Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...
 

 
Email
Пароль
Войти Регистрация
Санітарні правила і норми по застосуванню харчових добавок

Название (рус.) Санитарные правила и нормы по применению пищевых добавок
Кем принят Міністерство охорони здоров"я (МОЗ)
Тип документа Правила
Рег. номер 222
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве

        МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
               Н А К А З
 
 N 222 від 23.07.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   16 грудня 1996 р.
                   за N 715/1740
 
 
      Про затвердження Санітарних правил і норм по
         застосуванню харчових добавок
 
 
   Відповідно до пункта 4 Положення про Міністерство охорони
здоров'я України,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 12 серпня 1992 р. N 469 ( 469-92-п ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Санітарні правила і норми по застосуванню
харчових добавок (додаються).
   2. Заступникам головного  державного  санітарного  лікаря
України, Головним  державним  санітарним  лікарям  Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, на водному,
залізничному, повітряному  транспорті,  Міністерства  оборони
України, Міністерства  внутрішніх  справ  України,  Державного
Комітету у  справах  охорони  державного  кордону  України,
Національної гвардії України, Служби безпеки України прийняти
указані санітарні правила до керівництва та застосування при
здійсненні державного санітарно-епідемічного нагляду.
   3. Вважати такими, що не діють на території України Санітарні
правила по застосуванню харчових добавок від 29.09.78 N 1923-78.
   4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Головний державний санітарний лікар
 України, перший заступник Міністра        В.Ф.Марієвський
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Затверджено
                   наказом Міністерства охорони
                   здоров'я України від 23.07.96
                   N 222
 
  Санітарні правила і норми по застосуванню харчових добавок
 
            I. Загальна частина
 
   1. Харчові добавки - природні або синтезовані речовини, які
навмисно вводяться до продуктів харчування з метою надання їм
необхідних   властивостей   (наприклад,   органолептичних,
технологічних) і не вживаються самостійно у вигляді харчових
продуктів або звичайних компонентів їжі. Харчові добавки можуть
залишатися у харчових продуктах у повному обсязі або у вигляді
речовин, які утворюються після хімічної взаємодії добавок з
компонентами продуктів харчування.
   2. Ці Санітарні правила і норми по застосуванню харчових
добавок (далі - СанПіН) не поширюються на забруднюючі сторонні
речовини (контамінанти), які ненавмисно потрапляють до продуктів
харчування під час вирощування рослин та тварин або агротехнічних
та  ветеринарних  заходів  при  виробленні,  переробленні,
приготуванні,  упакуванні,  зберіганні,  транспортуванні  та
реалізації харчових продуктів внаслідок контакту з обладнанням,
тарою, зовнішнім середовищем; а також на живі мікроорганізми, їх
токсини, механічні домішки.
   3. Згідно із санітарним законодавством України вироблення,
застосування та реалізація харчових добавок на території держави
повинні здійснюватися з дозволу МОЗ України.
   Забороняється ввезення та реалізація продуктів харчування,
які не відповідають вимогам санітарного законодавства України, в
тому числі тих, що вироблені з використанням речовин, які не
дозволені як харчові добавки.
   4. Використання  харчових добавок не повинно збільшувати
ступінь ризику можливого несприятливого впливу  продукту  на
здоров'я  споживача,  а також змінювати споживні властивості
харчових продуктів (за винятком деяких продуктів спеціального та
дієтичного призначення).
   Не дозволяється застосування харчових  добавок  з  метою
приховування  зіпсованості  або недоброякісності сировини або
готового продукту.
   5. Введення нових харчових добавок до продуктів або зміна
умов їх застосування вважається виправданим тільки тоді, коли це
спрямовано на досягнення вказаних нижче цілей і коли таких не
можна досягнути іншими технологічно доцільними засобами:
   а) зберігання природних властивостей та харчової цінності
продукту; зниження харчової цінності можливе у випадках, що
передбачені  технологією виробництва спеціальних та дієтичних
продуктів;
   б) збільшення терміну зберігання, якості та стабільності
продукту або поліпшення його органолептичних властивостей, за
умови, якщо це не змінює суті харчового продукту, не вводить в
оману споживача та не збільшує ризику шкідливого впливу продукту
на здоров'я, у порівнянні з засобами, які застосовуються;
   в) поліпшення умов підготовки, оброблення, розфасування та
інших виробничих процесів, а також пакування, транспортування та
зберігання продуктів харчування. Але при цьому  використання
харчових добавок не повинно сприяти приховуванню вад сировини або
змін в продукті, що виникають внаслідок недотримання встановлених
технологічних регламентів та санітарних норм і правил на кожному
етапі виробництва.
   6. Харчові добавки повинні застосовуватися при виробництві
харчових продуктів у мінімально  необхідній  для  досягнення
технологічного  ефекту  кількості, але не більш встановлених
максимально допустимих рівней (МДР), вказаних в цьому документі.
   Максимально допустимі рівні для харчових добавок, що наведені
в цих Санітарних правилах і нормах, означають найбільшу допустиму
кількість харчових добавок, що може додаватися або знаходитися в
харчовому продукті незалежно від того, чи додана вона до нього
безпосередньо, чи у складі іншого продукту (напівфабрикату), який
вводиться згідно з рецептурою при виготовленні готового продукту.
   Максимально допустимі рівні харчових добавок у продукті,
розраховані як визначені хімічні сполуки, або елементи, або інакше
означені речовини, наводяться в мг на 1 кг готового продукту або
напівфабрикату (якщо це спеціально обумовлено).
   Для харчових добавок, що не становлять загрози для здоров'я
людини, навіть у великих  дозах,  граничний  вміст  добавки
визначається  технологічними інструкціями (ТІ) і не потребує
спеціальних методів інструментального контролю її  вмісту  в
готовому продукті харчування.
   7. Склад та ступінь чистоти речовин, що використовуються як
харчові добавки, визначаються спеціальною технічною документацією
до кожного виду харчових добавок за погодженням з МОЗ України.
   8. Використання  харчових  добавок  дозволяється Головним
державним санітарним лікарем України на підставі позитивного
висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи.
   Впровадження у виробництво дозволених харчових добавок на
окремих підприємствах здійснюється під контролем установ державної
санітарно-епідеміологічної служби на місцях.
   Отримання висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи
здійснюється у відповідності з наказом МОЗ України від 20.10.95 р.
N 190 ( z0004-96 ).
   9. Відомчий контроль за належним застосуванням  харчових
добавок на підприємстві, їх якістю, вмістом в харчових продуктах
покладається на технологічну службу підприємства та виробничу
лабораторію.
   10. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та вибірковий
контроль за використанням харчових добавок та їх вмістом в
харчових продуктах       здійснюється       державною
санітарно-епідеміологічною службою на місцях згідно зі ст.33
Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного
( 4004-12 ) благополуччя населення".
   11. Методи по ідентифікації та визначенню харчових добавок у
продуктах  харчування регламентуються спеціальними документами
загального або відомчого характеру.
   12. Вимоги цих СанПіН поширюються на харчові добавки та
продукти з ними, які надходять для реалізації на територію
України, виробляються на підприємствах харчової промисловості та
громадського харчування незалежно від їх відомчої належності,
підпорядкування та форми власності.
   13. Питання про використання харчових добавок та їх сумішей,
що не включені до переліку, поданому у додатку N 1, повинно
вирішуватися виключно Міністерством охорони здоров'я України.
   14. На споживчій упаковці харчових продуктів, виготовлених із
застосуванням харчових добавок, необхідно вказувати назву кожної
харчової добавки (хімічну, чи торговельну назву або міжнародний
символ).
   15. Можливість  використання або порядок реалізації, або
утилізації продукції, яка за типом, кількістю та призначенням
харчових добавок не відповідає вимогам цих СанПіН, визначається
Міністерством охорони здоров'я України у відповідності з чинним
законодавством.
   16. Дозвіл обмежений, умовний або необмежений в часі на
застосування  харчової  добавки, а також зміни в умовах її
застосування видається Міністерством охорони здоров'я України.
   При розгляді допустимих концентрацій добавки (або продуктів
її взаємодії з компонентами харчових продуктів) у  продукті
харчування  враховуються  результати токсикологічних та інших
біологічних випробувань речовини, що пропонується у  вигляді
харчової добавки, вірогідне сумарне добове надходження її до
організму людини з усіх джерел;  беруть  до  уваги  наявні
рекомендації щодо рівня вмісту добавки в продукті та прийнятного
добового надходження її в організм людини з їжею, які містяться в
офіційних матеріалах Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я.
   Принципово може бути дозволена найменша концентрація харчової
добавки  в  продукті, яка необхідна для досягнення бажаного
технологічного ефекту.
   17. Клопотання про дозвіл на використання нової добавки
повинно містити такі обов'язкові матеріали:
   а) детальну характеристику речовини, що пропонується для
використання у вигляді харчової добавки:  її  фізико-хімічні
властивості, спосіб отримання, вміст напівпродуктів, домішок,
ступінь очищення (чистоти), діючі нормативи (ДСТ, ТУ та інші) або
проекти аналогічних документів;
   б) детальне обгрунтування мети та необхідності застосування
нової  речовини,  її  переваг  перед  способами,  що  вже
використовуються для досягнення того ж технологічного ефекту;
   в) проект технологічної інструкції по виробництву продукту та
проведення технологічного процесу, пов'язаного з застосуванням
харчової добавки, в якій слід відобразити спосіб застосування та
кількісний вміст добавки у кінцевому продукті;
   г) перелік харчових продуктів, в яких може бути присутня ця
харчова добавка;
   д) коло  споживачів  харчового продукту, виготовленого з
застосуванням харчової добавки, що пропонується;
   е) методи  визначення харчової добавки або продуктів її
перетворення в харчовому продукті; запропоновані методи повинні
бути специфічними та достатньо чутливими;
   У випадку пропонування імпортованих харчових добавок, поряд з
викладеним вище, подаються документи про їх склад та дозвіл
органів охорони здоров'я на їх використання в країні-експортері.
   18. Перелік харчових добавок, дозволених до використання при
виробництві продуктів харчування або для  продажу  кінцевому
споживачеві,  підлягає систематичному перегляду з урахуванням
поточної інформації.
   Спеціальним розпорядженням  Міністерства  охорони здоров'я
України дозвіл на використання харчової добавки  може  бути
відкликаний або змінені умови її застосування в разі отримання
нової інформації про цю харчову добавку.
   19. Відповідальність за дотримання цих СанПіН покладається на
керівників підприємств (незалежно від форм  власності),  які
випускають продукти харчування з застосуванням харчових добавок, а
також керівників підприємств громадського харчування та торгівлі.
   Особи, які  винні  в  порушенні  діючих  СанПіН, несуть
персональну  дисциплінарну,  адміністративну  та  кримінальну
відповідальність згідно з чинним законодавством.
   20. За якість харчових добавок та дотримання даних СанПіН
відповідальність несуть господарюючі суб'єкти, які виготовляють
харчові добавки.
   Державний санітарно-епідеміологічний  нагляд та вибірковий
контроль за додержанням Санітарних норм і правил по застосуванню
харчових добавок при виробництві та використанні харчових добавок
здійснюється санітарно-епідеміологічною службою на місцях згідно
з санітарним законодавством.
 
           II. Спеціальна частина
     Перелік харчових добавок подано в додатку N 1
 
   За призначенням харчові добавки умовно поділяються на класи:
 
   1. Барвники.  Для  підбарвлення  продуктів  харчування
використовуються барвники, які містять в собі природні пігменти
рослинного або тваринного походження - природні барвники, а також
синтетичні або штучні барвники, які містять синтезовані хімічним
шляхом пігменти, що не зустрічаються в природі. Для синтетичних
барвників обов'язково, а до натуральних - вибірково встановлюються
максимально  допустимі  рівні.  Синтетичні  барвники  можуть
застосовуватись як поодинці, так і в сумішах між собою. При цьому
сумарна доза барвників в продукті не  повинна  перевищувати
концентрацію того барвника, який має меншу межу.
   Продукти харчування, які не підлягають  забарвленню  або
підбарвленню подані в додатку N 2 до СанПіН. Для підбарвлення
харчових продуктів можна застосовувати барвники в кількості,
мінімально необхідній для досягнення звичного або природного
інтенсивного кольору.
   Барвники повинні  надходити та зберігатися на виробничих
підприємствах харчової промисловості в упаковці заводу-виробника.
   Для виробничих потреб в цехах розчини барвників та їх сумішей
мають зберігатися в спеціальній закритій тарі, яка забезпечує
зручне дозування. На тарі повинна бути етикетка з чіткою назвою
барвника або суміші, позначена концентрація, розчинник, дата
виготовлення або отримання барвника.
   Харчові барвники на підприємствах повинні зберігатися  в
спеціально відведених приміщеннях або шафах, які забезпечують
умови зберігання барвника, позначені в технічній документації.
   2. Консерванти - речовини, які здатні збільшувати строк
зберігання  харчових  продуктів  шляхом  захисту  їх  від
мікробіологічного псування.
   Хімічні консерванти не повинні погіршувати органолептичні
властивості продуктів.
   Не дозволяється  вводити  хімічні консерванти у продукти
масового споживання, такі як: молоко, борошно, хліб, свіже м'ясо,
спеціалізовані дієтичні продукти і продукти дитячого харчування, а
також у вироби, які позначаються як "натуральні".
   Харчові продукти або вироби, у які надходять консерванти з
сировиною або напівфабрикатами (вторинне надходження), повинні
відповідати (щодо наявності та вмісту консервантів) вимогам,
встановленим для готового продукту.
   Для консервування продуктів можна використовувати комбінації
не більш ніж з двох хімічних консервантів. При цьому сумарна
концентрація консервантів у продукті не повинна перевищувати
концентрацію того консерванту, який має меншу межу.
   При використанні нітриту натрію (азотистокислого натрію) або
нітриту калію (азотистокислого калію) у виробництві харчових
продуктів необхідне дотримування особливих запобіжних заходів, а
саме:
   - на підприємствах-виробниках затверджується список осіб, які
працюють з нітритом натрію і/або з нітритом калію;
   - сухі нітрити натрію та калію зберігаються окремо від інших
матеріалів в закритому та опломбованому приміщенні;
   - у виробничі цехи нітрит натрію і нітрит калію повинні
надходити з лабораторії тільки у вигляді робочих розчинів з
зазначенням концентрації;
   - розчини нітритів можуть знаходитися у виробничих цехах
тільки у спеціально призначеній закритій тарі під замком, з чітким
написом "НІТРИТ НАТРІЮ", "НІТРИТ КАЛІЮ";
   - запас робочого розчину у цеху не повинен перевищувати
змінної потреби;
   - використання тари, призначеної для розчинів нітритів, не
допускається для інших цілей. За правильність зберігання та
використання розчинів нітриту натрію і/або нітриту калію в цеху
несе відповідальність начальник цеху підприємства-виробника.
   3. Регулятори кислотності - речовини, які змінюють  або
регулюють кислотність або лужність харчових продуктів. Харчові
кислоти, які надходять у роздрібний продаж для використання у
домашньому господарстві, повинні розфасовуватися у дрібну, зручну
для споживання, тару і мати на етикетці стислу інструкцію про
спосіб  вживання і рекомендації стосовно дозування, а також
позначення "ХАРЧОВА, (-ИЙ)".
   Кислоти, основи,  солі,  що  використовуються як харчові
добавки, на харчових підприємствах повинні зберігатися окремо від
харчових продуктів і харчової сировини в умовах, що відповідають
вимогам нормативно-технічної документації. Кислоти, основи, солі
(у випадках необхідності знаходження їх у виробничих цехах)
повинні зберігатись у спеціальній  тарі,  маркованій  чіткою
етикеткою з зазначенням речовини, концентрації, дати отримання.
   4. Антиоксиданти - речовини, що подовжують термін зберігання
продуктів харчування шляхом захисту їх від псування (наприклад,
прогірклість жирів і зміна кольору), викликаного окисленням.
   Введення антиоксидантів у жири допускається  тільки  при
виробництві харчових жирів, призначених для тривалого зберігання
(більш 3-х місяців). Антиоксиданти слід вводити у високоякісні
свіжі жири.
   В одному харчовому продукті може використовуватись тільки
один антиоксидант, не беручи до уваги синергістів.
   5. Емульгатори  -  речовини,  що сприяють створенню або
збереженню гомогенної суміші двох або більш несумісних  фаз
(наприклад, рослинної олії і води) у продукті харчування.
   6. Стабілізатори - речовини, що сприяють підтримці незмінного
фізико-хімічного стану продукту харчування, дозволяючи зберігати у
продукті гомогенну дисперсію двох або більше речовин, що не
змішуються. До них відносяться також речовини, які стабілізують,
зберігають або посилюють наявний колір продукту харчування.
   7. Загущувачі - речовини, що підвищують в'язкість продукту
харчування.
   Эмульгатори, стабілізатори та загущувачі використовуються для
створення і збереження консистенції, що характеризується стійкістю
колоїдних систем в готовому харчовому продукті.
   Емульгатори і стабілізатори вносяться, звичайно, у продукт у
дрібнодисперсному стані (розчини, колоїдні розчини, емульсії). У
процесі  підготовки  зазначених харчових добавок до введення
необхідно дотримуватись умов, які запобігають забрудненню сполуки,
що вводяться у продукт.
   Одночасно в продукт може вводитись декілька емульгаторів або
стабілізаторів. При цьому сукупна концентрація емульгаторів або
стабілізаторів  не  повинна  перевищувати  найменшої  межі
концентрації, встановленої для одного з компонентів суміші.
   8. Модифіковані крохмалі - речовини, отримані шляхом однієї
(або більше) хімічної обробки їстивних крохмалів, які могли бути
піддані фізичній або ферментативній обробці і які можуть бути
розрідженими лугом, кислотою або відбіленими.
   9. Желюючі агенти - речовини, які надають продукту харчування
густини шляхом утворення гелю.
   10. Глазуруючі агенти - речовини, які при нанесенні на
зовнішню поверхню продукту харчування надають йому блискучий
вигляд або створюють захисне покриття.
   11. Зволожувачі - речовини, які  попереджують  висихання
продукту харчування шляхом протидії впливу атмосфери з низькою
відносною вологістю або сприяють розчиненню порошку у водному
середовищі.
   12. Антиспікаючі агенти - речовини, що послаблюють тенденцію
до злипання окремих часток  продукту.  Використовуються  для
попередження злежування або грудкування деяких сипучих продуктів у
процесі зберігання. При цьому додавання антиспікаючих агентів не
повинне  змінювати  органолептичні  властивості продуктів або
прозорості солі.
   13. Агенти для обробки борошна та поліпшувачі борошна і хліба
- речовини, що використовуються з метою підвищення хлібопекарських
якостей пшеничного борошна. Допускається додавання у борошно або
опару.  Обробка  борошна  здійснюється  на  хлібопекарських
підприємствах безпосередньо перед замішуванням тіста або у процесі
приготування опари.
   Для рівномірного розподілення речовин, що додаються у борошно
або у тісто, бажано застосовувати автоматичні дозатори і надійні
диспергуючі  пристрої.  Обробка  борошна,  призначеного  для
роздрібного  продажу,  не дозволяється. Речовини для обробки
борошна, які є енергійними оксидантами, повинні зберігатись на
хлібопекарських підприємствах окремо від харчової сировини в
умовах, передбачених відповідною технічною документацією.
   14. Наповнювачі - речовини, що збільшують об'єм продукту
харчування без істотного збільшення його енергетичної цінності.
   15. Підсилювачі смаку і аромату - речовини, що підсилюють
властивий продукту харчування смак або аромат.
   16. Запашні речовини
   а) Натуральні ароматизатори та ароматичні речовини - це
препарати та окремі речовини, що можуть допускатися для споживання
людиною,  отримані винятково фізичними процесами з рослинної
сировини, іноді тваринних тканин, або в їх природному стані, або у
переробленому вигляді.
   б) Натурально-ідентичні ароматичні речовини - це речовини,
хімічно  ідентичні  речовинам,  які  містяться у натуральних
продуктах, призначених для споживання людиною в обробленому або
необробленому вигляді.
   в) Штучні ароматичні речовини - це такі речовини, які до
цього  часу не були ідентифіковані у натуральних продуктах,
призначених для споживання людиною, в обробленому і необробленому
вигляді.
   Для надання харчовим продуктам специфічного аромату можуть
використовуватись натуральні екстракти і настої, плодоягідні соки,
сиропи, прянощі, есенції, ароматизатори.
   Використання водних, спиртових і вуглекислотних екстрактів, а
також настоїв з рослинної сировини, що звичайно вживаються в їжу,
плодоягідних  соків, вин, коньяків, лікерів, свіжих і сухих
прянощів, продуктів їх механічної переробки, що відповідають
діючим стандартам, не регламентуються даними Санітарними правилами
і нормами. Зазначені продукти використовуються згідно з діючими
рецептурами і технологічними інструкціями.
   Ароматичні харчові   есенції   і   ароматизатори   є
баготокомпонентними  розчинами  або  суміші настоїв, спиртів,
сиропів, екстрактів з натуральної сировини,  ефірних  масел,
синтетичних запашних та інших органічних речовин, виготовлені
промисловим  способом  на  спеціалізованих  підприємствах.  В
залежності від концентрації запашних речовин у розчині есенції
поділяються на одно-, двох- і чотирьох кратні. Рецептури і
технічні умови на ароматичні харчові есенції і ароматизатори
узгоджуються Міністерством охорони здоров'я України.
   Включення у нові рецептури есенцій або ароматизаторів, що не
використовувались  раніше,  хімічних  речовин  (компонентів)
допускається  тільки з дозволу Міністерства охорони здоров'я
України.
   Для позначення хімічних речовин, що входять до рецептури
есенцій, слід використовувати хімічні назви речовин,  а  не
торговельні.
   Не допускається  ароматизація  синтетичними   запашними
речовинами  (есенціями, що їх містять) натуральних продуктів
харчування або напоїв для посилення властивого їм природнього
аромату, продуктів дитячого харчування.
   Ароматичні харчові есенції і ароматизатори доставляються і
зберігаються  на  виробничих  підприємствах  в  упаковці
заводу-виробника.
   Для виробничих потреб у цехах допускається зберігання есенцій
у дрібнішій розфасовці (у тарі), при цьому на этикетці повинні
бути вказані: назва есенції, її кратність, номер партії.
   Використання харчових ароматичних есенцій і ароматизаторів
повинно здійснюватись суворо у відповідності з їх призначенням.
Есенції, що призначені для ароматизації одних видів продуктів,
використовувати для інших продуктів не допускається без дозволу
Міністерства охорони здоров'я України.
   Ароматичні речовини  повинні  рівномірно  розподілятись у
продукті харчування. Для досягнення цього бажано застосування
спеціальних дозаторів для ароматизаторів.
   Харчові продукти  та  напої,  ароматизовані  синтетичними
запашними  речовинами (есенціями), повинні мати на споживчій
упаковці інформації про наявність у продукті ароматичних харчових
есенцій або окремих запашних речовин.
   Для використання у домашньому господарстві деякі ароматичні
харчові  есенції  та  ванілін повинні випускатись у дрібній
розфасовці і мати на етикетці коротку інструкцію по застосуванню і
дозуванню.
   Враховуючи, що основною метою застосування ароматизаторів є
надання готовому продукту гарних органолептичних властивостей,
кількість ароматизаторів, що додаються у продукт, визначається
затвердженими  рецептурами  на  продукти  і  технологічними
інструкціями.
   17. Підсолоджувачі  -  це  група  харчових добавок, які
використовуються з метою надання солодкого  смаку  продуктам
харчування.
   Застосування підсолоджувачів  з  метою  економії  цукру
неприпустимо з гігієнічних позицій, оскільки суперечить принципам
раціонального харчування.
   Підсолоджувачі використовуються  у  виробництві  дієтичних
харчових продуктів спеціального призначення самостійно або у
комбінації з іншими підсолоджувачами, або цукром. Використовуючи
комбінацію підсолоджувачів, необхідно враховувати їх якісний і
кількісний синергізм.
   Підсолоджувачі застосовуються у  промисловому  виробництві
продуктів харчування на підприємствах харчової промисловості.
Рецептури та етикетки на кожний конкретний вид харчового продукту
з використанням підсолоджувача повинні узгоджуватись у порядку,
встановленому Міністерством охорони здоров'я України.
   Етикетка кожної пакувальної одиниці харчового продукту з
підсолоджувачем повинна містити інформацію про нього, а для
аспартаму  -  попереджувальний  надпис:  "містить  джерело
фенілаланіну".
   Підсолоджувачі можуть поставлятися на ринок з метою продажу
кінцевому споживачеві  для  індивідуального  використання  як
"підсолоджувачі  до  столу" у дозованому вигляді. При цьому
торговельний опис підсолоджувача до столу повинен містити термін:
"підсолоджувач до столу на основі..." з зазначенням конкретної
підсолоджуючої речовини. Препарати повинні  бути  забезпечені
анотацією (стисла інструкція про призначення речовини, спосіб
вживання, рекомендації щодо дозування у  їжу  або  добового
споживання, існуючі протипоказання).
   Підсолоджувачі можуть  бути  використані  у  громадському
харчуванні тільки для приготування дієтичних страв, при цьому у
кожній порції вміст підсолоджувача не повинен перевищувати його
разову  дозу.  Використання  підсолоджувачів замість цукру у
харчуванні дитячих організованих колективів неприпустимо. Продукти
дитячого харчування не повинні містити підсолоджувачі.
   18. Ферментні препарати - речовини, що використовуються у
харчовій  промисловості  з метою інтенсифікації технологічних
процесів і підвищення якості харчових продуктів. Це препарати
мікробіологічного синтезу, отримані з культур бактерій, дріжджів
мікроскопічних і пліснявих грибів. Поруч з комплексом ферментів у
препаратах можуть міститись деякі домішки і наповнювачі.
   Для виробництва ферментних препаратів використовуються штами
мікроорганізмів, дозволені МОЗ України, патогенні і токсигенні
штами не можуть бути використані у  виробництві  ферментних
препаратів для харчової промисловості. Ці правила не поширюються
на допоміжні продукти, які застосовуються у харчових виробництвах,
пов'язаних з мікробіологічними процесами - дріжджі, бактеріальні
закваски.
   Найменування ферментних препаратів звичайно вміщує у собі
інформацію:  про  вид  активності  ферменту  (протеолітична,
амілолітична  тощо);  про вид мікроорганізмів-продуцентів, що
використовуються, і про методи культивування  (П-поверхневий,
Гглибинний); про ступінь концентрації ферментів в порівнянні з
вихідною культурою.
   Готові ферментні препарати не повинні містити життєздатні
форми продуцента. Склад препаратів регламентується  технічною
документацією.
   19. Органічні розчинники - використовуються при виробництві
харчових  продуктів  і  допоміжної  харчової  сировини;  для
приготування екстрактів, есенцій; для екстракції з подальшим
звільненням продукту від екстрагенту.
   20. Розчинники-носії - речовини для розчинення, розрідження,
дисперсії або іншої фізичної модифікації продукту харчування без
змінення його технологічної функції (носії не повинні  мати
власного  технологічного  ефекту),  призначені для поліпшення
обробки, застосування ї споживання продукту харчування.
   При наявності розчинника у екстрактах і есенціях на етикетках
вказується вид розчинника і концентрація екстракту або есенції.
   Заміна марки розчинника допускається тільки з дозволу МОЗ
України (при поданні даних про режим дистиляції і  повному
видаленні залишків розчинника з продукту).
   21. Сорбенти, освітлювачі, матеріали для обробки - речовини,
що необхідні у випадках, коли з технологічних міркувань потрібно
видалити з продукту будь-який компонент (шляхом  фільтрації,
обробки іонообмінними смолами, комплексонами та ін.). Матеріали
або напівпродукти, що застосовуються при цьому, не  повинні
переходити у харчові продукти.
   Умови застосування   цих   матеріалів   регламентуються
технологічними  інструкціями  (тривалість  контакту, кількість
матеріалу або напівпродукту, спосіб його видалення після обробки).
Якщо матеріали для обробки використовуються неодноразово, повинні
бути вказані умови і  способи  регенерації  або  відмивання
використаних матеріалів, які дозволяють одержати матеріали, що
відповідають за своїми параметрами вимогам нормативно-технічної
документації до вихідних матеріалів.
   22. Консервуючі гази - це гази, що вводяться в упаковку до,
під час і після розміщення в ній продукту харчування.
   23. Пропеленти - гази, що виштовхують продукти харчування з
упаковки.
   Нижче наведений у вигляді таблиці перелік харчових добавок
різного призначення і регламенти їх використання. Всі харчові
добавки згруповані за індексами E.
 
                       Додаток N 1
                 до Санітарних правил і  норм
                 по застосуванню харчових добавок
 
           Перелік харчових добавок
------------------------------------------------------------------
Ін- ¦ Харчова  ¦Технологіч-¦Застосування у виробництві¦МДР,
декс ¦ добавка  ¦на функція ¦продукту         ¦мг/кг або
 E ¦      ¦      ¦             ¦мг/л
-----+-----------+-----------+--------------------------+---------
 1 ¦  2   ¦   3  ¦      4       ¦  5
------------------------------------------------------------------
E 100 Куркуміни  натуральні Ковбаси, салямі, сервелат,  20
   Curcumins  червоні   сосиски, паштети, конди-  у необх.
         барвники  терські вироби, маргарин  кільк.
E 101 Рибофлаві- натуральні За технологічної необхід- у необх.
   ни     жовті    ності           кільк.
   Riboflavin барвники
   Рибофлавін
   -5-фосфат
   Riboflavin-
   5-phosphote
   sodium
E 102 Тартразін  штучний   Безалкогольні ароматизова- 100
   Tartrazine жовтий   ні напої
E 104 Хіноліновий штучний   зацукровані фрукти та ово- 200
   жовтий   жовтий   чі, пресерви з червоних
   Quineline  барвники  фруктів
   yellow         прикраси та покриття    500
               бісквіти, торти, вафлі та  200
               інші кондвироби
               їстівні цукрові глазурі;
               десерти, включаючи аромати-
               зовані молочні продукти   150
               морозиво           30
               ароматизований плавлений  100
               сир
               соуси, спеції, приправи   500
               гірчиця           300
               рибний паштет та паштет з  100
               ракоподібних, копчена риба
               бланшировані ракоподібні  250
               рибна ікра         300
               сухі сніданки        100-200
               їстівні оболонки сирів   в необх.
                             кільк.
               супи-концентрати       50
               спиртні напої, включаючи   200
               ті, що містять менше 15%
               алкоголю; ароматизовані
               вина, напої на основі
               вина та винні коктейлі,
               фруктові вина ігристі та
               витримані, сидр
E 110 Жовтий   штучний   Безалкогольні ароматизова-  50
   "сонячний  жовтий   ні напої
   захід"   барвник   зацукровані фрукти та ово-  200
   спеціаль-        чі, пресерви з червоних
   ний жовтий       фруктів
   FCF           прикраси та покриття     500
   Sunset         бісквіти, торти, вафлі та   50
   yellow         інші кондвироби
   FCF           їстівні цукрові глазурі;   50
               десерти, включаючи арома-
               тизовані молочні продукти
               морозиво           30
               ароматизований плавлений   100
               сир
               соуси, спеції, приправи   500
               гірчиця           300
               рибний паштет та паштет з  100
               ракоподібних, копчена риба
               бланшировані ракоподібні   250
               рибна ікра          300
               сухі сніданки        100-200
               їстівні оболонки сирів   в необх.
                             кільк.
               супи-концентрати       50
               спиртні напої, включаючи   200
               ті, що містять менше 15%
               алкоголю; ароматизовані
               вина, напої на основі
               вина та винні коктейлі,
               фруктові вина ігристі та
               витримані, сидр
E 120 Карміни   натуральні Безалкогольні ароматизовані 100
   Carmines  червоні   напої
         барвники  зацукровані фрукти та ово-  200
               чі, пресерви з червоних
               фруктів
               прикраси та покриття     500
               бісквіти, торти, вафлі та  200
               інші кондвироби
               їстівні цукрові глазурі;
               десерти, включаючи аромати-
               зовані молочні продукти   150
               морозиво           30
               ароматизований плавлений   100
               сир
               соуси, спеції, приправи   500
               гірчиця           300
               рибний паштет та паштет з  100
               ракоподібних, копчена риба
               бланшировані ракоподібні   250
               рибна ікра          300
               сухі сніданки        100-200
               їстівні оболонки сирів   в необх.
                             кільк.
               супи-концентрати       50
               спиртні напої, включаючи   200
               ті, що містять менше 15%
               алкоголю; ароматизовані
               вина, напої на основі
               вина та винні коктейлі,
               фруктові вина ігристі та
               витримані, сидр
E 121 Цитрус   штучний   В Україні заборонений     0
   червоний 2 червоний
   Citrus   барвник
   red 2
E 122 Азорубін,  штучний   Безалкогольні ароматизова-  50
   кармазін  червоний  ні напої
   Azorubine  барвник   зацукровані фрукти та ово-  200
               чі, пресерви з червоних
               фруктів
               прикраси та покриття     500
               бісквіти, торти, вафлі та   50
               інші кондвироби
               їстівні цукрові глазурі;
               десерти, включаючи арома-
               тизовані молочні продукти   50
               морозиво           30
               ароматизований плавлений   100
               сир
               соуси, спеції, приправи   500
               гірчиця           300
               рибний паштет та паштет з  100
               ракоподібних, копчена риба
               бланшировані ракоподібні   250
               рибна ікра          300
               сухі сніданки        100-200
               їстівні оболонки сирів   в необх.
                             кільк.
               супи-концентрати       50
               спиртні напої, включаючи   200
               ті, що містять менше 15%
               алкоголю; ароматизовані
               вина, напої на основі
               вина та винні коктейлі,
               фруктові вина ігристі та
               витримані, сидр
E 123 Амарант   штучний   В Україні заборонений     0
   Amaranth  барвник   Безалкогольні ароматизова-  50
E 124 Понсо 4R  штучний   ні напої
   Ponceau 4R червоний  зацукровані фрукти та ово-  200
         барвник   чі, пресерви з червоних
               фруктів
               прикраси та покриття     500
               бісквіти, торти, вафлі та   50
               інші кондвироби
               їстівні цукрові глазурі;
               десерти, включаючи арома-
               тизовані молочні продукти   50
               морозиво           30
               ароматизований плавлений   100
               сир
               соуси, спеції, приправи   500
               гірчиця           300
               рибний паштет та паштет з  100
               ракоподібних, копчена риба
               бланшировані ракоподібні   250
               рибна ікра          300
               сухі сніданки        100-200
               їстівні оболонки сирів   в необх.
                             кільк.
               супи-концентрати       50
               спиртні напої, включаючи   200
               ті, що містять менше 15%
               алкоголю; ароматизовані
               вина, напої на основі
               вина та винні коктейлі,
               фруктові вина ігристі та
               витримані, сидр
E 127 Эритрозин  штучний  Вишня для коктейлю та в   200
    Erythrozine червоний  цукрі
          барвник  вишня в сиропі        150
 
E 128 Червоний 2G штучний  Ковбаси з вмістом крохмалю  20
    Red 2G   червоний  більше 6%
          барвник  оболонки та прикраси     100
E 129 Спеціальн. штучний  Безалкогольні ароматизова-  100
    червоний AG червоний  ні напої
    Allura red барвник  зацукровані фрукти та ово-  200
    AG           чі, пресерви з червоних
E 131 Синій    штучний  фруктів
    патентова- синій   прикраси та покриття     500
    ний V    барвник  бісквіти, торти, вафлі та  200
    Patent         інші кондвироби
    blue V         їстівні цукрові глазурі;   150
E 132 Індигокар- штучний  десерти, включаючи арома-
    мін     синій   тизовані молочні продукти
    Indigotine барвник  морозиво           30
E 133 Діаманто-  штучний  ароматизований плавлений   100
    вий синій  синій   сир
    FCF     барвник  соуси, спеції, приправи   500
    Brilliant       гірчиця           300
    blue FCF        рибний паштет та паштет з  100
               ракоподібних, копчена риба
               бланшировані ракоподібні   250
               рибна ікра          300
               сухі сніданки        100-200
               їстівні оболонки сирів   в необх.
                             кільк.
               супи-концентрати       50
               спиртні напої, включаючи   200
               ті, що містять менше 15%
               алкоголю; ароматизовані
               вина, напої на основі
               вина та винні коктейлі,
               фруктові вина ігристі та
               витримані, сидр
E 140 Хлорофіли  натураль- За технологічної необхід-  в необх.
   Chlorophylls ний зеле- ності            кільк.
          ний барв-
          ник
E 141 Мідні    натураль- За технологічної необхід-  в необх.
   комплекси  ний зеле- ності            кільк.
   хлорофілів  ний барв-
   Chlorophylls ник
   copper
   complexes
E 142 Зелений S  штучний  Безалкогольні ароматизовані 100
   Green S   зелений  напої зацукровані фрукти та 200
E 143 Зелений   штучний  овочі, пресерви з червоних
   міцний FCF  зелений  фруктів
   Fast green  барвники  прикраси та покриття     500
   FCF           бісквіти, торти, вафлі та  200
               інші кондвироби       150
               їстівні цукрові глазурі;
               десерти, включаючи аромати-
               зовані молочні продукти
               морозиво           30
               ароматизований плавлений   100
               сир
               соуси, спеції, приправи   500
               гірчиця           300
               рибний паштет та паштет з  100
               ракоподібних, копчена риба
               бланшировані ракоподібні   250
               рибна ікра          300
               сухі сніданки        100-200
               їстівні оболонки сирів   в необх.
                             кільк.
               супи-концентрати       50
               спиртні напої, включаючи   200
               ті, що містять менше 15%
               алкоголю; ароматизовані
               вина, напої на основі
               вина та винні коктейлі,
               фруктові вина ігристі та
               витримані, сидр
E 150a Цукровий  натураль- За технологічної необхід-  в необх.
    колер I   ний кори- ності            кільк.
    простий   чневий-
    Caramel   проста
    I-plain   карамель-
          барвник
E 150b Цукровий  натураль- За технологічної необхід-  в необх.
    колер II  ний корич- ності            кільк.
    Caramel   невий-
    II-Caus-  карамель,
    tic     отримана
    sulfite   за лужно-
          сульфітною
          технологі-
          єю
E 150c Цукровий  натураль- За технологічної необхід-  в необх.
    колер III  ний корич- ності            кільк.
    Caramel   невий-
    III-    карамель,
    ammonian  отримана
    process   за аміач-
          ною техно-
          логією
E 150d Цукровий  натураль- За технологічної необхід-  в необх.
    колер IV  ний кори- ності            кільк.
    Caramel   чневий-
    IV-     карамель,
    ammonia-  отримана
    sulphite  за аміач-
          но-суль-
          фітною
          техноло-
          гією
E 151 Діаманто-  Штучний  Безалкогольні ароматизова-  100
   вий чор-   чорний   ні напої
   ний PN    барвник  зацукровані фрукти та ово-  200
   Brilliant  (засто-  чі, пресерви з червоних
   black PN   совує-   фруктів
          ться в   прикраси та покриття     500
          сполуче-  бісквіти, торти, вафлі та  200
          нні з   інші кондвироби       150
          іншими   їстівні цукрові глазурі;
          барвни-  десерти, включаючи арома-
          ками)   тизовані молочні продукти
               морозиво           30
               ароматизований плавлений   100
               сир
               соуси, спеції, приправи   500
               гірчиця           300
               рибний паштет та паштет з  100
               ракоподібних, копчена риба
               бланшировані ракоподібні   250
               рибна ікра          300
               сухі сніданки        100-200
               їстівні оболонки сирів   в необх.
                             кільк.
               супи-концентрати       50
               спиртні напої, включаючи   200
               ті, що містять менше 15%
               алкоголю; ароматизовані
               вина, напої на основі
               вина та винні коктейлі,
               фруктові вина ігристі та
               витримані, сидр
E 152 Вугілля   натураль- За технологічної необхід-  в необх.
   Carbon    ний    ності            кільк.
   black    чорний
   (hydro-   барвник
   carbon)
 
E 153 Вугілля   натураль- За технологічної необхід-  в необх.
   рослинне   ний чор-  ності            кільк.
   Vegetable  ний
   carbon    барвник
E 154 Коричне-   штучний  Копчена та в'ялена риба    20
   вий FK    коричне-
   Brown FK   вий
          барвник
E 155 Коричне-   штучний  Безалкогольні ароматизова-  50
   вий НТ    коричне-  ні напої
   Brown NT   вий    зацукровані фрукти та ово-  200
          барвник  чі, пресерви з червоних
               фруктів
               прикраси та покриття     500
               бісквіти, торти, вафлі та   50
               інші кондвироби        50
               їстівні цукрові глазурі;
               десерти, включаючи арома-
               тизовані молочні продукти
               морозиво           30
               ароматизований плавлений   100
               сир
               соуси, спеції, приправи   500
               гірчиця           300
               рибний паштет та паштет з  100
               ракоподібних, копчена риба
               бланшировані ракоподібні   250
               рибна ікра          300
               сухі сніданки        100-200
               їстівні оболонки сирів   в необх.
                             кільк.
               супи-концентрати       50
               спиртні напої, включаючи   200
               ті, що містять менше 15%
               алкоголю; ароматизовані
               вина, напої на основі
               вина та винні коктейлі,
               фруктові вина ігристі та
               витримані, сидр
E 160a Каротини:  барвники  Маргарини, вершкове масло,   6
    Carotenes  органічні сири            в перера-
    -бета-ка-  оранжеві               хунку на
    ротин    синтетич-               каротин
    синтетич-  ний ана-
    ний     лог
    Beta
    carotene
    sinthetic
    -екстракти натуральні За технологічної необхід-  в необх.
    натуральн. оранжеві  ності            кільк.
    каротинів  барвники
    Natural
    extracts
E 160b Экстракти  натураль- Маргарин, вершкове масло,   10
    аннато   ні оран-  кондитерські вироби з бо-
    (аннато,  жеві бар- рошна, десерти, лікери
    біксин,   вники   сири тверді          15
    норбіксин)       їстивна глазур        20
    Annato         очищені рослинні олії    в необх.
    extracts        (для відновлення кольору)  кільк.
E 160с Маслосмо-  натураль- За технологічної необхід-  в необх.
    ли, пап-  ні оран-  ності            кільк.
    рики    жеві
    екстракт  каротино-
    паприки,  їди-барв-
    капсофук-  ники
    син,
    капсантен
    Paprika
    oleoresins
E 160d Лікопін   натураль- Безалкогольні ароматизова-  100
    Lycopene  ні оран-  ні напої
E 160e Бета-апо-8- жеві    зацукровані фрукти та ово-  200
    каротинол  каротино- чі, пресерви з червоних
    Beta-apo-8- їди-барв- фруктів
    carotenal  ники    прикраси та покриття     500
E 160f Бета-апо-8- натураль- бісквіти, торти, вафлі та  200
    каротино-  ні оран-  інші кондвироби       150
    вої кислоти жеві    їстівні цукрові глазурі;
    метиловий  каротино- десерти, включаючи арома-
    або етило- їди-барв- тизовані молочні продукти
    вий ефіри  ники    морозиво           30
    Beta-apo-8-      ароматизований плавлений   100
    carotenoic       сир
    acid methyl      соуси, спеції, приправи   500
    or ethyl        гірчиця           300
    ester         рибний паштет та паштет з  100
               ракоподібних, копчена риба
               бланшировані ракоподібні   250
               рибна ікра          300
               сухі сніданки        100-200
               їстівні оболонки сирів   в необх.
                             кільк.
               супи-концентрати       50
               спиртні напої, включаючи   200
               ті, що містять менше 15%
               алкоголю; ароматизовані
               вина, напої на основі
               вина та винні коктейлі,
               фруктові вина ігристі та
               витримані, сидр
E 161a Флавоксан-  натураль-      *          *
    тин     ні жовті
    Flavoxanthin та оран-
          жеві фла-
          воноїди
E 161b Лютеїн    натураль- Безалкогольні ароматизова-  100
    Lutein    ні жовті ні напої
          та оран- зацукровані фрукти та ово-  200
          жеві фла- чі, пресерви з червоних
          воноїди- фруктів
          барвники прикраси та покриття     500
               бісквіти, торти, вафлі та  200
               інші кондвироби       150
               їстівні цукрові глазурі;
               десерти, включаючи арома-
               тизовані молочні продукти
               морозиво           30
               ароматизований плавлений   100
               сир
               соуси, спеції, приправи   500
               гірчиця           300
               рибний паштет та паштет з  100
               ракоподібних, копчена риба
               бланшировані ракоподібні   250
               рибна ікра          300
               сухі сніданки        100-200
               їстівні оболонки сирів   в необх.
                             кільк.
               супи-концентрати       50
               спиртні напої, включаючи   200
               ті, що містять менше 15%
               алкоголю; ароматизовані
               вина, напої на основі
               вина та винні коктейлі,
               фруктові вина ігристі та
               витримані, сидр
E 161c Крипто-   натураль-       *          *
    ксантин   ні жовті
    Kryptoxan- та оран-
    thin    жеві фла-
E 161d Рубіксан-  воноїди-       *          *
    тин     барвники
    Rubixan-
    thin
E 161e Віолоксан- натураль-       *          *
    тин     ні жовті
    Violoxan-  та оран-
    thin    жеві фла-
E 161f Родоксан-  воноїди-       *          *
    тин     барвники
    Rhodoxan-
    thin
E 161g Кантаксан-       Готові ковбаси        30
    тин
    Kanthaxan-
    thin
E 162 Червоний  натураль- За технологічної необхід- в необх.
    буряковий  ний чер-  ності           кільк.
    бетанін   воний
    Beet red  барвник
E 163 Антоціани  натураль- За технологічної необхід- в необх.
    Anthocya-  ні черво- ності           кільк.
    nins    ні та си-
    -екстракт  ні, виго-
    із шкіроч- товлені
    ки виног-  фізичним
    раду, ено- способом
    барвник   барвники
    Grape skin
    extract
    -екстракт
    із чорної
    смородини
    Blackcur-
    rant
    extract
E 164 Шафран   натураль- Кондитерські вироби, кон- в необх.
    Saffron   ний жов-  дитерські вироби з борош- кільк.
          тий каро- на, хлібобулочні із здоб-
          тиноїд   ного тіста, лікеро-горіл-
          барвник  чані вироби
E 166 Сандалове             *          *
    дерево
    Sandalwood
E 170 Вуглекислі білий піг- За технологічної необхід- в необх.
    солі каль- мент, до- ності           кільк.
    цію     бавка, що
    (карбонат  перешкод-
    кальцію)  жає зле-
    Calcium   жуванню
    carbonates та груд-
          коутво-
          ренню,
          стабіліза-
          тор
E 171 Титану   білий піг- За технологічної необхід- в необх.
    двоокис   мент    ності           кільк.
    Titanium
    dioxide
E 172 Оксиди та  червоний, За технологічної необхід-  в необх.
    гідроок-  жовтий та ності            кільк.
    сиди за-  чорний
    ліза    пігменти
    Iron
    oxides
    and
    hydroxides
E 173 Алюміній  срібний  Зовнішні оболонки кондви-  в необх.
    Aluminium  пігмент  робів для оздоблення тортів кільк.
    powder         та тістечок
E 174 Срібло   барвник  Зовнішні оболонки кондви-  в необх.
    Silver         робів (за виключенням    кільк.
               шоколаду)
E 175 Золото   барвник  Зовнішні оболонки кондви-  в необх.
    Gold          робів (за виключенням    кільк.
               шоколаду)
E 180 Літолфук-  барвник  Їстівні оболонки сирів   в необх.
    син ВК                       кільк.
    Рубіновий
    літол ВК
    Lithol
    rubine BK
E 181 Таніни   освітлюва- Оцет харчовий, пиво, вина  100
    харчові   чі, барв-
    Tannins,  ники, ему-
    (food    льгатори,
    grade)   стабіліза-
          тори
E 200 Сорбінова  консервант Сирокопчені ковбаси     500
    кислота        молоко згущене       2000
    Sorbic acid      сири, що дозрівають, сири 1000
               плавлені
               ікра зерниста лососевої  1000
               та осетрової риби
               крем для оздоблення торта 2000
               випічка          1000
               джем, мармелад, повидло   500
               соки плодові та ягідні для 1000
               наступної переробки
               соки плодоягідні      600
               плодоовочеві консерви    800
               соуси, гірчиця       1000
               маргарини          800
               майонези          1000
               емульсії жирів (виключаючи  38
               олію) з вмістом жирів не
               менше 60%
               вина            200
               безалкогольні напої     500
               пакувальні матеріали для  1000-3000
               продуктів харчування    мг/кв.м
E 201 Сорбат   консервант Див.сорбінову кислоту   Регла-
    натрію                      менти в
    Sodium                      перера-
    sorbate                      хунку
                             на сор-
                             бінову
                             кислоту
                             к.1,20
E 202 Сорбат   консервант Див.сорбінову кислоту   к.1,34
    калію
    Potassium
    sorbate
E 203 Сорбат   консервант Див.сорбінову кислоту   к.1,17
    кальцію
    Calcium
    sorbate
    (L, D і
    LD)
E 210 Бензойна  консервант Меланж яєчний        700
    кислота        ікра рибна делікатесна та  1000
    Benzoic        пробойна,
    acid          пресерви рибні        700
               повидло, мармелад
               плодоягідні пюре-пульпи
               (напівфабрикати), сухо-
               фрукти
               маргарин, емульговані соу- 1000
               си з вмістом жирів не мен-
               ше 60%, емульсії жирів з  2000
               вмістом жирів не менше 60%,
               безалкогольні напої     150
               вина, ароматизовані напої
               на основі вина, спиртні на-
               пої міцністю менше 15%
               об'ємних відсотків
               дріжджі (при вирощуванні   200
               маточних культур)     1000 мг/л
                             шумуючої
                             рідини в
                             гот.
                             дріжд.
                             залиш.-0
               Див.бензойну кислоту    Регламен-
                             ти у пе-
                             рерахунку
                             на бен-
                             зойну
                             кислоту
                             к.1,18
 
E 211 Бензоат  консервант Див.бензойну кислоту
    натрію
    Sodium
    Benzoate
E 212 Бензоат  консервант Див.бензойну кислоту
    калію
    Pottasium
    benzoate
E 213 Бензоат  консерванти Див.бензойну кислоту
    кальцію
    Calcium
    benzoate
E 214- Похідні  консерванти     *          *
E 219 параок-
    си-бен-
    зойної
    кислоти
E 220 Сірки   консер-   Консерви фаршеві з скумбрії 100
    двоокис  вант,    цукерки з фруктово-ягідними 20 (зал.
    Sulphur  антиокси-  корпусами,         з напів-
    dioxide  дант,    карамель          фабр.)
    (загаль-  стабілі-  пастила, мармелад, желейні 100
    ний)    затор    кондитерські вироби, фрукти (зал. з
         консисте-  глазуровані         напів-
         нції                  фабр.)
               галети, печиво затяжне   100 (зал.
                             від введ.
                             піросу-
                             льфіта)
               фрукти сушені, що належать  1000
               термічній обробці
               ізюм             100
               капуста сушена        600
               картопля сушена        400
               картопля дегідратована    150
               гранульована
               картопля обчищена (оброб-  20 в си-
               лення проти потемніння)   рій, 2 у
                             вареній
                             20 (зал.
                             з напів-
               повидло, джем        фабр.)
 
               плодоягідні пюре, пульпи  1000-2000
               (напівфабрикати)        6
               сік виноградний десуль-    50
               фітований
               сік апельсиновий, грейп-
               фрутовий, яблучний,
               ананасовий          170
               ферментаційний оцет     250
               гірчиця           200-210
               вино виноградне (кріплене, 250-300
               десертне, лікерне)
               вино виноградне столове   200
               (напівсухе, напівсолодке),
               шипуче
               вино плодоягідне, сидр    50
               желатин, крохмаль
E 221 Натрію   консерван- Див. сірки двоокис     регламен-
    сульфіт  ти, анти-               ти у пе-
    Sodium   оксиданти               рерахунку
    sulphite  та стабі-               на сірки
         лізатори                двоокис
                             к.1,98
E 222 Натрію   консерван- Див. сірки двоокис     регламен-
    гідросу-  ти, анти-               ти у пе-
    льфіт   оксиданти               рерахунку
    Sodium   та стабі-               на сірки
    hydrogen  лізатори                двоокис
    sulphite                     к.1,63
E 223 Натрію   консервант, Листковий напівфабрикат,  к.1,48
    метабі-  розпушувач виготовлений на потоко-  120-140
    сульфіт        во-механізованих лініях  мг/кг
    Sodium                      борошна
    metabi-                      залишкові
    sulphite                     кількості
                             в напів-
                             фабрикаті
                             не більше
                             100, в
                             готовому
                             торті не
                             більше
                             70 мг/кг
                             - в пере-
                             рахунку
                             на SO2
E 224 Калію ме- консервант, Листковий напівфабрикат,  к.1,48
    табісуль- розпушувач виготовлений на потоко-  120-140
    фіт          во-механізованих лініях  мг/кг
    Potassium                     борошна
    metabi-                      залишкові
    sulfite                      кількості
E 225 Калію   консерванти Див. сірки двоокис     в напів-
    сульфіт                      фабрикаті
    Potassium                     не більше
    sulphite                     100, в
E 226 Кальцію  консерванти Див. сірки двоокис     готовому
    сульфіт                      торті не
    Calcium                      більше
    sulphite                     70 мг/кг
E 227 Кальцію  консерванти Див. сірки двоокис     - в пере-
    гідро-                      рахунку
    сульфіт                      на SO2
    Calcium
    hydgen-
    sulphite
E 228 Калію   консерванти Див. сірки двоокис
    бісульфіт
    Potassium
    bisulphite
E 230 Біфеніл,  консервант Оброблення поверхні цит-   70
    дифеніл        русових
    Diphenyl
E 231 Ортофеніл консервант Оброблення поверхні цит-   12
    фенол         русових
    o-pheny-
    phenol
E 232 Натрію   консервант Оброблення поверхні цит-  в пере-
    ортофеніл       русових          рахунку
    фенол                       на ор-
    Sodium o-                     тофені-
    phenyl-                      лфенол
    phenol                      к.1,13
E 233 Тіабен-  консервант Оброблення поверхні цитру-   6
    дазол         сових,
    Thiaben-        бананів            3
    dasole
E 234 Нізін   консервант Овочеві консерви (зелений 100
    Nisin   антибіоти- горох, томати, кольорова  1 мг/кг
         чної при-  капуста та ін.)      заливки
         роди    витриманий та плавлений  12,5
               сир
E 235 Пімаріцин консервант Оброблення поверхні сирів 1 мг/дм2,
    (Натаміцин антибіоти-               проник-
    Pimaricin чної при-               ність на
    (Natamy-  роди                  глибину
    cin)                       не біль-
                             ше 5 мм
 -  Лактоцид  консервант У виробництві спирту    100 мг/л
                             браги
 -  Аллілгір- консервант Вина столові        1,2
    чична
    олія
 -  Перекис  консервант Напівфабрикати-заготовки  залишки в
    водню         для консервної промислово- готових
               сті з моркви, цибулі та  напівфаб-
               білого коріння       рикатах
                             не припу-
                             скаються
 -  Юглон   консервант Сиропи товарні плодоягід- залишко-
    синтети-        ні, соки плодові та ягід- вий вміст
    чний          ні для наступної перероб- не більше
               ки з метою приготувания  0,3 мг/л
               безалкогольних напоїв   готового
                             напою
E 236 Мурашина  консервант Соуси            200
    кислота        ароматизовані вина      100
    Formic         сиропи плодоягідні, пасти  800
    acid          фруктові, повидло
               маринади          1800
               безалкогольні напої     210
E 237 Натрій   консервант Див.мурашину кислоту    регламен-
    мурашино-                     ти в пе-
    кислий                      рерахунку
    (формінат                     на мура-
    натрію)                      шину кис-
    Sodium   консервант Дієтичні продукти     лоту
    formate  солезамі-               к.1,48
         нник
E 238 Кальцій  консервант Дієтичні продукти     відповід-
    мураши-  солезамі-               но до
    но-кис-  нник                  рецептур
    лий                        к.1,41
    (формінат                     відповід-
    кальцію)                     но до
    Calcium                      рецептур
    formate
E 239 Гексаме-  консервант В Україні заборонений     0
    тиленте-
    трамін
    Hexame-
    thylenet
    etramin
E 240 Формаль-  консервант В Україні заборонений     0
    дегід
    Formal-
    dehyde
E 242 Диметил-  консервант      *         *
    дикарбо-
    нат
    Dimethyl
    dicarbo-
    nate
                             Регламен-
                             ти в пе-
                             рерахунку
                             на NaNO2
E 249 Калію   консер-   М'ясні продукти без тепло- Ввідна
    нітрит   вант,    вої обробки, в'ялені суше- кількість
    Potassium фіксатор  ні, вироби з свинини с/к, не більше
    nitrite  кольору   яловичини ковбаси варені, 150 (за-
               н/к, в/к, с/к - зельці,  лишок не
               консерви м'ясні фаршеві  більше
                             50)
E 250 Натрію   консер-   Вироби з свинини вар.,   (залишок
    нітрит   вант,    в/к, копч.-запеч., консер- не більше
    Sodium   фіксатор  ви м'ясні, ковбаса с/к   30)
    nitrite  кольору   Солонина з яловичини та  (залишок
               баранини          не більше
                             200)
E 251 Натрію   консервант Готові м'ясні продукти   Регламен-
    нітрат                      ти в пе-
    Sodium                      рерахунку
    nitrate                      на NaNO3
                             залишок
                             не більше
                             30-50
E 252 Калію   консервант Сири, бринза        Ввідна
    нітрат                      кількі-
    Potassium                     сть не
    nitrate                      більше
                             300 мг/кг
                             обр.мо-
                             лока за-
                             лишок не
                             більше
                             50 вклю-
                             чаючи
                             нітрити,
                             які ут-
                             ворюють-
                             ся з
                             нітратів
                             в пере-
                             рахунку
                             на NaNO3
E 260 Оцтова   консер-   За технологічної необхід- в необх.
    кислота  вант,    ності           кільк.
    Acetic   регулятор
    acid    кислотно-
         сті
E 261 Ацетати  консерван- За технологічної необхід- в необх.
    калію:   ти регуля- ності           кільк.
    -ацетат  тори кис-
    калію   лотності
    Potassium
    acetate
    -диацетат
    калію
    Potassium
    diacetate
E 262 Ацетати  консерван- За технологічної необхід- в необх.
    натрію:  ти регуля- ності           кільк.
    -ацетат  тори кис-
    натрію   лотності
    Sodium
    acetate
    -диацетат
    натрію
    Sodium
    diacetate
E 263 Кальцію  консер-   Борошно для хлібопечення  3000
    ацетат   вант, ре-               мг/кг
    Calcium  гулятор                борошна
    acetate  кислот-
         ності,
         стабліза-
         тор попе-
         редження
         "тягучої
         хвороби"
         хліба
E 264 Амонію   консер-        *         *
    ацетат   вант, ре-
    Ammonium  гулятор
    acetate  кислотно-
         сті
E 265 Дегідро-  консервант      *         *
    ацетова
    кислота
    Dehydro-
    acetic
    acid
E 266 Натрію   консервант      *         *
    дегідро-
    ацетат
    Sodium
    dehydro-
    acetate
E 270 Молочна  регулятор  За технологічної необхід- в необх.
    кислота  кислотно-  ності           кільк.
    (L,D та  сті
    LD)
    Lactic
    acid
E 280 Пропіо-  консервант      *         *
    нова
    кислота
    Propionic
    acid
E 281- Пропіо-  консерванти      *         *
283  нати
    Propiona-
    tes
E 284 Борна   консервант Ікра осетрових       4000
    кислота
    Boric
    acid
E 285 Натрію   консевант  Див.борну кислоту     Регламент
    тетрабо-                     в перера-
    рат                        хунку на
    (бура)                      борну
    Sodium                      кислоту
    tetrabo-
    rate
E 290 Вуглецю  газ для   Газовані безалкогольні на- в необх.
    двоокис  насичен-  пої, мінеральні води, вина кільк.
    Carbon   ня напо-  шипучі
    dioxide  їв
E 296 Яблучна  регулятор  Сік ананасний, джеми,    3000
    кислота  кислотно-  желе, мармелади
    (DL-)   сті
    Malic
    acid
E 297 Фумарова  регулятор  Цукристі кондвироби     1000
    кислота  кислотно-  десерти           4000
    Fumaric  сті     сухі безалкогольні напої, 1000 мг/л
    acid          жувальна гумка       гот.нап.
                             2000
E 300 Аскорбі-  антиокси-  За технологічної необхід- в необх.
    нова    дант    ності           кільк.
    кислота
    Ascorbic
    acid
E 301 Натрію   антиокси-  За технологічної необхід- в необх.
    аскорбат  дант    ності           кільк.
    Sodium
    ascorbate
E 302 Кальцію  антиокси-  За технологічної необхід- в необх.
    аскорбат  дант    ності           кільк.
    Calcium
    ascorbate
E 303 Калію   антиокси-  За технологічної необхід- в необх.
    аскорбат  дант    ності           кільк.
    Potassium
    ascorbate
E 304 Аскорбіл- антиокси-  За технологічної необхід- в необх.
    пальмітат дант    ності           кільк.
    Ascorbyl-
    palmitate
E 305 Аскорбіл- антиокси-  За технологічної необхід- в необх.
    стеарат  дант    ності           кільк.
    Ascorbyl
    stearate
E 306 Концентрат антиокси-  За технологічної необхід- в необх.
    суміші то- дант    ності           кільк.
    коферолів
    Mixed
    toropherols
    concentrate
E 307 Альфа-   антиокси-  За технологічної необхід- в необх.
    токоферол дант    ності           кільк.
    Alpha-
    tocopherol
E 308 Гамма-   антиокси-  За технологічної необхід- в необх.
    токоферол дант    ності           кільк.
    Gamma-
    tocopherol
E 309 Дельта-  антиокси-  За технологічної необхід- в необх.
    токоферол дант    ності           кільк.
    Delta-
    tocopherol
E 310 Пропіл   антиокси-  Жири та олії для продуктів  200
    галат   дант    з тепловою обробкою
    Propyl         жир яловичий, птиці та
    gallate        овечий
E 311 Октил   антиокси-  закуски на основі хлібних  100
    галат   дант    злаків, супи, бульйони,
    Octyl         соуси,
    gallate        рибні продукти та риба
               консервована
               оброблені горіхи
               дегідратовані продукти з   200
               картоплі, сухі сніданки
               жувальна гумка        200
E 312 Додецил  антиокси-                 25
    галат   дант                   400
    Dodecyl
    gallate
E 313 Етилгалат антиокси-       *         *
    Ethyl   дант
    gallate
E 314 Гваякова  антиокси-       *         *
    смола   дант
    Guaiac
    resin
E 315 Ерітор-  антиокси-  Консервовані м'ясні про-  500
    бова    дант    дукти
    кислота        консервовані рибні про-  1500
    Erythor-        дукти
    bic acid        джеми, желе, мармелади   200
    Ізо-ас-
    корбіно-
    ва кис-
    лота
    Iso-
    ascorbic
    acid
E 316 Ізо-    антиокси-       *         *
    аскор-   дант
    бінат
    натрію,
    синонім
    Еріторбат антиокси-       *         *
    натрію   дант
    Sodium
    Isoascor-
    bate
E 317 Ізо-ас-  антиокси-       *         *
    корбінат  дант
    калію
    Potassium
    isoascor-
    bate
E 318 Ізо-ас-  антиокси-       *         *
    корбінат  дант
    кальцію
    Calcium
    isoascor-
    bate
E 319 Третбу-  антиокси-       *         *
    тилгідро- дант
    хінон
    Tertiary
    butylhyd-
    roguinon
E 320 Бутил   антиокси-  Жири та олії для продуктів  200
    гідроок-  дант    з тепловою обробкою
    сианізол        жир свинячий, яловичий,
    (BHA)         птиці та овечий
    Butylated       закуски на основі хлібних  100
    hydroxy-        злаків, супи, бульйони,
    anisole        соуси, рибні продукти та
               риба консервована
               оброблені горіхи
               дегідратовані продукти з   200
               картоплі, сухі сніданки
               жувальна гумка        200
E 321 Бутил   антиокси-                 25
    гідрокси- дант                   400
    толуол
    (BHT)
    "ЧОНОЛ"
    Butylated
    hydroxy-
    toluene
E 322 Лєцитіни  антиокси-  За технологічної необхід- в необх.
    Lecithi-  данти,   ності           кільк.
    nes    емульга-
         тори
E 323 Аноксомер антиокси-       *         *
    Anoxomer  дант
 
E 324 Етоксихін антиокси-       *         *
    Ethoxyouin дант
E 325 Лактат   Регулятор  За технологічної необхід- в необх.
    натрію   кислотно-  ності           кільк.
    Sodium   сті полі-
    lactate  пшувач
    (solution) борошна
         та хліба
E 326 Лактат         За технологічної необхід- в необх.
    калію         ності           кільк.
    Potassium
    lactate
    (solution)
E 327 Лактат   Регулятор  За технологічної необхід- в необх.
    кальцію  кислотно-  ності           кільк.
    Calcium  сті полі-
    lactate  пшувач
         борошна
         та хліба
E 328 Лактат   Регулятор       *         *
    амонію   кислотно-
    Ammonium  сті
    lactate
E 329 D, L-   Регулятор       *         *
    лактат   кислотно-
    магнію   сті
    Magnesium
    lactate,
    D,L-
E 330 Лимонна  Регулятор  За технологічної необхідно- в необх.
    кислота  кислотно-  сті, в тому числі      кільк.
    Citric   сті, ан-  какао, шоколадні вироби   5000
    acid    тиокси-
         дант,
         комплексо-
         утворювач
E 331 Цитрати  Регулятор  За технологічної необхід-  в необх.
    натрію   кислотно-  ності            кільк.
    Sodium   сті, ему-
    citrates  льгатор,
         стабілі-
         затор,
         комплек-
         соутво-
         рювач
E 332 Цитрати  Регулятори За технологічної необхід-  в необх.
    калію   кислотно-  ності            кільк.
    Potassium сті, ста-
    citrates  білізатори
E 333 Цитрати  комплексо-
    кальцію  утворювачі
    Calcium
    citrates
E 334 Винна   Регулятор  За технологічної необхідно- в необх.
    кислота  кислотно-  сті, в тому числі      кільк.
    Tartaric  сті,сине-  какао, шоколадні вироби   5000
    acid, L  ргіст
    (+)    антиокси-
         дантів,
         комплексо-
         утворювач
E 335 Тартрати  Стабіліза- За технологічної необхід-  в необх.
    натрію   тори,    ності            кільк.
    Sodium   комплексо-
    tartrates утворювачі
E 336 Тартрати   -"-   За технологічної необхід-  в необх.
    калію         ності            кільк.
    Potassium
    tartrates
E 337 Калію   Стабіліза- За технологічної необхід-  в необх.
    натрію   тори, ком- ності            кільк.
    тартрати  плексоут-
    Sodium   ворювачі
    potassium
    tartrates
E 338 Ортофос-  Регулятор  Безалкогольні ароматизова-  700
    форна   кислотно-  ні напої
    кислота  сті, си-  стерилізоване молоко     1000
    Ortho-   нергіст   сухе молоко         2500
    phos-   антиокси-  стерилізовані вершки     5000
    phoric   дантів   збиті вершки та аналоги   5000
    acid          рослинних олій
E 339 Фосфати  Регулятор  М'ясні продукти       5000
    натрію   кислотно-  дозрілий та недозрілий сир  2000
    Sodium   сті текс-  вибілювання напоїв     30000
    phospha-  туратор,  молоко та рослинні білкові 20000
    tes    емульга-  напої
         тор
E 340 Фосфати  Водоутри-  Безалкогольні ароматизова-  700
    калію   муючий   ні напої
    Potassium агент,   стерилізоване молоко     1000
    phosphates комплек-  сухе молоко         2500
         соутворю-  стерилізовані вершки     5000
         вач     збиті вершки та аналоги   5000
               рослинних олій
               М'ясні продукти       5000
               дозрілий та недозрілий сир  2000
               вибілювання напоїв     30000
               молоко та рослинні білкові 20000
               напої
 
E 341 Фосфати  Регулятори Дієтичні продукти      В необх.
    кальцію  кислотнос-               кільк.
    Calcium  ті, полі-  молоко, рослинні та про-  20000
    Phosphates пшувачі   теінові напої
         борошна та вибілювання напоїв     30000
         хліба ста- кондитерські вироби з    3500
         білізато-  борошна
         ри, розпу-
         шувачі,
         текстура-
         тори,
         агент
         твердіння,
         добавки,що
         перешкод-
         жають зле-
         жуванню та
         грудкуван-
         ню, водо-
         утримуючі
         агенти
E 342 Фосфати  Регулятори       Хліб      200 мг/кг
    амонію   кислотно-               борошна
    Ammonium  сті поліп-
    phospha-  шувачі
    tes    борошна та
         хліба
E 343 Фосфати  Регулятори       *         *
    магнію   кислотно-
    Magnesium сті, доба-
    phospha-  вка, що
    tes    перешкод-
         жає злежу-
         ванню та
         грудкуван-
         ню
E 344 Цитрат   Консервант       *         *
    лєцитіну
    Lecithin
    citrate
E 345 Цитрат   Регулятор        *         *
    магнію   кислотно-
    Magnesium сті
    citrate
E 349 Малат    -"-          *         *
    амонію
    Ammonium
    malate
E 350 Малат   Регулятор        *         *
    натрію   кислотно-
    Sodium   сті, воло-
    malate   гозатри-
         муючий
         агент
E 351 Малат   Регулятор  За технологічної необхід-  в необх.
    калію   кислотно-  ності            кільк.
    Potassium сті
    malate
E 352 Малат    -"-    За технологічної необхід-  в необх.
    кальцію        ності            кільк.
    Calcium
    malat
E 353 Мета    Регулятор      Вина         100
    винна   кислотно-
    кислота  сті
    Metatar-
    taric
    acid
E 354 Тартрат  Разпушу-  За технологічної необхід-  в необх.
    кальцію  вач, регу- ності            кільк.
    Calcium  лятор кис-
    tartrate  лотності
    L(+)-
E 355 Адипінова Регулятор  Наповнювачі та покриття   5000
    кислота  кислотно-  делікатесних х/б виробів
    Adipic   сті     гелеподібні десерти     5000
    acid          жувальна гумка       20000
E 356 Адипати   -"-
    натрію
    Sodium
    adipates
E 357 Адипати  Регулятор  Наповнювачі та покриття   5000
    калію   кислотно-  делікатесних х/б виробів
    Potassium сті     гелеподібні десерти     5000
    adipates        жувальна гумка       20000
E 359 Адипати   -"-
    амонію
    Ammonium
    adipates
E 363 Янтарна  Регулятори Десерти          6000
    кислота  кислотно-  супи, бульйони       в необх.
    Succinic  сті     сухі напої         кільк.
    acid
E 365 Фумарати  Регулятори       *         *
    натрію   кислотно-
    Sodium   сті
    fumarates
E 366 Фумарати    -"-         *         *
    калію
    Potassium
    fumarates
E 367 Фумарати  Регулятори       *         *
    кальцію  кислотно-
    Calcium  сті
    fumarates
E 368 Фумарати    -"-         *         *
    амонію
    Ammonium
    fumarates
E 370 1,4-геп-  Регулятор        *         *
    тонолак-  кислотно-
    тон    сті, ком-
    1,4-Hep-  плексоут-
    tonolac-  ворювач
    tone
E 375 Нікотино- Стабіліза-       *         *
    ва кислота тор кольо-
    Nicotinic ру
    acid
E 380 Цитрати  Регулятори За технологічної необхід-  в необх.
    амонію   кислотно-  ності            кільк.
    Ammonium  сті, доба-
    citrates  вка, що
E 381 Фероамо-  перешкод-  За технологічної необхід-  в необх.
    ній    жає зле-  ності            кільк.
    цитрат   жуванню та
    Ferric   грудкоут-
    ammo nium ворюванню
    citrates
E 383 Гліцеро-  Згущувач,      *          *
    фосфат   стабіліза-
    кальцію  тор
    Calcium
    glycero-
    phosphate
E 384 Ізо-про-  Антиокси-      *         *
    піл-цит-  дант, кон-
    ратна   сервант,
    суміш   комплесо-
    Isopropyl утворювач
    citrates
    mixture
E 385 Кальцію-  Антиокси-  Соуси             75
    натрію   данти,   консервовані боби, гриби,   250
    етилен-  консерван- артишоки
    диамінте- ти, комп-  консервована риба, ракопо-   75
    траацетат лексоутво- дібні, молюски
    Calcium  рювачі
    disodium
    ethylene
    diamine-
    tetraace-
    tate
E 386 Етилендиа-  -"-        *         *
    мін тетра-
    ацетат
    динатрій
    Disodium
    ethylene
    diamine-
    tetra-
    acetate
E 387 Оксистеа- Антиокси-      *         *
    рин    данти,
    Oxystearin консерван-
         ти, комп-
         лексоутво-
         рювачі
E 388 Тіопропіо- Антиокси-      *         *
    нова кис- дант
    лота
    Thiodipro-
    pionic
    acid
E 389 Дилауріл-   -"-        *         *
    тіодипро-
    піонат
    Dilauryl
    thiodipro-
    pionate
E 390 Дистеарил- Антиокси-      *         *
    тіодипро- дант
    піонат
    Distearyl
    thiodipro-
    pionate
E 391 Фітинова  Антиокси-      *         *
    кислота  дант
    Phytic
    acid
E 399 Лактобіо- Стабілі-       *         *
    нат    затор
    натрію
    Calcium
    lactobio-
    nate
E 400 Альгіно-  Загущувач, За технологічної необхідно- в необх.
    ва кис-  стабіліза- сті, в тому числі      кільк.
    лота    тор     джем, желе, мармелад,    10000
    Alginic        горіхове пюре
    acid
E 401 Альгінат   -"-
    натрію
    Sodium
    alginate
E 402 Альгінат  Загущувач, За технологічної необхідно- в необх.
    калію   стабіліза- сті, в тому числі      кільк.
    Potassium тор     джем, желе, мармелад,    10000
    alginate        горіхове пюре
E 403 Альгінат    -"-
    амонію
    Ammonium
    alginate
E 404 Альгінат  Загущувач, За технологічної необхідно- в необх.
    кальцію  стабіліза- сті, в тому числі      кільк.
    Calcium  тор     джем, желе, мармелад,    10000
    alginate        горіхове пюре
E 405 Пропілен- Загущувач, Емульсії жирів        3000
    гліколь-  емульгатор делікатесні х/б вироби    2000
    альгінат        наповнювачі, покриття для   5000
    Propylene       делікатесних х/б виробів,
    glycol         цукрові кондвироби
    alginate        соуси            10000
               пиво              100
               жувальна гумка        10000
               напівфабрикати фруктів та   5000
               овочів
               безалкогольні напої      300
               лікери            1000
               дієтичені продукти      1000
E 406 Агар    Загущувач, За технологічної необхід-  в необх.
    Agar    стабіліза- ності            кільк.
         тор
         желюючий
         агент
E 407 Карагенан Загущувач, Сухе молоко, сир       5000
    та його  стабіліза- десерти, желе, мармелад,  20000
    натрієва, тор, желю- соуси
    калієва  ючий агент напої на основі молока    500
    та амоні-       інші продукти харчування  15000
    єва солі,
    включаючи
    фура-це-
    леран
    Carragee-
    nan and
    its Na, K,
    NH4 salts
E 408 Глікан   Загущувач,       *         *
    пекарсь-  стабіліза-
    ких дрі-  тор, желю-
    жджів   ючий агент
    Bakers
    yeast
    glycan
E 409 Арабінога- Загущувач,       *         *
    лактан   стабіліза-
    Arabinoga- тор, желю-
    lactan   ючий агент
E 410 Камідь   Загущувач, За технологічної необхідно- в необх.
    рожкового стабіліза- сті, в тому числі      кільк.
    дерева   тор, желю- джем, желе, мармелад,    10000
    Locust   ючий агент горіхове пюре
    carab
    bean gum
E 411 Вівсяна  Загущувач,      *          *
    камідь   стабіліза-
    Oat gum  тор
         емульгатор
E 412 Гуарова  Загущувач, За технологічної необхід-  в необх.
    камідь   стабіліза- ності            кільк.
    Guar gum  тор
         емульгатор
E 413 Трагакант Загущувач, За технологічної необхід-  в необх.
    Tragacanth стабіліза- ності            кільк.
    gum    тор
         емульгатор
E 414 Гуміарабік Загущувач, За технологічної необхід-  в необх.
    Gum Arabic стабіліза- ності            кільк.
         тор
         емульгатор
E 415 Ксантанова Загущувач, За технологічної необхід-  в необх.
    камідь   стабіліза- ності            кільк.
    Xantan gum тор
         емульгатор
E 416 Карайї   Загущувач, За технологічної необхід-  в необх.
    камідь   стабіліза- ності            кільк.
    Karaya   тор
    gum    емульгатор
E 417 Тари    Загущувач, За технологічної необхід-  в необх.
    камідь   стабіліза- ності            кільк.
    Tara gum  тор
         емульгатор
E 418 Геланова  Загущувач, За технологічної необхід-  в необх.
    камідь   стабіліза- ності            кільк.
    Gellan gum тор желю-
         ючий агент
E 419 Гхаті   Загущувач, За технологічної необхід-  в необх.
    камідь   стабіліза- ності            кільк.
    Gum ghatti тор
         емульгатор
E 420 Сорбіт та Текстура-  Продукти харчування, за  В необх.
    сорбіто-  тор, ему-  винятком ароматизованих  кільк.
    вий сироп льгатор,  безалкогольних напоїв   (з метою
    Sorbitol  вологоут-               відмінною
    and    римуючий                від під-
    Sorbitol  агент,                 солоджу-
    syrup                       вання)
         підсоло-  Десерти, сухі сніданки,  В необх.
         джувач   джеми, мармелади, желе,  кільк.
               кондвироби, хлібо-було-
               чні вироби, жувальна
               гумка, соуси, гірчиця
E 421 Маніт   Комплексо- Продукти харчування, за  В необх.
    Mannitol  утворювач, винятком ароматизованих  кільк.
         добавка,  безалкогольних напоїв   (з метою
         що переш-               відмінною
         коджає                 від під-
         злипанню                солоджу-
         та грудко-               вання)
         утворенню,
         емульгатор,
         підсолод-  Десерти, сухі сніданки,   В необх.
         жувач    джеми, мармелади, желе,   кільк.
               кондвироби, хлібо-було-
               чні вироби, жувальна
               гумка, соуси, гірчиця
E 422 Гліцерин  Загущувач, За технологічної необхід-  в необх.
    Glycerol  вологоут-  ності            кільк.
         римуючий
         агент
E 429 Пептони  Емульгатори      *          *
    Peptones
 
E 430 Поліокси-   -"-        *          *
    етилен (8)
    стеарат
    Polyoxye-
    thylene (8)
    stearate
E 431 Поліокси- Емульгатори      *          *
    етилен
    (40)
    стеарат
    Polyoxye-
    thylene
    (40)
    stearate
E 432 Поліокси- Емульгатор Напої на основі молока    5000
    етиленсор-       делікатесні хлібо-булочні   3000
    бітан         вироби
    монолаурат       емульсії жирів для випічки  10000
    Твін-20        десерти            3000
    Polyoxye-       цукристі кондвироби      1000
    thylene        соуси             5000
    (20)          супи             1000
    Sorbitan        жувальна гумка        20000
    monolaura-       дієтичні продукти      в необх.
    te                         кільк.
E 433 Поліокси-            -"-          -"-
    етиленсор-
    бітанмоно-
    олеат,
    Твін-80
    Polyoxye-
    thylene
    (20)
    Sorbitan
    monooleate
E 434 Поліокси- Емульгатор Напої на основі молока    5000
    етилен-        делікатесні хлібо-булочні   3000
    сорбітан        вироби
    моно-         емульсії жирів для випічки  10000
    пальмітат,       десерти            3000
    Твін-40        цукристі кондвироби      1000
    Polyoxye-       соуси             5000
    thylene        супи             1000
    (20)          жувальна гумка        20000
    sorbitan        дієтичні продукти      в необх.
    monopal-                      кільк.
    mitate
E 435 Поліокси-            -"-          -"-
    етилен-
    сорбітан
    моностеа-
    рат
    Твін-60
    Polyoxye-
    thylene
    (20)
    sorbitan
    mo-noste-
    arate
E 436 Поліокси- Емульгатор Напої на основі молока    5000
    етиленсор-       делікатесні хлібо-булочні   3000
    бітан         вироби
    тристеарат       емульсії жирів для випічки  10000
    Polyoxye-       десерти            3000
    thylene        цукристі кондвироби      1000
    (20)          соуси             5000
    sorbitan        супи             1000
    tristeara-       жувальна гумка        20000
    te           дієтичні продукти      в необх.
                             кільк.
E 440 Пектини  Емульгато- За технологічної необхід-  в необх.
    Pectins  ри     ності            кільк.
 
 -  Желатин  Емульгатор, Консерви м'ясні, рибні,   в необх.
    Gelatine  стабіліза- желе, кондвироби,      кільк.
         тор     готові заливні страви    в необх.
         желюючий  та ін.           кільк.
         агент    Вина (обклейка)       в необх.
                             кільк.
E 442 Фосфатиду Емульгатор Кондвироби на основі      10
    амонійні        шоколаду та какао
    солі          безалкогольні непрозорі    100
    Ammonium        напої
    Salts of        алкогольні непрозорі напої  200
    phospha-
    tidic
    acid
E 443 Бромована Емульгатор,       *        *
    олія    стабіліза-
    Brominated тор
    vegetable
    oil
E 444 Ізо-Бути- Емульгатор,       *        *
    рат ацетат стабіліза-
    цукрози  тор
    Sucrose
    acetate
    isobutyra-
    te
E 445 Гліцерино- Емульгатор Скаламутнілі безалкогольні  100
    ві ефіри з       напої
    деревної        скаламутнілі алкогольні    200
    смоли         напої
    (ефірна        кондвироби на основі      10
    смола)         шоколаду та какао
    Glycerol
    esters
    of wood
    rosin
E 446 Сукцистеа- Емульгатор        *        *
    рин
    Succistea-
    rin
E 450 Пірофос-  Емульгатор, Десерти           3000
    фати    стабіліза- деликатесні хлібо-булочні  10000
    Diphospha- тор регу-  вироби
    tes    лятор кис- морозиво           1000
         лотності,  борошно           2500
         розпушувач сирі яйця          10000
         комплексо- соуси            5000
         утворювач,
         вологоут-
         римуючий
         агент
E 451 Трифосфати Комплек-  Супи, бульйони        3000
    Triphosp- соутворю-  сидр, перрі, чай, трав'яні  2000
    hates   вачі, ре-  настої
    Пентанат- гулятори  шоколад та солодові молоч-  2000
    рію    кислотно-  ні напої
    Pentaso-  сті, тек-  алкогольні напої       1000
    dium    стуратори  (крім вина та пива)
    triphosp-       вівсяні пластівці      10000
    hate (i)
    Пентакалію
    трифосфат
    Pentapo-
    tassium
    triphos-
    phate(ii)
E 452 Поліфос-  Емульгатори Супи, бульйони        3000
    фати    стабіліза- сидр, перрі, чай, трав'яні  2000
    Polyphos- тори, комп- настої
    phates(i) лексоутво- шоколад та солодові молоч-  2000
    Натрію   рювачі те- ні напої
    поліфосфат кстуратори алкогольні напої       1000
    Sodium Po- вологоут-  (крім вина та пива)
    lyphos-  римуючі   вівсяні пластівці      10000
    phate   агенти
    Калію    -"-        -"-          -"-
    поліфосфат
    Potassium
    po lyphos-
    phate
    Натрію-  Емульгатори Супи, бульйони        3000
    кальцію  стабіліза- сидр, перрі, чай, трав'яні  2000
    поліфосфат тори, комп- настої
    Sodium   лексоутво- шоколад та солодові молоч-  2000
    calcium  рювачі те- ні напої
    polyphos- кстуратори алкогольні напої       1000
    phate   вологоут-  (крім вина та пива)
    Кальцію  римуючі   вівсяні пластівці      10000
    поліфосфат агенти
    Calcium   -"-        -"-          -"-
    polyphos-
    phates
    Поліфосфа- Емульгатори Супи, бульйони        3000
    ти амонію стабіліза- сидр, перрі, чай, трав'яні  2000
    Ammonium  тори, комп- настої
    polyphos- лексоутво- шоколад та солодові молоч-  2000
    phate   рювачі те- ні напої
         кстуратори алкогольні напої       1000
         вологоут-  (крім вина та пива)
         римуючі   вівсяні пластівці      10000
         агенти
E 460 Целюлоза  Емульгатор, За технологічної необхід-  в необх.
    Cellulose добавка, що ності            кільк.
         перешкоджає
         злежуванню
         та грудку-
         ванню, тек-
         стуратор
E 461 Метилце-  Загущувач, Деликатесні хлібо-булочні  10000
    люлоза   стабіліза- вироби
    Methyl   тор, ему-  стерилізовані вершки     2000
    cellulose льгатор   морозиво, десерти      5000
               напої на основі води,    2000
               молока
               супи, бульйони, соуси    5000
               лікери           10000
               дієтичні продукти      5000
E 462 Етилцелю- Наповнювач,      *          *
    лоза    зв'язуючий
    Ethylcel- агент
    lulose
E 463 Гідрокси- Загущувач, Деликатесні хлібо-булочні  10000
    пропілце- стабіліза- вироби
    люлоза   тори    стерилізовані вершки     2000
    Hydroxy  емульгато- морозиво, десерти      5000
    propyl   ри     напої на основі води,    2000
    cellulost       молока
E 464 Гідрокси-       супи, бульйони, соуси    5000
    пропіл         лікери           10000
    метілцелю-       дієтичні продукти      5000
    лоза
    Hydroxypro-
    pylmethyl
    cellulose
E 465 Метилетил- Загущувач, Деликатесні хлібо-булочні  10000
    целюлоза  стабіліза- вироби
    Methyl   тори ему-  стерилізовані вершки     2000
    ethyl   льгатори  морозиво, десерти      5000
    cellulose       напої на основі води,    2000
E 466 Карбокси-       молока
    метил це-       супи, бульйони, соуси    5000
    люлоза         лікери           10000
    натрієва        дієтичні продукти      5000
    сіль
    Sodium
    carboxyme-
    thyl
    cellulose
E 467 Етилгідро- Загущувач,       *         *
    ксиетилце- стабіліза-
    люлоза   тор, ему-
    Ethyl   льгатор,
    hydroxye-
    thyl cel-
    lulose
E 470 Жирних   Стабіліза- За технологічної необхід-  в необх.
    кислот   тор, ему-  ності            кільк.
    солі    льгатор,
    амонію,  добавка,
    кальцію,  що переш-
    натрію,  коджає
    магнію,  злежуван-
    калію,   ню та гру-
    алюмінію  дкуванню
    Salts of
    fatty
    acids
    (with base
    Al,Ca,Na,
    Mg,K and
    NH4
E 471 Моно та  Стабіліза- За технологічної необхід-  в необх.
    дигліцери- тор, ему-  ності            кільк.
    ди жирних льгатор,
    кислот
    Mono-
    and Digly-
    cerides of
    fatty
    acids
E 472a Ефіри   Емульгато- За технологічної необхід-  в необх.
    гліцерину, ри, стабі- ності            кільк.
    оцтової та лізатори,
    жирних   комплексо-
    кислот   утворювачі
    Acetic and
    fatty acid
    esters of
    glycerol
E 472b Ефіри   Емульгато- За технологічної необхід-  в необх.
    гліцерину ри, стабі- ності            кільк.
    молочної  лізатори,
    та жирних комплексо-
    кислот   утворювачі
    Lactic and
    fatty acid
    esters of
    glycerol
E 472c Ефіри   Емульгато- За технологічної необхід-  в необх.
    гліцерину, ри, стабі- ності            кільк.
    лимонної  лізатори,
    та жирних комплексо-
    кислот   утворювачі
    Citric
    and fatty
    acid
    esters of
    glycerol
E 472d Ефіри моно- Емульгато- За технологічної необхід- в необх.
    та дигліце- ри, стабі- ності           кільк.
    ридів, вин- лізатори,
    ної та жир- комплексо-
    них кислот утворювачі
    Tartaric
    acid esters
    of mono-
    and Di-
    glycecides
    of fatty
    acids
E 472e Ефіри   Емульгато- За технологічної необхід-  в необх.
    гліцерину, ри, стабі- ності            кільк.
    диацетил- лізатори,
    винної   комплексо-
    та жирних утворювачі
    кислот
    Diacetyl-
    tar-taric
    and fatty
    acid
    esters of
    glycerol
E 472f Змішані  Емульгато- За технологічної необхід-  в необх.
    ефіри глі- ри, стабі- ності            кільк.
    церину,  лізатори,
    винної,  комплексо-
    оцтової та утворювачі
    жирних
    кислот
    Tartaric
    acetic
    and fatty
    acid esters
    of glycerol
    (mixed)
E 472g Сукцинільо- Емульгато-       *         *
    вані моно- ри, стабі-
    гліцериди  лізатори,
    Succiny-  комплексо-
    lated    утворювачі
    mono-
    glycerides
E 473 Ефіри    Емульгато- Консервована рідка кава    1000
    сахарози  ри     м'ясні продукти після     5000
    та жирних       теплової обробки
    кислот         емульсії жирів для випічки  10000
    Sucrose        морозиво, десерти, конди-
    esters of       терські вироби        5000
    fatty acids      супи, бульйони        2000
               соуси            10000
E 474 Цукрог-   Емульга-  спиртні напої, безалко-    5000
    ліцериди  тори    гольні анісові напої
    Sucro-         жувальна гумка        10000
    glyceri-        оброблення поверхні свіжих в необх.
    des          фруктів           кільк.
E 475 Ефіри    Емульга-  Делікатесні хлібо-булочні   5000
    поліглі-  тори    вироби, лікери
    церидів        яєчні продукти        1000
    та жирних       жувальна гумка, емульсії   5000
    кислот         жирів
    Polygly-        кондвироби, десерти      2000
    cerol
    esters of
    fatty
    acids
E 476 Ефіри    Емульга-  Пасти з пониженою жирністю,  4000
    поліглі-  тори    кондитерські оздоблення
    церина         кондвироби з какао,      5000
    взаємо-        шоколадом
    етиріфі-
    кованих
    рацино-
    лових
    кислот
    Polygly-
    cerol
    esters
    of inte-
    resteri-
    fied
    ricino-
    leic acid
E 477 Ефіри    Емульга-       *          *
    пропілен-  тори
    гліколя
    та жирних
    кислот
    Propylene
    glycol
    esters of
    fatty
    acids
E 478 Ефіри    Емульга-       *          *
    лактирова- тори
    них жирних
    кислот
    гліцерину
    та пропі-
    ленгліколю
    Lactylated
    fatty
    acids
    esters of
    glycerol
    and propy-
    lene glycol
E 479b Термічно  Емульгатор Емульсії жирів для      5000
    окислена        смаження
    соєва
    олія
    моно- та
    діглице-
    ридами
    жирних
    кислот
    Thermally
    oxidized
    soya
    bean oil
    with mono
    and digli-
    cerides of
    fatty
    acids
E 480 Диоктил-  Емульга-        *        *
    сульфо-   тор, зво-
    сукцинат  ложуючий
    натрію   агент
    Dioctyl
    sodium
    sulpho-
    succinate
E 481 Лактилати  Емульга-  Делікатесні хлібо-булочні  5000
    натрію   тори, ста- вироби
    Sodium   білізатори рис швидкого приготування  4000
    lactila-        лікер            8000
    tes(i)         жувальна гумка        2000
    Стеароїл-       емульсії жирів       10000
    лактилат        десерти           5000
    натрію         цукрові кондвироби      3000
    Sodium         м'ясні продукти       1000
    stearoyl-
    lactylate
    (ii)
    Олеїллак-
    тилат
    натрію
    Sodium
    oleyllac-
    tylate
E 482 Лактилати  Емульга-  Делікатесні хлібо-булочні  5000
    кальцію   тори, ста- вироби
    Calcium   білізатори рис швидкого приготування  4000
    lactyla-        лікер            8000
    tes          жувальна гумка        2000
    Стеароїл-       емульсії жирів       10000
    лактилат        десерти           5000
    кальцію        цукрові кондвироби      3000
    Calcium        м'ясні продукти       1000
    stearoyl-
    lactylate
    Олеїллак-
    тилат
    кальцію
    Calcium
    ollylacty-
    late
E 483 Стеарил-  Поліпшу-  Хлібо-булочні вироби,    5000
    тартрат   вач боро- десерти
    Stearyl   шна та
    tartrate  хліба
E 484 Стеарил-  Емульга-
    цитрат   тор ком-       *         *
    Stearyl   плексо-
    citrate   утворю-
          вач
E 485 Стеароїл-  Емульга-       *         *
    фумарат   тор
    натрію
    Sodium
    stearoyl
    fumarate
E 486 Стеароїл-  Емульга-       *         *
    фумарат   тор
    кальцію
    Calcium
    stearoyl
    fumarate
E 487 Лаурил-   Емульга-       *         *
    сульфат   тор
    натрію
    Sodium
    lauryl-
    sulphate
E 488 Етокси-   Емульга-       *         *
    ліровані  тор
    моно- та
    дигліце-
    риди
    Ethoxy-
    lated
    mono and
    diglyce-
    rides
E 489 Ефіри    Емульга-       *         *
    кокосової  тор
    олії та
    метилглі-
    козиду
    Methyl
    glucoside
    coconut
    oil ester
E 491 Сорбітан  Емульга-  Делікатесні хлібо-булочні  10000
    моносте-  тор    вироби
    арат          мармелад желейний (тільки  25000
    СПЕН 60        для Е 493)
    Sorbitan        емульсії жирів        10000
    monostea-       морозиво            500
    rate          десерти, цукрові кондвироби  5000
E 492 Сорбітан        кондвироби з какао, шокола- 10000
    тристеа-        дом (тільки для Е 492)
    рат          жувальна гумка        5000
    Sorbitan        закваска для випічки     10000
    tristea-
    rate
E 493 Сорбітан             -"-         -"-
    монолау-
    рат,
    СПЕН 20
    Sorbitan
    monolau-
    rate
E 494 Сорбітан  Емульга-  Делікатесні хлібо-булочні  10000
    монооле-  тор    вироби
    ат,          мармелад желейний (тільки  25000
    СПЕН 80        для Е 493)
    Sorbitan        емульсії жирів        10000
    monoole-        морозиво            500
    ate          десерти, цукрові кондвироби  5000
E 495 Сорбітан        кондвироби з какао, шокола- 10000
    монопаль-       дом (тільки для Е 492)
    мітат,         жувальна гумка        5000
    СПЕН 40        закваска для випічки     10000
    Sorbitan
    monopal-
    mitate
E 496 Сорбітан  Емульга-        *          *
    триолеат,  тор
    СПЕН85
    Sorbitan
    trioleat
E 500 Карбонати Регуля-   За технологічної необхідно- в необх.
    натрію:  тори кис-  сті, в тому числі     кільк.
    Карбонат  лотності,  какао та шоколадні продукти 50000 (в
    натрію(і) стабілі-                перера-
    Sodium   затори                 хунку на
    carbona-                      суху ре-
    tes(i)                       човину
    Гідрокар-                     без жи-
    бонат                       ру
    натрію
    (ii)
    Sodium
    hydrogen
    corbona-
    te(ii)
    Секвікар-
    бонат на-
    трію(iii)
    Sodium
    sesqui-
    carbonate
    (iii)
E 501 Карбонати Регуля-   За технологічної необхідно- в необх.
    калію:   тори кис-  сті, в тому числі     кільк.
    Карбонат  лотності,  какао та шоколадні продукти 50000 (в
    калію(і)  розпушу-                перера-
    Potasssi- вачі                  хунку на
    um carbo-                     суху ре-
    nates (i)                     човину
    Гідрокар-                     без жи-
    бонат ка-                     ру)
    лію(ii)
    Potassium
    hydrogen
    carbonate
    (ii)
    Карбонати
    амонію:
E 503 Карбонат  Регуля-   За технологічної необхідно- в необх.
    амонію(і) тори кис-  сті, в тому числі     кільк.
    Ammonium  лотності,  какао та шоколадні продукти 50000 (в
    carbona-  розпушу-                перера-
    te(i)   вачі,                  хунку на
    Гідрокар-                     суху ре-
    бонат                       човину
    амонію                       без жи-
    (ii)                        ру)
    Ammonium
    hydrogen
    carbona-
    te(ii)
E 504 Карбонати Регуля-   За технологічної необхідно- в необх.
    магнію:  тори кис-  сті, в тому числі     кільк.
    Карбонат  лотності,  какао та шоколадні продукти 50000 (в
    магнію(і) добавка,що               перера-
    Magnesium перешкод-                хунку на
    carbona-  жає злежу-               суху ре-
    te(i)   ванню та                човину
    Гідрокар- грудкуван-               без жи-
    бонат ма- ню, стабі-               ру)
    гнію(ii)  лізатор
    Magnesium кольору
    hydrogen
    carbona-
    te(ii)
E 505 Карбонат  Регулятор        *          *
    заліза   кислотно-
    Ferrous  сті
    carbonate
E 507 Соляна   Регулятор  За технологічної необхід-  в необх.
    кислота  кислотно-  ності            кільк.
    Hydro-   сті
    chloric
    acid
E 508 Хлорид   Желюючий  За технологічної необхід-  в необх.
    калію   агент    ності            кільк.
    Potassium
    chloride
E 509 Хлорид   Агент    Картопляне борошно, картоп-  1500
    кальцію  твердіння, ляне пюре сухе
    Calcium  стабіліза- зелений горіх консервований  700
    chloride  тор, регу- сири, бринза          500
         лятор доз- мармелад, желе, джеми     200
         рівання,  драже лікерне         300
         стабіліза- хліб (активація ферментів) 5 мг/кг
         тор конси-               борошна
         стенції
E 510 Хлорид   Поліпшу-  Солезамінники для дієтично- в необх.
    амонію   вач боро-  го харчування        кільк.
    Ammonium  шна та
    chloride  хліба
E 511 Хлорид   Агент    За технологічної необхід-  в необх.
    магнию   твердіння  ності            кільк.
    Magnesium
    chloride
E 512 Хлорид   Антиокси-  Консервовані білі овочі   25 (в
    олова   дант, ста-               перера-
    Stannous  білізатор                хунку на
    chloride  кольору                 олово)
E 513 Сірчана  Регулятор  За технологічної необхід-  в необх.
    кислота  кислотно-  ності            кільк.
    Sulphuric сті
    acid
E 514 Сульфати  Регулято-  За технологічної необхід-  в необх.
    натрію   ри кислот- ності            кільк.
    Sodium   ності
    sulphates
E 515 Сульфати  Регулято-  За технологічної необхід-  в необх.
    калію   ри кислот- ності            кільк.
    Potassium ності
    sulphates
E 516 Сульфати  Поліпшу-  За технологічної необхід-  в необх.
    кальцію  вачі бо-  ності            кільк.
    Calcium  рошна та
    sulphate  хліба,
         комплек-
         сотворю-
         вачі,
         агент
         твердіння
E 517 Сульфати  Поліпшу-  Борошно           50
    амонію   вачі бо-
    Ammonium  рошна та
    sulphate  хліба,
         комплек-
         сотворю-
         вачі,
         агент
         твердіння
E 518 Сульфати  Агент    За технологічної необхід-  в необх.
    магнію   твердіння  ності            кільк.
    Magnesium
    sulphate
E 519 Сульфати  Фіксатори  Дитячі продукти на молоч- в необх.
    міді    кольору,  ній основі         кільк.
    Cuprum   консерва-
    sulphate  нти
E 520 Сульфат  Агент    Білок яйця         30 (в пе
    алюмінію  твердиіння               рерахун-
    Alluminium                    ку на
    sulphate                     алюміній)
               Зацукровані продукти    200
E 521 Сульфат  Агент    Білок яйця         30 (в пе
    алюмінію- твердіння               рерахун-
    натрію,                      ку на
    галуни                      алюміній)
    алюмо-         Зацукровані продукти    200
    натрієві
    Alluminium
    sodium
    sulphate
E 522 Сульфат  Регулятор  Білок яйця         30 (в пе
    алюмінію- кислотно-               рерахун-
    калію,   сті, ста-               ку на
    галуни   білізатор,               алюміній)
    алюмо-   агент    Зацукровані продукти    200
    калієві  твердіння
    Alluminium
    potassium
    sulphate
E 523 Сульфат  Регулятор  Білок яйця         30 (в пе
    алюмінію- кислотно-               рерахун-
    амонію,  сті, ста-               ку на
    галуни   білізатор,               алюміній)
    алюмо-   агент    Зацукровані продукти    200
    аміачні  твердіння
    Aluminium
    ammonium
    sulphate
E 524 Гідроксид Регулятор  За технологічної необхідно- в необх.
    натрію   кислотно-  сті, в тому числі      кільк.
    Sodium   сті     какао та шоколадні продукти 50000
    hydroxide                     (в пере-
E 525 Гідроксид                     рахунку
    калію                       на суху
    Potassium                     речови-
    hydroxide                     ну)
E 526 Гідроксид Регулятор  За технологічної необхідно-  -"-
    кальцію  кислотно-  сті, в тому числі
    Calcium  сті, ста-  какао та шоколадні продукти
    hydroxide білізатор,
         агент
         твердіння
E 527 Гідроксид Регулятор  За технологічної необхідно- в необх.
    амонію   кислотно-  сті, в тому числі      кільк.
    Ammonium  сті     какао та шоколадні продукти 50000
    hydroxide                     (в пере-
E 528 Гідроксид Регулятор                рахунку
    магнію   кислотно-                на суху
    Magnesium сті, ста-                речови-
    hydroxide білізатор                ну)
         кольору
E 529 Оксид   Регулятор  За технологічної необхід-  в необх.
    кальцію  кислотно-  ності            кільк.
    Calcium  сті, полі-
    oxide   пшувач бо-
         рошна та
         хліба
E 530 Оксид   Добавка,що За технологічної необхід-
    магнію   перешкод-  ності, в т.ч.
    Magnesium жає злежу- екстракція та ізомеризація 3
    oxide   ванню та  хмілю в суслі       50000 (в
         грудкуван- какао та шоколадні продук- перахун-
         ню     ти             ку на
                             суху ре-
                             човину
                             без жи-
                             ру)
E 535 Фероціанід Добавка, що Сіль та її замінники    20 (в пе-
    натрію   перешкоджає              рерахунку
    Sodium   злежуванню               на безво-
    ferrocya- та грудку-               дний ка-
    nide    ванню                 лій феро-
                             ціанід)
E 536 Фероціанід Добавка, що Сіль та її замінники    20 (в пе-
    калію   перешкоджає              рерахунку
    Potassium злежуванню               на безво-
    ferrogya- та грудку-               дний ка-
    nide    ванню,                 лій феро-
                             ціанід)
         комплексо- оброблення вина (зниження залишок в
         утворювач  вмісту заліза),      вині не
               виноградний сік      припуска-
                             ється
E 537 Гексаціа- Добавка,що       *         *
    номанга-  перешкод-
    нат залі- жає злежу-
    за     ванню та
    Ferrous  грудкуван-
    hexacya-  ню
    nomanga-
    nate
E 538 Фероціанід Добавка,що Сіль та її замінники    20 (в пе-
    кальцію  перешкод-               рерахунку
    Calcium  жає злежу-               на безво-
    ferrocya- ванню та                дний ка-
    nide    грудкуван-               лій феро-
         ню                   ціанід)
E 539 Тіосульфат Антиокси-  Сіль йодована         250
    натрію   дант,ком-
    Sodium   плексоут-
    thiosul-  ворювач
    phate
E 541 Алюмофос- Регулятор  Делікатесні хлібо-булочні 2600 (в
    фат нат-  кислотно-  вироби           перера-
    рію-кис-  сті, ему-               хунку на
    лотний-  льгатор                Al)
    основний
    Sodium
    alumini-
    umphos-
    phate
    Acidis
    Basic
E 542 Кістковий Емульга-        *         *
    фосфат,  тор, доба-
    основа йо- вка, що
    го фосфат перешкод-
    кальцію  жає злежу-
    3-основний ванню та
    Bone phos- грудкуван-
    phate   ню,
    (essentia- водоутри-
    le calcium муючий
    phosphate, агент
    tribasic)
Е 550 Силікати  Добавка,що       *        *
    натрію   перешкод-
    Sodium   жає злежу-
    silicates ванню та
    -силікат  грудкуван-
    натрію   ню
    Sodium
    silica-
    te(i)
    -мета-си- Добавка,що       *        *
    лікат   перешкод-
    натрію   жає злежу-
    Sodium   ванню та
    silicate  грудкуван-
    (ii)    ню
E 551 Двоокис  Добавка,що Освітлення плодоягідних со- до 1000
    кремнію  перешкод-  ків, концентратів, сиропів
    аморфний  жає злежу- використовується разом з
    Silicon  ванню та  желатином та полівінілкіп-
    dioxide  грудкуван- ролідом (до 500 мг/л)
    amorphous ню     сушені порошкоподібні про-
               дукти, сіль та її замінники 10000
               жувальна гумка       в необх.
                             кільк.
 
Е 552 Силікат  Добавка,що Сушені порошкоподібні про- 10000
    кальцію  перешкод-  дукти, сіль та її замінники в необх.
    Calcium  жає злежу- таблетовані продукти, рис  кільк.
    silicate  ванню та
         грудкуван-
         ню
Е 553 Силікати  Добавки,що Сушені порошкоподібні про- 10000
    магнію:  перешкод-  дукти, сіль та її замінники в необх.
    Magnesium жають зле- таблетовані продукти, рис  кільк.
    silicates жуванню та
    - силікат грудкуван-
    магнію   ню, поро-
    Magnesium шок-носій
    silica-
    te(i)
    -трисилі-
    кат маг-
    нію
    Magnesium
    trisili-
    cate(ii)
    - тальк
    Talc(iii)
E 554 Алюмосилі- Добавка,що Сушені порошкоподібні про- 10000
    кат натрію перешкод-  дукти, сіль та її замінники в необх.
    Sodium   жає злежу- таблетовані продукти, рис  кільк.
    Aluminium ванню та
    silicate  грудкуван-
E 555 Алюмоси-  ню     Сушені порошкоподібні про- 10000
    лікат         дукти, сіль та її замінники в необх.
    калію         таблетовані продукти, рис  кільк.
    Potassium
    aluminium
    silicate
E 556 Алюмосилі- Добавка,що Сушені порошкоподібні про- 10000
    кат    перешкод-  дукти, сіль та її замінники в необх.
    кальцію  жає злежу- таблетовані продукти, рис  кільк.
    Calcium  ванню та
    aluminium грудкуван-
    silicate  ню
E 557 Силікат  Добавка,що         *       *
    цинку   перешкод-
    Zinc    жає злежу-
    silicate  ванню та
         грудкуван-
         ню
E 558 Бентоніт  Добавка,що Оброблення виноматеріалів,  10000
    Bentonite перешкод-  соків
E 559 Алюмо-   жає злежу- Сушені порошкоподібні про-  10000
    силікат  ванню та  дукти, сіль та її замінники в необх.
    Aluminium грудкуван- таблетовані продукти, рис  кільк.
    silicate  ню
E 560 Силікат  Добавка,що         *       *
    калію   перешкод-
    Potassium жає злежу-
    silicate  ванню та
         грудкуван-
         ню
E 570 Жирні   Стабіліза- За технологічної необхід-  в необх.
    кислоти  тори піни, ності            кільк.
    Fatty   глазирува-
    acids   льний
         агент,
         піногасник
E 574 Глюконова регулятор  За технологічної необхід-  в необх.
    кислота Д- кислотно-  ності            кільк.
    Gluconic  сті, роз-
    acid (D-) пушувач
E 575 Глюконо-  регулятор  За технологічної необхід-  в необх.
    дельта-  кислотно-  ності            кільк.
    лактон   сті, роз-
    Glucono-  пушувач
    delta-
    lactone
E 576 Глюконат  комплексо- За технологічної необхід-  в необх.
    натрію   утворювач  ності            кільк.
    Sodium
    gluconate
E 577 Глюконат  комплексо- За технологічної необхід-  в необх.
    калію   утворювач  ності            кільк.
    Potassium
    gluconate
E 578 Глюконат  регулятор  За технологічної необхід-  в необх.
    кальцію  кислотно-  ності            кільк.
    Calcium  сті, агент джеми, желе, мармелад,    200
    gluconate твердіння, горіхове пюре
E 579 Глюконат  стабіліза- Оброблення оливок      150 (в
    заліза   тор кольо-               перера-
    Ferrous  ру                   хунку
    gluconate                     на за-
                             лізо)
E 580 Глюконат  регулятор       *         *
    магнію   кислотно-
    Magnesium сті, агент
    gluconate твердіння
E 585 Лактат   стабіліза- Оброблення оливок      150 (в
    заліза   тор кольо-               перера-
    Ferrous  ру                   хунку
    lactate                      на за-
                             лізо)
E 620 Глутаміно- Посилювач  За технологічної необхід-  в необх.
    ва кислота смаку та  ності            кільк.
    L (+)   аромату
    Glutamic
    acid L (+)
E 621 Глутамат  Посилювач  За технологічної необхід-  в необх.
    натрію   смаку та  ності            кільк.
    1-заміще- аромату
    ний
    Monosodi-
    um gluta-
    mate
E 622 Глутамат  Посилювач  За технологічної необхід-  в необх.
    калію   смаку та  ності            кільк.
    1-заміще- аромату
    ний
    Monopotas-
    sium
    glutamate
E 623 Глутамат  Посилювач  За технологічної необхід-  в необх.
    кальцію  смаку та  ності            кільк.
    Calcium  аромату
    glutamate
E 624 Глутамат  Посилювач  За технологічної необхід-  в необх.
    амонію   смаку та  ності            кільк.
    1-заміще- аромату
    ний
    Monoam-
    monium
    glutamate
E 625 Глутамат  Посилювач  За технологічної необхід-  в необх.
    магнію   смаку та  ності            кільк.
    Magnesium аромату
    glutamate
E 626 Гуанілова Посилювач  Продукти в цілому      500
    кислота  смаку та  приправи та кондиціонери  в небх.
    Guanilic  аромату                кільк.
    acid
E 627 5"-Гуані- Посилювач  Продукти в цілому      500
    лат нат-  смаку та  приправи та кондиціонери  в небх.
    рію    аромату                кільк.
    2-заміще-
    ний
    Disodium
    5"-guani-
    late
E 628 5"-Гуані- Посилювач  Продукти в цілому      500
    лат калію смаку та  приправи та кондиціонери  в небх.
    2-заміще- аромату                кільк.
    ний
    Dipotas-
    sium
    5"-guani-
    late
E 629 5"-Гуані- Посилювач  Продукти в цілому      500
    лат каль- смаку та  приправи та кондиціонери  в небх.
    цію    аромату                кільк.
    Calcium
    5"-guani-
    late
E 630 Інозинова Посилювач  Продукти в цілому      500
    кислота  смаку та  приправи та кондиціонери  в небх.
    Inosinic  аромату                кільк.
    acid
E 631 5"-Інозі- Посилювач  Продукти в цілому      500
    нат нат-  смаку та  приправи та кондиціонери  в небх.
    рію 2-за- аромату                кільк.
    міщений
    Disodium
    5"-inosi-
    nate
E 632 Інозінат  Посилювач        *        *
    калію   смаку та         *        *
    Potassium аромату
    inosinate
E 633 5"-інозі- Посилювач  Продукти в цілому      500
    нат    смаку та  приправи та кондиціонери  в небх.
    кальцію  аромату                кільк.
    Calcium
    5"-inosi-
    nate
E 634 5"-рибону- Посилювач  Продукти в цілому      500
    клеотиди  смаку та  приправи та кондиціонери  в небх.
    кальцію  аромату                кільк.
    Calcium
    5"-ribonu-
    cleotides
E 635 5"-рибону- Посилювач  Продукти в цілому      500
    клеотиди  смаку та  приправи та кондиціонери  в небх.
    натрію 2- аромату                кільк.
    заміщені
    Disodium
    5"-ribo-
    nucleoti-
    des
E 636 Мальтол  Посилювач  Жувальна гумка       300
    Maltol   смаку та
E 637 Етилмаль- аромату   Жувальна гумка       300
    тол
    Ethyl
    maltol
E 640 Гліцин   Модифіка-  За технологічної необхід-  в необх.
    Glycine  тор смаку  ності            кільк.
         та арома-
         ту
E 641 L-лейцин  Модифіка-        *         *
    L-leucine тор смаку
         та арома-
         ту
 -  Діацетіл  Модифіка-  Маргарин           150
    Diacetyl  тор смаку  ірис              6
         та арома-
         ту
 -  Ефірні   Ароматиза- За технологічної необхід-  в необх.
    олії    тори нату- ності            кільк.
    спиртові, ральні
    водно-
    спиртові,
    СО2-екст-
    ракти,
    дистиляти
    та есен-
    ції на їх
    основі
 -  Екстракт  Ароматиза- За технологічної необхід-  в необх.
    ванілі   тор нату-  ності            кільк.
    Vanillia  ральний
    extract
 -  Концентра- Натураль-  М'ясна та рибна продукція, в необх.
    ти диму  ні розчи-  сири            кільк.
    Smoke   ни та їх
    flavours  екстракти
 -  Хінін   Ароматиза- Тонізуючі безалколгольні   100
    Chininum  тори нату- напої
 -  Кофеїн   ральні   Тонізуючі безалколгольні   150
    Coffeinum       напої
 -  Ароматичні Ароматиза- В необх.кільк., виключаючи в необх.
    речовини  тори нату- продукти дитячого харчу-  кільк.
    за номенк- рально-   вання
    латурою  ідентичні
    GRAS, а
    також есе-
    нції на їх
    основі
 -  Аромати  Ароматиза- М'ясна, рибна продукція,  в необх.
    коптіння  тори нату- сири            кільк.
         рально-
         ідентичні
 -  Ванілін  Ароматиза- Кондитерські вироби, кон-   500
    Vanillin  тор нату- дитерські вироби з борошна
         рально-   хлібо-булочні вироби зі    300
         ідентичний здобного тіста
               концентрати, напівфабрика-
               ти сухі: пудинги, кекси,
               бісквіти; кава або какао з
               молоком та ін.;
               сирки, сир плавлений, ліке-  200
               ро-горілчані вироби
               морозиво            150
               безалкогольні напої       30
               сухі молочні суміші для   50 мг/кг
               дитячого харчування     сухої
                             суміші
 -  Етилвані- Ароматиза- Концентрати сухі: кава або   100
    лін    тор штуч-  какао з молоком
    Ethylva-  ний     морозиво, кондитерські ви-   40
    nillin         роби, напівфабрикати з бо-
               рошна: кекси, бісквіти,
               пудинги та ін.
E 900a Полідиме- Піногасник За технологічної необхід-    10
    тилсилок- емульгатор, ності
    сан    добавка,що жувальна гумка         100
    Polydime- перешкод-
    thylsilo- жає злежу-
    xane    ванню та
         грудкуван-
         ню
E 901 Віск    Глазурую-  Як глазуруючий агент для  в необх.
    бджолиний чий агент, кондвиробів у вигляді де-  кільк.
    білий та  розділювач лікатесних хлібо-булочних
    жовтий         виробів, що покриті шоко-
    Bee swax        ладом,
    white and       закуски,
    yellow         горіхи,
E 902 Віск    Глазурую-  кофейні боби,
    свічний  чий агент  дієтичні продукти
    Candelil-       свіжі цитрусові, дині,
    la wax         яблука, груші (для оброб-
               лення поверхні)
E 903 Віск кар- Глазурую-  Як глазуруючий агент для  в необх.
    наубський чий агент  кондвиробів у вигляді де-  кільк.
    Carnauba        лікатесних хлібо-булочних
    wax          виробів, що покриті шоко-
E 904 Шелак   Глазурую-  ладом,
    Shellac  чий агент  закуски,
               горіхи,
               кофейні боби,
               дієтичні продукти
               свіжі цитрусові, дині,
               яблука, груші (для оброб-
               лення поверхні)
E 905a Вазелінова Роздільник, Карамель, сири       в необх.
    олія хар- герметик,                кільк.
    чова    глазурувач
    Mineral
    oil, food
    grade
E 905b Вазелін  Роздільник, Карамель, сири       в необх.
    Petrolatum герметик,                кільк.
    (Petroleum глазурувач
    jelly)
E 905c Парафін  Розділяю-  Карамель, сири       в необх.
    Petroleum чий агент,               кільк.
    wax    герметик,
         глазирувач
E 906 Бензойна  Глазурую-        *         *
    смола   чий агент
    Benzoin
    gum
E 908 Віск    Глазурую-  Карамель, драже       в необх.
    рисових  чий агент                кільк.
    висівок
    Rice bran
    wax
E 909 Спермаце- Глазурую-  За технологічної необхід-  в необх.
    товий віск чий агент  ності            кільк.
    Spermaceti
    wax
E 910 Воскові  Глазурую-  За технологічної необхід-  в необх.
    ефіри   чий агент  ності            кільк.
    Wax
    esters
E 911 Жирних   Глазурую-         *        *
    кислот   чий агент
    метилові
    ефіри
    Methyl
    esters
    of fatty
    acids
E 912 Ефіри   Глазурую-  Свіжі цитрусові (для оброб- в необх.
    монтано-  чий агент  лення поверхні)       кільк.
    вої кис-
    лоти
    Montan
    acid
    esters
E 913 Ланолін  Глазурую-  За технологічної необхід-  в необх.
    Lanolin  чий агент  ності            кільк.
E 914 Оксидова- Глазурую-  Свіжі цитрусові       в необх.
    ний полі- чий агент  (для оброблення поверхні)  кільк.
    етилено-
    вий віск
    Oxidised
    polyethy-
    lene wax
E 916 Кальцію  Поліпшувач        *        *
    йодат   борошна
    Calcium  та хліба
    iodate
E 917 Калію   Поліпшувач        *        *
    йодат   борошна
    Potassium та хліба
    iodate
E 918 Оксиди   Поліпшувач        *        *
    азоту   борошна
    Nitrogen  та хліба
    oxides
E 919 Нітрозил  Поліпшувач        *        *
    хлорид   борошна
    Nitrosyl  та хліба
    cloride
E 920 L-цистеїн Поліпшувач Борошно            200
    та його  борошна
    натріева  та хліба
    та каліє-
    ва солі
    L-cystei-
    ne and its
    hydroclo-
    rides
    sodium and
    potassium
    salts
E 921 L-цистин і Поліпшувач Борошно            200
    його нат- борошна
    рієва та  та хліба
    калієва
    солі
    L-cystine
    and its
    hydrochlo-
    rides-
    sodium and
    potassium
    salts
E 922 Персульфат Поліпшувач Борошно            50
    калію   борошна
    Potassium та хліба
    persulphate
E 923 Персульфат Поліпшувач Борошно            50
    амонію   борошна
    Ammonium  та хліба
    persulphate
E 924a Бромат   Поліпшувач Борошно            50
    калію   борошна
    Potassium та хліба
    bromate
E 924b Бромат   Поліпшувач       *         *
    кальцію  борошна
    Calcium  та хліба
    bromate
E 925 Хлор    Поліпшувач       *         *
    Chlorine  борошна
         та хліба
E 926 Двоокис  Поліпшувач       *         *
    хлора   борошна
    Chlorine  та хліба
    dioxide
E 927a Азодикар- Поліпшувач Опара (в суміші з ортофос-   2000
    бонамід  борошна   форною кислотою)
    Azodicar- та хліба
    bonamide
E 927b Карбамід  Поліпшувач Жувальна гумка        30000
    Carbamide борошна
    (Urea)   та хліба
E 928 Перекис  Поліпшувач       *         *
    бензоїлу  борошна
    Benzoyl  та хліба
    peroxide
E 929 Перекис  Поліпшувач       *         *
    ацетону  борошна
    Acetone  та хліба
    peroxide
E 930 Перекис  Поліпшувач Борошно            20
    кальцію  борошна
    Calcium  та хліба
    peroxide
E 938 Аргон   Консерву-  За технологічної необхід-  в необх.
    Argon   ючий газ  ності            кільк.
E 939 Гелій   Консерву-  За технологічної необхід-  в необх.
    Helium   ючий газ  ності            кільк.
E 940 Дихлордиф- Пропелент,         *       *
    торметан, холодо-
    хладон-12 агент
    Dichloro-
    di-fluoro-
    me-thane
E 941 Азот    Газове   За технологічної необхід-  в необх.
    Nitrogen  середовище ності            кільк.
         для упако-
         вки та
         зберіган-
         ня, холо-
         доагент
E 942 Диазо-   Пропелент  За технологічної необхід-  в необх.
    моноок-        ності            кільк.
    сид
    Nitrous
    oxide
E 943a Бутан   Пропелент          *       *
    Butane
E 943b Ізо-бутан Пропелент          *       *
    Isobutane
E 944 Пропан   Пропелент          *       *
    Propane
E 945 Хлорпента- Пропелент          *       *
    фторетан
    Chloropen-
    ta fluoro-
    ethane
E 946 Октафтор- Пропелент          *       *
    циклобу-
    тан
    Octafluo-
    rocyclo-
    butane
E 947 Водень   Консерву- За технологічної необхід-  в необх.
    Hydrogen  ючий газ  ності            кільк.
E 948 Кисень   Консерву- За технологічної необхід-  в необх.
    Oxygen   ючий газ  ності            кільк.
E 950 Ацесульфам Підсолод- Безалкогольні напої, десерти  350
    калію   жувач   морозиво            800
    Acesulfame      консерви плодоовочеві      350
    potassium       джеми, желе, мармелади     1000
               кондвироби           500
               делікатесні булочні вироби   1000
               слабоалкогольні напої      350
               жувальна гумка         2000
               соуси, гірчиця         350
E 951 Аспартам  Підсолод- Безалкогольні напої       600
    Aspartame жувач, по- десерти            1000
         силювач  морозиво            800
         смаку та  консерви плодоовочеві     1000
         аромату  джеми, желе, мармелади,    1000
               кондвироби
               делікатесні булочні вироби   1700
               слабоалкогольні напої      600
               жувальна гумка         5500
               соуси, гірчиця         350
E 952 Цикламо-  Підсоло-       *          *
    ва кисло- джувач
    та та її
    натрієва,
    калієва
    та кальці-
    єва солі
    Cyclamic
    acid (and
    Na, K, Ca
    salts)
E 953 Ізомальт  Підсолод- Десерти, сухі сніданки,   в необх.
    Isomalt  жувач,до- джеми, желе, мармелади,   кільк.
    (Isomalti- бавка, що кондвироби, хлібо-булочні
    tol)    злежуванню вироби, жувальна гумка,
         та грудку- соуси, гірчиця
         ванню, на-
         повнювач
         глазурую-
         чий агент
E 954 Сахарин  Підсоло-  Безалкогольні напої      80
    (натріє-  джувач   десерти            100
    ва,калі-       морозиво           200
    єва та        консерви плодоовочеві     200
    кальціє-       джеми, желе, мармелади,    500
    ва солі)       кондвироби
    Saccharin       делікатесні булочні вироби  170
    (and Na,       слабоалкогольні напої     80
    K, Ca         жувальна гумка        1200
    salts)        соуси, гірчиця        160
E 955 Сукралоза Підсоло-         *        *
    Sucralosa джувач
E 957 Тауматін  Підсоло-         *        *
    Thaumatin джувач,
         посилювач
         смаку та
         аромату
E 958 Гліцирізін Підсоло-         *        *
    Glycyrrhi- джувач,
    zin    посилювач
         смаку та
         аромату
E 959 Неогеспе- Підсоло-         *        *
    рідін ди- джувач
    гідрохал-
    кон
    Neohespe-
    ridine
    dihydro-
    chalcone
E 965 Мальтіт та Підсолод-  Десерти, сухі сніданки,   в необх.
    мальтітний жувач,ста- джеми, желе, мармелади,   кільк.
    сироп   білізатор, кондвироби, хлібо-булочні
    Maltitol  емульгатор вироби, жувальна гумка,
    and          соуси, гірчиця
    maltitol
    syrup
E 966 Лактіт   Підсолод-  Десерти, сухі сніданки,   в необх.
    Lactitol  жувач,   джеми, желе, мармелади,   кільк.
         текстура-  кондвироби, хлібо-булочні
         тор     вироби, жувальна гумка,
               соуси, гірчиця
E 967 Ксиліт   Підсолод-  Десерти, сухі сніданки,   в необх.
    Xylitol  жувач,во-  джеми, желе, мармелади,   кільк.
         логоутри-  кондвироби, хлібо-булочні
         муючий   вироби, жувальна гумка,
         агент,   соуси, гірчиця
         стабілі-
         затор,
         емульга-
         тор
 -  Отизон   Підсолод- Безалкогольні напої, десерти  250
    (аналог  жувач   консерви плодоовочеві     250
    ацесуль-       джеми, желе, мармелади     600
    фаму К)        кондвироби           500
               делікатесні булочні вироби   400
 -  Сахарол  Підсоло-  Безалкогольні напої, десер- в необх.
         джувач   ти              кільк.
               консерви плодоовочеві
               джеми, желе, мармелади
               кондвироби
               делікатесні булочні вироби
E 999 Екстракт  Піноутво- Ароматизовані безалкогольні  200
    квілайї  рювач   напої на основі води
    Quiliaia
    extracts
E 1000 Холева   Емульгатор       *          *
    кислота
    Cholic
    acid
E 1001 Солі та  Емульгатор       *          *
    ефіри
    холіну
    Choline
    salts
    and
    esters
E 1100 Амілази:  Ферменти
    Amylases
 
 -  Амілорізін Продуцент  Оселедець           1000
    Г1ОХ та  Aspergillus хліб              300
    Г1ОХ-I   oryzae    пиво              100
 -  Амілорізін Продуцент  Хліб              370
    П1ОХ    Aspergillus галети             500
         oryzae    соки              100
                пиво              150
                спирт             500
 -  Амілорізін Продуцент  Спирт            50000
    ПХ     Aspergillus пиво             10000
         oryzae
 -  Амілосуб- Продуцент  Пиво              500
    тилін   Bacillus
    Г1ОХ та  subtilis
    1OX-I
 -  Амілорізін Продуцент  Хліб              300
    П20Х    Aspergillus
         oryzae
 -  Амілорізін Продуцент  Спирт             5000
    П12Х    Aspergillus
         oryzae
 -  Амілоглю- Продуцент  Спирт             5000
    ковамарин Aspergillus
    ГХ     awamori
E 1101 Протеази: Ферменти
    Proteases
 -  Протава-  Продуцент  Хліб              500
    морин   Aspergil-  спирт             500
    П10Х    lus
         awamori
 -  Протоме-  Продуцент  Тверді сири           5
    зентерин  Bacillus  м'ясо              10
    Г10Х    mesente-
         ricus
 -  Проторізін Продуцент  М'ясо             750
         Aspergil-
         lus
         oryzae
 -  Протосуб- Продуцент  Оселедець           1000
    тилін   Bacillus  кондвироби з борошна      500
    Г10Х    subtilis  пиво              150
 -  Прототер- Продуцент  Оселедець           1000
    різін   Aspergil-  м'ясо             750
    П10Х та  lus
    Г10Х    terricola
 -  Реніно-  Продуцент  Сир              300
    міцин   Mucor
    П10Х    miehei
 -  Протосуб- Продуцент  Ферментація м'яса трубача   100
    тилін   Bacillus                 (0,01%
    Г20Х    subtilis                 водний
                              розчин,
                              час
                              контак-
                              ту-20-
                              25 хв.
 -  Проторізін Продуцент  Спирт             300
    П10Х    Aspergil-
         lus
         oryzae
 -  Термоста- Продуцент  М'ясо             500
    більна   Termoacti- кондвироби           500
    протеаза  nomyces
E 1102 Глюкозо-  Антиокси-  Безалкогольні напої на ос- в необх.
    оксидаза  дант    нові води та фруктових   кільк.
    Glucose  фермент   соків, соуси
    oxidase
 -  Глюкозо-  Продуцент  Топлений, свіжий, свиня-
    оксидаза+ Penicill  чий, яловичий жири, верш-
    каталаза  vitale   кове масло, ковбасні ви-
    (в спів-  Pidopl.   роби, згущене та сухе
    відношен- et Bilai  молоко, сухий яєчний по-
    ні 1:1 за       рошок, маргарин в герме-
    активніс-       тичній упаковці         2
    тю)          хліб              0,5
E 1103 Інвертази Стабіліза- Цукрові кондвироби та    в необх.
    Invertases тори,    наповнювачі для делікатес- кільк.
         ферменти  них хлібо-булочних виробів
 -  Інвертаза Продуцент  Цукерки             170
    Invertasa дріжджі
E 1104 Ліпази:  Посилювачі За технологічної необхід-  в необх.
    Lipases  смаку та  ності            кільк.
         аромату,
         ферменти
 -  Каталаза  продуцент  Цукровий сироп інверт    в необх.
    Фермент  Penicill.                кільк.
         vitale   боєнська кров (освітления
         Pidopl.et  разом з перекисом водню)    10
         Bilai
 -  Целюлази: Ферменти  Хліб              20
    Целокан-  Продуцент  квас              50
    вин    Gcotrichum спирт            1000
         candidum  глюкоза кристалічна     10000
 -  Циторозе- Продуцент  Пиво            15000
    мін ПХ   Tricho-
         thecium
         roseum
 -  Циторозе- Продуцент  Вино             500
    мін П10Х  Tricho-   пиво             400
         thecium   хлібо-булочні вироби     300
         roseum   бісквітний напівфабрикат    80
    Пектинази: Ферменти
 -  Пектавамо- Продуцент  Сік, вино           300
    рин    Aspergil-
    П10Х та  lus
    Г10Х    awamori
 -  Пектофо-  Продуцент  Сік, вино          1000
    етидин   Aspergil-
    Г10Х    lus
         foetidus
 -  Пектофо-  Продуцент  Сік, вино           200
    етидин   Aspergil-
    П10Х    lus
         foetidus
 -  Пектоцине- Продуцент  Вино             3000
    рин Г10Х  Botricus
         cinerea
    Бета-га-  Ферменти
    лактози-
    дази:
 -  Бета-гала- Продуцент  Хліб             400
    ктозидаза Curvalaria безалкогольні напої      120
    (лактоінк- inaegualis
    валін)
    Г25Х
 -  Бета-гала- Продуцент  Хліб             5000
    ктозидаза Saccharo-
    (лактофраг myces
    лін)    (Fabo
         spera)
         fragilis
    Глюкоамі- Ферменти
    лази:
 -  Глюкавамо- Продуцент  Хліб             30
    рин Г10Х  Aspergil-  патока           8000
         lus
         awamori
 -  Глюкавамо- Продуцент  Соки             100
    рин Г20Х  Aspergil-
         lus
         awamori
 -  Глюковамо- Продуцент  Спирт            50000
    рин ПХ   Aspergil-                мг/кг
         lus                   крохмалю
         awamori   пиво            10000
               квасове сусло        мг/кг
                             несоло-
                             женої
                             сировини
 -  Глюковата- Продуцент  Спирт            3000
    тин ГХ   Aspergil-                6 од/г
         lus                   крохмалю
         fatatae
 -  Глюкпігма- Продуцент  Спирт            50000
    цесин ПХ  Phisopus
         pigmaues
 -  Глюкоендо- Продуцент  Кристалічна харчова      6000
    мікопсин  Endomyco-  глюкоза
    Г15Х    psis Sp.
 -  Ксилоглю- Продуцент  Квасове сусло         200
    канфоэти- Aspergil-
    дин П10Х  lus
         Foetidis
E 1105 Лізоцим  Консервант Сир             в необх.
    Lysozyme                      кільк.
E 1200 Полідек-  Наповню-  За технологічної необхід-  в необх.
    стрози   вач, ста-  ності            кільк.
    A та N   білізатор
    Polydex-  загущувач,
    troses   вологоут-
    A and N  римуючий
         агент,
         структу-
         роутворю-
         вач
E 1201 Полівініл- Стабіліза- Оброблення виноматеріалів 0,01-0,05
    піролідон тор освіт-
    Polyvinyl- лювач, ди-
    pyrroli-  спергуючий
    done    агент
E 1202 Полівініл- Стабіліза-        *         *
    поліпіро- тор кольо-
    лідон   ру та ко-
    Polyvinyl- лоїдний
    polypyrro- стабіліза-
    lidone   тор
 
    Модифіко-
    вані кро-
    хмалі:
E 1404 Оксидова- Загущувач, За технологічної необхід-  в необх.
    ний    емульга-  ності            кільк.
    крохмаль  тор, ста-
    Oxidised  білізатор
    starch
E 1410 Монокрох- Загущувач, За технологічної необхід-  в необх.
    малю фос- емульга-  ності            кільк.
    фат    тор, ста-
    Monostarch білізатор
    phosphate
E 1412 Дикрохма- Загущувач, За технологічної необхід-  в необх.
    лю фосфат емульга-  ності            кільк.
    Distarch  тор, ста-
    phosphate білізатор
E 1413 Фосфатова- Загущувач, За технологічної необхід-  в необх.
    ний крох- емульга-  ності            кільк.
    малю фос- тор, ста-
    фат    білізатор
    Phosphated
    distarch
    phosphate
E 1414 Ацетильо- Загущувач, За технологічної необхід-  в необх.
    ваного   емульга-  ності            кільк.
    крохмалю  тор, ста-
    фосфат   білізатор
    Acetylated
    distarch
    phosphate
E 1420 Крохмаль  Загущувач, За технологічної необхід-  в необх.
    ацетильо- емульга-  ності            кільк.
    ваний   тор, ста-
    Acetyla-  білізатор
    ted
    starch
E 1422 Ацетильо- Загущувач, За технологічної необхід-  в необх.
    ваного   емульга-  ності            кільк.
    крохмалю  тор, ста-
    адипат   білізатор
    Acetyla-
    ted
    distarch
    adipate
E 1440 Гідрокси- Загущувач, За технологічної необхід-  в необх.
    пропілен- емульга-  ності            кільк.
    крохмаль  тор, ста-
    Hydroxy  білізатор
    propyl
    starch
E 1442 Гідрокси- Загущувач, За технологічної необхід-  в необх.
    пропілен- емульга-  ності            кільк.
    крохмалю  тор, ста-
    фосфат   білізатор
    Hydroxy
    propyl
    distarch
    phosphate
E 1450 Крохмалю  Загущувач, За технологічної необхід-  в необх.
    натрійок- емульга-  ності            кільк.
    теніл   тор, ста-
    сукцинат  білізатор
    Starch
    sodium
    octenyl
    succinate
E 1503 Рицинова  Розділяю-  За технологічної необхід-  в необх.
    олія    чий агент  ності            кільк.
    Castor
    oil
E 1505 Триетил-  Піноутво-  Сушений білок яйца     в необх.
    цитрат   рювач                  кільк.
    Triethyl
    citrate
E 1518 Триацетин Вологоут-  За технологічної необхід-  в необх.
    Triacetin римуючий  ності            кільк.
         агент
E 1520 Пропілен- Вологоут-  За технологічної необхід-  в необх.
    гліколь  римуючий,  ності            кільк.
    Propilene пом'якшу-
    glycol   ючий та
         диспергу-
         ючий агент
E 1521 Поліетилен Піногасник За технологічної необхід-  в необх.
    гліколь        ності            кільк.
    Polyethy-
    lene
    glycol
 
    Розчинни-
    ки:
 -  Бензин   Розчинник  Екстракція харчових рос-  в необх.
    екстрак-        линних олій         кільк.
    ційний                       (залиш-
                             кова кі-
                             лькість
                             в олії
                             не при-
                             пуска-
                             ється)
 -  Дихлоретан Розчинник  Екстракція харчових рос-  в необх.
               линних олій         кільк.
                             (залиш-
                             кова кі-
                             лькість
                             в олії
                             не при-
                             пуска-
                             ється)
 
 -  Спирт   Розчинник  Харчові рослинні есенції  в необх.
    етиловий                      кільк.
 -  Вуглекис- Розчинник  Екстракти прянощів     в необх.
    лота рід-                     кільк.
    ка
________________
* позначені харчові добавки, що не одержали абсолютного статусу
  дозволеності через недостатній обсяг інформації про особливості
  їх біологічної дії, сферу застосування або допустимі рівні.
  Остаточне вирішення питання про доцільність застосування таких
  харчових добавок у кожному конкретному випадку є прерогативою
  Міністерства охорони здоров'я України
 
                       Додаток N 2
                 до Санітарних правил і  норм
                 по застосуванню харчових добавок
 
               Перелік
    продуктів, що не підлягають забарвленню/підбарвленню
 
   Необроблені продукти - це продукти, що не пройшли жодної
обробки, котра могла б призвести до істотних змін в їх початковому
стані.  Продукти,  проте, можуть бути розділені на частини,
розрізані, очищені від кісток, шкіри, шкаралупи, зрізані, змелені,
очищені, сформовані, заморожені або охолоджені.
   Всі види мінеральної води
   Молоко, в тому числі знежирене, пастеризоване, стерилізоване,
консервоване
   Вершки, сколотини, кисломолочні продукти
   Природні олії та жири тваринного походження
   Яйця та яйцєпродукти
   Борошно, крохмаль
   Хліб и хлібовироби
   Макаронні вироби
   Цукор, включаючи всі моно- та дисахариди
   Томат-паста, томатний соус, консерви з томатів
   Фруктовий сік, фруктовий нектар, овочевий сік
   Варення з фруктів, джеми
   Фрукти, овочі, включаючи картоплю, гриби консервовані, сушені
   Риба, молюски, ракоподібні, птиця, дичина
   Какао та шоколадні продукти
   Смажена кава, чай, цикорій; чайні та цикорієві екстракти та
суміші для настойок
   Сіль та її замінники, спеції та суміші спецій
   Вина та зернові горілки
   Винний оцет
   Продукти дитячого харчування
   Мед
   Солод та солодові продукти
   Зрілі та недозрілі сири (неароматизовані)
   Масло з молока вівці та кози
 
            Алфавітний показчик
 
А
Агар E 406
Адипат амонію E 359
Адипат калію E 357
Адипат натрію E 356
Адипінова кислота E 355
Азодикарбонамід E 927а
Азорубін (кармазін) E 122
Азот E 941
Алілгірчична олія
Альгінат амонію E 403
Адьгінат калію E 40
Альгінат кальцію E 404
Альгінат натрію E 401
Альгінова кислота E 400
Алюміній E 173
Алюмосилікат E 559
Алюмосилікат калію E 555
Алюмосилікат кальцію E 556
Алюмосилікат натрію E 554
Алюмофосфат натрію E 541
Амарант E 123
Амілази E 1100
Аноксомер E 323
Антоціани E 163
Арабіногалактан E 409
Аргон E 938
Ароматичні речовини ідентично-натуральні
Аромати коптіния
Аскорбат калію E 303
Аскорбат кальцію E 302
Аскорбат натрію E 301
Аскорбілпальмітат E 304
Аскорбілстеарат E 305
Аскорбінова кислота E 300
Аспартам E 951
Ацесульфам калію E 950
Ацетат амонію E 264
Ацетати калію E 261
Ацетати кальцію E 263
Ацетати натрію E 262
Ацетильований крохмаль E 1420
Ацетильованого крохмалю адипат E 1422
Ацетильованого крохмалю фосфат E 1414
 
Б
Бензин екстракційний
Бензоат калію E 212
Бензоат кальцію E 213
Бензоат натрію E 211
Бензойна кислота E 210
Бензойна смола E 906
Бентоніт E 558
Бета-апо-8-каротинової кислоти метиловий етиловий ефіри E 160f
Бета-апо-8-каротинол E 160е
Бета-галактозідази
Біфеніл (дифеніл) E 230
Борна кислота E 284
Бромат калію E 924а
Бромат кальцію E 924b
Бромована олія E 443
Бутан E 943а
Бутил гідроксианізол E 320
Бутил гідрокситолуол E 321
 
В
Вазелін E 905b
Вазелінова олія E 905а
Ванілін
Винна кислота E 334
Віолоксантин E 161е
Водень E 947
Віск карнаубський E 903
Віск оксидований поліетиленовий E 914
Віск бджолиний та жовтий E 901
Віск рисових висівок E 908
Віск свічний E 902
Віск спермацетовий E 909
Воскові ефіри E 910
Вуглекислота рідка
Вугекислі солі кальцію E 170
Вуглецю двоокис E 290
Вугілля E 152
Вугілля рослинне E 153
 
Г
Гваякова смола E 314
Гелій E 939
Гексаметилентетрамін E 239
Гексаціаноманганат заліза E 537
1, 4 - гептонолактон E 370
Гідроксид амонію E 527
Гідроксид калію E 525
Гідроксид кальцію E 526
Гідроксид магнію E 528
Гідроксид натрію E 524
Гідроксипропіленкрохмаль E 1440
Гідроксипропіленкрохмалю фосфат E 1442
Гідроксипропілметилцелюлоза E 464
Гідроксипропілцелюлоза E 463
Глікан пекарських дріжджів 408
Гліцерин E 422
Гліцеринові ефіри з деревної смоли (ефірна смола) E 445
Гліцерофосфат кальцію E 383
Гліцин E 640
Гліцирізин E 958
Глутамат амонію E 624
Глутамат калію E 622
Глутамат кальцію E 623
Глутамат магнію E 625
Глутамат натрію E 621
Глутамінова кислота E 620
Глюкоампілази
Глюкооксидаза E 1102
Глюкооксидаза+каталаза
Глюконат заліза E 759
Глюконат калію E 577
Глюконат кальцію E 578
Глюконат магнію E 580
Глюконат натрію E 574
Глюконова кислота E 574
Глюконо-дельта-лактон E 575
Гуанілова кислота E 626
5-гуанілат калію 2-заміщений E 628
5-гуанілат кальцію E 629
5-гуанілат натрію 2-заміщений E-627
Гуміарабік E 414
 
Д
Дегідроацетат натрію E 266
Дегідроацетова кислота E 265
Диазомонооксид E 942
Діатетіл
Дикрохмалю фосфат E 1412
Дилаурілтіодипропіонат E 389
Диметилдикарбонат E 242
Двоокис кременю аморфний E 551
Двоокис хлору E 926
Диоктилсульфосукцинат натрію E 480
Дистеарилтіодипропіонат E 390
Дихлордифторметан, хладон-12 E 940
Дихлоретан
Діамантовий синій FCF E 133
Діамантовий чорний PN E 151
Додецилгалат E 312
 
Е
Екстракт ванілі
Екстакт квілайі E 999
Екстракти аннато E 1606
Еріторбова кислота E 315
Еритрозин E 127
Етилванілін
Етилгаллат E 313
Етилгідроксиетилцелюлоза E 467
Етилендиамінтетраацетат динатрій E 386
Етилендиамінтетраацетат кальцію натрію E 385
Етилмальтол E 637
Етилцелюлоза E 462
Етоксиліровні моно- та дигліцериди E 488
Етиксихін E 324
Ефірні олії
Ефіри гліцерину, диацетилвинної та жирних кислот E 472е
Ефіри гліцерину, лимонної та жирних кислот E 472с
Ефіри гліцерину, молочної та жирних кислот E 472b
Ефіри гліцерину, оцтової та жирних кислот E 472а
Ефіри кокосової олії та метилглікозиду E 489
Ефіри лактированих жирних кислот гліцерину та
пропіленгліколя E 478
Ефіри моно- та дигліцеридів, винної та жирних кислот E 472d
Ефіри монтанової кислоти E 912
Ефіри полігліцеридів та жирних кислот E 475
Ефіри полігліцерину взаємоетерифікованих рацинолових кислот E 476
Ефіри пропіленгліколя та жирних кислот E 477
Ефіри сахарози та жирних кислот E 473
 
Ж
Желатин
Жовтий "Сонячний захід" E 110
Жирні кислоти E 570
Жирних кислот метилові ефіри E 911
Жирних кислот солі амонію, кальцію, натрію, калію, алюмінію E 470
 
З
Зелений S E 142
Зелений міцний FCF E 143
Змішані ефіри гліцерину, винної, оцтової та жирних кислот E 427f
Золото E 175
 
І
Ізо-аскорбінат калію E 317
Ізо-аскорбінат кальцію E 318
Ізо-аскорбінат натрію E 316
Ізоаскорбінова кислота (еріторбова кислота) E 315
Ізо-бутан E 943b
Ізо-бутирацетат сахарози E 444
Ізомальт E 953
Ізо-пропілцитратна суміш E 384
Інвертази E 1103
Індігокармін E 132
Інозинат калію E 632
5-інозинат кальцію E 633
5-інозинат натрію 2-заміщений E 631
Інозинова кислота E 630
 
К
Калію бісульфіт E 228
Калію йодат E 917
Калію метабісульфіт E 224
Калію нітрит E 249
Калію сульфіт E 225
Кальцій мурашинокислий (форміат кальцію) E 238
Кальцію гідросульфіт E 227
Кальцію йодат E 916
Кальцію сульфіт E 226
Камідь геланова E 418
Камідь гуарова E 412
Камідь гехатті E 419
Камідь карайї E 416
Камідь ксантова E 415
Камідь вівсяна E 411
Камідь рожкового E 410
Камідь тари E 417
Кантаксантин E 161g
Карбомід E 927b
Карбоксіметилцелюлоза натрієва сіль E 466
Карбонати амонію E 503
Карбонат заліза E 505
Карбонати калію E 501
Карбонати кальцію (вуглекислі солі кальцію) E 170
Карбонати магнію E 504
Карбонати натрію E 500
Карміни E 120
Каротини E 160е
Карагенан та його солі E 407
Каталаза
Кисень E 948
Концентрати диму
Коричневий FK E154
Коричневий HT E 155
Кістковий фосфат E 542
Кофеїн
Крохмалю натрій октоніл сукцинат E 1450
Крипсооксантін E 161c
Ксиліт E 967
Куркуміни E 100
 
Л
Лактат амонію E 328
Лактат заліза E 585
Лактат калію E 326
Лактат кальцію E 327
Лактат магнію E 329
Лактат натрію E 325
Лактилати кальцію E 482
Лактилати натрію E 481
Лактіт E 966
Лактобіонат кальцію E 399
Лактоцид
Ланолін E 913
Лаурилсульфат натрію E 487
L-лейцин E 641
Лєцитіни E 322
Лізоцим E 1105
Ліколін E 160d
Лимонна кислота E 330
Ліпази E 1104
Літолфуксин ВК (рубіновий літол ВК) E 180
Лютеїн E 161b
 
М
Малат амонію E 349
Малат калію E 351
Малат кальцію E 352
Малат натрію E 350
Мальтіт та мальтітний сироп E 965
Мальтол E 636
Маніт E 421
Маслосмоли паприки E 160c
Мідні комплекси хлорофілів E 141
Мета-винна кислота E 353
Метилцелюлоза E 461
Метилцелюлоза E 465
Молочна кислота E 270
Моно- та дигліцеріди жирних кислот E 471
Монокрохмалюфосфат E 1410
Мурашина кислота E 236
 
Н
Натрій мурашинокислий E 237
Натрію гідросульфіт E 222
Натрію метабісульфіт E 223
Натрію ортофеніл фенол E 232
Натрію сульфіт E 221
Натрію тетраборат E 285
Неогесперідін дигідрохалкон E 959
Нізін E 234
Нікотинова кислота E 375
Нітрат калію E 252
Нітрат натрію E 251
Нітрит калію E 249
Нітрит натрію E 250
Нітрозіл хлорид E 919
 
О
Оксиди та гідрооксиди заліза E 172
Оксидований крохмаль E 1404
Оксистеарин E 387
Оксид азоту E 918
Оксид кальцію E 529
Оксид магнію E 530
Октафторциклобутан E 946
Октилгалат E 311
Ортофенілфенол E 321
Ортофосфорна кислота E 338
Отизон
Оцтова кислота E 260
 
П
Парафін E 905c
Пектинази
Пектини E 440
Пептони E 429
Перекис ацетону E 929
Перекис бензолу E 928
Перекис водню
Перекис кальцію E 930
Персульфат амонію E 923
Персульфат калію E 922
Пімаріцин (натаміцин) E 235
Пірофосфати E 450
Полівінілпіролідон E 1201
Полівінілполіпіролідон E 1202
Полідекстрози E 1200
Полідіметилсилтоксан E 900a
Поліоксиетилен (8) стеарат E 430
Поліоксиетилен (40) стеарат E 431
Поліоксиетиленсорбітан монолаурат (твін-20) E 432
Поліоксиетиленсорбітан моноолеат (твін-80) E 433
Поліоксиетиленсорбітан монопальмітат (твін-40) E 434
Поліоксиетиленсорбітан моностеарат (твін-60) E 435
Поліексиетиленсорбітан тристеарат E 436
Поліфосфати E 452
Поліетиленгліколь E 1521
Понсо 4R E 124
Похідні: пара-оксибензойної кислоти E 214 - E 219
Пропан E 944
Пропілгалат E 310
Пропіленгліколь E 1520
Пропіленглікольальгінат E 405
Пропіонати E 281 - E 283
Пропіонова кислота E 280
Протеази E 1101
 
Р
5-рибонуклеотиди кальцію E 634
5-рибонуклеотиди натрію 2-заміщені E 635
Рибофлавіни E 101
Рицинова олія E 1503
Родоксантін E 161
Рубіксантин E 161d
 
С
Сандалове дерево E 166
Сахарин E 954
Сахарол
Срібло E 174
Сірчана кислота E 513
Сірки двоокис E 220
Силікат калію E 560
Силікат кальцію E 552
Силікати натрію E 550
Силікати магнію E 553
Силікат цинку E 557
Синій патентований E 131
Солі та ефіри холіну E 1001
Соляна кислота E 507
Сорбат калію E 202
Сорбат кальцію E 203
Сорбат натрію E 201
Сорбінова кислота E 200
Сорбіт та сорбітовий сироп E 420
Сорбітан монолаурат, СПЕН 20 E 493
Сорбітан моноалеат, СПЕН 80 E 494
Сорбітан монопальмітат, СПЕН 40 E 495
Сорбітан моностеарат, СПЕН 60 E 491
Сорбітан триолеат, СПЕН 85 E 496
Сорбітан тристеарат E 492
Спеціальний червоний AG E 129
Спирт етиловий
Стерилтартат E 483
Стеарилцитрат E 484
Стеароїлфумарат кальцію E 486
Стеароїлфумарат натрію E 485
Сукралоза E 955
Сукцинільовані моногліцериди E 472g
Сукцистеарин E 446
Сульфат алюмінію E 520
Сульфат алюмінію-амонію, галуни алюмоаміачні E 523
Сульфат алюмінію-калію, галуни алюмокалієві E 522
Сульфат алюмінію-натрію, галуни алюмонатрієві E 521
Сульфат амонію E 517
Сульфат калію E 515
Сульфат кальцію E 516
Сульфати магнію E 518
Сульфати міді E 519
Сульфати натрію E 514
 
Т
Тальк E 553
Таніни харчові E 181
Тартразін E 102
Тартрати калію E 336
Тартрати кальцію E 354
Тартрати натрію E 335
Тартрати натрію-калію E 337
Тауматін E 957
Термічно оксидована соєва олія монодигліцеридами
жирних кислот E 479b
Тыабендзол E 233
Тіопропіонова кислота E 388
Тіосульфат натрію E 539
Титану двоокис E 171
Токофероли E 306 - E 309
Трагакант E 413
Требутилгідрохінон E 319
Триацетин E 1518
Трифосфати E 451
Триетилцитрат E 1505
 
Ф
Фероамоній цитрат E 381
Фероціанид калію E 536
Фероціанид кальцію E 538
Фероціанид натрію E 535
Фітинова кислота E 391
Флавоксантин E 161a
Формальдегід E 240
Фосфати амонію E 342
Фосфати калію E 340
Фосфати кальцію E 341
Фосфати магнію E 343
Фосфати натрію E 339
Фосфатиду амонійні солі E 442
Фосфатований крохмалю фосфат E 1413
Фумарати амонію E 368
Фумарати калію E 366
Фумарати кальцію E 367
Фумарати натрію E 365
Фумарова кислота E 297
 
Х
Хінін
Хіноліновий жовтий E 104
Хлор E 925
Хлорид амонію E 510
Хлорід калію E 508
Хлорід кальцію E 509
Хлорид магнію E 511
Хлорид олова E 512
Хлорофіли E 140
Хлорпентафторетан E 945
Холева кислота E 1000
 
Ц
Целюлази E 140
Целюлоза E 460
Цикламова кислота та її солі E 952
L-цистеїн та його солі E 920
L-цистин та його солі E 921
Цитрати амонію E 380
Цитрати калію E 322
Цитрати кальцію E 333
Цитрати лєцитіну E 344
Цитрати магнію E 345
Цитрати натрію E 331
Цитрус червоний 2 E 121
Цукровий колер I (простий) E 150а
Цукровий колер II (сульфітний) E 150b
Цукровий колер III (аміачний) E 150c
Цукровий колер IV (аміачно-сульфітний) E 150d
Цукроглицеріди E 474
 
Ч
Червоний 2G E 128
Червоний буряковий бетанін E 162
 
Ш
Шафран E 164
Шеллак E 904
 
Ю
Юглон синтетичний
 
Я
Яблучна кислота E 296
Янтарна кислота E 363


Спонсоры раздела: