бюджетних коштів
(Относительно выполнения строительно-монтажных работ с оплатой за счет бюджетного средства)
27.10.1997
Щодо операцій з виконання робіт (вартість робіт) з будівництва житла
(Относительно операций по выполнению работ (стоимость работ) из строительства жилья)
24.12.1997
Щодо податку на додану вартість
(Относительно налога на добавленную стоимость)
24.12.1997
Щодо пільгового оподаткування будівництва житла для військовослужбовців за рахунок коштів інвестора
(Относительно льготного налогообложения строительства жилья для военнослужащих за счет средств инвестора)
24.12.1997
Щодо пільг по податку на додану вартість
(Относительно льгот по налогу на добавленную стоимость)
16.12.1997
Щодо інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців
(Относительно инвестирования строительства и приобретение жилья для военнослужащих)
26.06.1997
Щодо направлення коштів від надходження податків від реалізації нафтопродуктів, виготовлених з нафти, що постачається Республікою Татарстан, на будування житла та вирішення інших соціальних проблем військовослужбовців в м.Севастополі
(Относительно направления средств от поступления налогов от реализации нефтепродуктов, изготовленных из нефти, которая поставляется Республикой Татарстан, на строительство жилья и решение других социальных проблем военнослужащих в г.Севастополе)
17.10.1997
Щодо податкових пільг
(Относительно налоговых льгот)
08.12.1997
Про податок на додану вартість
(О налоге на добавленную стоимость)
28.01.1997
Про податок на добавлену вартість по капітальному ремонту
(О налоге на добавленную стоимость по капитальному ремонту)
20.01.1997
Про надання податкових пільг інвесторам будівництва та придбання житла для військовослужбовців
(О предоставлении налоговых льгот инвесторам строительства и приобретение жилья для военнослужащих)
08.05.1997
Про пільги щодо інвестування будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей
(О льготах относительно инвестирования строительства жилья для военнослужащих и членов их семей)
06.09.1996
Про надання податкових пільг інвесторам будівництва та придбання житла для військовослужбовців
(О предоставлении налоговых льгот инвесторам строительства и приобретение жилья для военнослужащих)
02.12.1996
"Про застосування норм Закону України від 03.04.97 N 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" при передачі функцій замовника про незавершені будівництвом обЬектов від підприємств управлінням капітального будівництва ...
("O применении норм Закона Украины от 03.04.97 N 168/97-ВР "O налоге на добавленную стоимость" при передаче функций заказчика o незавершенных строительством обЬектов от предприятий управлениям капитального строительства ...)
28.02.2000