Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Інші > ГП ЦНС
Поиск 

ГП ЦНС


Список документов в категории

Название
ГОСТ 21.508-93 (в Україні ДСТУ Б А.2.4-6-95). СПДС. Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств, споруд і житлово-цивільних об"єктів ( 21.508-93 ) (ГОСТ 21.508-93 (в Украине ДСТУ Б А.2.4-6-95). СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов)
ГОСТ 21.002-81. СПДС. Нормоконтроль проектно-кошторисної документації ( 21.002-81 ) (ГОСТ 21.002-81. СПДС. Нормоконтроль проектно-сметной документации)
ГОСТ 21.203-78. СПДС. Правила обліку і зберігання оригіналів проектної документації ( 21.203-78 ) (ГОСТ 21.203-78. СПДС. Правила учета и хранения подлинников проектной документации)
ГОСТ 21.110-95 (в Україні ДСТУ Б А.2.4-10-95). СПДС. Правила виконання специфікації устаткування, виробів і матеріалів ( 21.110-95 ) (ГОСТ 21.110-95 (в Украине ДСТУ Б А.2.4-10-95). СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов)
ГОСТ 21.112-87 (СТ СЭВ 5678-86). СПДС. Підйомно-транспортне устаткування. Умовні зображення ( 21.112-87 ) (ГОСТ 21.112-87 (СТ СЭВ 5678-86). СПДС. Подъемно-транспортное оборудование. Условные изображения)
ГОСТ 21.114-95 (в Україні ДСТУ Б А.2.4-11-95). СПДС. Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів ( 21.114-95 ) (ГОСТ 21.114-95 (в Украине ДСТУ Б А.2.4-11-95). СПДС. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетипичных изделий)