Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Гипроцемент


Список документов в категории

Название
ГОСТ 310.4-81. Цементи. Методи визначення межі міцності при вигині і стисненні ( 310.4-81 ) (ГОСТ 310.4-81. Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии)
ГОСТ 310.1-78. Цементи. Методи випробувань. Загальні положення ( 310.1-78 ) (ГОСТ 310.1-78. Цементы. Методы испытаний. Общие положения)
ГОСТ 310.3-76. Цементи. Метод визначення нормальної густини, термінів схоплювання і рівномірності зміни об"єму ( 310.3-76 ) (ГОСТ 310.3-76. Цементы. Метод определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема)
ГОСТ 310.2-76. Цементи. Метод визначення тонкості помелу ( 310.2-76 ) (ГОСТ 310.2-76. Цементы. Метод определения тонкости помола)
ГОСТ 310.5-88. Цементи. Метод визначення тепловиділення ( 310.5-88 ) (ГОСТ 310.5-88. Цементы. Метод определения тепловыделения)
ГОСТ 310.6-85. Цементи. Метод визначення водовідділення ( 310.6-85 ) (ГОСТ 310.6-85. Цементы. Метод определения водоотделения)
ГОСТ 25094-94. Добавки активні мінеральні для цементов. Методи випробувань (в Україні дивися ДСТУ Б В.2.7-100-94) ( 25094-94 ) (ГОСТ 25094-94. Добавки активные минеральные для цементов. Методы испытаний (в Украине смотри ДСТУ Б В.2.7-100-94))