Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...
 
 

 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация
"Про подання інформації щодо рівня загальновиробничих витрат за результатами діяльності"

Название (рус.) "О представлении информации относительно уровня загальновиробничих расходов за результатами деятельности"
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Тип не установлен
Рег. номер 7/10-364
Дата принятия 20.08.2009
Статус Действующий
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве в формате MS Word

 

ПРО подання ІНФОРМАЦІї ЩОДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Лист Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

від 9 серпня 2007 р. № 7/10-364

Корпораціям "Укрбуд",

"Укрмонтажспецбуд",

"Укртрансбуд",

"Укрметротунельбуд",

АТ "Мостобуд",

Холдинговій компанії "Київміськбуд"

Будівельним організаціям (за списком)

Для проведення аналізу загальновиробничих і адміністративних витрат та підготовки пропозицій щодо уточнення розміру усереднених показників для їх визначення в інвесторській кошторисній документації необхідно в термін до 30 листопада 2007 року надати в Мінрегіонбуд України інформацію щодо зазначених витрат за 2006 рік та окремо за 9 місяців 2007 року згідно з додатками. Інформацію надсилати за адресою:

01025, м. Київ-25, вул. Велика Житомирська, 9.

Додаток на 12 аркушах.

Заступник Міністра А. В. Беркута


Додаток № 1

до листа Мінрегіонбуду України

від 9 серпня 2007 р. № 7/10-364

ІНФОРМАЦІЯ
ЩОДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
ДІЯЛЬНОСТІ

у ____ році

_________________________________

(найменування підрядної організації)

п/п

Найменування витрат

Пока-зники

1

2

3

1

Кількість працюючих, всього, чол.

1.2

Кількість працівників апарату управління підприємства, чол.

1.3

Кількість працівників апарату управління відособлених виробничих структурних підрозділів, які не мають статусу юридичної особи, чол.

1.4

Кількість лінійного персоналу, чол.

1.5

Кількість робітників, чол.

2

Обсяг виконаних власними силами робіт

3

Загальновиробничі витрати, всього, грн.

у тому числі:

1 блок

3.1.

Заробітна плата, всього, грн.

у тому числі працівників:

3.1.1

апарату управління відособлених виробничих структурних підрозділів

3.1.2

лінійного персоналу

2 блок

3.2

Відрахування на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників апарату управління відособлених виробничих структурних підрозділів та лінійного персоналу, всього, грн.

у тому числі:

3.2.1

апарату управління відособлених виробничих структурних підрозділів

3.2.2

працівників лінійного персоналу

3.2.3

Відрахування на соціальні заходи від витрат на оплату праці робітників, зайнятих на основному виробництві будівельних і монтажних робіт та керуванні і обслуговуванні будівельних машин і механізмів

3 блок

3.3

Решта статей загальновиробничих витрат, всього, грн.

у тому числі по статтях витрат згідно з додатком 19 до ДБН Д.1.1-1-2000

3.3.1

Витрати на службові відрядження працівників апарату управління відособлених виробничих структурних підрозділів та лінійного персоналу, у межах норм, передбачених законодавством

3.3.2

Амортизація основних засобів, призначених для обслуговування апарату управління відособлених структурних підрозділів та лінійного персоналу

3.3.3

Амортизація нематеріальних активів, призначених для обслуговування апарату управління відособлених структурних підрозділів та лінійного персоналу

3.3.4

Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення

3.3.5

Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання приміщень апарату управління відособлених структурних підрозділів, що не мають статус юридичної особи

3.3.6

Витрати на дотримання правил охорони праці, протипожежної і сторожової охорони, санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами виконання будівельно-монтажних робіт або законодавством, а саме:

амортизація, витрати на проведення поточного ремонту та на переміщення нетитульних тимчасових споруд і приміщень санітарно-побутового призначення, що належать до складу основних засобів;

витрати на обладнання та утримання огорож для машин та їх рухомих частин, люків, отворів, сигналізації та інших пристроїв некапітального характеру, що забезпечують охорону праці;

витрати для забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту та лікувально-профілактичним харчуванням, а також матеріально-технічне забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимогу встановленому законодавством порядку;

витрати на придбання необхідних довідників, плакатів і діапозитивів з охорони праці, запобігання нещасним випадкам і захворюванням на будівництві, а також поліпшення умов праці; обладнання кабінетів з охорони праці; витрати на організацію доповідей і лекцій з охорони праці;

витрати на утримання протипожежної та сторожової охорони будівельних майданчиків, виробничих приміщень та приміщень, де розміщується апарат управління відособлених структурних підрозділів та лінійний персонал:

витрати на оплату праці робітників, які перебувають у штаті відособленого структурного підрозділу;

оплата послуг, наданих сторонніми організаціями, з протипожежної та сторожової охорони в установленому законодавством порядку;

придбання, утримання та знос протипожежного інвентарю та устаткування

3.3.7

Витрати на транспортне обслуговування апарату управління відособлених структурних підрозділів, лінійний персонал (начальників дільниць, виконавців робіт, майстрів, механіків дільниць тощо) будівельної організації, у тому числі:

основна, додаткова заробітна плата та будь-які інші грошові виплати водіїв та інших робітників, що обслуговують автомобілі;

утримання та експлуатація власних та орендованих автомобілів, що використовуються для обслуговування будівельного виробництва;

вартість паливних, мастильних та інших експлуатаційних матеріалів, знос і ремонт автомобільної гуми

3.3.8

Витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ, за розрахунково-касове обслуговування (в частині виплат заробітної плати робітникам, зайнятим на основному виробництві будівельних і монтажних робіт та керуванні і обслуговуванні будівельних машин і механізмів; працівникам апарату управління відособлених структурних підрозділів та лінійному персоналу, та працівникам, зазначеним у пунктах 3.3.6, 3.3.7), та витрати на поштово-телеграфні послуги, пов'язані з обслуговуванням будівельного виробництва

3.3.9

Витрати за користування лічильно-обчислювальною, машинописною, розмножувальною та іншою оргтехнікою апаратом управління відособлених структурних підрозділів та лінійним персоналом

3.3.10

Оплата послуг, що надаються (за замовленнями працівників апарату управління відособлених структурних підрозділів та лінійного персоналу) сторонніми організаціями, якщо у будівельній організації не передбачено відповідних функціональних служб, включаючи витрати на друкарські, розмножувальні, копіювальні, обчислювальні та інші роботи

3.3.11

Відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників, зазначених у п. 3.3.6, 3.3.7

3.3.12

Витрати на геодезичні роботи, що здійснюються під час виконання будівельно-монтажних робіт, включаючи: оплату праці працівників, які проводять геодезичні роботи, вартість матеріалів, амортизація; знос геодезичного устаткування, інструментів і приладів та витрати на всі види їх ремонту і на переміщення

3.3.13

Витрати на упорядкування та утримання будівельних майданчиків:

оплата праці робітників, зайнятих на упорядкуванні та утриманні будівельних майданчиків;

витрати на прибирання та очищення (з вивезенням сміття) території будівництва, облаштування доріжок, містків та інші роботи, пов'язані з упорядкуванням території будівельних майданчиків;

витрати на електроенергію (в тому числі від тимчасових електростанцій), оплату праці чергових електромонтерів та інші витрати, пов'язані з освітленням території будівництва

3.3.14

Витрати на перебазування лінійних підрозділів будівельних організацій на іншу будову та в межах будівельного майданчика (за винятком витрат, пов'язаних з переміщенням будівельних машин та механізмів, врахованих у вартості машинозмін)

3.3.15.

Амортизація та витрати на проведення поточного ремонту пристроїв та обладнання, що належать до складу основних засобів і не передбачені у прямих витратах:

мобільних інвентарних будівель контейнерного типу (за винятком призначених для санітарно-побутового обслуговування);

триног, пристосувань для намотування і очищення зварювального дроту, центрувальних пристроїв для зварювання труб, насосів та пресів ручних гідравлічних;

переносних металевих і дерев'яних драбин, інвентарних металевих столиків та риштувань;

такелажних та монтажних пристроїв, що застосовуються під час виконання будівельних та монтажних робіт, ручних лебідок, домкратів тощо;

бункерів для бетонів і розчинів, тачок; апаратів для зварювання дротів, повітроводів, переносних вентиляційних установок для роботи із застосуванням вибухонебезпечних мастик та полімерних матеріалів, електросушарок для сушіння будівельних конструкцій, генераторів ацетиленових (крім тих, що застосовуються під час монтажу устаткування);

обгороджувальної техніки небезпечних зон проведення робіт, шлагбаумів, сигнальних щогл, прожекторів тощо.

3.3.16

Витрати на малоцінні і швидкозношувані інструменти та виробничий інвентар, що використовуються під час виконання будівельно-монтажних робіт і не належать до основних засобів, та витрати на їх ремонт

3.3.17

Амортизація нетитульних тимчасових споруд, знос пристосувань і пристроїв та витрати, пов'язані з їх спорудженням, ремонтом, утриманням, розбиранням та переміщенням. До них належать:

приоб'єктні контори та комори виконробів і майстрів; складські приміщення та навіси на об'єкті будівництва;

помости, драбини, перехідні містки, ходові дошки, обгороджування під час розпланування будівлі;

пристосування для охорони праці;

інвентарні уніфіковані засоби підмощування типу люльок, інвентарних площадок, риштування тощо; паркани і огорожі, необхідні для проведення робіт (крім спеціальних та архітектурно оформлених), охоронні козирки, сховища під час проведення буровибухових робіт;

тимчасові розведення від магістральних і розвідних мереж електроенергії, води, пару, газу та повітря в межах робочої зони;

витрати, пов'язані з пристосуванням будівель, що споруджуються чи існують на будівельних майданчиках, замість будівництва нетитульних тимчасових будівель та споруд

3.3.18

Витрати на підготовку об'єктів будівництва до здачі:

витрати на оплату праці чергових слюсарів-сантехніків, ключниць, а також робітників, які прибирають сміття, миють підлогу та вікна;

вартість миючих засобів та інших матеріалів, що використовуються під час прибирання об'єктів перед здачею;

витрати на опалення та освітлення в період здачі об'єктів.

3.3.19

Витрати некапітального характеру, пов'язані з удосконаленням технології та організації будівельного виробництва, нормативними роботами, включаючи послуги, надані сторонніми організаціями з розроблення проектів виконання робіт, креслень конструкцій, металевих деталей, технологічних деталей, впровадження передових методів організації праці, нормування праці тощо, а також оплату праці працівників проектно-кошторисних груп, груп проектування виконання робіт, економічних лабораторій, нормативно-дослідних станцій, що входять до складу будівельної організації та її структурних підрозділів.

3.3.20

Витрати некапітального характеру, пов'язані з забезпеченням якості будівництва:

витрати на утримання виробничих лабораторій, що входять до складу будівельної організації та її структурних підрозділів, включаючи оплату праці працівників, утримання, амортизацію та витрати на проведення поточного ремонту приміщень, устаткування та інвентарю лабораторій; вартість витрачених або зруйнованих під час випробування матеріалів, конструкцій і частин споруд, крім витрат на випробування споруд в цілому (середніх та великих мостів, резервуарів тощо, оплачуваних за рахунок коштів, передбачених на цю мету в кошторисах на будівництво);

витрати на проведення експертизи і консультацій, пов'язаних з результатами випробувань матеріалів і конструкцій;

оплата послуг з випробування матеріалів і конструкцій, що надаються лабораторіями інших організацій.

3.3.21

Витрати, пов'язані з винахідництвом та раціоналізацією: на проведення дослідно-експериментальних робіт, виготовлення моделей і зразків за винахідницькими та раціоналізаторськими пропозиціями щодо виконання будівельно-монтажних робіт; виплата авторських винагород, якщо вони не є роялті.

3.3.22

Відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні заходи, передбачені пунктом 4 розділу III Методичних рекомендацій, від витрат на оплату праці працівників, зазначених у п. 3.3.12, 3.3.13, 3.3.18, 3.3.20

3.3.23

Платежі з обов'язкового страхування цивільної відповідальності, а також окремих категорій працівників, зайнятих на виробництві відповідних видів продукції (робіт), безпосередньо на роботах з підвищеною небезпекою для життя та здоров'я, передбачених законодавством (крім платежів з обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів, що враховуються у вартості перевезення власним автотранспортом будівельних вантажів)

3.3.24

Витрати на охорону навколишнього середовища, зокрема: платежі за викиди і скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище та інші види шкідливого впливу в межах лімітів; оплата послуг сторонніх організацій з очищення стічних вод, розміщення відходів виробництва тощо (крім витрат, що враховуються у вартості виробленої продукції, вартості машино-години експлуатації будівельної техніки, перевезення 1 т будівельних вантажів)

4

Послуги генпідряду* (сума коштів, отримана від субпідрядних організацій)

-------------

*  заповнюється генпідрядними організаціями.


Додаток № 2

до листа Мінрегіонбуду України

від 9 серпня 2007 р. № 7/10-364

ІНФОРМАЦІЯ

ЩОДО РІВНЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

у ____ році

____________________________________

(найменування підрядної організації)

п/п

Найменування витрат

Показники

1

2

3

1

Кількість працівників апарату управління будівельної організації, що має статус юридичної особи, чол.

Всього адміністративних витрат

2

Заробітна плата працівників апарату управління, робітників, які здійснюють загальногосподарське обслуговування, та іншого загальногосподарського персоналу будівельної організації, яка має статус юридичної особи, всього, грн.

2.1

Страхові внески та відрахування на соціальні заходи від заробітної плати працівників, зазначених у п. 1, всього, грн.

3

Витрати на службові відрядження працівників апарату управління будівельної організації та робітників, які здійснюють загальногосподарське обслуговування

3.1

Витрати на транспортне обслуговування працівників апарату управління будівельної організації, зокрема:

витрати на утримання та експлуатацію службових легкових автомобілів, що перебувають на балансі будівельної організації (орендуються) та обслуговують працівників апарату управління, включаючи:

основну, додаткову заробітну плату, заохочувальні, компенсаційні та інші грошові виплати водіїв та інших робітників, що обслуговують автомобілі

вартість паливних, мастильних та інших експлуатаційних матеріалів, знос і ремонт автомобільної гуми

витрати на утримання гаражів та місць стоянки (паркування) легкових автомобілів (енергопостачання, водопостачання, каналізації тощо)

амортизація (орендна плата), витрати на поточний ремонт, технічний огляд, технічне обслуговування легкових автомобілів та поточний ремонт гаражів і місць стоянки автомобілів

податки, збори та інші передбачені законодавством відрахування, що пов'язані з експлуатацією власниками легкових автомобілів; податок на землю, на якій розміщено гараж; збір за забруднення навколишнього середовища; комунальний податок; плата за технічний огляд легкових автомобілів у Державтоінспекції тощо)

4

Витрати на матеріально-технічне забезпечення апарату управління будівельної організації та інші загальногосподарські витрати:

4.1

Витрати на придбання канцелярських товарів і приладдя, бланків обліку, звітності

4.2

Витрати на утримання, експлуатацію та поточний ремонт будинків, споруд, приміщень, що використовуються апаратом управління будівельної організації

4.3

Витрати на утримання основних засобів, інших нематеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона тощо)

4.4

Амортизація основних засобів, призначених для обслуговування апарату управління (крім легкових автомобілів)

4.5

Витрати на малоцінний і швидкозношуваний інвентар та малоцінні предмети, що використовуються будівельною організацією і не належать до основних засобів, та витрати на їх ремонт

4.6

Витрати на утримання, експлуатацію всіх видів зв'язку та радіо, що використовуються для здійснення управління і перебувають на балансі будівельної організації і використовуються персоналом, оплата послуг зв'язку (пошта, телеграф, телефон, факс тощо), обчислювальних центрів, засобів сигналізації та інших технічних засобів управління

4.7

Витрати на утримання, ремонт та експлуатацію електронно-обчислюваної та комп'ютерної техніки, машинописної, розмножувальної та іншої оргтехніки, що перебуває на балансі будівельної організацією і використовується персоналом (у тому числі для автоматичного оброблювання інформації), зазначеним у цьому розділі

4.8

Оплата послуг, що надаються сторонніми організаціями в управлінні будівельною організацією, якщо у штатному розписі не передбачено відповідних функціональних служб, включаючи витрати на обчислювальні, друкарські, розмножувальні та інші роботи

4.9

Оплата послуг консультативного та інформаційного характеру (у тому числі витрати на придбання літератури і передплату спеціалізованих періодичних видань), пов'язаних із забезпеченням поточної діяльності апарату управління, виготовленням та зберіганням продукції допоміжних, другорядних виробництв будівельної організації, додержанням законодавства

5

Оплата професійних послуг (юридичних, щодо оцінки майна, аудиторських, у тому числі оплата за проведення обов'язкових аудиторських перевірок, передбачених законодавством, тощо)

6

Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, на оприлюднення річного звіту, представницькі витрати, на послуги щодо зміни структури приватизованої будівельної організації тощо)

7

Оплата передбаченого законодавством збору за реєстрацію будівельної організації в органах державної виконавчої влади.

8

Витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ, включаючи плату за розрахунково-касове обслуговування персоналу, зазначеного у цьому розділі, отримання гарантій, вексельного авалю факторингових і довірчих операцій, ведення обліку боргових вимог і зобов'язань, у тому числі й цінних паперів. Плата за надання поштово-телеграфних послуг та інші витрати пов'язані з грошовим обігом.

9

Одноразова допомога, що виплачується працівникам відповідно до законодавства під час переведення, приймання і направлення на роботу в іншу місцевість

10

Відрахування будівельних організацій на утримання апарату управління будівельних об'єднань, включаючи витрати на утримання корпорації, асоціації тощо

11

Податки, збори та інші обов'язкові платежі, передбачені законодавством (крім податків і зборів, що включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт)

12

Витрати на протипожежну і сторожову охорону адміністративних приміщень

12.1

Витрати на оплату праці робітників, які перебувають у штаті будівельної організації

12.2

Плата за послуги, надані сторонніми організаціями, з протипожежної та сторожової охорони в установленому законодавством порядку

12.3

Витрати на придбання, утримання та знос протипожежного інвентарю та устаткування


Додаток № 3

до листа Мінрегіонбуду України

від 9 серпня 2007 р. № 7/10-364

ДОВІДКА

ПРО ОБСЯГИ, ТРУДОМІСТКІСТЬ РОБІТ, ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ ЗА 2006 РІК ТА ЗА 9 МІС. 2007 Р.

Обсяг робіт, виконаних власними силами

Виробіток на 1 робітника, грн./чол.

Види робіт (виконані власними силами*)

Трудо-

місткість робіт в прямих витратах за даними ф. № КБ-2в (норма-

тивна), люд.-год.

Загальна трудомісткість робіт за даними ф. № КБ-2в, люд.-год.(**)

Загальновиробничі витрати відособленого структурного підрозділу, грн.

Адміністративні витрати підприємства, що має статус юридичної особи, грн.

в т. ч. прямі витрати

фактичні (за статтями витрат, наведеними у додатку до листа Мінрегіон-

буду)

розраховані за показ-

никами ДБН Д.1.1-1-2000 (відповідно до додатків 3 та 4 до ДБН)

фактичні (за статтями адмініст-

ративних витрат, наведеними у додатку до листа Мінрегіонбуду)

розраховані за показ-

никами ДБН Д.1.1-1-2000 (відповідно до додатка 13 до ДБН)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

за 2006 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за 9 міс. 2007 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

*  розподіл видів робіт здійснюється відповідно до додатків 3 та 4 до ДБН Д.1.1-1-2000.

**  трудомісткість у прямих витратах, загальновиробничих витратах, витратах на зведення і розбирання тимчасових будівель і споруд, при виконанні робіт у зимовий та літній періоди.

Спонсоры раздела: