Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Минхимпром СССР


Список документов в категории

Название
ВСН 10-83. Інструкція по проектуванню трубопроводів ( 10-83 ) (ВСН 10-83. Инструкция по проектированию трубопроводов)
ВСН 205-84. Інструкція по проектуванню електроустановок систем автоматизації технологічних процесів ( 205-84 ) (ВСН 205-84. Инструкция по проектированию электроустановок систем автоматизации технологических процессов)
Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий химической промышленности ( 5-79 )
СЦПРС. Розділ 9. Хімічна промисловість ( Розділ 9 ) (СЦПРС. Раздел 9. Химическая промышленность)
ГОСТ 4.229-83. СПКП. Будівництво. Пластики паперово-шаруваті декоративні. Номенклатура показників (Частково наказ Мінрегіонбуду України від 16.12.08р. N 608) ( 4.229-85 ) (ГОСТ 4.229-83. СПКП. Строительство. Пластики бумажно-слоистые декоративные. Номенклатура показателей (Частично отменен - приказ Минрегионстроя Украины вот 16.12.08г. N 608))