Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Центр ціноутворення "Інпроект"


Список документов в категории

Название
ДБН Д.1.1-7-2000. Правила визначення вартості проектно-дослідницьких робіт для будівництва, здійснюваного на території України ( Д.1.1-7-2000 ) (ДБН Д.1.1-7-2000. Правила определения стоимости проектно-изыскательских работ для строительства, осуществляемого на территории Украины)
ДБН Д.1.1-4-2000. ВКАЗІВКИ ПО ЗАСТОСУВАННЮ РЕСУРСНИХ ЕЛЕМЕНТНИХ КОШТОРИСНИХ НОРМ НА РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ (РЕСНр) ( Д.1.1-4-2000 ) (ДБН Д.1.1-4-2000. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕСУРСНЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (РЭСНр))
ДБН Д.2.4-11-2000. Збірник 11. Штукатурні роботи ( Д.2.4-11-2000 ) (ДБН Д.2.4-11-2000. Сборник 11. Штукатурные работы)
ДБН Д.2.7-2000. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів ( Д.2.7-2000 ) (ДБН Д.2.7-2000. Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов)
ДБН Д.2.4-20-2000. Збірник 20. Інші ремонтно-будівельні роботи ( Д.2.4-20-2000 ) (ДБН Д.2.4-20-2000. Сборник 20. Прочие ремонтно-строительные работы)
ДБН Д.2.4-17-2000. Збірник 17. Електромонтажні роботи ( Д.2.4-17-2000 ) (ДБН Д.2.4-17-2000. Сборник 17. Электромонтажные работы)
ДБН Д.2.4-12-2000. Збірник 12. Малярні роботи ( Д.2.4-12-2000 ) (ДБН Д.2.4-12-2000. Сборник 12. Малярные работы)
ДБН Д.2.4-8-2000. Збірник 8. Дахи, крівлі ( Д.2.4-8-2000 ) (ДБН Д.2.4-8-2000. Сборник 8. Крыши, кровли)
ДБН Д.2.4-18-2000. Збірник 18. Впорядкування ( Д.2.4-18-2000 ) (ДБН Д.2.4-18-2000. Сборник 18. Благоустройство)
ДБН Д.2.4-16-2000. Збірник 16. Зовнішні інженерні сіті ( Д.2.4-16-2000 ) (ДБН Д.2.4-16-2000. Сборник 16. Наружные инженерные сети)
ДБН Д.2.4-1-2000. Збірник 1. Земляні роботи ( Д.2.4-1-2000 ) (ДБН Д.2.4-1-2000. Сборник 1. Земляные работы)
ДБН Д.2.4-13-2000. Збірник 13. Скляні, шпалерні і облицювальні роботи ( Д.2.4-13-2000 ) (ДБН Д.2.4-13-2000. Сборник 13. Стекольные, обойные и облицовочные работы)
ДБН Д.2.4-3-2000. Збірник 3. Стіни ( Д.2.4-3-2000 ) (ДБН Д.2.4-3-2000. Сборник 3. Стены)
ДБН Д.2.4-15-2000. Збірник 15. Внутрішні сантехнічні роботи ( Д.2.4-15-2000 ) (ДБН Д.2.4-15-2000. Сборник 15. Внутренние сантехнические работы)
ДБН Д.2.4-7-2000. Збірник 7. Підлоги ( Д.2.4-7-2000 ) (ДБН Д.2.4-7-2000. Сборник 7. Полы)
ДБН Д.2.4-2-2000. Збірник 2. Фундаменти ( Д.2.4-2-2000 ) (ДБН Д.2.4-2-2000. Сборник 2. Фундаменты)
ДБН Д.1.1-1-2000. Правила визначення вартості будівництва ( Д.1.1-1-2000 ) (ДБН Д.1.1-1-2000. Правила определения стоимости строительства)
ДБН Д.2.4-6-2000. Збірник 6. Отвори ( Д.2.4-6-2000 ) (ДБН Д.2.4-6-2000. Сборник 6. Проемы)
ДБН Д.1.1-6-2000. Вказівки по застосуванню ресурсних елементних кошторисних норм на пуско-налагоджувальні роботи ( Д.1.1-6-2000 ) (ДБН Д.1.1-6-2000. Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на пусконаладочные работы)
ДБН Д.2.4-19-2000. Збірник 19. Ізоляційні роботи ( Д.2.4-19-2000 ) (ДБН Д.2.4-19-2000. Сборник 19. Изоляционные работы)
ДБН Д.2.6-1-2000. Збірник 1. Електротехнічні пристрої ( Д.2.6-1-2000 ) (ДБН Д.2.6-1-2000. Сборник 1. Электротехнические устройства)
ДБН Д.2.6-2-2000. Збірник 2. Автоматизовані системи управління ( Д.2.6-2-2000 ) (ДБН Д.2.6-2-2000. Сборник 2. Автоматизированные системы управления)
ДБН Д.2.6-7-2000. Збірник 7. Теплоенергетичне устаткування ( Д.2.6-7-2000 ) (ДБН Д.2.6-7-2000. Сборник 7. Теплоэнергетическое оборудование)
ДБН Д.2.4-4-2000. Збірник 4. Перекриття ( Д.2.4-4-2000 ) (ДБН Д.2.4-4-2000. Сборник 4. Перекрытия)
ДБН Д.2.4-9-2000. Збірник 9. Сходи, крильця ( Д.2.4-9-2000 ) (ДБН Д.2.4-9-2000. Сборник 9. Лестницы, крыльца)
ДБН Д.2.4-5-2000. Збірник 5. Перегородки ( Д.2.4-5-2000 ) (ДБН Д.2.4-5-2000. Сборник 5. Перегородки)
ДБН Д.2.6-3-2000. Збірник 3. Системи вентиляції і кондиціонування повітря ( Д.2.6-3-2000 ) (ДБН Д.2.6-3-2000. Сборник 3. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха)
ДБН Д.2.6-9-2000. Збірник 9. Споруди водопостачання і каналізації ( Д.2.6-9-2000 ) (ДБН Д.2.6-9-2000. Сборник 9. Сооружения водоснабжения и канализации)
ДБН Д.2.6-4-2000. Збірник 4. Підйомно-транспортне устаткування ( Д.2.6-4-2000 ) (ДБН Д.2.6-4-2000. Сборник 4. Подъемно-транспортное оборудование)
ДБН Д.2.4-10-2000. Збірник 10. Пічні роботи ( Д.2.4-10-2000 ) (ДБН Д.2.4-10-2000. Сборник 10. Печные работы)
ДБН IV-5-97. Вказівки щодо застосування кошторисних норм та одиничних розцінок на будівельні конструкції і роботи (скасовано) ( IV-5-97 ) (ДБН IV-5-97. Указания относительно применения сметных норм и единичных расценок на строительные конструкции и работы (отменено))
ДБН IV-4-97. Збірник кошторисних цін на перевезення вантажів для будівництва (ЗКЦПВ-97) (скасовано) ( IV-4-97 ) (ДБН IV-4-97. Сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (ЗКЦПВ-97) (отменено))
ДБН Д.2.4-14-2000. Збірник 14. Ліпні роботи ( Д.2.4-14-2000 ) (ДБН Д.2.4-14-2000. Сборник 14. Лепные работы)
ДБН IV-3-97. Збірник норм і розцінок для визначення кошторисної вартості експлуатації будівельних машин та механізмів (скасовано) ( IV-3-97 ) (ДБН IV-3-97. Сборник норм и расценок для определения сметной стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (отменено))
Зміна N1 до ДБН Д.1.1-4-2000 "Вказівки по застосуванню ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (РЕСНр)" (Изменение N1 к ДБН Д.1.1-4-2000 "Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы (РЭСНр)")
ДБН Д.2.6-5-2000. Збірник 5. Металообробне устаткування ( Д.2.6-5-2000 ) (ДБН Д.2.6-5-2000. Сборник 5. Металлообрабатывающее оборудование)
ДБН Д.2.6-6-2000. Збірник 6. Холодильні і компресорні установки ( Д.2.6-6-2000 ) (ДБН Д.2.6-6-2000. Сборник 6. Холодильные и компрессорные установки)
ДБН Д.2.6-8-2000. Збірник 8. Деревообробне устаткування ( Д.2.6-8-2000 ) (ДБН Д.2.6-8-2000. Сборник 8. Деревообрабатывающее оборудование)
ДБН Д.2.7-2000. Зміна до Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і механізмів (ДБН Д.2.7-2000) ( 2 ) (ДБН Д.2.7-2000. Изменение к Ресурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов (ДБН Д.2.7-2000))
Посібник з формування договірних цін і проведення взаєморозрахунків за виконані роботи (Пособие по формированию договорных цен и проведению взаиморасчетов за выполненные работы)
ДБН IV-6-97. Вказівки щодо застосування кошторисних норм та розцінок на монтаж устаткування (скасовано) ( IV-6-97 ) (ДБН IV-6-97. Указания относительно применения сметных норм и расценок на монтаж оборудования (отменено))
СНиП 4.09-91. Збірник кошторисних норм витрат на будівництво тимчасових будівель і споруд (Витяг для умов України) (скасовано) ( 4.09-91 ) (СНиП 4.09-91. Сборник сметных норм расходов на строительство временных зданий и сооружений (Извлечение для условий Украины) (отменено))