Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Семинар
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Інші > Інші

Інші


Список документов в категории

Название Дата
Про затвердження Правил безпеки при реконструкції будівель і споруд промислових підприємств
(Об утверждении Правил безопасности при реконструкции зданий и сооружений промышленных предприятий)
02.04.2001
СОУ-Н МПЕ 40.1.03.310:2005. Нормативний документ. Правила побудови електроустановок. Протипожежний захист електроустановок. НАПБ В.01.056-2005/111. Інструкція
(СОУ-Н МПЕ 40.1.03.310:2005. Нормативный документ. Правила построения электроустановок. Противопожарная защита электроустановок. НАПБ В.01.056-2005/111. Инструкция)
01.01.2005
Про зауваження Мінбуду України щодо друкарських помилок, допущених при виданні ВБН Д.1.1-7214-2004.
(О замечаниях Минстроя Украины относительно опечаток, допущенных при издании ВБН Д.1.1-7214-2004.)
19.06.2006
(НПАОП 00.0-4.29-97) Про затвердження Типового положення про кабінет охорони праці
((НПАОП 00.0-4.29-97) Об утверждении Типичного положения о кабинете охраны труда)
18.07.1997
(НПАОП 00.0-5.10-96). Типова інструкція для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів
((НПАОП 00.0-5.10-96). Типичная инструкция для операторов (машинистов) паровых и водогреющих котлов)
30.04.1996
(НПАОП 00.0-5.05-95). Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів
((НПАОП 00.0-5.05-95). Типичная инструкция из безопасного ведения работ для крановщиков (машинистов) башенных кранов)
14.11.1995
(НПАОП 00.0-5.18-96). Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових)
((НПАОП 00.0-5.18-96). Типичная инструкция из безопасного ведения работ для крановщиков (машинистов) кранов мостового типа (мостовых, козловых, полукозловых))
20.03.1996
(НПАОП 00.0-5.19-96). Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів
((НПАОП 00.0-5.19-96). Типичная инструкция из безопасного ведения работ для крановщиков (машинистов) портальных кранов)
29.01.1996
(НПАОП 00.0-5.03-95). Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів
((НПАОП 00.0-5.03-95). Типичная инструкция из безопасного ведения работ для крановщиков (машинистов) стреловых самоходных (автомобильных, гусеничных, железнодорожных, пневмоколесных) кранов)
25.09.1995
(НПАОП 00.0-5.07-94). Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані
((НПАОП 00.0-5.07-94). Типичная инструкция для лиц, ответственных за содержание грузоподьемных кранов в исправном состоянии)
20.10.1994
(НПАОП 00.0-5.20-94). Типова інструкція для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажо-підіймальних кранів
((НПАОП 00.0-5.20-94). Типичная инструкция для инженерно-технических работников, которые осуществляют наблюдение за содержанием и безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов)
20.10.1994
(НПАОП 00.0-5.06-94). Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами
((НПАОП 00.0-5.06-94). Типичная инструкция для лиц, ответственных за безопасное проведение работ из перемещения грузов кранами)
20.10.1994
(НПАОП 00.0-2.02-93). Перелік робіт з підвищеною небезпекою
((НПАОП 00.0-2.02-93). Перечень работ с повышенной опасностью)
30.11.1993
(НПАОП 10.0-5.18-04). Інструкція з протипожежного захисту вугільних шахт
((НПАОП 10.0-5.18-04). Инструкция из противопожарной защиты угольных шахт)
26.10.2004
(НПАОП 10.0-5.32-04) Інструкція з безгрубного проведення робіт у підземних електроустановках
((НПАОП 10.0-5.32-04) Инструкция по безопасному проведению работ в подземных электроустановках)
26.10.2004
(НПАОП 10.0-5.31-04) Інструкція з облаштування, огляду й вимірювання опору шахтних заземлень
((НПАОП 10.0-5.31-04) Инструкция по обустройству обзора и измерения сопротивления шахтных заземлений)
26.10.2004
(НПАОП 10.0-5.29-04) Інструкція із застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом
((НПАОП 10.0-5.29-04) Инструкция по применению электрооборудования в рудниковом нормальном выполнении и электрооборудованию общего назначения в шахтах, опасных за газом или пылью)
26.10.2004
(НПАОП 10.0-5.28-04) Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування в провітрюваних вмп тупикових виробках шахт, небезпечних за газом. До п. 5.2.4 Правил безпеки у вугільних шахтах тупикових вироб
((НПАОП 10.0-5.28-04) Инструкция по электроснабжению и применению электрооборудования в проветриваемых вмп тупиковых выработках шахт, опасных за газом. К п. 5.2.4 Правилам безопасности в угольных шахтах тупиковых виработках)
24.10.2004
(НПАОП 10.0-5.27-04) Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти. До п. 5.2.2 Правил безпеки
((НПАОП 10.0-5.27-04) Инструкция по электроснабжению и применению электрооборудования на шахтах, опасных за внезапными выбросами, которые разрабатывают крутых пластов. К п. 5.2.2 Правилам безопасности)
24.10.2004
(НПАОП 10.0-5.26-04) Інструкція зі складання вентиляційних планів
((НПАОП 10.0-5.26-04) Инструкция по созданию вентиляционных планов)
26.10.2004
(НПАОП 10.0-5.23-04) Інструкція з комплексного знепилювання повітря. До пунктів 3.6.1, 3.6.2, 3.6.4 - 3.6.7 Правил безпеки у вугільних шахтах
((НПАОП 10.0-5.23-04) Инструкция по комплексному обеспылеванию воздуха. К пунктам 3.6.1, 3.6.2, 3.6.4-3.6.7 Правил безопасности в угольных шахтах)
26.10.2004
(НПАОП 10.0-5.21-04) Інструкція з реверсування вентиляційного струменя та перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних установок. До п. 3.3.4 правил безпеки у вугільних шахтах
((НПАОП 10.0-5.21-04) Инструкция по реверсированию вентиляционной струи и проверки действия реверсивных устройств вентиляционных установок. К п. 3.3.4 правилам безопасности в угольных шахтах)
24.10.2004
(НПАОП 10.0-5.03-04). Інструкція з ведення вогневих робіт у підземних виробках і надшахтних будівлях До пунктів 1.4.2, 6.3.1 Правил безпеки у вугільних шахтах
((НПАОП 10.0-5.03-04). Инструкция из ведения огневых работ в подземных выработках и сверхшахтных зданиях К пунктам 1.4.2, 6.3.1 Правил безопасности в угольных шахтах)
26.10.2004
(НПАОП 1.1.23-1.03-2004). Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів
((НПАОП 1.1.23-1.03-2004). Правила безопасной эксплуатации магистральных газопроводов)
02.03.2004
(НПАОП 60.3-1.03-04) Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів
((НПАОП 60.3-1.03-04) Правила безопасной эксплуатации магистральных газопроводов)
02.03.2004
(ДНАОП 0.00-1.03-02). Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (Скасовано-наказ Держнаглядохоронпраці N 132 від 18.06.2007 р.)
((ДНАОП 0.00-1.03-02). Правила строения и безопасной эксплуатации грузоподьемных кранов (Отменен-приказ Госнадзорохрантруда N 132 от 18.06.2007 г.))
20.08.2002
(ДНАОП 0.00-1.35-03; НПАОП 0.00-1.35-03). Правила безпеки при будівництві і реконструкції магістральних трубопроводів
((ДНАОП 0.00-1.35-03; НПАОП 0.00-1.35-03). Правила безопасности при строительстве и реконструкции магистральных трубопроводов)
05.09.2003
(НПАОП 00.0-5.25-01). Інструкція з охорони праці під час виконання робіт пороховими інструментами
((НПАОП 00.0-5.25-01). Инструкция из охраны труда во время выполнения работ пороховыми инструментами)
20.07.2001
(НПАОП 00.0-5.24-01). Інструкція з охорони праці під час виконання монтажних робіт інструментами і пристроями
((НПАОП 00.0-5.24-01). Инструкция из охраны труда во время выполнения монтажных работ инструментами и устройствами)
05.06.2001
(НПАОП 00.0-5.23-01). Інструкція з охорони праці під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт в електромонтажному виробництві
((НПАОП 00.0-5.23-01). Инструкция из охраны труда во время выполнения грузо-разгрузочных работ в электромонтажном производстве)
05.06.2001
(НПАОП 00.0-5.26-01). Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на висоті
((НПАОП 00.0-5.26-01). Инструкция из охраны труда во время выполнения электромонтажных работ на высоте)
05.06.2001
(НПАОП 00.0-5.12-01). Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об"єктах
((НПАОП 00.0-5.12-01). Инструкция из организации безопасного ведения огневых работ на взрывопожарноопасных и взрывоопасных объектах)
05.06.2001
Наказ Міністерства аграрної політики України про затвердження та введення в дію відомчих норм технологічного проектування
(Приказ Министерства аграрной политики Украины об утверждении и введении в действие ведомственных норм технологического проектирования)
15.09.2005
Наказ Міністерства аграрної політики України про продовження терміну дії відомчих норм технологічного проектування
(Приказ Министерства аграрной политики Украины о продолжении срока действия ведомственных норм технологического проектирования)
18.12.2003
Правила проектування, монтажу та експлуатації автоматичних установок аерозольного пожежогасіння
(Правила проектирования, монтажа и эксплуатации автоматических установок аэрозольного пожаротушение)
16.09.2003
"Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України (розраховані станом на 1 жовтня 2006 року)"
("О показателях опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины (рассчитаны состоянием на 1 октябрь в 2006 году)")
26.10.2006
"Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт і продукції промислового виробництва станом на 1 жовтня 2006 року"
("Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ и продукции промышленного производства состоянием на 1 октябрь в 2006 году")
26.10.2006
"Щодо статистичної звітності будівельних організацій"
("Относительно статистической отчетности строительных организаций")
16.02.2006
Повідомлення від "Про затвердження прогнозних середньорічних показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2007 рік"
(Сообщение от "Об утверждении прогнозных среднегодовых показателей опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины на 2007 год")
15.06.2006
"Про внесення змін до наказу Мінбуду від 20.03.06 N 69 "Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових буд...(Скасовано згідно наказу N415 Мінбуду України від 15.12.2006р.)
("О внесении изменений к приказу Минбуду от 20.03.06 N 69 "Об утверждении Порядка проведения работы из подтверждения пригодности новых конур...(Упразднено согласно приказа N415 Минбуду Украины от 15.12.2006р.))
11.10.2006
"Про втрату чинності СНіП 2.01.51-90 "Інженерно-технічні заходи цивільної оборони"
("О потери действия СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны")
19.09.2006
"Про прийняття Зміни N 1 ГОСТ 23486-79 "Панелі металеві тришарові стінні з утеплювачем з пенополиуретана. Технічні умови"
("О принятии Изменения N 1 ГОСТ 23486-79 "Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия")
30.08.2006
"Про припинення застосування СНіП 2.01.07-85 "Навантаження і дії. Норми проектування"
("О прекращении применения СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования")
25.07.2006
"Про виконання рішення колегії Мінбуду України від 29.06.2006 N132 "Про стан не завершених будівництвом житлових будинків, будівництво яких було розпочато до 01.07.1995 року, до введення в дію нових нормативів з енергозбереження"
("О выполнении решения коллегии Минстроя Украины от 29.06.2006 N132 "О состоянии не завершенных строительством жилых домов, строительство которых было начато к в 01.07.1995 году, к введению в действие новых нормативов с энергосбережения")
10.07.2006
"Про проведення замовленого конкурсу на кращий проект Меморіального комплексу пам"яті жертв голодоморів в Україні"
("О проведении заказанного конкурса на лучший проект Мемориального комплекса памяти жертв голодоморов в Украине")
08.06.2006
"Про проведення конкурсу на кращий проект пам"ятника о.Телізі та її соратникам на території Меморіального комплексу "Бабин Яр" у м. Києві"
("О проведении конкурса на лучший проект памятника О.Телизи и ее соратникам на территории Мемориального комплекса "Бабий Яр" в г. Киеве")
08.06.2006
Правила забудови в м. Кривому Розі
(Правила застройки в г. Кривом Роге)
01.01.2005
Регіональні правила забудови Харківської області
(Региональные правила застройки Харьковской области)
01.01.2003
Розпорядження Київського міського голови від 03.02.2006. "Про питання погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок"
(Распоряжение Киевского городского председателя от 03.02.2006. "О вопросе согласования проектов землеустройства относительно отведения земельных участков")
01.01.2006
Рішення КМР "Про вимоги до забудовників житлового будівництва щодо забезпечення населення місцями зберігання власного автотранспортові"
(Решение КМР "О требованиях к застройщикам жилищного строительства относительно обеспечения населения местами сохранения собственного автотранспорта")
26.05.2005
Рішення КМР "Про затвердження Концепції запровадження в місті Києві конкурентних засідок надання земельних ділянок"
(Решение КМР "Об утверждение Концепции внедрения в городе Киеве конкурентных основ предоставления земельных участков")
18.11.2004
Рішення КМР "Про врегулювання процедури передачі в користування земельних ділянок у місті Києві"
(Решение КМР "Об урегулирование процедуры передачи у пользование земельных участков в городе Киеве")
15.07.2004
ГОСТ 13109-97. Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення
(ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения)
01.01.1999
ВСН 29-85. Проектування мілкозаглублених фундаментів малоповерхових сільських будівель на пучинистих грунтах
(ВСН 29-85. Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах)
01.01.1985
ВСН 86-83. Інструкція по проектуванню і установці полімерних опорних частин мостів
(ВСН 86-83. Инструкция по проектированию и установке полимерных опорных частей мостов)
01.01.1983
ГОСТ 17375-2001. (ІСО 3419-81) /В Україні -ДСТУ ГОСТ 17375:2003/. Відведення крутовигнутого типу 3d (R 1,5 DN). Конструкція
(ГОСТ 17375-2001. (ИСО 3419-81) /В Украине -ДСТУ ГОСТ 17375:2003/. Отводы крутоизогнутые типа 3d (R 1,5 DN). Конструкция)
01.01.2001
ГОСТ 18599-83. Труби напірні з поліетілену. Технічні умови (Відмін. в Україні)
(ГОСТ 18599-83. Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия (Отменен в Украине))
01.01.1985
ВСН 003-88. Будівництво і проектування трубопроводів з пластмасових труб
(ВСН 003-88. Строительство и проектирование трубопроводов из пластмассовых труб)
01.01.1988
ГОСТ 12.4.026-76*. ССБТ. Кольори сигнальні і знаки безпеки
(ГОСТ 12.4.026-76*. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности)
01.01.1978
ГОСТ 12.4.009-83. ССБТ. Пожежна техніка для захисту об"єктів. Основні види. Розміщення і обслуговування
(ГОСТ 12.4.009-83. ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание)
01.01.1985
Тимчасовий збірник цін на науково-проектні роботи по нерухомим пам"ятникам історії та культури Української РСР (ТЗЦНПР 91)
(Временный сборник цен на научно-проектные работы по неподвижным памятникам истории и культуры Украинской ССР (ТЗЦНПР 91))
01.01.1991
Каталог нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів (за станом на 01.01.2006 року)
(Каталог нормативных документов в отрасли строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на в 01.01.2006 году))
01.01.2006
ГОСТ 16037-80. З"єднання зварні сталевих трубопроводів. Основні типи, конструктивні елементи і розміри
(ГОСТ 16037-80. Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры)
01.01.1981
ГОСТ 8962-75*. Труби металеві і сполучні частини до них. Частина 4. Труби з чорних металів і сплавів литі і сполучні частини до них. Основні розміри. методи технологічних і
(ГОСТ 8962-75*. Трубы металлические и соединительные части к ним. Часть 4. Трубы из черных металлов и сплавов литые и соединительные части к ним. Основные размеры. методы технологических и)
01.01.1977
ГОСТ 8944-75. Труби металеві і сполучні частини до них. Частина 4. Труби з чорних металів і сплавів литі і сполучні частини до них. основні розміри. Методи технологічних і
(ГОСТ 8944-75. Трубы металлические и соединительные части к ним. Часть 4. Трубы из черных металлов и сплавов литые и соединительные части к ним. основные размеры. Методы технологических и)
01.01.1977
ГОСТ 8732-78. Труби сталеві безшовні. Сортамент
(ГОСТ 8732-78. Трубы стальные бесшовные. Сортамент)
01.01.1979
ГОСТ 8509-93 (В Україні-ДСТУ 2251-93). Кути сталеві гарячекатані рівнополочні. Сортамент
(ГОСТ 8509-93 (В Украине-ДСТУ 2251-93). Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент)
01.01.1997
ГОСТ 25129-82. Грунтовка ГФ-021. Технічні умови.
(ГОСТ 25129-82. Грунтовка ГФ-021. Технические условия.)
01.01.1983
ГОСТ 2.745-68.(СТ СЕВ 656-77). Позначення умовні графічні в схемах. Електронагрівачі, пристрої і установки електротермічні
(ГОСТ 2.745-68.(СТ СЭВ 656-77). Обозначения условные графические в схемах. Электронагреватели, устройства и установки электротермические)
01.01.1971
ГОСТ 14254-96. Ступені захисту, забезпечувані оболонками (код ІР)
(ГОСТ 14254-96. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код ІР))
01.01.1997
ГОСТ 12.2.007.0-75*. (Система стандартів безпеки праці.) Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки
(ГОСТ 12.2.007.0-75*. (Система стандартов безопасности труда.) Изделия электротехнические. Общие требования безопасности)
01.01.1978
ГОСТ 433-73. Кабелі силові з гумовою ізоляцією. Технічні умови
(ГОСТ 433-73. Кабели силовые с резиновой изоляцией. Технические условия)
01.01.1975
ГОСТ 4233-86. Розчини будівельні. Номенклатура показників
(ГОСТ 4233-86. Растворы строительные. Номенклатура показателей)
01.01.2000
ГОСТ 4579-99. Фарбники органічні. Пігмент зелений. Технічні умови
(ГОСТ 4579-99. Красители органические. Пигмент зеленый. Технические условия)
01.01.1981
ГОСТ 4666-75. Арматура трубопровідна. Маркіровка і відмітне забарвлення
(ГОСТ 4666-75. Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окраска)
01.01.1976