Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...

 

 
Email
Пароль
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:
Главная
     Издатель
          Автор не установлен


Автор не установлен

Название Дата
Рішення НТР Про проект національного стандартові (ДСТУ Б Д.2.2-...200_"Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Тунелі та метрополітени. Обслуговуючі процеси (збірник 29)"
(Решение НТР О проекте национального стандарта (ДСТУ Б Д.2.2-...200_"Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Туннели и метрополитены. Обслуживающие процессы (сборник 29)")
20.07.2031
Рішення НТР Про проекти національних стандартів
(Решение НТР О проектах национальных стандартов)
20.07.2031
Рішення НТР Про проект ДСТУ-Н Б В.2.3-__:200_ "Магістральні трубопроводи. Визначення залишкової міцності магістральних трубопроводів з дефектами"
(Решение НТР О проекте ДСТУ-Н Бы В.2.3-__:200_ "Магистральные трубопроводы. Определение остаточной прочности магистральных трубопроводов с дефектами")
20.07.2031
Рішення НТР Про проекти національних стандартів
(Решение НТР О проектах национальных стандартов)
20.07.2031
Рішення НТР Про проект національного стандарту "Пісок кварцовий. Технічні умови"
(Решение НТР О проекте национального стандарта "Песок кварцевый. Технические условия")
20.05.2031
Рішення НТР Про проект ДСТУ "Сміттєпроводи житлових і громадських будинків"
(Решение НТР О проекте ДСТУ "Мусоропроводы жилых и общественных домов")
20.05.2031
Рішення НТР Про погодження проектів технічних умов та проектів змін
(Решение НТР О согласовании проектов технических условий и проектов изменений)
20.05.2031
ДНАОП 5.1.11-1.48-00 Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих линиях
(ДНАОП 5.1.11-1.48-00 Правила безопасности для работников железнодорожного транспорта на электрифицированных линиях)
20.05.2031
Про затвердження Державних санітарних правил для підприємств, які виробляють рослинні олії. ДСП 4.4.4.090-2002
(Об утверждении Государственных санитарных правил для предприятий, которые производят растительные масла. ДСП 4.4.4.090-2002)
20.05.2031
Щодо видачі дозволу на зняття та перенесення грунтового покриву
(Относительно выдачи разрешения на снятие и перенесение грунтового покрова)
20.03.2031
"Про індекси і показники визначення кошторисної вартості проектно-дослідницьких робіт"
("Об индексах и показателях определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ")
20.03.2031
"Про затвердження планові засідань президії Науково-технічної заради Мінрегіонбуду в ІІ кварталі 2009 року"
("Об утверждение плана заседаний президиума Научно-технического совета Мінрегіонбуду в ІІ квартале 2009 года")
20.03.2031
Рішення НТР Про проект національного стандарту "Вироби бетонні тротуарні неармовані. Технічні умови" (відповідно до ЕN)
(Решение НТР О проекте национального стандарта "Изделия бетонные тротуарные неармированные. Технические условия" (соответственно ЕN))
20.01.2031
"Про забезпечення виконання Указу Президента України від 18 грудня 2007 р. N 1228 "Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями"
("Об обеспечении выполнения Указа Президента Украины от 18 декабря 2007 г. N 1228 "О дополнительных безотлагательных мероприятиях по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности лиц с ограниченными физическими возможностями")
20.01.2031
ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКИ Частина 3. Обмін даними та інтерфейси (EN 1434-3:1997, IDТ) ДСТУ EN 1434-3:2005
(ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКИ Частина 3. Обмін даними та інтерфейси (EN 1434-3:1997, IDТ) ДСТУ EN 1434-3:2005)
20.12.2030
"Про прийняття національного стандартові" (ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 (ЕN 1990:2002, ІDT) "Настанова. Основи проектування конструкцій")
("О принятие национального стандарта" (ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 (ЕN 1990:2002, ІDT) "Установка. Основы проектирования конструкций"))
20.12.2030
"Про затвердження державних будівельних норм" (ДБН В.1.2-14-2008 "Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки ...) /див. наказ Мінрегіонбуду України від 22.06.09 N245/
("Об утверждение государственных строительных норм" (ДБН В.1.2-14-2008 "Общие принципы обеспечения надежности и конструктивной безопасности ...) /см. приказ Минрегионстроя Украины от 22.06.09 N245/)
20.12.2030
Рішення НТР Про розгляд проекту капітального ремонту автомобільної дороги Київ -Чоп (на Будапешт через Львів -Мукачеве, Ужгород) (М -06) на ділянці км 14 + 080 (Київська область) -км 348 + 000 (Рівненська область) та проек
(Решение НТР О рассмотрении проекта капитального ремонта автомобильной дороги Киев -Чоп (на Будапешт через Львов -Мукачеве, Ужгород) (М -06) на участке км 14 + 080 (Киевская область) -км 348 + 000 (Ровенская область) та проек)
20.10.2030
Рішення НТР Про проект ДБН В.2.5-...-2009 "Теплові мережі"
(Решение НТР О проекте ДБН В.2.5-...-2009 "Тепловые сети")
20.10.2030
Рішення НТР Про проекти національних стандартів
(Решение НТР О проектах национальных стандартов)
20.10.2030
Рішення НТР Про проект національного стандарту
(Решение НТР О проекте национального стандарта)
20.10.2030
Рішення НТР Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-__:200_ "Будівельні матеріали. Скло листове узорчате. Технічні умови (ЕN 572:2004, NЕQ)"
(Решение НТР О проекте национального стандарта ДСТУ Б В.2.7-__:200_ "Строительные материалы. Стекло листовое узорчато. Технические условия (ЕN 572:2004, NЕQ)")
20.10.2030
Рішення НТР Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-ХХХ:200Х (ГОСТ 10832-200Х) "Будівельні матеріали. Пісок і щебінь перлітові спучені. Технічні умови"
(Решение НТР О проекте национального стандарта ДСТУ Б В.2.7-ХХХ:200Х (ГОСТ 10832-200Х) "Строительные материалы. Песок и щебень перлитовые спученые. Технические условия")
20.10.2030
Рішення НТР Про проект національного стандартові ДСТУ-Н Б Д.1.1-...2008 "Правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві"
(Решения НТР О проекте национального стандарта ДСТУ-Н Б Д.1.1-...2008 "Правила определения стоимости научных и научно-технических работ в строительстве")
20.10.2030
"Про відновлення чинності міждержавного стандарту ГОСТ 23668-79 "Камінь брусчатий для дорожніх покриттів. Технічні умови"
("Об восстановлении действия межгосударственного стандарта ГОСТ 23668-79 "Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия")
20.09.2030
Номенклатура продукції будівництва
(Номенклатура продукции строительства)
20.08.2030
"Про показники опосередкованої вартості споруди житла по регіонах України"
("О показателях опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины")
20.07.2030
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві бетонів з литих бетонних сумішей з добавками "Комплекс ДО-15"
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве бетонов из литых бетонных смесей с добавками "Комплекс К-15")
20.06.2030
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві адгезійної добавки STАRDОРЕ 130 Р
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве адгезийной добавки STАRDОРЕ 130 Р)
20.06.2030
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві модифікуючої добавки GЕNІСЕІ
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве модифыкующей добавки GЕNІСЕІ)
20.06.2030
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві стабілізуючої добавки TОРСЕІ
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве стабилизирующей добавки TОРСЕІ)
20.06.2030
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектів змін технічних розумів
(Решение НТР О согласование проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
20.06.2030
Рішення НТР Про проект ВБН В.2.3-__:200_ "Споруди транспортові. Спеціальні допоміжні споруди для будівництва мостів. Проектування"
(Решение НТР О проекте ВБН В.2.3-__:200_ "Сооружения транспорта. Специальные вспомогательные сооружения для строительства мостов. Проектирования")
20.04.2030
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектів змін технічних розумів
(Решение НТР О согласование проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
20.04.2030
Рішення НТР Про проект СОУ Д.2.2-25-ПР2:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Прокладка трубопроводів діаметром до 600 мм методом горизонтально спрямованого буріння за допомогою установки Rоbbіns HD
(Решение НТР О проекте СОУ Д.2.2-25-ПР2:200_ "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Прокладка трубопроводов диаметром до 600 мм методом горизонтально направленного бурения с помощью установки Rоbbіns HD)
20.04.2030
"Стосовно розгляду звернення інвесторів щодо погоджень вимушених відступів від вимог нормативних документів у частині влаштування автономних котелень"
("Относительно рассмотрения обращения инвесторов относительно согласований вынужденных отступлений от требований нормативных документов в части устройства автономных котельных")
20.03.2030
(НПАОП 28.0-1.03-08). Про затвердження Правил охорони праці в метизному виробництві
((НПАОП 28.0-1.03-08). Об утверждение Правил охраны труда в метизном производстве)
20.12.2029
Правила устройства электроустановок. Раздел 2. Канализация электроэнергии. Изменение № 1 Глава 2.4 ПУЕ:2006 Глава 2.5 ПУЕ:2006
(Правила устройства электроустановок. Раздел 2. Канализация электроэнергии. Изменение № 1 Глава 2.4 ПУЕ:2006 Глава 2.5 ПУЕ:2006)
20.12.2029
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб та фасонних виробів GRР FІОWTІTЕ
(Решения НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве труб и фасонных изделий GRР FІОWTІTЕ)
20.12.2029
"Про прийняття національного стандартові" (ДСТУ Б Д.2.2-9:2008 "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Підлоги (Збірник 11)"
("О принятие национального стандарта" (ДСТУ Б Д.2.2-9:2008 "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Подлоги (Сборник 11)")
20.12.2029
"Про затвердження планові засідань президії Науково-технічної заради Мінрегіонбуду в І кварталі 2009 року"
("Об утверждение плана заседаний президиума Научно-технического совета Мінрегіонбуду в І квартале 2009 года")
20.12.2029
Рішення НТР Про проекти національних стандартів
(Решение НТР О проектах национальных стандартов)
20.11.2029
Національний стандарт "Оцінка цілісних майнових комплексів"
(Национальный стандарт "Оценка целостных имущественных комплексов")
20.11.2029
Рішення НТР Про погодження проектів технічних умов
(Решение НТР О согласовании проектов технических условий)
20.08.2029
Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС) ДНАОП 1.1.23-1.06-02
(Правила безопасной эксплуатации и обслуживание оснащения автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) ДНАОП 1.1.23-1.06-02)
20.07.2029
ДНАОП 1.1.23-1.06-02 ПРАВИЛА безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС)
(ДНАОП 1.1.23-1.06-02 ПРАВИЛА безопасной эксплуатации и обслуживания оборудования автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС))
20.07.2029
(НАПБ Б.01.004-2000). Правила технічного утримування установок пожежної автоматики
((НАПБ Б.01.004-2000). Правила технического удерживания установок пожарной автоматики)
20.07.2029
Про створення страхового фондові документації на закінчені будівництвом об"єкти
(О создание страхового фонда документации на законченные строительством объекты)
20.07.2029
Рішення НТР Про проект ВБН В.2.3-218-537: 200_ "Споруди транспорту. Влаштування шарів дорожнього одягу методом ресайклінгу з використанням гранульованих доменних шлаків"
(Решение НТР О проекте ВБН В.2.3-218-537: 200_ "Сооружения транспорта. Устраивание слоев дорожной одежды методом ресайклінгу с использованием гранулированных доменных шлаков")
20.05.2029
Рішення НТР Про проекти національних стандартів
(Решение НТР О проектах национальных стандартов)
20.05.2029
Рішення НТР Про проект національного стандарту
(Решение НТР О проекте национального стандарта)
20.05.2029
Рішення НТР Про проект ДБН В.1.1-...-200... "Інженерний захист від підтоплення ґрунтовими водами територій та споруд"
(Решения НТР О проекте ДБН В.1.1-...-200... "Инженерная защита от подтопления грунтовыми водами территорий и сооружений")
20.05.2029
Щодо необхідності надання агрохімічного паспорта земельної ділянки для отримання дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву
(Относительно необходимости предоставления агрохимического паспорта земельного участка для получения разрешения на снятие и перенесение грунтового покрова)
20.04.2029
Рішення НТР Про розгляд нової редакції Порядку погодження та супроводу у центральному апараті Мінрегіонбуду документів щодо експериментального проектування та будівництва об"єктів житлово-громадського призначення, на які відс
(Решение НТР О рассмотрении новой редакции Порядка согласования и сопровождения в центральном аппарате Минрегионбуду документов относительно экспериментального проектирования и строительства объектов жилищно-общественного назначения)
20.02.2029
Рішення НТР Про схвалення звіту науково-дослідної роботи "Розробка наукових основ нормування технологічної безпеки, методів і правил розрахунку нормативного ресурсу об"єктів довготривалої експлуатації"
(Решение НТР Об одобрении отчета научно-исследовательской работы "Разработка научных основ нормирования технологической безопасности, методов и правил расчета нормативного ресурса объектов долговременной эксплуатации")
20.02.2029
Рішення НТР Про розгляд методичних рекомендацій
(Решение НТР О рассмотрении методических рекомендаций)
20.02.2029
Рішення НТР Про досвід Українського науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту будівельних матеріалів та виробів з розроблення енергозберігаючих технологій виробництва теплоефективних матеріалів на прикладі про
(Решение НТР Об опыте Украинского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института строительных материалов и изделий из разработки энергосохраняющих технологий производства теплоефективних материалов на примере о)
20.02.2029
Рішення НТР Про проект Зміни N 2 ДБН В.2.2-4-97
(Решение НТР О проекте Изменения N 2 ДБН В.2.2-4-97)
20.02.2029
Рішення НТР Про проект Зміни N 2 ДБН В.2.2-3-97
(Решение НТР О проекте Изменения N 2 ДБН В.2.2-3-97)
20.02.2029
Рішення НТР Про уточнення показників загальновиробничих, адміністративних витрат та розряду виконання робіт, за яким визначається заробітна плата інженерно -технічних працівників у складі загальновиробничих та адміністративн
(Решения НТР Об уточнении показателей общепроизводственных, административных расходов и разряда выполнения работ, за которым определяется заработная плата инженерно-технических работников в составе общепроизводственных и административных расходов)
20.02.2029
Про затвердження Порядкові встановлення категорій готелям та іншим об"єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)
(Об утверждении Порядка установления категорий отелям и другим объектам, которые назначаются для предоставления услуг по временному размещению (проживание))
20.01.2029
Рішення КМР "Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва на 2007 рік"
(Решение КМР "О Программе социально-экономического и культурного развития города Киева на 2007 год")
20.12.2028
Установка ліфтова. Елеваторна. Частина 6
(Установка ліфтова. Елеваторна. Частина 6)
20.12.2028
Установка ліфтова. Елеваторна. Частина 5
(Установка ліфтова. Елеваторна. Частина 5)
20.12.2028
Установка ліфтова. Елеваторна. Частина 3
(Установка ліфтова. Елеваторна. Частина 3)
20.12.2028
Установка ліфтова. Елеваторна. Частина 1
(Установка ліфтова. Елеваторна. Частина 1)
20.12.2028
Установка ліфтова. Елеваторна. Частина 2
(Установка ліфтова. Елеваторна. Частина 2)
20.12.2028
ТРАМВАЙНІ ТА ТРОЛЕЙБУСНІ ЛІНІЇ Загальні вимоги до проектування ДБН В.2.3-18:2007
(ТРАМВАЙНІ ТА ТРОЛЕЙБУСНІ ЛІНІЇ Загальні вимоги до проектування ДБН В.2.3-18:2007)
20.12.2028
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві адгезійної добавки "ІTЕRІЕNЕ ІN/400-S"
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве адгезийной добавки "ІTЕRІЕNЕ ІN/400-S")
20.10.2028
Рішення НТР Про проекти СОУ Д.2.2-5-32129970-001:200_ та СОУ Д.2.7-32129970-002:200_
(Решение НТР О проектах СОУ Д.2.2-5-32129970-001:200_ и СОУ Д.2.7-32129970-002:200_)
20.10.2028
"Про внесення змін до складові колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України"
("О внесении изменений в состав коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины")
20.10.2028
Про індекси зміни вартості станом на 1 жовтня 2009 року № 12/19-2-9/11-2810
(Про індекси зміни вартості станом на 1 жовтня 2009 року № 12/19-2-9/11-2810)
20.10.2028
Угода про співробітництво та координацію діяльності з питань формування нормативної бази в будівництві між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України і Академією будівництва України
(Соглашение о сотрудничестве и координации деятельности по вопросам формирования нормативной базы в строительстве между Министерством регионального развития и строительства Украины и Академией строительства Украины)
20.10.2028
"Про затвердження персонального складові Архітектурно-будівельної атестаційної комісії інженерів технічного нагляду"
("Об утверждении персонального состава Архитектурно-строительной аттестационной комиссии инженеров технического надзора")
20.09.2028
Правила устройства электроустановок. Розділ 1. Загальні Правила Глава 1.7 Заземлення і захисні заходи електробезпеки
(Правила устройства электроустановок. Розділ 1. Загальні Правила Глава 1.7 Заземлення і захисні заходи електробезпеки)
20.09.2028
Нормативно-правова бібліотека "Строй-Информ"
(Нормативно-правовая библиотека "Строй-Информ")
20.05.2028
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ І СПОЖИВАЦЬКОЇ ПОЛІТИКИ НАКАЗ 28.05.2004 N 97
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ПОЛИТИКИ ПРИКАЗ 28.05.2004 N 97)
20.05.2028
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектові зміни технічних розумів
(Решение НТР О согласование проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
20.05.2028
Про внесення змін до рішення Київської міської заради від 27.01.2005 N 11/2587 "Про Правила забудови м. Києва" у зв"язку із внесенням змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву
(О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 27.01.2005 N 11/2587 "О Правилах застройки г. Киева" в связи с внесением изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия строительству)
20.05.2028
Рішення НТР Про розгляд проектові ДБН А.3.1-5-200Х "Організація будівельного виробництва"
(Решение НТР О рассмотрении проекта ДБН А.3.1-5-200Х "Организация строительного производства")
20.04.2028
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве)
20.03.2028
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве)
20.03.2028
Рішення НТР Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
(Решение НТР О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
20.03.2028
"Про затвердження індексу до вартості робіт, пов"язаних із забудовою територій" (Скасовано згідно наказу Держбуду України N 91 від 27.03.2006р.)
("Об утверждении индекса к стоимости работ, связанных с застройкой территорий" (Упразднено согласно приказа Госстроя Украины N 91 от 27.03.2006р.))
20.02.2028
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
20.02.2028
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
20.02.2028
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектів змін технічних розумів
(Решения НТР О согласование проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
20.01.2028
Рішення НТР Про науково-дослідну роботові "Концепція реформування місцевих бюджетів"
(Решения НТР О научно-исследовательской работе "Концепция реформирования местных бюджетов")
20.11.2027
Рішення НТР Про проекти національних стандартів
(Решения НТР О проектах национальных стандартов)
20.11.2027
Рішення НТР Про проект національного стандартові ДСТУ Б В.2.7-__:200_ "Матеріали герметизуючі полімерні. Класифікація й загальні технічні вимоги (ІSО 11600:2002, МОD)"
(Решения НТР О проекте национального стандарта ДСТУ Б В.2.7-__:200_ "Материалы герметизуючі полимерные. Классификация и общие технические требования (ІSО 11600:2002, МОD)")
20.11.2027
Рішення НТР Про проекти національних стандартів комплексові "Добавки для бетонів та бетони"
(Решения НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Добавки для бетонов и бетоны")
20.11.2027
Рішення НТР Про проекти нормативних документів комплексові "Контроль та технічне діагностування металевих конструкцій"
(Решения НТР О проектах нормативных документов комплекса "Контроль и техническое диагностирование металлических конструкций")
20.11.2027
Рішення НТР Про проекти національних стандартів комплексові "Матеріали полімерні для підлоги"
(Решения НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Материалы полимерные для пола")
20.11.2027
Рішення НТР Про проекти національних стандартів комплексові "Опоряджувальні матеріали"
(Решения НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Отделочные материалы")
20.11.2027
Рішення НТР Про проекти національних стандартів комплексові "Панелі металеві та бетонні вироби"
(Решения НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Панели металлические и бетонные изделия")
20.11.2027
Рішення НТР Про проект ДБН В.2.3-4-200_ "Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво"
(Решение НТР О проекте ДБН В.2.3-4-200_ "Сооружения транспорта. Автомобильные дороги. Часть І. Проектирование. Часть ІІ. Строительство")
20.09.2027
Настанова Керівний документ А ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ НОТИФІКОВАНИХ ОРГАНІВ ПО РОБОТІ З ДИРЕКТИВОЮ ВІДНОСНО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ ДСТУ-Н Б А.1.1-82:2008
(Установка Руководящий документ А ОТНОСИТЕЛЬНО НАЗНАЧЕНИЯ НОТИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНОВ ПО РАБОТЕ С ДИРЕКТИВОЙ ОТНОСИТЕЛЬНО СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДСТУ-Н Б А.1.1-82:2008)
20.08.2027
"Про упорядкування надання державних, у тому числі адміністративних, послуг у системі Мінрегіонбуду та утворення робочої групи"(Див. наказ Мінрегіонбуду України від 04.08.09р. N317)
("Об упорядочении предоставления государственных, в том числе административных, услуг в системе Минрегионстроя и образования рабочей группы"(См. приказ Минрегионстроя Украины от 04.08.09г. N317))
20.07.2027
СП 42-102-2004 СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
(СП 42-102-2004 СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ)
20.07.2027
Рішення 27 червня 2007 р. N 28. Про першочергові завдання планування територій регіонів та стан використання субвенцій у їх розвиток
(Решение 27 июня 2007 г. N 28. О первоочередных заданиях планирования территорий регионов и состоянии использования субвенций в их развитие)
20.06.2027
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИМОГИ
(СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИМОГИ)
20.06.2027
"Система проектної документації для будівництва. Антикорозійний захист технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів. Робочі креслення"
("Система проектной документации для строительства. Антикоррозийная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов. Рабочие чертежи")
20.06.2027
"Про оплату за приєднання об"єктів будівництва до електромереж"
("Об оплате за присоединение объектов строительства к электросетям")
20.05.2027
"Про внесення змін та доповнень до наказові Мінрегіонбуду від 23.04.08
("О внесение изменений и дополнений к приказу Минрегионстроя от 23.04.08)
20.05.2027
Суміші будівельні сухі модифіковані Загальні технічні умови ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006
(СМЕСИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СУХИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ Общие технические условия ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006)
20.04.2027
ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ РОБІТ НА ВИСОТІ
(ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ВЫСОТЕ)
20.03.2027
Рішення НТР Про проект національного стандарту
(Решение НТР О проекте национального стандарта)
20.03.2027
Рішення НТР Про проект Зміни N 4 ДБН В.2.2-9-99
(Решение НТР О проекте Изменения N 4 ДБН В.2.2-9-99)
20.03.2027
Рішення НТР Про проект Зміни N 1 ДБН В.2.2-15-2005
(Решение НТР О проекте Изменения N 1 ДБН В.2.2-15-2005)
20.03.2027
Рішення НТР Про проект "Рекомендацій з проектування житлових будинків з квартирами соціального призначення" Рішення НТР від 27 березня 2008 р. N 36
(Решение НТР О проекте "Рекомендаций из проектирования жилых домов с квартирами социального назначения" Решения НТР от 27 марта 2008 г. N 36)
20.03.2027
"Про затвердження переліку питань для розгляду на засіданнях колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України в ІІ кварталі 2009 року"
("Об утверждение перечня вопросов для рассмотрения на заседаниях коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины в ІІ квартале 2009 года")
20.03.2027
Про ліцензування будівельної діяльності (N 584)
(О лицензировании строительной деятельности (N 584))
20.01.2027
"Про затвердження форм актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів, Переліку виконавчої та ... державній приймальній, робочій комісіям...(Скасовано-наказ N637 від 24.12.08)
("Об утверждение форм актов по принятие в эксплуатацию законченных строительством объектов, Перечня исполнительной и ... государственной приемочной, рабочей комиссиям...(отм. - приказ N637 от 24.12.08))
20.01.2027
"Про затвердження державних будівельних норм" (ДБН А.3.2-2-2009 "Система стандартів безпеки праці. Промислова безпеку в будівництві. Основні положення") /Див. наказ Мінрегіонбуду України від 14.08.09 N336/
("Об утверждении государственных строительных норм" (ДБН А.3.2-2-2009 "Система стандартов безопасности труда. Промышленная безопасность в строительстве. Основные положения") /См. приказ Минрегионстроя Украины от 14.08.09 N336/)
20.01.2027
(НПАОП 63.21-1.13-08) Про затвердження Правил з охорони праці під година ремонтові та експлуатації будівель і споруд залізничного транспортові
((НПАОП 63.21-1.13-08) Об утверждении Правил из охраны труда во время ремонта и эксплуатации зданий и сооружений железнодорожного транспорта)
20.12.2026
Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування ДБН Б 2.2-1:2008
(Кладбища, крематории и колумбарии. Нормы проектирования ДБН Б 2.2-1:2008)
20.12.2026
Рішення НТР Про проект національного стандартові (ДСТУ Б Д.2.2-...:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Підлоги (Збірник 11)")
(Решения НТР О проекте национального стандарта (ДСТУ Б Д.2.2-...:200_ "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Подлоги (Сборник 11)"))
20.12.2026
"Про прийняття націон. стандартові" (ДСТУ Б В.2.7-174:2008 Добавки для бетонів і будів. розчинів. Методи випробувань. Аналіз методом інфрачервоної спектроскопії (ЕN 480-6:1996, NЕQ) /див. наказ Мінрегіонбуду від 30.09.09 N399/
("О принятии национ. стандарта" (ДСТУ Б В.2.7-174:2008 Добавки для бетонов и строит. растворов. Методы испытаний. Анализ методом инфракрасной спектроскопии (ЕN 480-6:1996, NЕQ) /см. приказ Минрегионстроя от 30.09.09 N399/)
20.12.2026
"Про прийняття національного стандартові" (ДСТУ Б В.2.7-173:2008 Добавки для бетонів і будів. розчинів. Методи випробувань. Визначення вмісту лугові в добавках /див. наказ Мінрегіонбуду від 30.09.09 N399/
("О принятии национального стандарта" (ДСТУ Б В.2.7-173:2008 Добавки для бетонов и строит. растворов. Методы испытаний. Определение содержимого луга в добавках /см. приказ Минрегионстроя от 30.09.09 N399/)
20.12.2026
"Про прийняття національного стандартові" (ДСТУ Б В.2.7-172:2008 Добавки для бетонів і будів. розчинів. Методи випробувань. Визначення вмісту водороз. хлоридові (ЕN 480-10:1996, NЕQ) /див. наказ Мінрегіонбуду від 30.09.09 N399/
("О принятии национального стандарта" (ДСТУ Б В.2.7-172:2008 Добавки для бетонов и строит. растворов. Методы испытаний. Определение содержимого водороз. хлорида (ЕN 480-10:1996, NЕQ) /см. приказ Минрегионстроя от 30.09.09 N399/)
20.12.2026
"Про прийняття національного стандартові" (ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови (ЕN 206-1:2000, NЕQ) /див. наказ Мінрегіонбуду від 30.09.09 N399/
("О принятии национального стандарта" (ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Строительные материалы. Смеси бетонные и бетон. Общие технические условия (ЕN 206-1:2000, NЕQ) /см. приказ Минрегионстроя от 30.09.09 N399/)
20.12.2026
"Про прийняття національного стандартові" (ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008 "Настанова щодо застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах") /див. наказ Мінрегіонбуду від 30.09.09 N399/
("О принятии национального стандарта" (ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008 "Установка относительно применения химических добавок в бетонах и строительных растворах") /см. приказ Минрегионстроя от 30.09.09 N399/)
20.12.2026
"Про прийняття національного стандартові" (ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні тех. умови(ЕN 934-2:2001, NЕQ) /див. наказ Мінрегіонбуду від 30.09.09 N399/
("О принятии национального стандарта" (ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие тех. условия(ЕN 934-2:2001, NЕQ) /см. приказ Минрегионстроя от 30.09.09 N399/)
20.12.2026
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектів змін технічних розумів
(Решения НТР О согласование проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
20.11.2026
"Про внесення змін до наказів Мінрегіонбуду від 24.04.2008 N 186 "Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України", ... (Втратив чинність -наказ Мінрегіонбуду України від 27.07.09 N 302)
("О внесении изменений в приказы Минрегионстроя от 24.04.2008 N 186 "О Научно-техническом совете Министерства регионального развития и строительства Украины", ... (Утратил действие -приказ Минрегионстроя Украины от 27.07.09 N 302))
20.11.2026
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві ґрунтових дротових анкерів "Bаиеr"
(Решения НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве грунтовых проволочных анкеров "Bаиеr")
20.11.2026
Рішення НТР Про проект Зміни N 1 до ДБН У 2.3-4-2007 "Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво"
(Решение НТР О проекте Изменения N 1 к ДБН В 2.3-4-2007 "Автомобильные дороги. Часть И. Проектирования. Часть ІІ. Строительство")
20.10.2026
Рішення НТР Про проект національного стандартові ДСТУ "Оцінювання відповідності в будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок розгляду та критерії аналізування документів під година п
(Решение НТР О проекте национального стандарта ДСТУ "Оценивание соответствия в строительстве в соответствии с Техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений. Порядок рассмотрения и критерии анализирования документов во время п)
20.10.2026
Рішення НТР Про проект національного стандартові ДСТУ Б В.2.7-ХХ:200Х Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні умови (ЕN 572:2004, NЕQ)
(Решение НТР О проекте национального стандарта ДСТУ Б В.2.7-ХХ:200Х Строительные материалы. Стекло листовое. Технические условия (ЕN 572:2004, NЕQ))
20.10.2026
Рішення НТР Про проекти національних стандартів комплексові "Вимоги безпеки
(Решение НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Требования безопасности)
20.10.2026
Рішення НТР Про проекти національних стандартів комплексові "Будівельна арматура та інструмент"
(Решение НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Строительная арматура и инструмент")
20.10.2026
Про затвердження переліку платних послуг екологічного характерові, які можуть надаватися територіальними органами міністерства екології та природних ресурсів (Див. постанову КМ від 01.07.09р. N 724)
(Об утверждении перечня платных услуг экологического характера, которые могут предоставляться территориальными органами министерства экологии и естественных ресурсов (См. постановление КМ от 01.07.09г. N 724))
20.10.2026
Про призначення Салія І. М. заступником Міністра регіонального розвитку та будівництва України
(О назначении Салия И. Г. заместителем Министра регионального развития и строительства Украины)
20.09.2026
Рішення НТР Про проект Зміни державних будівельних норм
(Решение НТР О проекте Изменения государственных строительных норм)
20.07.2026
Про призначення Соколова І.А. заступником Міністра регіонального розвитку та будівництва України
(О назначении Соколова І.А. заместителем Министра регионального развития и строительства Украины)
20.06.2026
Рішення НТР Про уточнені індекси визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на один людино-день
(Решение НТР Об уточненных индексах определения сметной стоимости проектно-вишукувальних работ и показателях этой стоимости в расчете на один человеко-день)
20.06.2026
Рішення НТР Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
(Решение НТР О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
20.05.2026
Про затвердження Програми розвитку виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання в будівництві на 2005-2011 роки (втр.чин. згідно Пост.КМУ від 25.02.09)
(Об утверждение Программы развития производства ніздрюватобетонних изделий и их использования в строительстве на 2005-2011 года (отм. согласно Пост.КМУ от 25.02.09))
20.05.2026
ДБН В.2.2-16-2005. Зміна Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві запоклажі.
(ДБН В.2.2-16-2005. Изменение Дома и сооружения. Зрелищные-зрелищно-культурно-зрелищные и развлекательные учреждения.)
20.05.2026
ДБН В.2.2-9-99. Зміна Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення.
(ДБН В.2.2-9-99. Изменение Дома и сооружения. Общественные дома и сооружения. Основные положения.)
20.05.2026
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектові зміни технічних розумів
(Решения НТР О согласование проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
20.03.2026
Рішення НТР Про нормативне врегулювання вимог до забезпечення безпеки, експлуатаційної надійності та довговічності споруд транспортові -МОСТІВ та ТРУБ
(Решения НТР Про нормативное урегулирование требований к обеспечению безопасности, эксплуатационной надежности и долговечности сооружений транспорта -МОСТОВ и ТРУБ)
20.02.2026
"Про наказ Мінрегіонбуду України від 22.01.2008 N 31 "Про показники опосередкованої вартості споруди житла по регіонах України"
("О приказе Минрегионстроя Украины от 22.01.2008 N 31 "о показателях опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины")
20.01.2026
"Щодо наказу Держбуду України від 27.12.2007 N 389"
("Относительно приказа Госстроя Украины от 27.12.2007 N 389")
20.01.2026
Перелік робіт з підвищеною небезпекою (НПАОП 0.00-8.24-2005)
(Перечень работ с повышенной опасностью (НПАОП 0.00-8.24-2005))
20.01.2026
Програмний комплекс "Експерт-Кошторис"
(Програмный комплекс "Эксперт-Смета")
20.12.2025
Рішення НТР Про розгляд проектові ДБН "Проектування висотних житлових і громадських будинків "
(Решения НТР О рассмотрении проекта ДБН "Проектирования высотных жилых и общественных домов ")
20.12.2025
Рішення НТР Про погодження проектові розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження робочого проектові та титулові будови на реконструкцію гідротехнічних споруд веслувального каналові та воднолижного стадіону олімпійської
(Решения НТР О согласование проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Об утверждение рабочего проекта и титула строения на реконструкцию гидротехнических сооружений веслувального канала и воднолыжного стадиона олимпийской)
20.12.2025
Рішення НТР Про проект державних будівель них норм ДБН В.2.2-...:200_ "Будинки і споруди. Підприємства торгівлі"
(Решения НТР О проекте государственных зданий их норм ДБН В.2.2-...:200_ "Дома и сооружения. Предприятия торговли")
20.12.2025
Рішення НТР Про проект національного стандартові України "Настанова щодо складові, змісту, порядкові розроблення, погодження та затвердження детального планові території"
(Решения НТР О проекте национального стандарта Украины "Установка относительно состава, содержания, порядка разработки, согласования и утверждения детального плана территории")
20.12.2025
Рішення НТР Про проекти національних стандартів комплексові "Система проектної документації для будівництва"
(Решения НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Система проектной документации для строительства")
20.12.2025
Рішення НТР Про проект національного стандартові ДСТУ "Будівельні матеріали. Цементи лужні. Технічні умови"
(Решения НТР О проекте национального стандарта ДСТУ "Строительные материалы. Цементы щелочные. Технические условия")
20.12.2025
Рішення НТР Про проекти національних стандартів комплексові "Деталі і перехідники для водо-і газопроводів з поліетиленових труб"
(Решения НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Детали и переходники для водо-и газопроводов из полиэтиленовых труб")
20.12.2025
Рішення НТР Про проекти національних стандартів комплексові "Вікна та двері"
(Решения НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Окна и дверь")
20.12.2025
Рішення НТР Про проект ДБН "Система стандартів безпеки праці. Промислова безпеку в будівництві"
(Решения НТР О проекте ДБН "Система стандартов безопасности работы. Промышленная безопасность в строительстве")
20.12.2025
Рішення КМР "Про Правила упорядкую міста Києва із змінами і доповненнями, внесеними рішенням КМР від 21 травня 2009 долі N 462/1518 /Додаток-Правила торгівлі на ринках у м. Києві/
(Решение КМР "О Правилах благоустройства города Киева с изменениями и дополнениями, внесенными решением НТР от 21 мая 2009 года N 462/1518 /Прибавлени-Правила торговли на рынках в г. Киеве/)
20.12.2025
Щодо ліцензування провадження будівельної діяльності
(Относительно лицензирования осуществления строительной деятельности)
20.10.2025
Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (НПАОП 0.00-6.02-04)
(Некоторые вопросы расследования и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве (НПАОП 0.00-6.02-04))
20.08.2025
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів
(Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей)
20.07.2025
"Про організацію роботи ДП "Укрдержбудекспертиза" та його філій у період припинення служб Української державної інвестиційної експертизи"
("Об организации работы ДП "Укрдержбудекспертиза" и его филиалов в период прекращения служб Украинской государственной инвестиционной экспертизы")
20.07.2025
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
20.06.2025
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
20.06.2025
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
20.06.2025
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
20.06.2025
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
20.06.2025
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
20.06.2025
Рішення НТР Про проект ДБН В.3.2-ХХ2009 "Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків"
(Решение НТР О проекте ДБН В.3.2-ХХ2009 "Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов")
20.06.2025
Рішення НТР Про проект нової редакції Типових регіональних правил забудови
(Решение НТР О проекте новой редакции Типичных региональных правил застройки)
20.06.2025
Про введення в дію рішення колегії Держархбудінспекції від 14.03.2008 р.N 2 "Про стан нормативного забезпечення контролю за будівництвом об"єктів промислового призначення"
(О введении в действие решения коллегии Держархбудинспекции от 14.03.2008 р.N 2 "О состоянии нормативного обеспечения контроля за строительством объектов промышленного назначения")
20.03.2025
"Щодо нормативного визначення "Об"єкт житлового будівництва"
("Относительно нормативного определения "Объект жилищного строительства")
20.03.2025
Про затвердження Порядкові використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб (N253)
(Об утверждение Порядка использования защитных сооружений гражданской защиты (гражданской обороны) для хозяйственных, культурных и бытовых потребностей (N253))
20.03.2025
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектів змін технічних розумів
(Решения НТР О согласование проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
20.02.2025
Про затвердження Тимчасового регламентові роботи Держархбудінспекції та її територіальних органів з ліцензування господарської діяльності, пов"язаної (Скасований -наказ Держархбудінспекції від 04.06.09р. N100)
(Об утверждение Временного регламента работы Держархбудінспекції и ее территориальных органов из лицензирование хозяйственной деятельности, связанной (Упраздненный -приказ Держархбудінспекції от 04.06.09г. N100))
20.02.2025
Рішення КМР "Про затвердження Основних напрямів охорони навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки життєдіяльності в місті Києві"
(Решение КМР "Об утверждение Основных направлений охраны окружающей естественной среды и обеспечение безопасности жизнедеятельности в городе Киеве")
20.01.2025
7/8 "Про використовування кошторисних норм на нові технології і матеріали в будівництві"
(7/8 "Об использовании сметных норм на новые технологии и материалы в строительстве")
20.12.2024
Рішення НТР Про проект ДБН А.2.1-...-200... "Інженерні вишукування для будівництва"
(Решение НТР О проекте ДБН А.2.1-...-200... "Инженерные изыски для строительства")
20.12.2024
Рішення НТР Про проекти національних стандартів
(Решение НТР О проектах национальных стандартов)
20.12.2024
Рішення НТР Про проект Рекомендацій зі страхування ризиків у будівництві
(Решение НТР О проекте Рекомендаций из страхования рисков в строительстве)
20.12.2024
Рішення НТР Про проекти ДБН "Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість", ДБН "Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека", ДБН "Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров"я люд
(Решение НТР О проектах ДБН "Основные требования к зданиям и сооружениям. Механическое сопротивление и стойкость", ДБН "Основные требования к зданиям и сооружениям. Пожарная безопасность", ДБН "Основные требования к зданиям и сооружениям. Безопасность жизни и здоровья люд)
20.12.2024
Рішення НТР Про проекти національних стандартів
(Решение НТР О проектах национальных стандартов)
20.12.2024
Рішення НТР Про проект нормативного документа
(Решение НТР О проекте нормативного документа)
20.12.2024
Рішення НТР Про проект нормативного документа
(Решение НТР О проекте нормативного документа)
20.12.2024
Рішення НТР Про проект національного стандарту "Черепиця полімерпіщана. Технічні умови" (відповідно до ЕN)"
(Решение НТР О проекте национального стандарта "Черепица полимерпещанная. Технические условия" (соответственно ЕN)")
20.12.2024
"Про затвердження Переліку внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків, та Переліку виконавчої та іншої документа...(Дів- наказ Мінрегіонбуду від 02.07.09р. N265)
("Об утверждении Перечня внутренних отделочных работ, без выполнения которых возможное принятие в эксплуатацию жилых домов, и Перечня исполнительной и другой документа...(См. - приказ Минрегионстроя от 02.07.09г. N265))
20.12.2024
Рішення НТР Про погодження проектові СОУ-Н ЇЇ ______:2008 Мінпаливенерго "Правила визначення вартості реконструкції, капітального і потокового ремонтові основного та допоміжного обладнання гідроелектростанцій"
(Решения НТР О согласование проекта СОУ-Н ЕЕ ______:2008 Мінпаливенерго "Правила определения стоимости реконструкции, капитального и текущего ремонта основного и вспомогательного оснащения гидроэлектростанций")
20.11.2024
Щодо правомірності здійснення будівництва на сусідній ділянці
(Относительно правомерности осуществления строительства на соседнем участке)
20.10.2024
Рішення НТР Про проект СОРОМЛИВИЙ Д.2.4...:2008 "Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Ремонт ізоляції трубопроводів газонафтопродуктів з використанням композитних матеріалів "Поліпромсинтез" та СОРОМЛИВИЙ Д.2.7.
(Решение НТР О проекте СОУ Д.2.4...:2008 "Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Ремонт изоляции трубопроводов газонефтепродуктов с использованием композитных материалов "Полипромсинтез и СОУ Д.2.7".)
20.10.2024
Рішення НТР Про Зміну N4 до ДБН Д.2.7-2000
(Решение НТР Об Изменении N4 к ДБН Д.2.7-2000)
20.10.2024
Рішення НТР Про проекти національних стандартів
(Решение НТР О проектах национальных стандартов)
20.09.2024
Рішення НТР Про проект національного стандартові ДСТУ "Система проектної документації для будівництва. Правила виконання проектної та робочої документації металевих конструкцій (ДСТ 21.502-2007, МОD)"
(Решение НТР О проекте национального стандарта ДСТУ "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения проектнеой и рабочей документации металлических конструкций (ГОСТ 21.502-2007, МОD)")
20.09.2024
Рішення НТР Про проекти національних стандартів
(Решение НТР О проектах национальных стандартов)
20.09.2024
Рішення НТР Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
(Решение НТР О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
20.06.2024
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві зварних полімерних колодязів WЕHО
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве сварных полимерных колодцев WЕHО)
20.06.2024
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві теплоізоляційного матеріалу ІМРRЕG RF
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве теплоизоляционного материала ІМРRЕG RF)
20.06.2024
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві комплектові виробів для фасадної теплоізоляції "КЕМАTЕRМ SУSTЕМ"
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве комплекта изделий для фасадной теплоизоляции "КЕМАTЕRМ SУSTЕМ")
20.06.2024
Рішення НТР Про скасування без заміни переліку будівельних норм колишнього СРСР (за позначками СНиП та СН)
(Решение НТР Об отмене без замены перечня строительных норм бывшего СССР (за пометками СНиП и СН))
20.06.2024
Рішення НТР Про погодження проекту СОУ-Н ЕЕ _____ :200____ Мінпаливенерго "Норми часу на ремонт основного та допоміжного обладнання ГЕС"
(Решение НТР О согласовании проекта СОУ-Н ЕЕ _____ :200____ Минтопливэнерго "Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного оборудования ГЕС")
20.04.2024
Рішення НТР Про уточнені усереднені показники для визначення в складі інвесторської кошторисної документації додаткових витрат, що пов"язані з виконанням будівельно-монтажних робіт у літній період, та розрахункової трудомістк
(Решение НТР Об уточненных усредненных показателях для определения в составе сметной документации инвестора дополнительных расходов, что связаны с выполнением строительно-монтажных работ в летний период, и расчетной трудомістк)
20.04.2024
"Про наказ Мінрегионстроя України від 24.04.2008 N 185 "Про показники опосередкованої вартості споруди житла по регіонах України"
("О приказе Минрегионстроя Украины от 24.04.2008 N 185 "о показателях опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины")
20.04.2024
"Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва і опосередкованої вартості будівництва об"єктів соціального призначення за станом на 1 200 квітня
("Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ, продукции промышленного производства и опосредованной стоимости строительства объектов социального назначения по состоянию на 1 апреля 200)
20.04.2024
"Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України"
("О Научно-техническом совете Министерства регионального развития и строительства Украины")
20.04.2024
"Про застосування положень ухвали Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 N40"
("О применении положений постановления Кабинета Министров Украины от 24.01.2007 N40")
20.04.2024
Рішення НТР Про погодження проектів технічних умов
(Решение НТР О согласовании проектов технических условий)
20.01.2024
"Про внесення змін до наказові від 30.12.08 N703"
("О внесении изменений в приказ от 30.12.08 N703")
20.01.2024
Про порядок укладання договорів з потокового (планово-попереджувального) ремонтові та експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення загального користування України
(О порядке заключения договоров из текущего (планово-предупредительного) ремонта и эксплуатационного удержания автомобильных дорог государственного и местного значения общего пользования Украины)
20.01.2024
"Об осуществлении архитектурно-строительного контроля (надзора) работ"
("Об осуществлении архитектурно-строительного контроля (надзора) работ")
20.10.2023
Рішення 23 вересня 2008 р. N 93. Про "Методичні рекомендації щодо збору інформації та попереднього аналізу можливості формування дієздатних громад у регіонах"
(Решения 23 сентября 2008 г. N 93. Про "Методические рекомендации относительно сбора информации и предыдущего анализа возможности формирования дееспособных общин в регионах")
20.09.2023
"Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення"
("Об утверждении Изменения N 1 ДБН В.2.2-15-2005 "Дома и сооружения. Жилые дома. Основные положения")
20.07.2023
Будинки і споруди. ГОТЕЛІ. ДБН В.2.2-20:2008
(Дома и сооружения. ОТЕЛИ. ДБН В.2.2-20:2008)
20.07.2023
"Про скасування наказові Держбуду від 05.01.2000 N 2"
("Об отмене приказа Держбуду от 05.01.2000 N 2")
20.07.2023
"Про внесення змін до наказові Мінрегіонбуду від 16.12.2008 N 597 "Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.7-151:2008 Будівельні матеріали. Сурми поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови (ЕN 12201-2:200
("О внесении изменений в приказ Минрегионстроя от 16.12.2008 N 597 "О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.7-151:2008 Строительные материалы. Трубы полиэтиленовые для подачи холодной воды. Технические условия (ЕN 12201-2:200)
20.07.2023
Рішення НТР Про СОУ Д.2.7-03450620-001:200_ "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Автомобільні дороги"
(Решение НТР Про СОУ Д.2.7-03450620-001:200_ "Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Автомобильные дороги")
20.04.2023
"До врахування в кошторисній документації вартості матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання та придатних для повторного використання на об"єкті будівництва"
("К учету в сметной документации стоимости материальных ресурсов, полученных от разборки и пригодных для повторного использования на объекте строительства")
20.02.2023
"Щодо відповідності терміна "червоні лінії" терміну "смуги відведення"
("Относительно соответствия термина "красные линии" термина "полосы отвода")
20.01.2023
(НПАОП 27.0-1.01-08) Про затвердження Правил охорони праці в металургійній промисловості
((НПАОП 27.0-1.01-08) Об утверждении Правил охраны труда в металлургической промышленности)
20.12.2022
"Про орієнтовні питомі показники підрахунку площі будинків управління."
("Об ориентировочных удельных показателях подсчета площади домов управления.")
20.12.2022
Рішення НТР Про погодження СОУ 45.2-00018112-022.1:200_
(Решения НТР О согласование СОУ 45.2-00018112-022.1:200_)
20.12.2022
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві з`єднань з арматурної сталі типові HGС
(Решения НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве соединений с арматурной постоянные типа HGС)
20.12.2022
Про орієнтовні питомі показники підрахунку площі будинків управління.
(Про ориентировочные удельные показатели подсчета площади домов управления.)
20.12.2022
Щодо ліцензії для будівництва господарським способом
(Относительно лицензии для строительства хозяйственным способом)
20.10.2022
Про внесення змін до складові ліцензійної комісії Держархбудінспекції
(О внесении изменений в состав лицензионной комиссии Держархбудінспекції)
20.10.2022
Рішення НТР Про проект Зміни N1 ГОСТ 12085-88
(Решение НТР О проекте Изменения N1 ГОСТ 12085-88)
20.08.2022
Рішення НТР Про проекти національних стандартів
(Решение НТР О проектах национальных стандартов)
20.08.2022
Рішення НТР Про проект ВБН В.2.3-218-__: 200_ "Споруди транспорту. Матеріали геосинтетичні в дорожньому будівництві"
(Решение НТР О проекте ВБН В.2.3-218-__: 200_ "Сооружения транспорта. Материалы геосинтетические в дорожном строительстве")
20.08.2022
Рішення НТР Про погодження проекту технічних умов
(Решение НТР О согласовании проекта технических условий)
20.08.2022
Перелiк однотипних за призначенням об'єктiв, які підлягають устаткуванню автоматичними установками пожежогасіння і пожежної сигналізації. НАПБ Б.06.004-2007
(Перечень однотипных по назначению объектов, которые подлежат оснащению автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации. НАПБ Б.06.004-2007)
20.08.2022
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектів змін технічних розумів
(Решение НТР О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
20.07.2022
Рішення НТР Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
(Решение НТР О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
20.07.2022
"Індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва та опосередкованої вартості будівництва об"єктів соціального призначення станом на 1 липня 2008 року"
("Индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ, продукции промышленного производства и опосредствованной стоимости строительства объектов социального назначения состоянием на 1 июль в 2008 году")
20.07.2022
"Про затвердження ДБН В.3.2-2-2009 "Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт"
("Об утверждение ДБН В.3.2-2-2009 "Жилые дома. Реконструкция и капитальный ремонт")
20.07.2022
"Про визнання такими, що втратили чинність на території України будівельних норм колишнього СРСР (за позначками СНиП та СН)"
("О признание такими, что утратили действие на территории Украины строительных норм бывшего СССР (за пометками СНиП и СН)")
20.07.2022
Наказ від 22 червня 2009 р. № 225 Про затвердження національних стандартів України, змін до міждержавних стандартів та скасування нормативних документів
(Наказ від 22 червня 2009 р. № 225 Про затвердження національних стандартів України, змін до міждержавних стандартів та скасування нормативних документів)
20.06.2022
"Про затвердження Інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв і скарг та організацію особистого прийому громадян у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України, Порядку організації та проведення особистого
("Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб и организацию личного приема граждан в Министерстве регионального развития и строительства Украины, Порядка организации и проведения личного)
20.05.2022
Про внесення змін до державних нормативно-правових актів про охорону праці
(О внесении изменений в государственные нормативно-правовые акты об охране труда)
20.03.2022
Рішення 22 лютого 2008 р. N 1. Про підсумки роботи Міністерства регіонального розвитку та будівництва України у 2007 році та основні завдання на 2008 рік
(Решение 22 февраля 2008 г. N 1. Об итогах работы Министерства регионального развития и строительства Украины в 2007 году и основные задания на 2008 год)
20.02.2022
Рішення 22 лютого 2007 р. N 13. Про підсумки роботи будівельного комплексові та житлово-комунального господарства України за 2006 рік та основні завдання Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства Україн
(Решения 22 февраля 2007 г. N 13. Об итогах работы строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Украины за 2006 год и основные задачи Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины)
20.02.2022
"Про показники опосередкованої вартості споруди житла по регіонах України"
("О показателях опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины")
20.01.2022
Про внесення змін до рішення Київської міської заради від 27.01.2005 N 11/2587 "Про Правила забудови м. Києва"
(О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 27.01.2005 N 11/2587 "О Правилах застройки г. Киева")
20.01.2022
Правила перевезення вантажів залізничними лініями вузької колії
(Правила перевозки грузов железнодорожными линиями узкой колеи)
20.11.2021
"Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 30.05.2008 N 228"
("О внесении изменений к приказу Минрегионстроя от 30.05.2008 N 228")
20.10.2021
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві металевих анкерів "SОRМАT" клейових інжекційного типові ІТН
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве металлических анкеров "SОRМАT" клеевых инжекторного типа ІТН)
20.09.2021
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектові зміни технічних розумів
(Решение НТР О согласовании проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
20.09.2021
ДНАОП 9.2.30-1.09-00 Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних і вищих навчальних заставах першого та іншого рівнів акредитації
(ДНАОП 9.2.30-1.09-00 Правила безопасности во время проведения занятий из допризывной подготовки в общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях и высших учебных заведениях первого и второго уровней акредитации)
20.08.2021
НПАОП 60.2-1.01-06 Правила охорони праці на міському електричному транспорті.
(НПАОП 60.2-1.01-06 Правила охорони праці на міському електричному транспорті.)
20.08.2021
ДНАОП 0.00-1.32-01 ПРАВИЛА ПРИСТРОЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК
(ДНАОП 0.00-1.32-01 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК)
20.06.2021
"Про твердження типових форм первинних документів по обліку в будівництві" (Скасований - наказ Минрегионстроя України від 04.12.09 N 553)
("Об утверждении типовых форм первичных документов по учету в строительстве" (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 04.12.09 N 553))
20.06.2021
Про деякі питання організації торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування в Автономній Республіці Крим
(О некоторых вопросах организации торговли, общественного питания и бытового обслуживания в Автономной Республике Крым)
20.05.2021
Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 526
(Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 526)
20.05.2021
Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 526
(Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 526)
20.05.2021
Постанова від 21 травня 2009 р. № 526
(Постанова від 21 травня 2009 р. № 526)
20.05.2021
Рішення КМР "Про запровадження принципові організаційної єдності з видачі дозволів на розміщення тимчасових споруд"
(Решение КМР "О внедрение принципа организационного единства из выдачи разрешений на размещение временных сооружений")
20.05.2021
Рішення НТР Про погодження Зміни N 4 до ВБН Д.2.7-218-045-2002
(Решение НТР О согласовании Изменения N 4 к ВБН Д.2.7-218-045-2002)
20.04.2021
Рішення КМР "Про основні засади містобудівної політики в місті Києві"
(Решение КМР "Об основных основах градостроительной политики в городе Киеве")
20.04.2021
Рішення НТР Про Зміну N 2 до "Порядкові розроблення, узгодження та затвердження проектно-кошторисної і науково-проектної документації з реконструкції Національного спортивного комплексові "Олімпійський"
(Решения НТР Об Изменении N 2 к "Порядку разработки, согласования и утверждения проектно-сметной и научно-проектной документации из реконструкции Национального спортивного комплекса "Олимпийский")
20.04.2021
Рішення НТР Про погодження Зміни N 1 до СОУ 45.2-0018112-034:2008
(Решения НТР О согласование Изменения N 1 к СОУ 45.2-0018112-034:2008)
20.04.2021
"Про наказ 05.03.2007 N 76 "Про затвердження індексів до балансової вартості об"єктів житлової фундації за станом на 1 січень 2007 року"
("О приказе 05.03.2007 N 76 "Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилого фонда по состоянию на 1 января 2007 года")
20.03.2021
"Щодо заходів з підвищення енергоефективності, методичний-методичного-нормативно-методичного забезпечення питань енергозбереження в будівельному комплексі"
("Относительно мероприятий из повышения енергоефективності, нормативно-методического обеспечения вопросов энергосбережения в строительном комплексе")
20.01.2021
Меморандум між Мінрегіонбудом України і будівельних організацій ...
(Меморандум между Минрегионстроем Украины и строительными организациями ...)
20.11.2020
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектів змін технічних розумів
(Решение НТР О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
20.10.2020
Щодо використання нежитлових приміщень у житлових будинках
(Относительно использования нежилищных помещений в жилых домах)
20.10.2020
"Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ДСТ 24700-99) "Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні дерев"яні зі склопакетами. Технічні умови"
("О принятии Изменения N 1 ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24700-99) "Конструкции домов и сооружений. Блоки оконные деревянные с склопакетами. Технические условия")
20.09.2020
Про деякі особливості застосування Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині відповідальності за порушення законодавства про енергозбереження.
(О некоторых особенностях применения Кодекса Украины об административных правонарушениях в части ответственности за нарушение законодательства об энергосбережении.)
20.08.2020
"Про прийняття національного стандарту України"
("О принятии национального стандарта Украины")
20.08.2020
"До уваги користувачів ДБН 360-92**" (витяг)
("К вниманию пользователей ДБН 360-92**" ())
20.07.2020
(НПАОП 63.21-1.09-08) Про затвердження Правил охорони праці для працівників кар"єроуправлінь
((НПАОП 63.21-1.09-08) Об утверждении Правил охраны труда для работников каръероуправлений)
20.06.2020
"Про внесення змін до наказу від 24.04.2008 р. N 186 "Про науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України"
("О внесении изменений к приказу от 24.04.2008 р. N 186 "О научно-техническом совете Министерства регионального развития и строительства Украины")
20.06.2020
"Щодо нормативних документів, призначених для застосування у галузі будівництва"
("Относительно нормативных документов, предназначенных для применения в отрасли строительства")
20.05.2020
О внесении изменений к постановлению Кабинета Министров Украины от 8 октября 2008 г. N 923
(О внесении изменений к постановлению Кабинета Министров Украины от 8 октября 2008 г. N 923)
20.05.2020
Порядок надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування. №489 Додаток
(Порядок надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування. №489 Додаток)
20.05.2020
Про затвердження Порядку проведення державної експертизи містобудівної документації. №522 Постанова
(Про затвердження Порядку проведення державної експертизи містобудівної документації. №522 Постанова)
20.05.2020
Порядок проведення державної експертизи містобудівної документації. № 522 Додаток
(Порядок проведення державної експертизи містобудівної документації. № 522 Дополнение)
20.05.2020
Про затвердження Порядку надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування ПОСТАНОВА від 20 травня 2009 р. № 489
()
20.05.2020
Про затвердження Порядку проведення державної експертизи містобудівної документації ПОСТАНОВА від 20 травня 2009 р. № 512
(Про затвердження Порядку проведення державної експертизи містобудівної документації ПОСТАНОВА від 20 травня 2009 р. № 512)
20.05.2020
Про затвердження Порядкові проведення державної експертизи містобудівної документації (N 522)
(Об утверждение Порядка проведения государственной экспертизы градостроительной документации (N 522))
20.05.2020
Про внесення змін до ухвали Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1269 та визнання таким, що втратив чинність, переліку проектів будівництва об"єктів виробничого призначення, для затвердження
(О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 31 октября 2007 г. N 1269 и признания таким, что утратил действие, перечня проектов строительства объектов производственного назначения, для утверждения)
20.05.2020
Про внесення змін до ухвали Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 923 (Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів)N 534
(О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 8 октября 2008 г. N 923 (Порядок принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов)N 534)
20.05.2020
Рішення НТР Про проекти СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Пальові роботи. Влаштування залізобетонних буронабивних паль у стійких та нестійких водонасичених ґрунтах групи 1-2 уні
(Решение НТР О проектах СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Сваечные работы. Устройства железобетонных буронабивных свай в стойких и нестойких водонасыщенных грунтах группы 1-2)
20.05.2020
Про затвердження Порядкові надання вихідних даних для проектування об"єктів містобудування (N 489)/Див. Постанову КМ від 02.12.09 N 1289/
(Об утверждении Порядка предоставления исходных данных для проектирования объектов градостроительства (N 489)/См. Постановление КМ от 02.12.09 N 1289/)
20.05.2020
Деякі питання Міністерства регіонального розвитку та будівництва (N 647)
(Некоторые вопросы Министерства регионального развития и строительства (N 647))
20.04.2020
ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт.
(ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт.)
20.04.2020
Системы менеджмента качества -Требования ISO 9001:2009, IDT
(Системы менеджмента качества -Требования ISO 9001:2009, IDT)
20.02.2020
Рішення НТР Про проект ВБН В.1.1-__:200_ "Факельні системи. Промислова безпека. Основні вимоги"
(Решение НТР О проекте ВБН В.1.1-__:200_ "Факельные системы. Промышленная безопасность. Основные требования")
20.02.2020
"Про затвердження Інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв і скарг та організацію особистого прийому громадян у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України, Порядку організації та проведення особистого
("Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб и организацию личного приема граждан в Министерстве регионального развития и строительства Украины, Порядка организации и проведения личного)
20.02.2020
Рішення НТР Про проект ВБН В.3.2-__:200_ "Проведення аварійних робіт з ліквідації ямковості на асфальто-бетонному покритті автомобільних доріг у холодний період року за несприятливих погодних розумів"
(Решения НТР О проекте ВБН В.3.2-__:200_ "Проведения аварийных работ по ликвидации ямковості на асфальто-бетонному покрытии автомобильных дорог в холодный период года за неблагоприятных погодных условий")
20.01.2020
ДНАОП 1.1.21-1 ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ В НАФТОГАЗОВИДОБУВНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
(ДНАОП 1.1.21-1 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ)
20.12.2019
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.8-24:2009 "Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Рустовки сталеві. Технічні умови"
("О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.8-24:2009 "Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Рустовки стальные. Технические условия")
20.11.2019
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.8-25:2009 "Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Кліщі будівельні. Технічні умови"
("О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.8-25:2009 "Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Клещи строительные. Технические условия")
20.11.2019
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.8-26:2009 "Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Різак для різання керамічних плиток. Технічні умови"
("О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.8-26:2009 "Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Резак для резания керамических плиток. Технические условия")
20.11.2019
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.8-27:2009 "Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Соколи для штукатурних робіт. Технічні умови"
("О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.8-27:2009 "Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Соколы для штукатурных работ. Технические условия")
20.11.2019
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.8-28:2009 "Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Правила, тертки та напівтерки. Технічні умови"
("О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.8-28:2009 "Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Правила, терки и полутерки. Технические условия")
20.11.2019
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.8-29:2009 "Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Щітки малярні. Технічні умови"
("О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.8-29:2009 "Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Щетки малярные. Технические условия")
20.11.2019
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.7-122:2009 Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні умови (ЕN 572:2004, NЕQ)"
("О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.7-122:2009 Строительные материалы. Стекло листовое. Технические условия (ЕN 572:2004, NЕQ)")
20.11.2019
Рішення НТР Про погодження СОУ Д.2.7-...:2008
(Решения НТР О согласование СОУ Д.2.7-...:2008)
20.09.2019
Рішення НТР Про проект СОУ Д.2.7-24155428-001:2009 "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Крани стрілові самохідні на гусеничному ходу МАNІTОWОС 15000 вантажопідйомністю 250 т. Крани на спецш
(Решение НТР О проекте СОУ Д.2.7-24155428-001:2009 "Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Краны стреловые самоходные на гусеничном ходу МАNІTОWОС 15000 грузоподъемностью 250 т. Краны на …)
20.05.2019
Про внесення змін у додаток 3 до наказові Держархбудінспекції від 25.02.09 N 30 (Скасований - наказ Держархбудінспекції від 04.06.09р. N100)
(О внесение изменений в прибавление 3 к приказу Держархбудінспекції от 25.02.09 N 30 (Упраздненное - приказ Держархбудінспекції от 04.06.09г. N100))
20.05.2019
СОУ 60.2-3363588-0002:2006. Стандарт ЖКГ. Послуги міського електричного транспортові
(СОУ 60.2-3363588-0002:2006. Стандарт ЖКГ. Услуги городского электрического транспорта)
20.04.2019
"Про затвердження Примірного положення про підприємство з експлуатації мостових споруд "
("Об утверждении Примерного положения о предприятии из эксплуатации мостовых сооружений ")
20.03.2019
Рішення НТР Про Зміну N4 до ДБН Д.1.1-1-2000
(Решение НТР Об Изменении N4 к ДБН Д.1.1-1-2000)
20.03.2019
Стандарт ЖКГ. Енергозбереження. Служба енергоменеджменту підприємств житлово-комунального господарства. Загальні вимоги
(Стандарт ЖКГ. Энергосбережения. Служба енергоменеджменту предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Общие требования)
20.03.2019
"Зміни до Правил та порядкові розподілу території житлового кварталові (мікрорайону) "(Скасовано-наказ Мінрегіонбуду України N146 від 26.08.2005)
("Изменения в Правила и порядок распределения территории жилого квартала (микрорайона) "( отм. - приказ Минрегионстроя Украины N146 от 26.08.2005))
20.03.2019
ДБН Д.1.1-1-2000. Правила визначення вартості будівництва (з доповненнями і змінами за станом на 19.03.2009 р.)
(ДБН Д.1.1-1-2000. Правила определения стоимости строительства (с дополнениями и изменениями по состоянию на 19.03.2009 г.))
20.03.2019
Про затвердження Переліку робіт провадження господарської діяльності, пов"язаної із створенням об"єктів архітектури (дію скасовано-наказ Держархбудінспекції N102 від 08/07/2008)
(Об утверждении Перечня работ осуществления хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры (действие отменено - приказ Держархбудинспекции N102 от 08/07/2008))
20.02.2019
Рішення НТР Про науково-дослідну роботові "Розроблення порядкові розподілу субвенцій"
(Решения НТР О научно-исследовательской работе "Разработка порядка распределения субвенций")
20.02.2019
"Про затвердження державних будівельних норм" (ДБН В.2.1-10-2009 "Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування")
("Об утверждение государственных строительных норм" (ДБН В.2.1-10-2009 "Основы и фундаменты сооружений. Основные положения проектирования"))
20.01.2019
Будинки і споруди. Підприємства торгівлі. Основи проектування ДБН В.2.2-23:2009
(Будинки і споруди. Підприємства торгівлі. Основи проектування ДБН В.2.2-23:2009)
20.01.2019
(НПАОП 31.5-1.01-07). Про затвердження Правил охорони праці у виробництві джерел світла та світлотехнічного обладнання
((НПАОП 31.5-1.01-07). Об утверждении Правил охраны труда в производстве источников света и светотехнического оснащения)
20.12.2018
(НПАОП 28.5-1.02-07). Про затвердження Правил охорони праці при термічній обробці металів
((НПАОП 28.5-1.02-07). Об утверждении Правил охраны труда при термической обработке металлов)
20.12.2018
Рішення НТР Про погодження проектові розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проектові та титулові будови "Реконструкція та розширення перону "F" державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"
(Решения НТР О согласование проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Об утверждение проекта и титула строения "Реконструкция и расширения перрона "F" государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь")
20.12.2018
Рішення НТР Про погодження проектові розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проектові реконструкції та титулові будови "Реконструкція аеродрому державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Львів"
(Решения НТР О согласование проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Об утверждение проекта реконструкции и титула строения "Реконструкция аэродрома государственного предприятия "Международный аэропорт "Львов")
20.12.2018
Рішення НТР Про розгляд скоригованого проектові "Транспортна естакада від 3-ої черги існуючої естакади портові на вул. Кутузова міста Одеса до демпферного майданчика, що проектується" та проектові розпорядження Кабінету Міністрів Ук
(Решения НТР О рассмотрении скорректированного проекта "Транспортная эстакада от 3-ої очереди существующей эстакады порта на ул. Кутузова города Одесса к демпферной площадке, которая проектируется" и проекта распоряжения Кабинета Министров Ук)
20.12.2018
НПАОП 0.00-1.01-07 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов
(НПАОП 0.00-1.01-07 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов)
20.06.2018
Рішення НТР Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.3-10-2003 "Споруди транспортові. Огородження парапетного типові. Загальні технічні умови"
(Решение НТР О проекте Изменения N 1 ДСТУ Б В.2.3-10-2003 "Сооружения транспорта. Ограждения парапетного типа. Общие технические условия")
20.06.2018
"Про наказ 27.02.2008 N 100 "Про затвердження індексів до балансової вартості об"єктів житлової фундації за станом на 1 січень 2008 року"
("О приказе 27.02.2008 N 100 "Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилого фонда по состоянию на 1 января 2008 года")
20.03.2018
Рішення НТР Про Зміну N 6 до ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва"
(Решения НТР Об Изменении N 6 к ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила определения стоимости строительства")
20.03.2018
Рішення НТР Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм -стандарт організації
(Решение НТР О согласовании ресурсных элементных сметных норм -стандарт организации)
20.01.2018
Рішення НТР Про проект ВБН В.2.2 -...: 200_"Проектування телекомунікацій. Споруди станційні місцевих телефонних мереж"
(Решение НТР О проекте ВБН В.2.2 -...: 200_"Проектирование телекоммуникаций. Сооружения станционные местных телефонных сетей")
20.01.2018
Рішення НТР Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм-стандарту організації
(Решение НТР О согласовании ресурсных элементных сметных норм-стандарту организации)
20.12.2017
Рішення НТР Про погодження СОУ Д.2.2 -01383865-002:200_
(Решения НТР О согласование СОУ Д.2.2 -01383865-002:200_)
20.12.2017
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектові зміни технічних розумів
(Решения НТР О согласование проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
20.12.2017
"Про прийняття національного стандартові" (ДСТУ Б Д.2.2-8:2008 "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Мости і сурми. Монтаж прогонових будов (Збірник 30)")
("О принятие национального стандарта" (ДСТУ Б Д.2.2-8:2008 "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Мосты и трубы. Монтаж прогоновых строений (Сборник 30)"))
20.12.2017
Рішення НТР Про розгляд проектові Зміни N 4 ДБН В.2.6-14-95 "Покриття будинків і споруд"
(Решения НТР О рассмотрении проекта Изменения N 4 ДБН В.2.6-14-95 "Покрытия домов и сооружений")
20.11.2017
Про внесення змін в правила користування електричною енергією
(О внесении изменений в правила пользования электрической энергией)
20.10.2017
Рішення 17 вересня 2009 р. N 47. Про стан забезпечення містобудівною документацією на регіональному та місцевому рівнях
(Решение 17 сентября 2009 г. N 47. О состоянии обеспечения градостроительной документацией на региональном и местном уровнях)
20.09.2017
Рішення 17 вересня 2009 р. N 45/3. Рішення спільного засідання колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України і президії Академії Будівництва України
(Решение 17 сентября 2009 г. N 45/3. Решение общего заседания коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины и президиума Академии Строительства Украины)
20.09.2017
Щодо отримання ліцензії на здійснення будівельної діяльності (N 4-452-1666/4994)
(Относительно получения лицензии на осуществление строительной деятельности (N 4-452-1666/4994))
20.09.2017
Рішення НТР Про погодження СОРОМЛИВИЙ Д.2.7-45.2-0018112
(Решение НТР О согласовании СОУ Д.2.7-45.2-0018112)
20.09.2017
"Щодо Договорів пайової участі в будівництві"
("Относительно Договоров долевого участия в строительстве")
20.08.2017
Рішення КМР "Про заходи щодо впорядкування об"єктів торгівлі (малих архітектурних форм)"
(Решение КМР "О мероприятиях по приведению в порядок объектов торговли (маленьких архитектурных форм)")
20.07.2017
Про внесення змін у Загальні умови висновку і виконання договорів підряду в капітальному будівництві
(В внесении изменений в Общие условия заключения и выполнения договоров подряда в капитальном строительстве)
20.06.2017
"Про закріплення заступників Міністра за регіонами України"
("О закреплении заместителей Министра за регионами Украины")
20.06.2017
Рішення 17 травня 2007 р. N 2. Про стан збереження архітектурно-містобудівної спадщини
(Решение 17 мая 2007 г. N 2. О состоянии сохранения архитектурно-градостроительного наследства)
20.05.2017
Рішення 17 травня 2007 р. N 3. Про стан реалізації експериментального будівництва, введення в експлуатацію перших висотних будинків (вище 73,5 м) та заходи щодо створення нормативної бази
(Решение 17 мая 2007 г. N 3. О состоянии реализации экспериментального строительства, введение в эксплуатацию первых высотных домов (выше 73,5 м) и мероприятия по созданию нормативной базы)
20.05.2017
"Про погодження компенсаційних заходів у проектах виконання робіт з відхиленням від вимог СНіП ІІІ-4-80
("О согласовании компенсационных мероприятий в проектах выполнения работ с отклонением от требований СНиП ИИИ-4-80)
20.05.2017
Рішення 17 березня 2009 р. N 8. Про роботові зі зверненнями громадян у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України в 2008 році
(Решения 17 марта 2009 г. N 8. О работе с обращениями граждан в Министерстве регионального развития и строительства Украины в 2008 году)
20.03.2017
Рішення 17 березня 2009 р. N 7. Про стан виконавської дисципліни в Міністерстві в 2008 році та заходи щодо посилення контролеві і підвищення відповідальності керівників структурних підрозділів за своєчасне і безумовне виконання доручень
(Решения 17 марта 2009 г. N 7. О состоянии исполнительской дисциплины в Министерстве в 2008 году и мероприятия по усилению контроля и повышение ответственности руководителей структурных подразделов за своевременное и безусловное выполнения поручений)
20.03.2017
Рішення 17 березня 2009 р. N 6/1. Про впровадження антикризових заходів щодо стабілізації ситуації в будівельній галузі
(Решения 17 марта 2009 г. N 6/1. О внедрение антикризисных мероприятий по стабилизации ситуации в строительной области)
20.03.2017
"Щодо надання документів до Мінрегіонбуду для розгляду матеріалів Міжвідомчою робочою групою з питань добудови об"єктів недовершеного житлового будівництва"
("Относительно предоставления документов к Мінрегіонбуду для рассмотрения материалов Межведомственной рабочей группой по вопросам достройки объектов незавершенного жилищного строительства")
20.03.2017
Рішення НТР Про проект Зміни N 1 СНіП ІІ-12-77 "Защита от шума"
(Решение НТР О проекте Изменения N 1 Сноп ІІ-12-77 "Защита вот шума")
20.01.2017
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б ЕN 196-10:2008 Методи випробування цементів. Частина 10. Визначення вмісту водорозчинного хромові (VІ) у цементах (ЕN 196-10:2006, ІDT)"
("О принятие национального стандарта ДСТУ БЫ ЕN 196-10:2008 Методы испытания цементов. Часть 10. Определения содержимого водорастворимого хрома (VІ) в цементах (ЕN 196-10:2006, ІDT)")
20.12.2016
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.7-151:2008 "Будівельні матеріали. Сурми поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови" (ЕN 12201-2:2003, МОD)
("О принятие национального стандарта ДСТУ Б В.2.7-151:2008 "Строительные материалы. Трубы полиэтиленовые для подачи холодной воды. Технические условия" (ЕN 12201-2:2003, МОD))
20.12.2016
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві плит скловолокнистих фольгованих "СІІМАVЕR", "СІІМАVЕR ПЛЮС"
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве плит стекловолокнистых фольгованих "СІІМАVЕR", "СІІМАVЕR РІИS")
20.11.2016
"Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 22.05.2008 N 219 "Про затвердження Положення про Науково-методичну раду з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Міністерства регіонального розвитку та будівництва
("О внесении изменений к приказу Минрегионстроя от 22.05.2008 N 219 "Об утверждении Положения о Научно-методическом совете по вопросам реставрации и реконструкции исторической застройки Министерства регионального развития и строительства)
20.10.2016
ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКИ Частина 6. Монтаж, уведення в експлуатацію, контроль в експлуатацію й технічне обслуговування (EN 1434-6:1997, IDТ) ДСТУ EN 1434-6:2006
(ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКИ Частина 6. Монтаж, уведення в експлуатацію, контроль в експлуатацію й технічне обслуговування (EN 1434-6:1997, IDТ) ДСТУ EN 1434-6:2006)
20.08.2016
ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКИ Частина 5. Первинна повірка (EN 1434-5:1997, IDТ) ДСТУ EN 1434-5:2006
(ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКИ Частина 5. Первинна повірка (EN 1434-5:1997, IDТ) ДСТУ EN 1434-5:2006)
20.08.2016
"Про прогнозну середньорічну опосередковану вартість споруди житла по регіонах України на 2008 рік"
("О прогнозной среднегодовой опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины на 2008 год")
20.07.2016
Рішення НТР Про проект Зміни N 1 ДБН В.2.2-15-2005
(Решение НТР О проекте Изменения N 1 ДБН В.2.2-15-2005)
20.07.2016
Рішення НТР Про СОУ Д.2.2-05408668-001:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги"
(Решение НТР Про СОУ Д.2.2-05408668-001:200_ "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Автомобильные дороги")
20.07.2016
Рішення НТР Про проекти СОУ Д.2.4-16-...:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Капітальний ремонт магістральних газопроводів" та СОУ Д.2.7-...:200_ "Ресурсні кошторисні норми експлуатації бу
(Решение НТР О проектах СОУ Д.2.4-16-...:200_ "Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Капитальный ремонт магистральных газопроводов" и СОУ Д.2.7-...:200_ "Ресурсные сметные нормы эксплуатации…)
20.07.2016
Рішення КМР "Про Порядок громадського обговорення містобудівної документації в м. Києві"
(Решение КМР "О Порядке общественного обсуждения градостроительной документации в г. Киеве")
20.06.2016
Деякі питання Міністерства регіонального розвитку та будівництва N 750. (Положення про Міністерство регіонального розвитку та будівництва України )
(Некоторые вопросы Министерства регионального развития и строительства N 750. (Положение о Министерстве регионального развития и строительства Украины ))
20.05.2016
(НПАОП 80.0-1.12-04). Про затвердження Правил безпеки під година навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти
((НПАОП 80.0-1.12-04). Об утверждении Правил безопасности во время обучения в кабинетах информатики учебных заведений системы общего среднего образования)
20.03.2016
"Про Методичні рекомендації з визначення додаткових витрат при розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більше ніж +27
("О Методических рекомендациях из определения дополнительных расходов при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы в летний период под открытым небом при температуре внешнего воздуха больше чем +27)
20.03.2016
ПРАВИЛА безпеки під час навчання в кабінетах інформатики учбових закладів системи загальної середньої освіти
(ПРАВИЛА безопасности во время обучения в кабинетах информатики учебных заведенный системы общего среднего образования)
20.03.2016
"Про затвердження державних будівельних норм" (ДБН В.2.3-22-2009 "Мости та сурми. Основні вимоги проектування".) / Див. -наказ Мінрегіонбуду від 11.11.09 N484/
("Об утверждении государственных строительных норм" (ДБН В.2.3-22-2009 "Мосты и трубы. Основные требования проектирования".) / См. -приказ Минрегионстроя от 11.11.09 N484/)
20.03.2016
"Про затвердження державних будівельних норм" (ДБН В.2.3-6-2009 "Мости та сурми. Обстеження та випробування") / Див. -наказ Мінрегіонбуду від 11.11.09 N484/
("Об утверждении государственных строительных норм" (ДБН В.2.3-6-2009 "Мосты и трубы. Обследования и испытания") / См. - приказ Минрегионстроя от 11.11.09 N484/)
20.03.2016
"Про прийняття національного стандартові України" (ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2009 "Настанова з оцінювання і прогноз. технічн. стану автодорожніх мостів")/ Див. -наказ Мінрегіонбуду від 11.11.09 N484/
("О принятии национального стандарта Украины" (ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2009 "Установка из оценивание и прогноз. Технич. состояния автодорожных мостов")/ См. -приказ Минрегионстроя от 11.11.09 N484/)
20.03.2016
"Про затвердження державних будівельних норм" (ДБН В.1.2-15-2009 "Навантаження та впливи. Мости та сурми")/ Див. -наказ Мінрегіонбуду від 11.11.09 N484/
("Об утверждении государственных строительных норм" (ДБН В.1.2-15-2009 "Нагрузка и влияния. Мосты и трубы")/ См. - приказ Минрегионстроя от 11.11.09 N484/)
20.03.2016
"Всеукраїнській молодіжній організації "Молодь проти корупції"
("Всеукраинской молодежной организации "Молодежь против коррупции")
20.11.2015
ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕПЛОМЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І ТЕПЛОВІХ МЕРЕЖ
(ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОМЕХАНИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ)
20.11.2015
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві гнучкого сталевого бар`єру VАRІО-СТОРОЖОВИЙ
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве гибкого стального барьера VАRІО-GИАRD)
20.11.2015
(НПАОП 0.00-4.35-04). Типове положення про службу охорони праці
((НПАОП 0.00-4.35-04). Типовое положение о службе охраны труда)
20.11.2015
(НПАОП 0.00-4.35-04) Про затвердження Типового положення про службу охорони праці
((НПАОП 0.00-4.35-04) Об утверждении Типичного положения о службе охраны труда)
20.11.2015
(НПАОП). Про затвердження Правил охорони праці в трубному виробництві
((НПАОП). Об утверждении Правил охраны труда в трубном производстве)
20.10.2015
(НПАОП). Про затвердження Правил охорони праці в сталеплавильному виробництві
((НПАОП). Об утверждении Правил охраны труда в сталеплавильном производстве)
20.10.2015
(НПАОП). Про затвердження Правил охорони праці у феросплавному виробництві
((НПАОП). Об утверждении Правил охраны труда в феросплавном производстве)
20.10.2015
Щодо порядку отримання кваліфікаційного сертифікату
(Относительно порядка получения квалификационного сертификата)
20.10.2015
Рішення НТР Про проекти СОУ Д.2.2-13-2.5-...:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Відновлення сталевих трубопроводів діаметром 1220-2800 мм з використанням мобільних комплексів" та СОУ Д.2.7-33-2.5-
(Решение НТР О проектах СОУ Д.2.2-13-2.5-...:200_ "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Восстановления стальных трубопроводов диаметром 1220-2800 мм с использованием мобильных комплексов" и СОУ Д.2.7-33-2.5-)
20.07.2015
Рішення НТР Про проект державних будівельних норм
(Решение НТР О проекте государственных строительных норм)
20.03.2015
Рішення НТР Про проект концепції Містобудівного Кодексу України
(Решение НТР О проекте концепции Градостроительного Кодекса Украины)
20.03.2015
Рішення НТР Про затвердження Зміни N4 до ДБН Д.2.2-29-99
(Решение НТР Об утверждении Изменения N4 к ДБН Д.2.2-29-99)
20.03.2015
Рішення НТР Про проект національного стандарту
(Решение НТР О проекте национального стандарта)
20.02.2015
Рішення НТР Про проект національного стандарту
(Решение НТР О проекте национального стандарта)
20.02.2015
Рішення НТР Про проект СОРОМЛИВИЙ МПП 79.080-154:200_ "Паркет штучний (планковий) клеєний. Технічні умови"
(Решение НТР О проекте СОУ МПП 79.080-154:200_ "Паркет искусственный (планочный) клеенный. Технические условия")
20.02.2015
Рішення НТР Про проект СОРОМЛИВИЙ МПП 79.080-153:200_ "Щити паркетні художні. Технічні умови"
(Решение НТР О проекте СОУ МПП 79.080-153:200_ "Щиты паркетные художественные. Технические условия")
20.02.2015
"Щодо рівня заробітної плати, який рекомендується враховувати в 2008 році при визначенні вартості будівництва"
("Относительно уровня заработной платы, которая рекомендуется учитывать в 2008 году при определении стоимости строительства")
20.02.2015
Рішення колегії Про проекти першочергових документів, необхідних для запровадження нового порядку ліцензування
(Решение коллегии О проектах первоочередных документов, необходимых для ввода нового порядка лицензирования)
20.12.2014
Рішення колегії Про хід виконання Закону України від 16.05.2007 р. N 1026 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності
(Решение коллегии О ходу выполнения Закона Украины от 16.05.2007 р. N 1026 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления государственного архитектурно-строительного контроля и содействия инвестиционной деятельности)
20.12.2014
Рішення НТР Про проекти СОУ Д 2.2-35683453-001:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Пальові роботи. Улаштування залізобетонних буронабивних паль у стійких ґрунтах групи І-VІ із застосуванням універс
(Решение НТР О проектах СОУ Д 2.2-35683453-001:200_ "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Сваечные работы. Устроения железобетонных буронабивных свай в стойких грунтах группы І-VІ с применением)
20.09.2014
Рішення НТР Про проект стандартові організації України СОУ Д.2.2-25272797-001:200_ "Безтраншейне прокладання металевих труб методом забивання механізмом З 166М"
(Решение НТР О проекте стандарта организации Украины СОУ Д.2.2-25272797-001:200_ "Безтраншейное прокладывание металлических труб методом забивания механизмом СО 166Г")
20.08.2014
Про затвердження Змін до Ресурсних елементних кошторисних норм утримання об"єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів
(Об утверждении Изменений в Ресурсные элементные сметные нормы удержания объектов улично-дорожней сети населенных пунктов)
20.04.2014
Рішення 14 квітня 2009 р. N 18. Про стан виконання Мінрегіонбудом заходів щодо створення доступного архітектурного середовища для маломобільних груп населення та подалі вдосконалення роботи
(Решение 14 апреля 2009 г. N 18. О состоянии выполнения Мінрегіонбудом мероприятий по созданию доступной архитектурной среды для маломобильных групп населения и дальнейшее усовершенствование работы)
20.04.2014
ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕПЛОВИХ УСТАНОВОК І МЕРЕЖ
(ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ УСТАНОВОК И СЕТЕЙ)
20.02.2014
"Про прийняття національного стандартові" (ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009 "Настанова щодо складові, змісту, порядкові розроблення, погодження та затвердження детального планові територій")
("О принятие национального стандарта" (ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009 "Установка относительно состава, содержания, порядка разработки, согласования и утверждения детального плана территорий"))
20.01.2014
Рішення НТР Про проекти СОУ Д.2.2-5-20057315-002:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром 1020мм у нестійких водонасичених ґрунтах 2 групи за допом
(Решение НТР О проектах СОУ Д.2.2-5-20057315-002:200_ "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Устроения железобетонных буронабивних свай диаметром 1020мм в нестойких водонасичених грунтах 2 группы за допом)
20.10.2013
Рішення НТР Про проект СОУ Д.2.7-01386326-002:200_ "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Кран баштовий стаціонарний TЕRЕХ СОМЕDІІ СTІ 180-16 TS23"
(Решение НТР О проекте СОУ Д.2.7-01386326-002:200_ "Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Кран башенный стационарный TЕRЕХ СОМЕDІІ СTІ 180-16 TS23")
20.10.2013
Змiна N1 до ДБН 360-92**
(Изменение N1 к ДБН 360-92**)
20.10.2013
ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. Зміна N1
(ДБН 360-92** Градостроительство. Планирования и застройка городских и сельских поселений. Изменение N1)
20.10.2013
Про запровадження ДСТУ ІSО 9001:2009 (N250)
(О внедрение ДСТУ ІSО 9001:2009 (N250))
20.07.2013
Наказ від 13 липня 2009 р. № 250 Про запровадження ДСТУ ISO 9001:2009
(Наказ від 13 липня 2009 р. № 250 Про запровадження ДСТУ ISO 9001:2009)
20.07.2013
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві елементів перекриття "ТЕРІВА". (В робочому порядку)
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве элементов перекрытия "ТЕРИВА". (В рабочем порядке))
20.07.2013
"ТИТАН" Рішення типу НТР Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві ін`єкторних грунтових анкерів.(В робочому порядку)
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве іньекторных грунтовых анкеров типа "TІTАN".(В рабочем порядке))
20.07.2013
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві складу виробів системи фасадного утеплення з опоряджувальним штукатурним шаром "Сармат-Термо"(В робочому порядку)
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве состава изделий системы фасадного утепления с отделочным штукатурным слоем "Сармат-Термо"(В рабочем порядке))
20.07.2013
"Щодо наказові Мінрегіонбуду України від 13.07.2009 N 285 "Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла по регіонах України на 2010 рік"
("Относительно приказа Минрегионстроя Украины от 13.07.2009 N 285 "Про прогнозные среднегодовые показатели опосредствованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины на 2010 год")
20.07.2013
( НПАОП 02.0-1.04-05) Про затвердження Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості (Див. зміни - наказ Держгірпромнагляду України від 07.11.07. N 257)
(( НПАОП 02.0-1.04-05) Об утверждении Правил охраны труда для работников лесного хозяйства и лесной промышленности (См. изменения - приказ Держгірпромнагляду Украины от 07.11.07. N 257))
20.07.2013
"Про затвердження державних будівельних норм" (ДБН Б.1.1-4-2009 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування")
("Об утверждении государственных строительных норм" (ДБН Б.1.1-4-2009 "Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения градостроительного обоснования"))
20.07.2013
Про введення в дію Порядкові застосування в дорожньому господарстві нових матеріалів і технологій
(О введении в действие Порядка применения в дорожном хозяйстве новых материалов и технологий)
20.05.2013
Щодо додержання законодавства з охорони праці в частині промислової безпеки, безгрубного ведення робіт юридичними та фізичними особами
(Относительно соблюдения законодательства из охраны труда в части промышленной безопасности, безопасного ведения работ юридическими и физическими лицами)
20.03.2013
"Про затвердження державних будівельних норм (ДБН Б.1.1-9-2009 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів сільських населених пунктів")
("Об утверждение государственных строительных норм (ДБН Б.1.1-9-2009 "Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения генеральных планов сельских населенных пунктов"))
20.03.2013
Рішення НТР Про проект національного стандарту
(Решение НТР О проекте национального стандарта)
20.12.2012
Настанова Керівний документ L ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ І ВИКОРИСТОВУВАННЯ ЄВРОКОДІВ ДСТУ-Н Б A.1.1-77:2007
(Установка Руководящий документ L ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИМЕНЕНИЯ I ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЄВРОКОДІВ ДСТУ-Н Б A.1.1-77:2007)
20.12.2012
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б А.1.2-5:2009 "Система ліцензування та сертифікації в будівництві. Оцінювання відповідності в будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд.
("О принятии национального стандарта ДСТУ Б А.1.2-5:2009 "Система лицензирования и сертификации в строительстве. Оценивания соответствия в строительстве в соответствии с Техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений.)
20.11.2012
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б А.1.2-4:2009 "Система ліцензування та сертифікації в будівництві. Оцінювання відповідності в будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд.
("О принятии национального стандарта ДСТУ Б А.1.2-4:2009 "Система лицензирования и сертификации в строительстве. Оценивания соответствия в строительстве в соответствии с Техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений.)
20.11.2012
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б А.1.2-2:2009 "Система ліцензування та сертифікації в будівництві. Оцінювання відповідності в будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд.
("О принятии национального стандарта ДСТУ Б А.1.2-2:2009 "Система лицензирования и сертификации в строительстве. Оценивания соответствия в строительстве в соответствии с Техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений.)
20.11.2012
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б А.1.2-3:2009 "Система ліцензування та сертифікації в будівництві. Оцінювання відповідності в будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд."
("О принятии национального стандарта ДСТУ Б А.1.2-3:2009 "Система лицензирования и сертификации в строительстве. Оценивания соответствия в строительстве в соответствии с Техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений.")
20.11.2012
ДНАОП 9.2.30-1.01-02 ПРАВИЛА з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи
(ДНАОП 9.2.30-1.01-02 ПРАВИЛА из охраны труда для учебных заведений, у которых проводятся профильное обучение и профессиональная подготовка учеников с автосправи)
20.11.2012
Про затвердження Переліку об"єктiв, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи
(Об утверждении Перечня объектов, утверждение проектов строительства которых в границах законодательства Украины не нуждается в выводе комплексной государственной экспертизы)
20.11.2012
Щодо застосування підпункту пункту 5.2 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
(Относительно применения подпункта пункта 5.2 статьи 5 Закона Украины "О налогообложении прибыли предприятий")
20.07.2012
"Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості споруди житла по регіонах України на 2008 рік"
("О прогнозных среднегодовых показателях опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины на 2008 год")
20.07.2012
"Про скасування міждержавних стандартів (ДСТ), прийнятих до 1992 року"
("Об отмене межгосударственных стандартов (ГОСТ), принятых до 1992 года")
20.05.2012
Про затвердження порядкові здійснення контролеві за дотриманням сторонами зобов"язань за договором підряду про виконання робіт на будівництві об"єктів (втр.чин. згідно Посада. КМУ від 14.01.09.)
(Об утверждение порядка осуществления контроля за соблюдением сторонами обязательств по договору подряда о выполнение работ на строительстве объектов (отм. согласно Пост. КМУ от 14.01.09.))
20.05.2012
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б СЕN/TR 196-4:2009 Методи випробування цементові. Частина 4. Кількісне визначення складників (СЕN/TR 196-4:2007, ІDT)"
("О принятие национального стандарта ДСТУ Б. СЕN/TR 196-4:2009 Методы испытания цемента. Часть 4. Количественное определение составных частей (СЕN/TR 196-4:2007, ІDT)")
20.05.2012
ПРАВИЛА безпеки праці при виконанні робіт у колійному господарстві
(ПРАВИЛА безопасности труда во время выполнения работ в путевом господарстві)
20.03.2012
ПРАВИЛА безпеки праці для працівників залізничних станцій і вокзалів
(ПРАВИЛА безопасности труда для работников железнодорожных станций и вокзалов)
20.03.2012
Рішення НТР Про СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. "Пальові роботи. Влаштування залізобетонних буронабивних паль у стійких грунтах групи 1-2 універсальними буровими установками Bаи
(Решения НТР Про СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. "Сваечные работы. Устройства железобетонных буронабивних свай в стойких грунтах группы 1-2 универсальными буровыми установками)
20.03.2012
Рішення НТР Про проекти СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. "Пальові роботи. Влаштування залізобетонних буронабивних паль у водонасичених грунтах групи 3 буровими установками РБУ-2М
(Решения НТР О проектах СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. "Сваечные работы. Устройства железобетонных буронабивних свай в водонасыщенных грунтах группы 3 буровыми установками РБУ-2Г)
20.03.2012
Рішення НТР Про СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. "Пальові роботи. Влаштування залізобетонних буронабивних паль у стійких та нестійких водонасичених ґрунтах групи 1-2 універсальни
(Решения НТР Про СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. "Сваечные работы. Устройства железобетонных буронабивных свай в стойких и нестойких водонасыщенных грунтах группы 1-2)
20.03.2012
"Про утворення робочої групи з питань розвитку технічного регулювання у будівництві"
("Об образовании рабочей группы по вопросам развития технической регуляции в строительстве")
20.02.2012
Про визнання акту не підметом державній реєстрації
(О признании акта не подлежащим государственной регистрации)
20.01.2012
Рішення НТР Про розгляд робочого проектові будівництва міжнародної автомобільної дороги державного значення М -12 Стрий - Тернопіль Кіровоград - Знам"янка на ділянці обходові м. Бережани в Тернопільській області (від автомобільн
(Решения НТР О рассмотрении рабочего проекта строительства международной автомобильной дороги государственного значения М -12 Стрый -Тернополь -Кировоград -Знамянка на участке обхода г. Бережаны в Тернопольской области)
20.12.2011
Рішення НТР Про проекти національних стандартів комплексові "Добавки для бетонів та бетони"
(Решения НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Добавки для бетонов и бетоны")
20.12.2011
Рішення НТР Про проекти національних стандартів комплексові "Теплоізоляційні вироби"
(Решения НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Теплоизоляционные изделия")
20.12.2011
Рішення НТР Про проекти національних стандартів
(Решения НТР О проектах национальных стандартов)
20.12.2011
"Про внесення зміни до наказів Мінрегіонбуду від 16.03.2009 N 107, від 16.03.2009 N 108, від 16.03.2009 N 110, від 16.03.2009 N 111"
("О внесении изменения в приказы Минрегионстроя от 16.03.2009 N 107, от 16.03.2009 N 108, от 16.03.2009 N 110, от 16.03.2009 N 111")
20.11.2011
"Про прийняття Зміни N 1 ГОСТ 12085-88 "Крейда природна збагатила. Технічні умови"
("О принятии Изменения N 1 ГОСТ 12085-88 "Мел природный обогащенный. Технические условия")
20.09.2011
Роз"яснення щодо зміни істотних розумів договорові
(Разъяснения относительно изменения важных условий договора)
20.08.2011
"Про розподіл функціональних обов"язків та повноважень між Міністром регіонального розвитку та будівництва України, його першими заступниками та заступниками "
("О распределении функциональных обязанностей и полномочий между Министром регионального развития и строительства Украины, его первыми заместителями и заместителями ")
20.08.2011
"Щодо вимог до внутрішнього опорядження в житлових будинках для громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов "/ПЕРЕЛІК вимог до внутрішнього опорядження та обладнання квартир і приміщень зага
("Относительно требований к внутреннему снаряжению в жилых домах для граждан, которые соответственно законодательству требуют улучшения жилых условий"/ПЕРЕЧЕНЬ требований к внутреннему снаряжению и оснащению квартир и помещений)
20.08.2011
"Про неухильне виконання законодавчих норм щодо пайової участі замовника в розвитку інфраструктури населених пунктів"
("Про неуклонное выполнение законодательных норм относительно долевого участия заказчика в развития инфраструктуры населенных пунктов")
20.08.2011
"Про колегію Міністерства регіонального розвитку та будівництва України"
("О коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины")
20.05.2011
Про Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонтові приміщень, будинків, споруд
(О Примерном перечне услуг по удержание домов и сооружений и территорий и услуг по ремонту помещений, домов, сооружений)
20.03.2011
Деякі питання іпотечного кредитування (Порядок фінансування завершення будівництва житлових об"єктів із ступенем готовності більш як 70 відсотків із застосуванням механізм..)/ Див. постанову КМ від 17.06.09 N704/
(Некоторые вопросы ипотечного кредитования (Порядок финансирование завершения строительства жилых объектов со степенью готовности более как 70 процентов с применением механизм..)/ См. постановление КМ от 17.06.09 N704/)
20.02.2011
ТИПОВІ РЕГІОНАЛЬНІ ПРАВИЛА ЗАБУДОВІ
(ТИПОВЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ЗАСТРОЙКИ)
20.12.2010
Наказ про затвердження форм свідоцтва про відповідність побудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, заяви замовника об'єкта будівництва, акту готовності об'єкта до експлуатації
(Приказ об утверждение форм свидетельства о соответствии построенного объекта проектной документации, требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, заявления заказчика объекта строительства, акта готовности объекта к эксплуатации)
20.12.2010
Рішення НТР Про погодження проектові СОУ Д.2.7-01383865-001-001...:2008
(Решения НТР О согласование проекта СОУ Д.2.7-01383865-001-001...:2008)
20.12.2010
"Про прийняття національного стандартові" (ДСТУ Б В.2.7-150:2008 "Будівельні матеріли. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Загальні технічні умови")
("О принятие национального стандарта" (ДСТУ Б В.2.7-150:2008 "Строительные материли. Пенополиуретаны монтажные (монтажные пены). Общие технические условия"))
20.12.2010
"Про прийняття національного стандартові" /ДСТУ Б В.2.7-158:2008 "Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі полімерні. Класифікація. Загальні технічні вимоги (ІSО 11600:2002 (Е), МОD)"/
("О принятие национального стандарта" /ДСТУ Б В.2.7-158:2008 "Строительные материалы. Материалы герметизуючі полимерные. Классификация. Общие технические требования (ІSО 11600:2002 (Е), МОD)"/)
20.12.2010
"Про прийняття національного стандартові" (ДСТУ Б Д.2.2-7:2008 "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Дерев"яні конструкції (Збірник 10)")
("О принятие национального стандарта" (ДСТУ Б Д.2.2-7:2008 "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Деревянные конструкции (Сборник 10)"))
20.12.2010
Рішення НТР Про проект Зміни N 1 до ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд"
(Решение НТР О проекте Изменения N 1 к ДБН А.2.2-1-2003 "Состав и содержание материалов оценки влияний на окружающая среда (ОВНС) при проектировании и строительстве предприятий, домов и сооружений")
20.11.2010
Рішення НТР Про Зміну N 2 СНіП ІІ-35-76 "Котельные установки"
(Решение НТР Об Изменении N 2 Сноп ІІ-35-76 "Котельные установки")
20.10.2010
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві гідроізоляційної мембрани "Подвійний Друк"
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве гидроизоляционной мембраны "Dиаі Sеаі")
20.10.2010
"Про затвердження Зміни N 9 до розділу 2 "Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" та Зміни N9 до розділу 4 "Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" Довідника кваліфікаційних характеристик
("Об утверждении Изменения N 9 к разделу 2 "Рабочего. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" и Изменения N9 к разделу 4 "Рабочего. Строительство и ремонт автомобильных дорог" Справочника квалификационных характеристик)
20.10.2010
"Про внесення змін до складові президії Науково-технічної заради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України" (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду від 11.11.09 N 482)
("О внесении изменений в состав президиума Научно-технического совета Министерства регионального развития и строительства Украины" (Отменен - приказ Минрегионстроя от 11.11.09 N 482))
20.09.2010
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ № 1 Загальні засади оцінки майна і майнових прав. від 10 вересня 2003 р. N 1440
(НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ № 1 Загальні засади оцінки майна і майнових прав. від 10 вересня 2003 р. N 1440)
20.09.2010
"Про прийняття національного стандартові" (ДСТУ Б Д.2.2-10:2009 "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Тунелі та метрополітени. Обслуговуючі процеси (збірник 29)")
("О принятии национального стандарта" (ДСТУ Б Д.2.2-10:2009 "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Туннели и метрополитены. Обслуживающие процессы (сборник 29)"))
20.08.2010
(НАПБ 05.012-91). Технологічна інструкція "Порядок пристрою, монтаж засобів системи сповіщення про пожежу" (І 220-008-91)
((НАПБ 05.012-91). Технологическая инструкция "Порядок устройства, монтаж средств системы оповещения о пожаре" (И 220-008-91))
20.08.2010
Щодо вирішення нагальних проблем у будівельній галузі
(Относительно решения проблем в строительной области)
20.07.2010
"Про індекси і показники визначення кошторисної вартості проектно-дослідницьких робіт"
("Об индексах и показателях определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ")
20.07.2010
Про затвердження Інструкції про порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності (N 47)
(Об утверждении Инструкции о порядке оформления материалов об административных правонарушениях законодательства о лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности (N 47))
20.04.2010
"Стосовно внесенням змін до ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень" (Відкликаний -лист Мінрегіонбуду України від 20.07.09 N 10/23-1196)
("Относительно внесением изменений в ДБН 360-92** "Градостроительство. Планирования и застройка городских и сельских поселений" (Отозванный -письмо Минрегионстроя Украины от 20.07.09 N 10/23-1196))
20.04.2010
"Про затвердження державних будівельних норм" (ДБН В.2.5-39-2008 "Теплові мережі")
("Об утверждение государственных строительных норм" (ДБН В.2.5-39-2008 "Тепловые сети"))
20.12.2009
"Про архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України"
("О архитектурно-градостроительном совете Министерства регионального развития и строительства Украины")
20.11.2009
"Об утверждении Порядка установления стоимости технического обслуживания лифтов и систем диспетчеризации"
("Об утверждении Порядка установления стоимости технического обслуживания лифтов и систем диспетчеризации")
20.11.2009
Про затвердження Тимчасового порядкові прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типові, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, спо
(Об утверждении Временного порядка принятия в эксплуатацию законченных строительством частных жилых домов усадебного типа, дачных и садовых домов с хозяйственными сооружениями и зданиями…)
20.09.2009
ПРАВИЛА УЛАШТУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК. Розділ 6. ЕЛЕКТРИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ
(ПРАВИЛА УЛАШТУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК. Розділ 6. ЕЛЕКТРИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ)
20.09.2009
Правила улаштування електроустановок. ПУЕ:2006. Розділ 6
(Правила улаштування електроустановок. ПУЕ:2006. Розділ 6)
20.09.2009
"Про подання інформації щодо рівня загальновиробничих витрат за результатами діяльності"
("О представлении информации относительно уровня загальновиробничих расходов за результатами деятельности")
20.08.2009
Про закріплення працівників Державної архітектурно-будівельної інспекції за територіальними органами
(О закреплении работников Государственной архитектурно-строительной инспекции за территориальными органами)
20.07.2009
Рішення НТР Про затвердження Зміни N 5 до ДБН Д.2.2-6-99 та ДБН Д.2.2-15-99
(Решение НТР Об утверждении Изменения N 5 к ДБН Д.2.2-6-99 и ДБН Д.2.2-15-99)
20.07.2009
"Про затвердження офіційних видавців нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Держбуду України" (Скасований - наказ Мінрегіонбуду України від 17.08.09 N340)
("Об утверждение официальных издателей нормативных документов в области строительства и промышленности строительных материалов Госстроя Украины" (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 17.08.09 N340))
20.12.2008
Про розгляд програмного комплексу "Кошторис -Лідер ПВР".
(О рассмотрении программного комплекса "Смета -Лидер ПИР".)
20.10.2008
"Про затвердження Стандартові адміністративної послуги з видачі (переоформлення, внесення змін до переліків робіт діючих ліцензій, анулювання та видачі дублікатів) ліцензій на провадження господарської діяльності, пов"язаної
("Об утверждении Стандарта административной услуги по выдаче (переоформления, внесения изменений в перечни работ действующих лицензий, аннулирования и выдачи дубликатов) лицензий на проведение хозяйственной деятельности, связанной)
20.09.2008
Рішення НТР Про погодження проектів технічних умов
(Решение НТР О согласовании проектов технических условий)
20.08.2008
Системи менеджменту якості -Вимоги
(Системы менеджмента качества -Требования)
20.08.2008
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві гідроізоляційного матеріалу "FІЕХІGИМ-HР"
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве гидроизоляционного материала "FІЕХІGИМ-HР")
20.07.2008
"Стосовно необхідності отримання дозволів, у тому числі ордерів на порушення упорядкую для виконання будівельних (підготовчих) робіт у межах земельної ділянки, відведеної під будівництво об"єктів містобудування, крім доз
("Относительно необходимости получения разрешений, в том числе ордеров на нарушение благоустройства для выполнения строительных (подготовительных) работ в границах земельного участка, отведенной под строительство объектов градостроительства, кроме доз)
20.07.2008
"Про внесення змін до наказів Мінрегіонбуду" (продовження терміну технічного редагування та коригування дати надання чинності нормативним документам)
("О внесении изменений в приказы Минрегионстроя" (продолжения термина технического редактирования и корректирования дать предоставления действия нормативным документам))
20.07.2008
Про внесення змін до пунктові 111 Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію (N 702)
(О внесении изменений в пункт 111 Положения про Государственную архитектурно-строительную инспекцию (N 702))
20.07.2008
Рішення НТР Про скасування міждержавних стандартів (ДСТ), прийнятих до 1992 долі
(Решение НТР Об отмене межгосударственных стандартов (ГОСТ), принятых до 1992 года)
20.05.2008
"Про нормативну базу по праці і професійній класифікації в будівництві на 2005 -2010 роки"
("О нормативной базе по труду и профессиональной классификации в строительстве на 2005 -2010 годы")
20.02.2008
"Про перелік об"єктів цивільного і виробничого призначення, для твердження проектів будівництва яких комплексний висновок державної ..." (Втр. чин. -лист Мінрегіонбуду України від 09.07.09 N9/11-1001)
(7/8-125 вот "О перечне объектов гражданского и производственного назначения, для утверждения проектов строительства которых комплексное заключение государственной ..." (Утр. дейст. -письмо Минрегионстроя Украины от 09.07.09 N9/11-1001))
20.02.2008
ТЕПЛ0ЛІЧИЛЬНИКИ Частина 4. Випробування для затвердження типу (EN 1434-4:1997, IDТ) ДСТУ EN 1434-4:2006
(ТЕПЛ0ЛІЧИЛЬНИКИ Частина 4. Випробування для затвердження типу (EN 1434-4:1997, IDТ) ДСТУ EN 1434-4:2006)
20.09.2007
ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКИ Частина 2. Вимоги до конструкци (EN 1434-2:1997, IDT) ДСТУ EN 1434-2:2006
(ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКИ Частина 2. Вимоги до конструкци (EN 1434-2:1997, IDT) ДСТУ EN 1434-2:2006)
20.09.2007
ТЕПЛ0ЛІЧИЛЬНИКИ Частина 1. Загальні вимоги (EN 1434-1:1997, IDТ) ДСТУ EN 1434-1:2006
(ТЕПЛ0ЛІЧИЛЬНИКИ Частина 1. Загальні вимоги (EN 1434-1:1997, IDТ) ДСТУ EN 1434-1:2006)
20.09.2007
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб гнучких гофрованих з нержавіючої сталі діаметром 1/2", 3/4", 1 та" муфти перехідних до них з латуні для трубопроводів р
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве труб гибких гофрированных из нержавеющей стали диаметром 1/2", 3/4", 1 та" муфты переходных к ним из латуни для трубопроводов)
20.08.2007
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві систем ЕBS, ЕRS, ІС-І для залізничних колій
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве систем ЕBS, ЕRS, ІС-І для железнодорожных путей)
20.08.2007
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб зварних спіральновитих з поліетилену ПЕ 80, армованих поліпропіленовим профілем (тип FКS)
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве труб сварных спиральновитых из полиэтилена ПЕ 80, армированных полипропиленовым профилем (тип FКS))
20.08.2007
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб напірних, зварних спіральновитих з поліетилену ПЕ 80, армованих скловолокном (тип FСS)
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве труб напорных, сварных спиральновитых из полиэтилена ПЕ 80, армированных стекловолокном (тип FСS))
20.08.2007
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві теплоізоляційного матеріалу "ІСУNЕNЕ"
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве теплоизоляционного материала "ІСУNЕNЕ")
20.08.2007
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей стінових з полістиролбетону "BІSHЕN"
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве панелей стенных с полистиролбетона "BІSHЕN")
20.08.2007
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб з поліетилену ПЕ 80 з двошаровою профільованою армованою поліпропіленом стінкою системи "КОРСИС ПЛЮС"
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве труб из полиэтилена ПЕ 80 с двухслойной профилируемой армированной полипропиленом стенкой системы "КОРСИС ПЛЮС")
20.08.2007
Супер-поручень Рішення системи для доріг та мостів НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві високоутримуючої бар"єрної
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве высокоудерживающей барьерной системы для дорог и мостов Suреr-Rаіі)
20.08.2007
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві армуючої склосітки марок "TЕХTОІАN TG 15", "TЕХTОІАN TG 17/1", "TЕХTОІАN TG 131"
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве армированной стеклосетки марок "TЕХTОІАN TG 15", "TЕХTОІАN TG 17/1", "TЕХTОІАN TG 131")
20.05.2007
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві засобів захисту поверхонь "РRОTЕСT GИАRD"
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве средств защиты поверхностей "РRОTЕСT GИАRD")
20.04.2007
Щодо порядку електрифікації новобудов
(Относительно порядка электрификации новостроек)
20.03.2007
(НПАОП 0.00-6.07-04) Про затвердження Порядку ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
((НПАОП 0.00-6.07-04) Об утверждении Порядка ведения учета данных о техническом состоянии машин, механизмов, оборудования повышенной опасности)
20.12.2006
(НПАОП 01.2-1.09-05) Про затвердження Правил охорони праці у тваринництві. Свинарство
((НПАОП 01.2-1.09-05) Об утверждении Правил охраны труда в животноводстве. Свиноводство)
20.12.2006
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ - Н Б В.2.6-83:2009 "Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування світлопрозорих елементів огороджувальних конструкцій"
("О принятии национального стандарта ДСТУ - Н Б В.2.6-83:2009 "Конструкции домов и сооружений. Установка и проектирование светлопрозрачных элементов оградительных конструкций")
20.11.2006
"Про необхідність проведення державної екологічної експертизи проектів будівництва об"єктів"
(9/15-979 вот "О необходимости проведения государственной экологической экспертизы проектов строительства объектов")
20.07.2006
Рішення НТР Про проекти національних стандартів
(Решение НТР О проектах национальных стандартов)
20.05.2006
Про прийняття державних будівельних норм ДБН В.2.3-14:2006 та припинення застосування СНиП 2.05.03-85
(Про прийняття державних будівельних норм ДБН В.2.3-14:2006 та припинення застосування СНиП 2.05.03-85)
20.05.2006
Зміна № 5 до "Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000"
(Изменение № 5 к "Правилам определения стоимости строительства" ДБН Д.1.1-1-2000)
20.05.2006
Про затвердження Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України
(Про затвердження Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України)
20.05.2006
"Щодо можливості застосування Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонтові приміщень, будинків, споруд"
("Относительно возможности применения Примерного перечня услуг по удержание домов и сооружений и территорий и услуг по ремонту помещений, домов, сооружений")
20.04.2006
Про майнову відповідальність за порушення розумів договорові підряду (контрактові) про виконання робіт на будівництві об"єктів (Втратив чинність - Закон України N 997-V від 27.04.2007р.)
(Об имущественной ответственности за нарушение условий договора подряда (контракта) о выполнение работ на строительстве объектов (Утратил действие - Закон Украины N 997-V от 27.04.2007г.))
20.04.2006
"Щодо застосування на території України відомчих норм і прирівняних до них нормативних документів у галузі будівництва колишнього СРСР незалежно від рівня затвердження (за скороченнями -РНиП, СН, РСН, ВСН, РУ, ОНТП, ВНТП"
("Относительно применения на территории Украины ведомственных норм и приравненных к ним нормативных документов в отрасли строительства прежнего СССР независимо от уровня утверждения (за сокращениями -РНиП, СН, РСН, ВСН, РУ, ОНТП, ВНТП")
20.02.2006
"Щодо застосування на території України відомчих норм і прирівняних до них нормативних документів у галузі будівництва колишнього СРСР незалежно від рівня затвердження Керівникам базових організацій Мінбуду України"
("Относительно применения на территории Украины ведомственных норм и приравненных к ним нормативных документов в отрасли строительства прежнего СССР независимо от уровня утверждения Руководителям базовых организаций Минбуду Украины")
20.02.2006
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві термоактивованих бітумних рулонних покрівельних мембран з вентиляційним прошарком SZУBКІ SУNTАN SBS
(Решения НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве термоактивированных битумных рулонных кровельных мембран с вентиляционной прослойкой SZУBКІ SУNTАN SBS)
20.02.2006
Рішення НТР Про проект ВБН В.3.1-__:200_ "Магістральні нафтопроводи. Лінійна частина. Методи ремонтові ділянок трубопроводові на заболоченій місцевості"
(Решения НТР О проекте ВБН В.3.1-__:200_ "Магистральные нефтепроводы. Линейная часть. Методы ремонта участков трубопровода на заболоченной местности")
20.12.2005
Рішення НТР Про проект національного стандартові
(Решения НТР О проекте национального стандарта)
20.12.2005
"Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт" (див. - наказ Мінрегіонбуду від 03.11.09 N 470)
("Об утверждение Положения о порядке предоставления разрешения на выполнение строительных работ" (см. - приказ Минрегионстроя от 03.11.09 N 470))
20.12.2005
"Про внесення змін до складові Громадської заради при Мінрегіонбуді"
("О внесении изменений в состав Общественного совета при Мінрегіонбуді")
20.11.2005
(НПАОП). Про затвердження Правил з безпечної експлуатації систем вентиляції в хімічних виробництвах
((НПАОП). Об утверждении Правил из безопасной эксплуатации систем вентиляции в химических производствах)
20.10.2005
Про затвердження Методики визначення вартості робіт з утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів
(Об утверждении Методики определения стоимости работ из содержания улично-дорожной сети населенных пунктов)
20.10.2005
ДНАОП 0.00-1.35-03 ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ БУДІВНИЦТВІ І РЕКОНСТРУКЦІЇ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДОВ
(ДНАОП 0.00-1.35-03 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ)
20.09.2005
Рішення НТР Про розгляд питання щодо експериментального проектування і будівництва готельно-офісного комплексу на вул. Хрещатик, 5 у Печерському районі м. Києва
(Решение НТР О рассмотрении вопроса относительно экспериментального проектирования и строительства гостинично-офисного комплекса на ул. Крещатик, 5 в печерскому районе г. Киева)
20.07.2005
Рішення НТР Про проект національного стандарту "Будівельні матеріали. Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови"
(Решение НТР О проекте национального стандарта "Строительные материалы. Битумы дорожные, модифицированные полимерами. Технические условия")
20.07.2005
Рішення НТР Про проект ДСТУ "Споруди транспорту. Автомобільні дороги платні та альтернативні. Вимоги до проектування"
(Решение НТР О проекте ДСТУ "Сооружения транспорта. Автомобильные дороги платы и альтернативные. Требования к проектированию")
20.07.2005
Рішення НТР Про проект ДСТУ "Будівельні матеріали. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Методи випробування"
(Решение НТР О проекте ДСТУ "Строительные материалы. Пинополиуретаны монтажные (монтажные пены). Методы испытания")
20.07.2005
Рішення НТР Про проект ДСТУ "Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі полімерні тверднучі однокомпонентні. Методи випробування"
(Решение НТР О проекте ДСТУ "Строительные материалы. Материалы герметизирующие полимерные твердеющие однокомпонентные. Методы испытания")
20.07.2005
Рішення НТР Про проект ДСТУ "Будівельні матеріали. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Номенклатура показників"
(Решение НТР О проекте ДСТУ "Строительные материалы. Пинополиуретаны монтажные (монтажные пены). Номенклатура показателей")
20.07.2005
Рішення НТР Про проект ДСТУ "Система стандартизації та нормування у будівництві. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Терміни та визначення понять"
(Решение НТР О проекте ДСТУ "Система стандартизации и нормирования в строительстве. Пинополиуретаны монтажные (монтажные пены). Термины и определения понятий")
20.07.2005
"Про затвердження Зміни N5 до ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи"
("Об утверждении Изменения N5 к ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы")
20.07.2005
Про затвердження Ресурсних елементних кошторисних норм утримання об"єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів
(Об утверждении Ресурсных элементных сметных норм содержания объектов улично-дорожной сети населенных пунктов)
20.07.2005
Правила устройства электроустановок. Раздел 2. Изменение № 2 Глава 2.4 ПУЕ:2006 Глава 2.5 ПУЕ:2006
(Правила устройства электроустановок. Раздел 2. Изменение № 2 Глава 2.4 ПУЕ:2006 Глава 2.5 ПУЕ:2006)
20.07.2005
Правила улаштування електроустановок. ПУЕ:2006. Розділ 2
(Правила улаштування електроустановок. ПУЕ:2006. Розділ 2)
20.07.2005
ДНАОП 5.2.10-1.01-03 ПРАВИЛА безпеки під час виконання робіт на об"єктах операторів поштової связи
(ДНАОП 5.2.10-1.01-03 ПРАВИЛА безопасности во время выполнения работ на объектах операторов почтовой связи)
20.06.2005
ДНАОП 1.1.10-1.04-01 ПРАВИЛА безпечної роботи з інструментом і пристосуваннями
(ДНАОП 1.1.10-1.04-01 ПРАВИЛА безопасной работы с инструментом и приспособлениями)
20.06.2005
ДНАОП 1.1.10-1.07-01 ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОЗАХИСНІХ ЗАСОБІВ
(ДНАОП 1.1.10-1.07-01 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ)
20.06.2005
Інструкцію з безпечного виконання зварювальних робіт в електромонтажному виробництві (НПАОП 0.00-5.24-01)
(Инструкцию из безопасного выполнения сварочных работ в электромонтажном производстве (НПАОП 0.00-5.24-01))
20.06.2005
"Про затвердження індексів до балансової вартості об"єктів житлового фондові станом на 1 січня 2009 року"
("Об утверждение индексов к балансовой стоимости объектов жилого фонда состоянием на 1 января 2009 года")
20.05.2005
Рішення НТР Про проект національного стандарту
(Решение НТР О проекте национального стандарта)
20.04.2005
Про утворення Ліцензійної комісії
(Об образовании Лицензионной комиссии)
20.03.2005
Рішення НТР Про погодження стандарту організації
(Решение НТР О согласовании стандарта организации)
20.02.2005
"Про порядок видачі архітектурно-планувального завдання і технічних умов по інженерному забезпеченню об"єкта архітік...(Відмінений - наказ Мінрегіонбуду України від 23.07.09 N 300)
(вот "О порядке выдачи архитектурно-планировочного задания и технических условий по инженерному обеспечению объекта архитек.(Отменен - приказ Минрегионстроя Украины вот 23.07.09 N 300))
20.01.2005
"Щодо визначення вартості спорудження житла"
("Относительно определения стоимости сооружения жилья")
20.12.2004
Правила устройства электроустановок. Розділ 1. Загальні Правила. Глава 1.9 Зовнішня ізоляція електроустановок
(Правила устройства электроустановок. Розділ 1. Загальні Правила. Глава 1.9 Зовнішня ізоляція електроустановок)
20.12.2004
Правила улаштування електроустановок. ПУЕ:2006 Глава 1.9 Зовнішня ізоляція електроустановок
(Правила улаштування електроустановок. ПУЕ:2006 Глава 1.9 Зовнішня ізоляція електроустановок)
20.12.2004
"Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 09.08.07 N 138"
("О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 09.08.07 N 138")
20.10.2004
Рішення НТР Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт
(Решение НТР Об индексах и показателях определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ)
20.07.2004
Рішення НТР Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм -стандартів організації
(Решение НТР О согласовании ресурсных элементных сметных норм -стандартов организации)
20.07.2004
Рішення НТР Про затвердження Зміни N 5 до ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи
(Решение НТР Об утверждении Изменения N 5 к ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы)
20.07.2004
Рішення НТР Про погодження стандарту організації України
(Решение НТР О согласовании стандарта организации Украины)
20.07.2004
Рішення НТР Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм -стандартів організації
(Решение НТР О согласовании ресурсных элементных сметных норм -стандартов организации)
20.07.2004
Рішення НТР Про погодження проектів технічних умов
(Решение НТР О согласовании проектов технических условий)
20.07.2004
Рішення НТР Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм -стандарту організації
(Решение НТР О согласовании ресурсных элементных сметных норм -стандарту организации)
20.07.2004
Рішення НТР Про проект ДБН "Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки"
(Решение НТР О проекте ДБН "Строительство в условиях плотнящей застройки. Требования безопасности")
20.07.2004
Рішення НТР Про проект змін до державних будівельних норм ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень"
(Решение НТР О проекте изменений к государственным строительным нормам ДБН 360-92** "Градостроение. Планирование и застройка городских и сельских поселений")
20.07.2004
Рішення НТР Про проект державних будівельних норм ДБН В.2.2-...:200_ "Будинки і споруди. Готелі"
(Решение НТР О проекте государственных строительных норм ДБН В.2.2-...:200_ "Дома и сооружения. Гостиницы")
20.07.2004
"Про затвердження Порядку погодження в Мінрегіонбуді обгрунтованих відхилень від діючих будівельних норм у проектній документації при проектуванні та внесенні змін у проектну документацію об"єктів промислової забудови та ін
("Об утверждении Порядка согласования у Минрегионстроя обоснованных отклонений от действующих строительных норм в проектной документации при проектировании и внесении изменений в проектную документацию объектов промышленной застройки и др.)
20.07.2004
Про проект змін до державних будівельних норм ДБН 360-92**
(О проекте изменений в государственные строительные нормы ДБН 360-92**)
20.07.2004
"Стосовно підвищення експлуатаційної надійності будівель і споруд"
("Относительно повышения эксплуатационной надежности зданий и сооружений")
20.03.2004
Рішення НТР Про надання статусові базової організації з науково-технічної діяльності в сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
(Решения НТР О предоставление статуса базовой организации из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроительства)
20.02.2004
Порядок видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого кулі ґрунту) земельних ділянок
(Порядок выдачи и аннулирования специальных разрешений на снятие и перенесение грунтового покрова (плодородного пласта грунта) земельных участков)
20.01.2004
"О рассмотрении программного комплекса "Проект-ХХІ".
("О рассмотрении программного комплекса "Проект-ХХI".)
20.12.2003
Методика визначення відновної вартості об"єкта упорядкую
(Методика определения обновленной стоимости объекта благоустройства)
20.11.2003
"Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 09.08.07 N 138"
("О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 09.08.07 N 138")
20.10.2003
Національний стандарт "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності"
(Национальный стандарт "Оценка имущественных прав интеллектуальной собственности")
20.10.2003
Про застосування пільгового режиму оподаткування.
(О применении льготного режима налогообложения.)
20.08.2003
ЗНАКИ ДОРОЖНІ Загальні технічні умови. Правила застосування. ДСТУ 4100-2002
(ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ Общие технические условия. Правила применения. ДСТУ 4100-2002)
20.06.2003
Рішення НТР Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
(Решение НТР О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
20.03.2003
Рішення НТР Про проект Зміни N 3 до ДБН Д.2.7-2000
(Решение НТР О проекте Изменения N 3 к ДБН Д.2.7-2000)
20.03.2003
ДСТУ 2708:2006 МЕТРОЛОГІЯ повірка ЗАСОБІВ ВИМIРЮВАЛЬН0Ї ТЕХНІКИ 0рганiзацiя і порядок проведення
(ДСТУ 2708:2006 ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ Организация и порядок проведения)
20.02.2003
СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0015:2009. Житлові будинки. Правила визначення фізичного зносу житлових будинків
(СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0015:2009. Жилые дома. Правила определения физического сноса жилых домов)
20.02.2003
Рішення конституційного судові України в справі за конституційним поданням Верховної Заради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) пунктів 1, 4, 8, 10...
(Решения конституционного суда Украины в деле по конституционному представлению Верховной Рады Автономной Республики Крым относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) пунктов 1, 4, 8, 10...)
20.02.2003
Щодо переліку нормативних документів з кошторисного ціноутворення
(Относительно перечня нормативных документов из сметного ценообразования)
20.02.2003
Щодо проведення перевірок програмних комплексів
(Относительно проведения проверок программных комплексов)
20.12.2002
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів
(Решения НТР О согласование проектов технических условий)
20.12.2002
Рішення НТР Про проект національного стандартові
(Решения НТР О проекте национального стандарта)
20.12.2002
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві комплектові виробів для улаштування збірно-монолітного каркаса будинків і споруд
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве комплекта изделий для устроения собирально-монолитного каркаса домов и сооружений)
20.11.2002
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва. Повідомлення
(Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. Сообщения)
20.11.2002
"Щодо започаткування нового механізму фінансової підтримки завершення будівництва об"єктів інфраструктури розміщення шляхом залучення кредитних ресурсів банків"
("Относительно начинания нового механизма финансовой поддержки завершения строительства объектов инфраструктуры размещения путем привлечения кредитных ресурсов банков")
20.10.2002
"Про показники опосередкованої вартості споруди житла по регіонах України"
("О показателях опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины")
20.08.2002
Рішення НТР Про проект СОРОМЛИВИЙ Д.1.2-02495431-001:2008 "Нормативи витрат праці для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд"
(Решение НТР О проекте СОУ Д.1.2-02495431-001:2008 "Нормативы расходов труда для определения стоимости работ из оценки технического состояния и эксплуатационной пригодности конструкций зданий и сооружений")
20.06.2002
ДНАОП 6.1.00-1.12-01 Правила безпеки при реконструкції будівель і споруд промислових підприемств
(ДНАОП 6.1.00-1.12-01 Правила безопасности при реконструкции зданий и сооружений промышленных предприятий)
20.04.2002
(НАПБ Б.03.001-2004). Про затвердження Типових норм належності вогнегасників
((НАПБ Б.03.001-2004). Об утверждении Типичных норм принадлежности огнетушителей)
20.04.2002
Регулювання русел річок Норми проектування ВБН В.2.4-33-2.3-03-2000
(Регулирования русл речек Нормы проектирования ВБН В.2.4-33-2.3-03-2000)
20.01.2002
БУДIВНИЦТВО В СЕЙСМІЧНИХ РАЙОНАХ УКРАЇНИ ДБН В.1.1-12:2006
(СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ УКРАИНЫ ДБН В.1.1-12:2006)
20.01.2002
"Про затвердження державних будівельних норм" (ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації")
("Об утверждение государственных строительных норм" (ДБН В.2.6-33:2008 Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией. Требования к проектированию, устроения и эксплуатации"))
20.12.2001
Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции. Поправка (ИУС 11-2004)
(Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции. Поправка (ИУС 11-2004))
20.11.2001
НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ, МОНТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ТА УПРАВЛІННЯ БУДІВЛЯМИ І СПОРУДАМИ ДСТУ-Н Б В.2.5-37:2008
(НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ, МОНТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ТА УПРАВЛІННЯ БУДІВЛЯМИ І СПОРУДАМИ ДСТУ-Н Б В.2.5-37:2008)
20.10.2001
ДСТУ 4479:2005 РЕЧОВИНИ ВОГНЕЗАХИСНІ ВОДОРОЗЧИННІ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ. Загальні технічні вимоги та методи випробування
(ДСТУ 4479:2005 ВЕЩЕСТВА ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ. Общие технические требования и методы испытаний)
20.10.2001
Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування ДБН Б.1.1-4-2009
(Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування ДБН Б.1.1-4-2009)
20.10.2001
Правила визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000
(Правила определения стоимости строительства ДБН Д.1.1-1-2000)
20.10.2001
ДСТУ 4297:2004 ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВОГНЕГАСНИКІВ Загальні технічні вимоги
(ДСТУ 4297:2004 ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ Общие технические требования)
20.10.2001
Правила визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000
(Правила определения стоимости строительства ДБН Д.1.1-1-2000)
20.10.2001
Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека ДБН В.1.2-7-2008
(Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека ДБН В.1.2-7-2008)
20.10.2001
ДБН Б.1.1-4-2009. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування
(ДБН Б.1.1-4-2009. СМБД. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения градостроительного обоснования)
20.10.2001
ГОСТ 2.610:2006 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов
(ГОСТ 2.610:2006 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов)
20.09.2001
ГОСТ 2.601:2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы
(ГОСТ 2.601:2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы)
20.09.2001
УНІФІКОВАНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДСТУ 4163-2003
(УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДСТУ 4163-2003)
20.09.2001
Будинки і споруди ПРОЕКТУВАННЯ ВИСОТНИХ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ ДБН В.2.2-24:2009
(Будинки і споруди ПРОЕКТУВАННЯ ВИСОТНИХ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ ДБН В.2.2-24:2009)
20.09.2001
(НПАОП 0.00-1.02-08) Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів
((НПАОП 0.00-1.02-08) Об утверждение Правил строения и безопасной эксплуатации лифтов)
20.09.2001
НАОП 0.00-1.02-08 Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів
(НАОП 0.00-1.02-08 Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів)
20.09.2001
ДБН Б.1.1-9:2009. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів сільських населених пунктів
(ДБН Б.1.1-9:2009. СМБД. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения генеральных планов сельских населенных пунктов)
20.09.2001
ДБН В.2.3-19-2008 Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм
(ДБН В.2.3-19-2008 Сооружения транспорта. Железной дороги колеи 1520 гг)
20.08.2001
Системи менеджменту якості ГОСТ Р ІСО 9001-2001
(Системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001)
20.08.2001
ДСТУ Б В.2.6-77:2009. Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протипожежні. Загальні технічні умови
(ДСТУ Б В.2.6-77:2009. Конструкции домов и сооружений. Дверь металлические противопожарные. Общие технические условия)
20.08.2001
ДСТУ Б В.2.7-181:2009. Будівельні матеріали. Цементи лужні. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-181:2009. Строительные материалы. Цементы щелочные. Технические условия)
20.08.2001
ДСТУ Б В.2.6-23:2009. Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови
(ДСТУ Б В.2.6-23:2009. Конструкции домов и сооружений. Блоки оконные и дверные. Общие технические условия)
20.08.2001
ДСТУ Б В.1.1-22-2009 (ІSО 13785-1:2002, МОD). Захист від пожежі. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Метод середньомасштабних вогневих випробувань
(ДСТУ Б В.1.1-22-2009 (ІSО 13785-1:2002, МОD). Защита от пожара. Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией. Метод среднемасштабных огневых испытаний)
20.08.2001
ДСТУ Б В.1.1-21-2009 (ІSО 13785-2:2002, МОD). Захист від пожежі. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Метод великомасштабних вогневих випробувань
(ДСТУ Б В.1.1-21-2009 (ІSО 13785-2:2002, МОD). Защита от пожара. Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией. Метод крупномасштабных огневых испытаний)
20.08.2001
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Загальні технічні умови ДСТУ 3756-98 (ГОСТ 30619-98)
(ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА. ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ Общие технические условия ДСТУ 3756-98 (ГОСТ 30619-98))
20.07.2001
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. УСТАНОВКИ ТЕПЛОУТИЛІ3АЦІЙНІ. Загальні технічні вимоги ДСТУ 3635-98 (ГОСТ 30604-98)
(ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. УСТАНОВКИ ТЕПЛОУТИЛИЗАЦИОННЫЕ. Общие технические требования ДСТУ 3635-98 (ГОСТ 30604-98))
20.07.2001
ДСТУ EN 470-1:2003 ОДЯГ ЗАХИСНИЙ, ЩО ЙОГО ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПІД ЧАС ЗВАРЮВАННЯ ТА ІНШИХ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ПРОЦЕСІВ Частина 1. Загальні вимоги
(ДСТУ EN 470-1:2003 ОДЕЖДА ЗАЩИТНАЯ, КОТОРУЮ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ СВАРКЕ И ПРОЧИХ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПРОЦЕССАХ Часть 1. Общие требования)
20.07.2001
Д Н А О П 1.8.10-1.27-02 Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів
(Д Н А О П 1.8.10-1.27-02 Правила безопасности для производства хлеба, хлебобулочных и макаронных виробів)
20.07.2001
Будівельні матеріали. Бетони Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності ДСТУ Б В.2.7-170:2008
(Строительные материалы Бетоны Методы определения средней плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости ДСТУ Б В.2.7-170:2008)
20.07.2001
Системи пожежної сигналізації частина 5
(Системы пожарной сигнализации часть 5)
20.07.2001
Системи пожежної сигналізації частина 4
(Системы пожарной сигнализации часть 4)
20.07.2001
Системи пожежної сигналізації частина 3
(Системы пожарной сигнализации часть 3)
20.07.2001
Системи пожежної сигналізації частина 2
(Системы пожарной сигнализации часть 2)
20.07.2001
Системи пожежної сигналізації частина 1
(Системы пожарной сигнализации часть 1)
20.07.2001
ДБН А.2.1-1-2008 Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Інженерні вишукування для будівництва
(ДБН А.2.1-1-2008 Изыскания, проектирование и территориальная деятельность. Изыскания. Инженерные изыскания для строительства)
20.07.2001
Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції . ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007
(Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції . ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007)
20.07.2001
ПАЛИВО НАФТОВЕ. МАЗУТ Технічні умови ДСТУ 4058-2001
(ТОПЛИВО НЕФТЯНОЕ. МАЗУТ Технические условия ДСТУ 4058-2001)
20.07.2001
ИЗДЕЛИЯ ПОГОНАЖНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ. ГОСТ 19111-2001
(ИЗДЕЛИЯ ПОГОНАЖНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ. ГОСТ 19111-2001)
20.07.2001
ДСТУ EN 54-5:2003 СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛI3АЦIЇ Частина 5. Сповiщувачi пожежні теплові точкові (EN 54-5:2000 IDT)
(ДСТУ EN 54-5:2003 СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛЕ3АЦІЇ Часть 5. Оповещатели пожарные тепловые точечные (EN 54-5:2000, IDT))
20.07.2001
ДСТУ EN 54-4:2003 СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛI3АЦIЇ Частина 4. Устаткування електроживлення (EN 54-4:1997, IDT)
(ДСТУ EN 54-4:2003 СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛЕ3АЦІЇ Часть 4. Оборудование электропитания (EN 54-4:1997, IDT))
20.07.2001
ДСТУ EN 54-3:2003 СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛI3АЦIЇ Частина 3. Оповiщувачi пожежні звукові (EN 54-3:2001, IDT)
(ДСТУ EN 54-3:2003 СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛЕ3АЦІЇ Часть 3. Оповестители пожарные звука (EN 54-3:2001, IDT))
20.07.2001
ДСТУ EN 54-2:2003 СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛI3АЦIЇ Частина 2. Прилади приймально-контрольні пожежні (EN 54-2:1997, IDT)
(ДСТУ EN 54-2:2003 СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛЕ3АЦІЇ Часть 2. Приборы приемо-контрольные пожарные (EN 54-2:1997, IDT))
20.07.2001
ДСТУ EN 54-1:2003 СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛI3АЦIЇ Частина 1. Вступ (EN 54-1:1996, IDT)
(ДСТУ EN 54-1:2003 СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛЕ3АЦІЇ Часть 1. Вступление (EN 54-1:1996, IDT))
20.07.2001
ДСТУ 4063-2001 БЕНЗИНИ АВТОМОБІЛЬНІ Технічні умови
(ДСТУ 4063-2001 БЕНЗИНЬІ АВТОМОБИЛЬНЬІЕ Технические условия)
20.07.2001
СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0016:2009. Житлові будинки. Збірник укрупнених показників вартості відтворення багатоповерхових житлових будинків (Розділ 4. Порядок визначення вартості заміщення (відтворення) та оціночної вартості багатоповерхових житлових..)
(СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0016:2009. Жилые дома. Сборник укрупненных показателей стоимости воспроизведения многоэтажных жилых домов (Раздел 4. Порядок определения стоимости замещения (воспроизведения) и оценочной стоимости многоэтажных жилых..))
20.07.2001
ДСТУ Б В.2.6-38:2008 (ЕN 14509:2005, NЕQ). Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві легкі огороджувальні з утеплювачем. Номенклатура показників
(ДСТУ Б В.2.6-38:2008 (ЕN 14509:2005, NЕQ). Конструкции домов и сооружений. Панели металлические легкие оградительные с утеплителем. Номенклатура показателей)
20.07.2001
ДБН В.2.5-39:2008. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі
(ДБН В.2.5-39:2008. Инженерное оснащение домов и сооружений. Внешние сети и сооружения. Тепловые сети)
20.07.2001
ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ ВНД 33-3.4-01-2000
(ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ ВНД 33-3.4-01-2000)
20.07.2001
ДБН В.2.1-10-2009 Основания и фундаменты сооружений
(ДБН В.2.1-10-2009 Основания и фундаменты сооружений)
20.07.2001
Конструкції будинків і споруд Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації ДБН В.2.6-33:2008
(Конструкції будинків і споруд Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації ДБН В.2.6-33:2008)
20.07.2001
Рішення НТР Про проект ВБН В.2.5-___:200_ "Кабельні лінії напругою до 10 000 В з використанням гнучких гофрованих двошарових труб із поліетилену. Проектування"
(Решение НТР О проекте ВБН В.2.5-___:200_ "Кабельные линии напряжением до 10 000 В з использованием гибких гофрированных двухслойных труб из полиэтилена. Проектирования")
20.07.2001
Рішення НТР Про проект ВБН В.2.3-218-005:200_ "Технологія застосування матеріалів із вапняків, що оброблені та не оброблені в"яжучими матеріалами, для влаштування та ремонтові шарів дорожнього одягу автомобільних доріг"
(Решение НТР О проекте ВБН В.2.3-218-005:200_ "Технология применения материалов из известняков, которые обработанные и не обработанные вяжущими материалами, для устройства и ремонта рдел дорожной одежды автомобильных дорог")
20.07.2001
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві полімерної емульсії Еnvіrоsеаі М 10+50
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве полимерной эмульсии Еnvіrоsеаі М 10+50)
20.07.2001
"Про внесення змін до наказові Мінрегіонбуду від 23.04.08 N 184 "Про колегію Міністерства регіонального розвитку та будівництва України"
("О внесении изменений в приказ Минрегионстроя от 23.04.08 N 184 "О коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины")
20.07.2001
ДСТУ Б ЕN 197-1:2008 (ЕN 197-1:2000, ІDT). Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів
(ДСТУ Б. ЕN 197-1:2008 (ЕN 197-1:2000, ІDT). Цемент. Часть 1. Состав, технические условия и критерии соответствия для обычных цементов)
20.07.2001
ДСТУ Б ЕN 196-2:2008 (ЕN 196-2:2005, ІDT). Методи випробування цементу. Частина 2. Хімічне аналізування цементові
(ДСТУ Б. ЕN 196-2:2008 (ЕN 196-2:2005, ІDT). Методы испытания цемента. Часть 2. Химическое анализирование цемента)
20.07.2001
ДСТУ Б ЕN 196-10:2008 (ЕN 196-10:2006, ІDT). Методи випробування цементові. Частина 10. Визначення вмісту водорозчинного хромові (VІ) у цементі
(ДСТУ Б. ЕN 196-10:2008 (ЕN 196-10:2006, ІDT). Методы испытания цемента. Часть 10. Определения содержимого водорастворимого хрома (VІ) в цементе)
20.07.2001
ДСТУ Б Д.2.2-9:2008. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Підлоги (збірник 11)
(ДСТУ Б Д.2.2-9:2008. Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Полы (сборник 11))
20.07.2001
ДСТУ Б Г.1-10:2008. Бетони. Номенклатура показників
(ДСТУ Б Г.1-10:2008. Бетоны. Номенклатура показателей)
20.07.2001
ДСТУ Б В.2.7-159:2008 (ЕN 685:1995, NЕQ). Будівельні матеріали. Матеріали та вироби полімерні для покриття підлог. Класифікація
(ДСТУ Б В.2.7-159:2008 (ЕN 685:1995, NЕQ). Строительные материалы. Материалы и изделия полимерные для покрытия полов. Классификация)
20.07.2001
ДСТУ Б В.2.7-158:2008 (ІSО 11600:2002, МОD). Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі полімерні. Класифікація. Загальні технічні вимоги
(ДСТУ Б В.2.7-158:2008 (ІSО 11600:2002, МОD). Строительные материалы. Материалы герметизирующие полимерные. Классификация. Общие технические требования)
20.07.2001
ДБН В.2.1-10-2009. Об"єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування
(ДБН В.2.1-10-2009. Объекты строительства и промышленная продукция строительного назначения. Основы и фундаменты сооружений. Основные положения проектирования)
20.07.2001
ДСТУ Б В.2.7-164:2008. Будівельні матеріали. Вироби з ніздрюватих бетонів теплоізоляційні. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-164:2008. Строительные материалы. Изделия из ноздреватых бетонов теплоизоляционные. Технические условия)
20.07.2001
ДСТУ Б В.2.7-163:2008. Будівельні матеріали. Плити бетонні фасадні. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-163:2008. Строительные материалы. Плиты бетонные фасадные. Технические условия)
20.07.2001
ДСТУ Б В.2.7-162:2008. Будівельні матеріали. Вироби паперово-шаруваті декоративні. Номенклатура показників
(ДСТУ Б В.2.7-162:2008. Строительные материалы. Изделия бумажно-слоистые декоративные. Номенклатура показателей)
20.07.2001
ДСТУ Б В.2.7-160:2008. Будівельні матеріали. Лінолеум полівінілхлоридний на тканинній підоснові. Технічні умови (ЕN 650:1996, NЕQ)
(ДСТУ Б В.2.7-160:2008. Строительные материалы. Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове. Технические условия (ЕN 650:1996, NЕQ))
20.07.2001
ДСТУ Б В.2.7-150:2008. Будівельні матеріали. Пінополіуретани монтажні (Монтажні піни). Загальні технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-150:2008. Строительные материалы. Пенополиуретаны монтажные (Монтажные пены). Общие технические условия)
20.07.2001
ДБН В.2.2-24:2009. Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків
(ДБН В.2.2-24:2009. Дома и сооружения. Проектирования высотных жилых и общественных домов)
20.07.2001
ДБН В.2.2-23:2009. Будинки і спорудження. Підприємства торгівлі (РОС)
(ДБН В.2.2-23:2009. Здания и сооружения. Предприятия торговли (РУС))
20.07.2001
ДБН В.2.2-23:2009. Будинки і споруди. Підприємства торгівлі (УКР)
(ДБН В.2.2-23:2009. Дома и сооружения. Предприятия торговли (УКР))
20.07.2001
ДСТУ Б В.2.6-39:2008. Конструкції будинків і споруд. Пристрої поворотні, відкидні і поворотно-відкидні для віконних та балконних дверних блоків. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.6-39:2008. Конструкции домов и сооружений. Устройства поворотных, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия)
20.07.2001
ДБН В.2.6-33:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації
(ДБН В.2.6-33:2008. Конструкции домов и сооружений. Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией. Требования к проектированию, устроения и эксплуатации)
20.07.2001
ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008. Управління, організація і технологія. Настанова з візуального і вимірювального контролеві зварних з"єднань та наплавлень металевих конструкцій
(ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008. Управления, организация и технология. Установка из визуального и измерительного контроля сварных соединений и наплавок металлических конструкций)
20.07.2001
ДСТУ-Н Б А.3.1-10:2008. Управління, організація і технологія. Настанова з проведення технічного діагностування вертикальних сталевих резервуарів
(ДСТУ-Н Б А.3.1-10:2008. Управления, организация и технология. Установка из проведение технического диагностирования вертикальных стальных резервуаров)
20.07.2001
ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови. Зміна N З
(ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Строительные материалы. Цементы. Общие технические условия. Изменение N 1)
20.07.2001
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві стабілізатора ґрунту Еnvіrоsеаі ІBS
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве стабилизатора грунта Еnvіrоsеаі ІBS)
20.07.2001
ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009. СМБД. Настанова щодо складові, змісту, порядкові розроблення, погодження та затвердження детального планові території
(ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009. СМБД. Установка относительно состава, содержания, порядка разработки, согласования и утверждения детального плана территории)
20.07.2001
Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 1. Требования к устройствам, испытанным полностью или частично. Поправка (ИУС 6-2004)
(Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 1. Требования к устройствам, испытанным полностью или частично. Поправка (ИУС 6-2004))
20.06.2001