Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...

 

 
Email
Пароль
Войти Регистрация

ДНАОП 22.1-1.02-96 Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості

Название (рус.) ДНАОП 22.1-1.02-96 Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості
Кем принят Не определен
Тип документа ДНАОП (Державні Нормативні Акти з Охорони Праці)
Рег. номер 22.1-1.02-96
Дата принятия 01.01.1970
Статус Не действительный
Скачать этот документ в архиве в формате MS Word
 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ДЕРЖАВНИЙ

НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ПРАВИЛА

ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Київ


ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ
ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18.07.96 № 123

ДНАОП 1.9.40-1.01-96

ПРАВИЛА

охорони праці для підприємств та організацій

поліграфічної промисловості

Київ


1РОЗРОБЛЕНО

Українським науково-дослідним інститутом поліграфічної промисловості ім. Т.Шевченка

РОЗРОБНИКИ

Б.А.Гайванович (УНДІПП),

Л.А.Гвозденко (Інститут медицини праці),

В.О.Громцев (Мінпресінформ),

О.Г.Жеглов (ВО "Поліграфкнига),

В.Ц.Жидецький (УАД),

Н.И.Куновська (УНДІПП),

Г.Ю.Лут (Видавництво “Вільна Україна”),

Л.О.Мельничук (Держнаглядохоронпраці),

В.К.Моргунський (АТ “Поліграфіст”).

Л.Г.Палагнюк (В-во “Преса України”),

О.О.Печенюк (відповідальний виконавець, УНДІПП),

Л.М.Тяллєва (зав. відділом, УНДІПП),

С.А.Чайка (УНДІПП),

І.М.Чижевський (УАД),

Л.Я.Шиманська (керівник теми. УНДІПП)

2 ВНЕСЕНО НА РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Міністерством України у справах преси та інформації

З ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Передрукування заборонено

Державний комітет України по нагляду за охороною праці


ЗМІСТ

[1] 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

[2] 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

[3] 3. ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ

[4] 4. ВИМОГИ ДО ТЕРИТОРІЇ ПІДПРИЄМСТВА, ВИРОБНИЧИХ ТА ДОПОМІЖНИХ БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ

[4.1] 4.1. Загальні положення

[4.2] 4.2. Територія підприємства

[4.3] 4.3. Виробничі будівлі і приміщення

[4.4] 4.4. Допоміжні будівлі і приміщення

[4.4.1] 4.4.1. Загальні вимоги

[4.4.2] 4.4.2. Санітарно-побутові приміщення

[5] 5. ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧИХ ЦЕХІВ (ДІЛЬНИЦЬ), ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА РОБОЧИХ МІСЦЬ

[5.1] 5.1. Загальні положення

[5.2] 5.2. Цехи (дільниці) виготовлення форм

[5.3] 5.4. Брошурувально-палітурні цехи (дільниці)

[5.4] 6. Допоміжне виробництво

[5.5] 6.3. Ремонтно-механічні цехи (дільниці)

[5.6] 6.4. Склади та цехові кладові

[5.7] 6.5. Дільниця зарядження акумуляторів

[6] НОРМИ ШТУЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

[7] ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ, ЩО ОСНАЩУЄТЬСЯ ВБУДОВАНИМ МІСЦЕВИМ ОСВІТЛЕННЯМ

[8] НОРМОВАНІ ЗНАЧЕННЯ КПО* ПРИ БІЧНОМУ ОСВІТЛЕННІ

[9] ГРАНИЧНО ДОПУСТИМІ КОНЦЕНТРАЦІЇ (ГДК) ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН В ПОВІТРІ РОБОЧОЇ ЗОНИ

[10] ПАРАМЕТРИ ПОВІТРЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ, РЕКОМЕНДОВАНІ КРАТНОСТІ ТА СПОСОБИ ПОВІТРООБМІНУ

[11] ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ, ЩО ОСНАЩУЄТЬСЯ МІСЦЕВИМИ ВІДСМОКТУВАЧАМИ

[12] ОРІЄНТОВАНІ ТЕРМІНИ ЧИЩЕННЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ

[13] НОРМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИПЛИВНОГО ПОВІТРЯ

[14] НОРМИ ШУМУ У ВИРОБНИЧИХ І ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕННЯХ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

[15] КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА СТАНОМ СЕРЕДОВИЩА, ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ТА СТУПЕНЕМ НЕБЕЗПЕКИ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

[16] МІНІМАЛЬНІ ВІДДАЛІ ПРИ РОЗМІЩЕННІ ОБЛАДНАННЯ

[17] МІНІМАЛЬНА ШИРИНА ПРОЇЗДІВ У ВИРОБНИЧИХ ЦЕХАХ

[18] РОЗМІРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОЧОГО МІСЦЯ СИДЯЧИ

[19] РОЗМІРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОЧОГО МІСЦЯ СТОЯЧИ

[20] ВІДСТАНЬ ВІД ОГОРОЖІ ДО НЕБЕЗПЕЧНОГО ЕЛЕМЕНТА ОБЛАДНАННЯ

[21] ВИСОТА ОГОРОЖІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РОЗТАШУВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНОГО ЕЛЕМЕНТА

[22] КОЛЬОРОВЕ ПОЗНАЧЕННЯ КОМУНІКАЦІЙ

[23] НОРМИ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИХ НАВАНТАЖЕНЬ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ ПРИ ПІДІЙМАННІ І ПЕРЕМІЩЕННІ ВАЖКИХ РЕЧЕЙ ВРУЧНУ

[24] ГРАНИЧНІ НОРМИ ПІДІЙМАННЯ І ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАЖКИХ РЕЧЕЙ ЖІНКАМИ


ДНАОП 1.9.40-1.01-96

ПРАВИЛА

охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості

Дата введення 01.01.97

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Дані Правила розповсюджуються на поліграфічні підприємства та організації (надалі-підприємства), що діють, реконструюються, заново будуються чи проектуються, а також на окремі цехи, що виробляють поліграфічну продукцію або використовують поліграфічне обладнання, незалежно від форм власності й відомчої належності.

Правила встановлюють вимоги охорони праці до території, будівель та приміщень, технологічного обладнання та робочих місць.

Дані Правила обов'язкові для виконання посадовими особами, фахівцями та всіма працівниками підприємств.

За правильність конструкції, вибір матеріалів, якість виготовлення, монтажу, налагодження, ремонту і технічного діагностування, а також відповідність виробничих і допоміжних будівель, приміщень та обладнання цим Правилам відповідає організація або підприємство (незалежно від форм власності та відомчої належності), яка виконує відповідні роботи.

Відповідальність за виконання вимог цих Правил покладається на керівників підприємств та інших посадових осіб згідно з діючим законодавством.

Особи, винні в порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з діючим законодавством.

Розслідування та облік аварій, нещасних випадків та професійних захворювань, що мали місце на підприємствах, повинні проводитись у порядку, встановленому ДНАОП 0.00-4.03-93.

З введенням в дію Правил охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості вважати такими, що не застосовуються на території України НАОП 8.7.10-1.01-86 “Правила з техніки безпеки та виробничої санітарії для поліграфічних підприємств системи Держкомвидаву СРСР”, затверджені Держкомвидавом СРСР, 1986 р.


2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В даних Правилах використані такі нормативні документи: ГОСТ 12.0.003-74 "ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация";

ГОСТ 12.1.003-83 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" ;

ГОСТ 12.1.018-93 "ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования":

ГОСТ 12.1.019-79 "ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты";

ГОСТ 12.1.030-81"ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление";

ГОСТ 12.2.003-91"ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.2.009-80 "ССБТ. Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.2.016-81"ССБТ. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.2.022-80 "ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.2.026.0-93 "ССБТ. Оборудование деревообрабатывающие. Общие требования безопасности к конструкции";

ГОСТ 12.2.032-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования";

ГОСТ 12.2.033-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования";

ГОСТ 12.2.049-80 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования";

ГОСТ 12.2.053-91"Краны-штабелеры. Требования безопасности";

ГОСТ 12.2.058-81"ССБТ. Краны грузоподьемные. Требования к цветовому обозначению частей крана опасных при эксплуатации";

ГОСТ 12.2.061-81"ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам";

ГОСТ 12.2.062-81"ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные";

ГОСТ 12.3.002-75 "ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.3.003-86 "ССБТ. Работы злектросварочные. Требования безопасности";

ГОСТ 12.3.006-75 "ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.3.009-76 "ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.3.020-80 "ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности";

ДНАОП 0.00-1.07-94 "Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском". Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 08.10.94 № 104;

ДНАОП 0.00-1.08-94 "Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів". Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР від 26.05.94 № 51;

ДНАОП 0.00-1.13-71"Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів". Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 07.12.71;

ДНАОП 0.00-1.20-90 "Правила безпеки у газовому господарстві". Затверджені постановою Держпроматомнаглядом СРСР від 26.12.90 № 3;

ДНАОП 0.00-1.21-84 "Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів". Затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.84;

ДНАОП 0.00-1.22-72 "Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж і правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж". Затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 15.06.72;

ДНАОП 0.00-4.13-94 "Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці". Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 01.03.94 № 16;

ДНАОП 0.00-5.09-86 "Типова інструкція для оператора, ліфтера по обслуговуванню ліфтів". Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 29.08.86;

ДНАОП 0.03-1.43-88 "Санітарні правила при роботі з ртуттю, її сполуками та приладами з ртутним заповненням № 4607-88". Затведжені Мінохорониздоров'я СРСР, 1988;

ДНАОП 0.03-3.18-88 "Тимчасові санітарні норми та правила для робітників обчислювальних центрів № 4559-88". Затверджені Мінохорониздоров''я СРСР, 1988;

ДНАОП 0.03-3.01-71"Санітарні норми проектування промислових підприємств СН 245-71". Затверджені Мінохорониздоров'я СРСР. 1971р;

ДНАОП 0.03-3.28-93 "Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками". Затверджені Мінохорониздоров'я України наказом від 10.12.93 № 241;

НАОП 1.3.10-1.06-77 "Загальні правила безпечної роботи в хімічних лабораторіях". Затверджені Мінхімпромом СРСР 27.07.77;

НАОП 5.1.11-1.10-82 "Правила охорони праці на автомобільному транспорті 111-14720". Затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 30.03.82:

НАОП 5.1.12-1.01-80 "Правила техніки безпеки на автомобільному транспорті". Затверджені Мінавтотранс РРФСР 23.10.80;

НАОП 5.1.12-1.02-78 "Правила техніки безпеки для авторемонтних підприємств". Затверджені Мінавтотранс РРФСР 11.12.78;

НАОП 5.1.12-1.04-77 "Правила техніки безпеки при експлуатації автомобілів на стиснутому природному газі". Затверджені Мінтрансом УРСР 27.05.77:

НАОП 5.1.12-1.05-90 "Правила техніки безпеки при експлуатації автомобілів на зрідженому нафтовому газі". Затверджені Мінтрансом РСР 03.10.90;

НАОП 8.7.10-1.01-86 "Правила з техніки безпеки та виробничої санітарії для поліграфічних підприємств системи Держкомвидаву СРСР". затверджені Держкомвидавом СРСР 13.10.86;

НАОП 8.7.10-2.04-84 "ОСТ 29.12.0.006-84 Вантажно-розвантажувальні, складські та транспортні роботи. Вимоги безпеки". Затверджені Деркомвидавом СРСР, 1984;

НАОП 8.7.10-3.01-87 "Мікроклімат. Санітарно-гігієнічні вимоги. відомчі норми". Затверджені Держкомвидавом СРСР, 1987;

НАОП 8.7.10-3.02-89 "Відомчі норми штучного освітлення для підприємств та організацій системи Держкомвидаву СРСР". Затверджені Держкомвидавом СРСР, 1989;

НАОП 9.0.00-1.01-79 "Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць". Затверджені Мінжитлокомунгоспом УРСР 29.12.79;

Правила пожежної безпеки в Україні. Затверджені в.о. держінспектора України з пожежного нагляду 14.06.95. Зареєстровані Міністерством юстиції України 14.07.95. Реєстраційний номер 219/755;

Правила безопасности при эксплуатации водоканализационных, водопроводных сооружений и сетей;

Правила дорожнього руху України. Затверджені постановою кабінету Міністрів України від 31.12.93 № 1094;

Правила улаштування електроустановок. Міненерго СРСР, 6-е вид. перероб. дол.- М; Енергоатомвидав, 1986;

Правила будови і безпечної експлуатації водогрійних і парових котлыв з тиском до 0.07 МПа. Затверджені Держгідротехнаглядом »РФСР 13.11.60;

Правила технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту;

Положения о проведении планово-предупредительных ремонтов производственных зданий и сооружений. Затверджені Держбудом СРСР 29.12.73;

Типовое положение о газовой службе и ответственных лицах за газовое хозяйство предприятий. Затверджене Держгідротехнаглядом СРСР 39.12.75;

Положение о планово-предупредительном ремонте оборудования полиграфической промышленности. Затверджене Держкомвидавом СРСР 06.06.79;

Иструкция по безопасной эксплуатации систем кондиционирования зоздуха и вентиляции на полиграфических предприятиях". Затверджена Держкомвидавом СРСР 15.10.82.


3. ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ

ВТП  відеотермінальні пристрої

ПАР  поверхнево-активні речовини

ЛЗР  легкозаймисті рідини

ГР  горючі рідини

ФДФ  фотополімерні друкарські форми

УФ  ультрафіолетове (випромінювання)

ГДК  гранично-допустимі концентрації

ЗІЗ  засоби індивідуального захисту

ПУ  полі уретан

СДОР  сильнодіючі отруйні речовини

ВЧ  висока частота

СВЧ  струм високої частоти

ПУЕ  Правила улаштування електроустановок

РМЦ  ремонтно-механічний цех

ПХВ  поліхлорвініл

ОУ  освітлювальна установка


4. ВИМОГИ ДО ТЕРИТОРІЇ ПІДПРИЄМСТВА, ВИРОБНИЧИХ ТА ДОПОМІЖНИХ БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ

4.1. Загальні положення

Планування, забудова, благоустрій території, утримання виробничих та допоміжних будівель і приміщень мають відповідати вимогам діючих будівельних і санітарних норм та правил (СНиП II-89-90, СНиП 2.09.02-85, СНиП 2.09.04-87, ДНАОП 0.03-3.01-71, ДНАОП 0.03-3.18-88).

Освітлення території підприємств, виробничих та допоміжних будівель і приміщень належить влаштовувати згідно з вимогами СНиП II-4-79. Приміщення з постійним перебуванням людей повинні мати природне освітлення. Для захисту від надмірної інсоляції через вікна слід використовувати жалюзі, штори або влаштовувати ззовні будівель біля віконних отворів спеціальні сонцезахисні пристрої.

Виробничі та допоміжні будівлі і приміщення за пожежною безпекою мають відповідати вимогам Правил пожежної безпеки в Україні.

На території і в приміщеннях поліграфічних підприємств застосовуються знаки безпеки відповідно до ГОСТ 12.4.026-76. Небезпечні під час експлуатації елементи будівельних конструкцій, виробничого обладнання, внутрішньозаводського транспорту, бокові поверхні електрокар, навантажувачів, візків, елементів вантажопідіймальних кранів фарбуються в жовтий сигнальний колір.

4.2. Територія підприємства

4.2.1. Території поліграфічних підприємств необхідно утримувати в чистоті. До основних і допоміжних будівель і споруд, до майданчиків для стоянки автомобілів, до протипожежних засобів, до місць навантаження і розвантаження автомобілів та залізничного транспорту передбачаються під'їзди і проходи.

4.2.2. Санітарно-захисна зона (відстань від виробничих будівель до житлової забудови) має бути не менше 50 м.

4.2.3. Взаємне розташування будівель і споруд на території має виключати можливість розповсюдження шкідливих речовин в адміністративні та побутові приміщення.

4.2.4. Між будівлями і спорудами, які освітлюються через вікна, передбачаються санітарні розриви не менше висоти до верху карнизу розташованих навпроти будівель і споруд. Взаємне розташування будівель і споруд має відповідати вимогам пожежної безпеки.

4.2.5. Розміри воріт, проїздів і вид шляхового покриття встановлюються залежно від специфіки підприємства, типу і виду транспорту. Розмір воріт і мінімальних проїздів при застосуванні автомобільного транспорту має бути більше ширини використовуваних машин на 1,5 м, але не менше 4,5 м, залізничних воріт  не менше 4,9 м. Якщо на території нема "петльового" об'їзду, в тупиках влаштовуються майданчики для розвороту машин розміром не менше 12х12 м.

Для руху транспортних засобів по території підприємства мають бути розроблені і встановлені на видних місцях схеми руху, встановлені дорожні знаки згідно з ГОСТ 10807-78 і нанесена розмітка на транспортних шляхах згідно з ГОСТ 13508-74. Вантажно-розвантажувальні майданчики належить забезпечити знаками безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026-78, межі майданчиків окреслити лініями. Швидкість руху автомобільного транспорту має бути не більше 5 км/год.

Місця проведення ремонтних робіт на транспортних шляхах, включаючи траншеї і ями, загороджуються і позначаються дорожніми знаками, а в темний час доби  світловою сигналізацією.

Пішохідні доріжки, транспортні шляхи, проїзди та вантажно-розвантажувальні майданчики заасфальтовуються або замощуються і утримуються в справності вільними для руху; у вечірній і нічний час освітлюються, взимку очищуються від снігу, льоду і посилаються піском або шлаком.

4.2.6. Водостоки (канави) з твердим покриттям для відведення атмосферних вод регулярно прочищаються і ремонтуються.

4.2.7. На території підприємства виділяються місця для короткочасного зберігання відходів виробництва при умові, що вони не захаращують проїзди, проходи, місця відпочинку та не порушують екстер'єр підприємства.

Для збирання відходів виробництва (паперові обрізки, картон, шпагат тощо) та сміття у відведених місцях встановлюються виготовлені з негорючих матеріалів контейнери, які щільно закриваються. відходи і сміття регулярно вивозяться за межі підприємства.

4.2.8. Під час виконання земляних або Інших ремонтних робіт ями, траншеї і відкриті люки загороджуються і позначаються відповідними попереджувальними знаками.

4.2.9. Територію підприємства належить озеленяти. На території підприємства, яке виділяє шкідливі речовини в атмосферу, не допускається розміщувати деревинно-чагарникові насадження у вигляді щільних груп та смуг, що сприяють накопиченню шкідливостей.

4.2.10. На території підприємства рекомендується передбачати впорядковані спортивні майданчики для відпочинку і гімнастичних вправ. Майданчики належить розміщувати з навітряної сторони по відношенню до будинків з виробництвом, яке виділяє шкідливі викиди в атмосферу.

4.3. Виробничі будівлі і приміщення

4.3.1. Виробничі будівлі і приміщення споруджуються згідно з вимогами будівельних і санітарних норм (СНиП 2.09.02-85, ДНАОП 0.03-3.01-71, ДНАОП 0.03-3.18-88).

Об'єм виробничого приміщення на одного працівника складає не менше 15 м3, площа  не менше 4,5 м3. Об'єм виробничих приміщень для програмістів, операторів відеотермінальних пристроїв (ВТП) на одного працівника складає 19,5 м3, площа приміщень  6 м3 з урахуванням максимального числа працівників в одну зміну.

4.3.2. Технічна безпека будівель і споруд забезпечується під час проектування, будівництва та експлуатації шляхом дотримання будівельних норм і правил. Підприємству слід мати розрахунки допустимих навантажень на міжповерхові перекриття і не допускати їх перевантаження обладнанням, сировиною, напівфабрикатами і готовою продукцією.

Дотримання цих вимог перевіряється під час експертизи проектів на будівництво нових або реконструкцію експлуатованих будівель і споруд і контролюється в процесі попереднього нагляду. який здійснюється проектною організацією і організацією-замовником, а також під час приймання об'єктів в експлуатацію відповідно до СНиП 3.01.04-87.

4.3.3. Інтер'єр приміщень виробничих будівель має відповідати СН 181-70, гама кольорів витримуватись в спокійних тонах з незначним їх контрастом залежно від орієнтації вікон відповідно сторін світу.

4.3.4. Приміщення та дільниці виробництва зі значним виділенням шкідливих газів, пару, пилу або з надлишками тепла слід розміщати біля зовнішніх стін переважно одноповерхових будівель і споруд. При необхідності розташування таких виробництв в багатоповерхових будівлях, їх слід розміщати на верхніх поверхах, якщо це допускають умови технологічного процесу.

При об'єднанні в одній будівлі або споруді виробництв та виробничих дільниць з різними санітарно-гігієнічними умовами слід передбачати заходи по упередженню дії шкідливих факторів на працюючих, та на осіб, які не працюють з цими шкідливостями: розміщення дільниць в окремих ізольованих приміщеннях, здування, повітряні завіси тощо.

Перелік дільниць, які розміщуються в ізольованих приміщеннях, вирішується на кожному підприємстві в залежності від технології та організації виробництва.

4.3.5. Стіни, стелі та поверхні конструкцій приміщень, де є виробництва, що виділяють шкідливі або агресивні речовини (свинець, кислоти, луги тощо) підлягають покриттю, яке запобігає поглинанню цих речовин і забезпечує легке, доступне прибирання або миття приміщень.

4.3.6. Зовнішні входи у виробничі приміщення обладнуються тамбурами і повітряними завісами.

Вікна, люки і прорізи, призначені для транспортування сировини, напівфабрикатів і готової продукції, обладнуються пристроями, що виключають виникнення протягів.

4.3.7. Сходові марші, площадки і сходи, які ведуть до виходу, підмостки при перепаді висоти більше 0,75 м обладнуються міцною огорожею висотою не менше 1,0 м, а при перепаді висоти більше 5 м  огорожею висотою 1,2 м.

Люки в підлозі огороджуються на висоту не менше 1,0 м.

4.3.8. Всі дверні прорізи виконуються без порогів.

4.3.9. Підлоги мають бути без дірок, вибоїн, відкритих отворів, виступаючих шин заземлення, трубопроводів, гвіздків тощо. Дерев'яні підлоги мають бути гладкі без щілин (щілини зашпакльовуються спеціальною мастикою), пофарбовані в кілька шарів олійною фарбою.

Для влаштування підлог використовуються матеріали, що відповідають гігієнічним і експлуатаційним вимогам даного виробництва.

Покриття підлог, оброблення стін, стель, обладнання стін, стель вибирається залежно від характеру виробництва за СНиП 2.03.13-88 (дод. 1).

4.3.10. Цехові комунікації (повітроводи, трубопроводи) розташовуються за фальшстіною або за підвісною стелею робочих приміщень, кабелі  в підлозі в газових трубах.

4.3.11. Не дозволяється заставляти обладнанням, сировиною, напівфабрикатами, готовою продукцією, тарою і т. і. робочі місця, проходи, шляхи евакуації, входи і виходи, вікна і двері, коридори, сходові клітки і марші. Має бути забезпечений вільний доступ до засо3бів пожежогасіння, електрощитів та електророзподільних шаф.

4.3.12. Виробничі приміщення, коридори, сходові клітки необхідно утримувати в чистоті і порядку, сміття і відходи збирати в урни і виносити з приміщення після закінчення зміни. Прибирання приміщень проводиться відповідно до графіку, але не рідше одного разу на добу.

У виробничих приміщеннях, де є значні виділення пилу (цехи складальні, стереотипні, друкарські, брошурувально-палітурні, підготування паперу), необхідно щодобово проводити вологе прибирання або прибирання за допомогою пилососних установок.

Генеральне прибирання приміщень з очищенням від пилу стін, стель, вікон, опалювальних приладів, колон і т. і. проводиться не рідше одного разу на місяць, а білення і фарбування панелей стін. колон і стелі  не рідше одного разу на рік.

4.3.13. Всі будівлі і споруди в процесі їх експлуатації перебувають під постійним технічним наглядом, підлягають періодичним загальним оглядам (двічі на рік), цільовим перевіркам стану окремих конструктивних елементів та ремонту відповідно до "Положения о проведении планово-предупредительны ремонтов производственных зданий и сооружений".

Цільові перевірки технічного стану окремих конструктивних елементів будівель і споруд проводяться в міру необхідності спеціально призначеними комісіями за участю спеціалістів-експертів.

Результати всіх видів оглядів оформлюються актами, в яких відмічаються виявлені недоліки і вказуються заходи для їх усунення.

Для проведення технічних оглядів і ремонту будівель і споруд на підприємствах розробляється річний план-графік технічних оглядів; поточних і капітальних ремонтів будівель і споруд.

У випадках виявлення непередбачених пошкоджень будівель і споруд, що створюють небезпеку для працівників і можливість псування обладнання, терміново проводиться їх усунення з зупиненням робіт і виведенням людей.

4.3.14. Для ремонту будівель і приміщень, чищення і ремонту дахів, ліхтарів, освітлювальної арматури і засклення вікон не обхідно передбачити спеціальні механізми, обладнання і пристрої, що забезпечують зручне і безпечне виконання вказаних робіт на висоті (стрем'янки, пересувні вишки тощо). Ці пристрої необхідно оглядати перед використанням і проводити спеціальні щорічні випробування їх з реєстрацією в журналі.

4.3.15. Дахи будинків в зимовий час належить регулярно очищувати від снігу, а карнизи  від утвореного зледеніння. Два рази на рік (весною та восени) потрібно відчищати водоізолюючі покриття покрівлі, жолоби, водостічні труби від листя, гілок, сміття і пилу.

4.3.16. У виробничих приміщеннях потрібно мати аптечки першої допомоги, які розташовуються на видному, легкодоступному місці.

Аптечка першої допомоги укомплектовується перев'язочним матеріалом, індивідуальними перев'язочними антисептичними пакетами, джгутом, шинами, настойкою йоду, нашатирним спиртом, питною содою, 3%-ним розчином перекису водню та іншими медикаментами, які не мають надпису "Приймати за призначенням лікаря".

4.4. Допоміжні будівлі і приміщення

4.4.1. Загальні вимоги

4.4.1. Склад допоміжних будівель і приміщень поліграфічних підприємств та їх оснащення встановлюються відповідно до СНиП 2.09.04-87. Додатково до допоміжних приміщень вказаних в таблиці, допускається передбачати інші побутові приміщення з відповідним обладнанням.

Побутові та адміністративні приміщення належить розміщувати в окремих будівлях. Допускається  у вставках чи вбудовах до виробничих будівель І, II, ІІІ а та Іа ступенів вогнестійкості категорій В, Г, Д; в прибудовах до виробничих будівель. У вбудовах до виробничих будівель можна розміщувати умивальні, напівдуші, туалети, пристрої питного во6допостачання, приміщення для обігрівання, для відпочинку, особистої гігієни жінок, ванн для ніг, кімнати майстрів та іншого персоналу, які за умовами виробництва мають бути поблизу робочих місць, а в приміщеннях категорій В, ГІД- також кімнати для куріння.

Висоту приміщень допоміжних будівель від підлоги до стелі належить приймати не менше 2,5 м. Висоту від підлоги до низу виступаючих конструкцій перекрить, обладнання та комунікацій, а також висоту від підлоги до стелі в коридорах  не менше 2,2 м.

Таблиця

Допоміжні будівлі і приміщення поліграфічних підприємств

БудІвлі

Приміщення

Склад приміщень

Побутові

Санітарно-побутові

Охорони здоровя

Громадського харчування

Культурного обслуговування

Гардеробні, душові, умивальні, туалетні, кімнати для куріння, місця для пристроїв питного водопостачання, приміщення для обігрівання, приміщення для прання, чищення, знепилення та ремонту спецодягу

Пункти охорони здоров'я, приміщення особистої гігієни жінки, парильні (сауни), інгаляторії, фотарії, приміщення для відпочинку в робочий час та психологІчного розвантаження, спортивно-оздоровчі комплекси

Їдальні доготовочні, їдальні роздавальні, кімната приймання їжі, приміщення видавання продуктів профілактичного харчування

Приміщення для зборів, заклади культури, спортивні споруди

Адміністративні

Управління, конструкторських бюро, громадських організацій, охорони праці

Санітарно-побутові та адміністративні приміщення необхідно забезпечити евакуаційними виходами, при цьому ширина проходу в приміщенні приймається не менше 1м, коридору або переходу в іншу будівлю  не менше 1,4 м.

Розташовані в окремих будівлях допоміжні приміщення належить забезпечити опалюваними переходами до опалюваних виробничих приміщень.

Відстань від робочих місць у виробничих будівлях до туалетів, місць для куріння, приміщень для відпочинку, обігрівання, напівдушів, пристроїв питного водопостачання  не більше 75 м, а від робочих місць на території підприємства  не більше 150 м.

Побутові приміщення необхідно розташовувати так, щоб користувачі не проходили через виробничі приміщення з шкідливими та небезпечними факторами, якщо вони в цих приміщеннях не працюють.

Приміщення громадського харчування, охорони здоров'я, відпочинку, культурного обслуговування, громадських організацій, кабінети охорони праці, спортзали необхідно розташовувати в місцях, де вплив шкідливих виробничих факторів найменший.

Не допускається розміщувати душові, умивальні та туалети над робочими кімнатами управлінь, технічних служб, охорони здоров'я, громадського харчування, громадських організацій.

В допоміжних будівлях необхідно передбачати приміщення для зберігання, чищення та сушіння прибирального інвентарю. Ці приміщення належить розмістити суміжно з туалетами, обладнати гарячим та холодним водопостачанням. Площа приміщень приймається із розрахунку 0,8 м2 та 100 м2 площі поверху, але не менше 4 м2. Якщо площа поверху менша за 400 м2, допускається передбачати одне приміщення на два поверхи.

4.4.2. Санітарно-побутові приміщення

4.4.2.1. Загальні вимоги

Розрахунок потреби санітарно-побутових приміщень та спеціальних побутових пристроїв для працівників, які зайняті безпосередньо на виробництві, проводиться відповідно до санітарної характеристики виробничих процесів і кількості працівників в найбільш численній зміні (дод. 2). При сполученні виробничих процесів різних груп тип гардеробних, кількість душових сіток і кранів, умивальних передбачається за групою з найбільш високими вимогами, а спеціальні приміщення і пристрої за сумарними вимогами.

Норму площі приміщень на 1чоловіка чи одиницю обладнання, розрахункову кількість працівників на одиницю обладнання в санітарно-побутових приміщеннях, геометричні параметри, мінімальні віддалі між осями і ширину проходів між рядами обладнання належить приймати згідно з СНиП 2.09.04-87.

Стіни та перегородки приміщень гардеробних спецодягу, душових. переддушових, умивальних, туалетів, кімнат для куріння, приміщень для сушіння та знепилювання робочого одягу, кладових спецодягу необхідно виконувати висотою 2 м світлих теплих тонів із використанням матеріалів, що допускають їх легке чищення та миття гарячою водою з застосуванням миючих засобів. Стіни та перегородки вище відмітки 2 м, а також стелі покриваються вологостійкими матеріалами.

Підлоги побутових приміщень виконуються вологостійкими, поверхня підлог в гардеробних, душових, переддушових та умивальнях має бути неслизькою.

Побутові приміщення  душові, умивальні, туалети, а також умивальники при столових і буфетах належить забезпечувати милом і електрорушниками.

4.4.2.2. Гардеробні

Гардеробні вуличного, а також вуличного і домашнього одягу в усіх випадках можуть бути спільними для всіх груп виробничих процесів.

Гардеробні домашнього одягу і спецодягу для груп виробничих процесів 1в, 2в, 2г і 3 б мають бути окремими для кожної з цих груп.

При списковому складі працюючих на підприємстві до 50 чоловік допускається передбачати загальні гардеробні для всіх груп виробничих процесів.

Гардеробні належить влаштовувати виходячи із умов самообслуговування. Виключення складають гардеробні вуличного одягу і роздавальні спеціального одягу.

Гардеробні, душові та умивальні належить об'єднувати в гардеробні блоки.

При гардеробних блоках необхідно передбачати кладові спецодягу, туалети, приміщення (місця) для чергового персоналу, місця для зберігання прибирального інвентаря, місця для чищення взуття, прасування одягу, куріння, сушіння волосся, площею не менше 4 м2 кожна.

В гардеробних застосовуються шафи висотою 1,65 м.

Розміри шаф в плані приймаються: для звичайного складу спецодягу (халати, фартухи, костюми, напівкомбінезони)  0,25 х 0,5 м; для розширеного складу (звичайний склад плюс засоби індивідуального захисту (ЗІЗ))  0,33 х 0,5 м; для громіздкого спецодягу (розширений склад плюс утеплений одяг, валянки, взуття), а також для одночасного зберігання двох різних видів (вуличного і домашнього одягу або вуличного і робочого, за виключенням дрібного і легкого робочого одягу) -0,4 х 0,5 м.

Кількість відділень в шафах приймається рівною списковій кількості працівників (1шафа на 1працюючого). Кількість крючків вішалок для окремого зберігання вуличного одягу визначається кількістю працівників у двох найбільш численних суміжних змінах. Довжина вішалки приймається 5 крючків на 1пог. метр.

В шафах глибиною 0,5 м необхідно передбачати місця для зберігання головних уборів, взуття і приладдя для умивання. У верхній та нижній частинах закритих шаф передбачаються отвори (решітки, сітки, жалюзі тощо) для провітрювання.

4.4.2.3. Душові

Душові належить розміщувати суміжно з гардеробними. У випадках спільного зберігання в гардеробній всіх видів одягу обладнуються переддушові для переодягання; при кількості душових сіток до 4-х переддушова не передбачається. Не допускається розміщувати душові та переддушові біля зовнішніх стін будівель.

Число душових, умивальників та спеціальних побутових пристроїв, передбачених додатком 2, приймається за кількістю працівників в найбільш численній зміні або частині зміни, що одночасно закінчує роботу. Розрахункова тривалість роботи душових становить 45 хв. для кожної зміни.

Душові обладнуються відкритими кабінами розмірами 0,9 х 0,9 м, загородженими з трьох сторін, а при виробництвах груп 1в, 3б  загородженими з двох сторін із наскрізним проходом. Допускається до 20% душових кабін передбачити закритими (розмірами 1.8 х 0,9 м).

Перегородки виконуються з вологостійких матеріалів висотою 1,8 м і відстанню від підлоги 0,2 м. Душові кабіни обладнуються індивідуальними змішувачами холодної та гарячої води, поличками для мила та підніжками для миття ніг.

4.4.2.4. Умивальні

Умивальні розміщуються в окремих приміщеннях, суміжно з гардеробними спеціального одягу, загальними гардеробними або в приміщеннях гардеробних. До 40% розрахункової кількості умивальників допускається розміщувати у виробничих приміщеннях поблизу робочих місць.

Умивальники у виробничих та адміністративних приміщеннях (управлінь, конструкторських бюро, громадських організацій, культурного обслуговування, їдалень) допускається розміщувати в тамбурах при туалетах.

Умивальники встановлюються одиночні або групові. Для виробництв груп 1і 1б та для столових передбачаються групові умивальники.

Кожен умивальник обладнується змішувачем холодної та гарячої води. В умивальнях належить передбачити крючки для рушників і одягу, посудини для рідкого або полички для кускового мила.

В складальних і стереотипних цехах, гартоплавильних дільницях в умивальниках має знаходитись нейтралізуючий 1% розчин оцтової кислоти.

4.4.2.5. Туалети

Туалети в багатоповерхових виробничих, побутових і адміністративних будівлях передбачаються на кожному поверсі.

При кількості працівників на двох суміжних поверхах до ЗО чол. туалет може бути тільки на одному з них  з найбільшою кількістю працівників; при 10 працівниках на трьох поверхах допускається передбачити 1туалет.

Допускається передбачити загальний туалет для чоловіків і жінок при кількості працівників в зміні не більше 15 чол.

Вхід в туалет належить передбачати через тамбур із дверима, які самі зачиняються. В тамбурах туалетів розміщуються умивальники із розрахунку один умивальник на чотири кабіни, при меншій кількості кабін  один умивальник на кожний туалет. Туалети належить обладнувати підлоговими чашами, розміщеними в окремих закритих кабінах розмірами 1,2 х 0,9 м, висотою 1,8 м з дверима, що відкриваються назовні; в кабінах слід передбачати крючки для одягу. В чоловічих туалетах передбачаються настінні пісуари, допускається використовувати лоткові та індивідуальні пісуари.

4.4.2.6. Кімнати (місця) для куріння

Кімнати для куріння належить розміщувати суміжно з туалетами або приміщеннями для відпочинку та обігрівання. При кількості працівників в найбільш численній зміні менше 100 чол. для куріння обладнують спеціальні місця на сходових клітках, в тамбурах при туалетах, де вивішують знак "Місце для куріння".

Місця для куріння необхідно забезпечувати вогнетривкими урнами, які належить щодобово очищувати, дезинфікувати і заливати на 1/3 водою.

4.4.2.7. Пристрої питного водопостачання

Для постачання питною водою належить передбачити автомати, фонтанчики; закриті баки з фонтануючими насадками або інше обладнання. В гарячих цехах має бути обладнання для постачання підсоленою газованою водою.

4.4.2.8. Приміщення для обігрівання

Приміщення для обігрівання працівників передбачаються при виробничих процесах групи 2д (робота на вулиці та в неопалюваних приміщеннях).

4.4.2.9. Приміщення для прання, чищення, сушіння, знепилення, ремонту спецодягу

При поліграфічних підприємствах або групах підприємств для прання спецодягу передбачаються пральні з відділенням хімічного чищення та майстернею для ремонту спецодягу із розрахунку 9 м2 на одне робоче місце.

Рекомендується користуватися міськими пральнями за умови наявності в них спеціальних відділень (технологічних ліній) для оброблення спецодягу.

Сушіння спецодягу передбачається для виробничих процесів, пов'язаних із дією вологи, що викликає намокання спецодягу, або таких, що виконуються при температурі повітря до 10С, включаючи роботи на відкритому повітрі. Приміщення та пристрої для знепилювання передбачаються для будь-яких процесів, пов'язаних із виділенням пилу.

4.4.3. Приміщення охорони здоров'я

Рекомендований склад приміщень охорони здоров'я для поліграфічних підприємств подано в таблиці п. 4.4.1.

4.4.3.1. Пункти охорони здоров'я

Категорія пункту охорони здоров'я в залежності від кількості працюючих:

при спискові й чисельності від 50 до 300  медичний пункт;

 “   від 301до 1700  фельдшерський пункт;

“  “   більше 1701- лікарський пункт.

Площа медичного пункту приймається:

12 м2  при списковій чисельності  від 50 до 150 чол;

18 м2     від 151до 300 чол.

Оснащується медичний пункт за узгодженням з місцевими органами охорони здоров'я.

До складу фельдшерського пункту входять: вестибюль-чекальня з роздягальнею та реєстратурою, кімната для тимчасового перебування хворих, процедурні кабінети, кабінети приймання хворих, фізіотерапії, стоматолога, гінеколога, кладова ліків і медичного обладнання, туалет з умивальником в тамбурі. Загальна площа  100-120 м2.

До складу лікарського пункту входять: вестибюль-чекальня з роздягальнею і реєстратурою, кімната тимчасового перебування хворих, кабінети приймання хворих, фізіотерапії, стоматолога, гінеколога, процедурний, перев'язочна, кабінет завідуючого пунктом, кладові ліків та медичного обладнання, приміщення автоклаву і перев'язувальних матеріалів, туалет з умивальником в тамбурі та душова. Загальна площа 180-240 м2.

4.4.3.2. Приміщення особистої гігієни жінок

Приміщення особистої гігієни жінок передбачається при кількості працівників в найбільш численній зміні не менше 15 жінок. Кількість установок приймається з розрахунку одна установка на 75 жінок. Приміщення особистої гігієни жінок належить розміщувати при туалетах або пунктах охорони здоров'я, де необхідно тоді передбачити туалет із однією підлоговою чашею (унітазом). В цих приміщеннях передбачаються місця для роздягання, умивальник і процедурні кабіни висотою 1,8 м, розмірами в плані 1,8 х 1,2м, вхід в приміщення  через тамбур.

4.4.3.3. Парильні, інгаляторії, фотарії

Парильні (сауни  камери сухого пару) передбачаються за погодженням із місцевими радами профспілок та органами охорони здоров'я.

Інгаляторії належить передбачати (за погодженням із місцевими органами охорони здоров'я) для виробничих процесів, пов'язаних із виділенням пилу або газів подразнюючої дії (1інгаляторій на 20% від кількості працівників в зміні).

Фотарії передбачаються для робітників, які працюють в приміщеннях без природного освітлення або з коефіцієнтом природної освітленості менше 0,1%.

Фотарії належить розміщувати в гардеробних домашнього одягу. Поверхні стін, перегородок та кабін фотаріїв фарбуються силікатними фарбами світлих тонів.

Фотарії не передбачаються, якщо виробничі приміщення обладнані штучним освітленням, збагаченим ультрафіолетовим (УФ) випромінюванням.

4.4.3.4. Приміщення ванн для ніг

Ванни для ніг (установки гідромасажу ніг) необхідно передбачати на підприємствах, де є виробничі процеси, зв'язані з виконанням роботи стоячи або з вібрацією, що передається на ноги. Ванни для ніг належить розміщувати в умивальнях або гардеробних із розрахунку 40 чол. на одну установку площею 1,5 м2.

4.4.3.5. Приміщення для відпочинку в робочий час та психологічного розвантаження

Приміщення і місця відпочинку в робочий час передбачаються відповідно до технологічної частини проекту.

Приміщення психологічного розвантаження передбачаються для працюючих в умовах підвищеного шуму і психологічних навантажень.

Приміщення і місця відпочинку в робочий час та приміщення психологічного розвантаження рекомендується розміщувати при гардеробних домашнього одягу або пунктах охорони здоров'я.

В приміщеннях для відпочинку і психологічного розвантаження доцільно передбачати пристрої для приготування та видавання спеціальних тонізуючих напоїв, а також місця для занять фізичною культурою.

При допустимих параметрах повітря робочої зони у виробничих приміщеннях та відсутності речовин 1 і 2-го класів небезпеки допускається організовувати місця для відпочинку відкритого типу на ділянках приміщення цехів, що не використовуються для виробничих потреб.

Приміщення для відпочинку, а також для обігрівання обладнуються вішалками для одягу, пристроями питного водопостачання і умивальниками зі змішувачами холодної і гарячої води.

В приміщеннях і на місцях для відпочинку, місцях психологічного розвантаження не допускається рівень звукового шуму більше 65 дБА.

Площу приміщень охорони здоров'я належить приймати згідно з нормами СНиП 2.09.04-87.

4.4.3.6. Спортивно-оздоровчі комплекси

На поліграфічних підприємствах рекомендується створювати комплекси здоров'я, до складу яких входять: зал для проведення лікувальної фізкультури, термоблоки (сауна, гігієнічні душі, басейн тощо), кімнати відпочинку, масажні та інші кабінети, відкриті спортивні майданчики. Розмір спортивних майданчиків визначається з розрахунку 1м2 на одного працівника в найбільш численній зміні.

4.4.4. Підприємства громадського харчування

Для забезпечення працівників загальним та дієтичним харчуванням на підприємствах передбачаються їдальні. При кількості працівників в найбільш численній зміні понад 200 чоловік влаштовується їдальня доготовочна, що працює на напівфабрикатах, до 200 чол.  їдальня-роздавальня (буфет), яка відпускає гарячі страви, що доставляються з інших підприємств громадського харчування. При кількості працівників в найбільш численній зміні менше 30 чоловік допускається організувати кімнати приймання їжі.

Кількість місць в їдальнях визначається із розрахунку 1місце на 4 працівників в найбільш численній зміні. Для дієтичного харчування виділяється 20% від загальної кількості місць.

При їдальні, що обслуговує працівників, які приходять з вулиці, обладнується вестибюль із гардеробом вуличного одягу з кількістю місць 20% від кількості відвідувачів.

Площа кімнати приймання їжі визначається із розрахунку 1м2 на кожного відвідувача, але не менше 12 м2. Кімнату приймання їжі необхідно обладнати умивальниками, кип'ятильниками, електричними плитками, холодильниками. Кімната забезпечується меблями (столи, стільці, шафи для посуду), посудом і столовими наборами. При кількості працівників до 10 чоловік в зміну замість кімнати приймання їжі допускається передбачати в гардеробній додаткове місце площею 6 м2, де встановлюється стіл для приймання їжі.

В їдальнях необхідно передбачати туалети і умивальні, які допускається розміщувати в тамбурах туалетів. Умивальники належить обладнати змішувачами холодної і гарячої води.

В їдальнях допускається передбачати площу і необхідне обладнання для видавання продуктів профілактичного харчування (молока, кефіра, пектиномістких продуктів) .

4.4.5. Приміщення культурного обслуговування

На поліграфічних підприємствах передбачаються цехові приміщення для зборів, заклади культури і спортивні споруди. Приміщення для зборів належить розміщувати поблизу цехів і дільниць. При кількості працівників на підприємстві до 50 чоловік приміщення для зборів може суміщатися з кімнатою для відпочинку та приймання їжі. Площа приміщень визначається залежно від кількості працівників в найбільш чисельній зміні: від 50 до 100  24 м2, від 101до 200 -36 м2, від 201до 300-48 м2.

На підприємствах з кількістю працівників понад 600 чол. належить передбачати зали для зборів, площа яких визначається з розрахунку на 30% працівників зміни при нормі 0,9 м2 на одне місце.

Зали на 400 місць і більше необхідно обладнувати кінопроекторами відповідно до норм проектування клубів.

4.4.6. Приміщення управлінь та громадських організацій площа приміщень управлінь, конструкторських бюро та громадських організацій визначається з розрахунку:

- робочі кімнати управлінь -4 м2 на одного працівника управління;

- робочі кімнати конструкторських бюро, обчислювальних центрів -6 м2 на одного працівника.

Приміщення профкому: при чисельності працівників від 100 до 300 чол.  12 м2, від 301до 500 чол.  18 м2, від 501до 1000 чол.  36 м2, від 1001 до 1500 чол.  54 м2, понад 1501чол.  60 м2.

На підприємствах із списковою чисельністю працівників до 100 чол. для всіх громадських організацій передбачається одне приміщення площею 12 м2.

Площа кабінетів з охорони праці визначається в залежності від спискової чисельності працівників від 100 до 1000 чол.  24 м2, від 1001 до 3000 чол.  48 м2.

На підприємствах із списковою чисельністю працівників до 100 чол., а також в цехах створюються відповідно загальнооб'єктовий та цехові кутки охорони праці.

Кутки охорони праці розміщуються в приміщеннях для зборів, місцях відпочинку, в місцях проведення інструктажів та навчання з охорони праці і оформлюються відповідно до типових рекомендацій.


5. ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧИХ ЦЕХІВ (ДІЛЬНИЦЬ), ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА РОБОЧИХ МІСЦЬ

5.1. Загальні положення

5.1.1. У виробничих цехах (дільницях) поліграфічних підприємств мають місце небезпечні і шкідливі фактори. Перелік небезпечних і шкідливих факторів, класифікованих за ГОСТ 12.0.003-74, подано в додатку 3.

5.1.2. Відповідність виробничих цехів (дільниць) поліграфічних підприємств, технологічного обладнання і робочих місць вимогам діючих нормативних документів з охорони праці та пожежної безпеки забезпечується шляхом раціонального вибору технологічних процесів, виробничих приміщень, видів обладнання, застосуванням певних типів сировини та матеріалів, організації робочих місць, способів зберігання та транспортування сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції, застосуванням засобів колективного та індивідуального захисту працівників.

5.1.3. Параметри мікроклімату (температури, вологості та швидкості руху повітря) на робочих місцях визначаються залежно від категорії важкості, напруженості праці, а також пори року; нормовані значення параметрів мікроклімату вказані в додатку 8.

В цехах і на дільницях, де е складальні програмуючі машини, комп'ютери та інша техніка, робота на яких пов'язана з нервово-емоційним напруженням, необхідно додержуватись оптимальних умов мікроклімату згідно з ГОСТ 12.1.005-88.

Інтенсивність інфрачервоного випромінювання від нагрітого обладнання та інсоляції на робочих місцях має не перевищувати норм, вказаних В ГОСТ 12.1.005-88.

Нагрівальні пристрої та елементи обладнання, що мають температуру зовнішніх поверхонь вище 35°С, необхідно обладнувати тепловою ізоляцією або загороджувати і фарбувати виділяючою фарбою згідно з ГОСТ 12.4.026-76.

В обладнанні, поверхні якого мають підвищену температуру, ручки виконують з теплоізоляційних матеріалів.

Обладнання, робота якого супроводжується виділенням речовин 1-го та 2-го класу небезпеки, надмірного тепла, пилу, належить постачати необхідними вентиляційними пристроями для відведення надлишкового тепла, шкідливих речовин (витяжна вентиляція, аерація тощо).

5.1.4. Освітленість робочих поверхонь має відповідати нормам, вказаним в додатках 4 і 6.

В усіх виробничих і допоміжних будівлях і приміщеннях належить з максимальною ефективністю використовувати природне освітлення (див. розділ 7.2).

5.1.5. Рівні шуму в цехах і на дільницях поліграфічних підприємств мають бути не вище норм. встановлених ГОСТ 12.1.003-83, СН 3223-85 (дод. 12). Це забезпечується комплексом заходів, до яких належать заходи по зменшенню шуму в джерелах його генерування, обмеженню (локалізації) його розповсюдження у виробничих приміщеннях (застосування шумовбирних матеріалів для облицювання стін, стель, звуковбирних екранів та кожухів на обладнанні, розміщення обладнання в ізольованих приміщеннях), а також захисту робітників за допомогою 313 органів слуху.

5.1.6. Виробниче обладнання, яке застосовується на поліграфічних підприємствах, має бути безпечним у виготовленні, транспортуванні, монтажі, експлуатації та технічному обслуговуванні.

Обладнання необхідно експлуатувати у повному комплекті відповідно до технічних умов та конструкторської документації.

Розміщувати виробниче обладнання в цехах і на дільницях належить відповідно до “Общесоюзных норм технологического проектирования предприятий полиграфической промышленности” (дод. 14).

Мінімальні відстані від обладнання, не включеного в таблицю, до будівельних конструкцій мають бути не менше 0,6 м в неробочій зоні і не менше 1 м зі сторони обслуговування: ширина головних проходів в цехах і на дільницях не менше 1,5 м, а допоміжних (до окремих робочих місць) не менше 1 м. Проходи і проїзди мають бути прямі без різких поворотів, обкреслені на підлозі жовтими лініями. Кутові повороти обладнуються сигналізацією або влаштовуються так, щоб провідники вантажів могли на достатній відстані (не менше 5 м) бачити зустрічний внутрішньоцеховий транспорт або людей.

5.1.7. В усіх цехах передбачаються бази (дільниці) для міжопераційного зберігання напівфабрикатів (віддрукованих або сфальцьованих аркушів, сфальцьованих брошур, палітурок, сторонок і т. і.), відділені загорожею або обкреслені на підлозі обмежуючими лініями.

5.1.8. Згідно з вимогами ГОСТ 12.2.062-81 небезпечні зони і елементи обладнання повинні мати загорожі (дод. 18, 19), блокування, засоби сигналізації (звукової або світлової). Легкоз'ємні і відкидні загорожі зблоковуються з приводом обладнання, що не дозволяє пуск обладнання та забезпечує вимикання машин при зніманні або підніманні захисної загорожі. Блокування безпеки знімати не дозволяється.

Пускові і контрольні пристрої розміщують так, щоб їх було добре видно з робочого місця і був вільний доступ для їх вмикання та вимикання.

Технологічне обладнання, яке обслуговується двома чи більше особами, або яке має більше одного пульта управління, обладнується вимикачами "стоп-запори", звуковою сигналізацією при пуску обладнання або блокуванням, яке виключає можливість вмикання обладнання одним оператором без участі інших операторів. Кнопка екстреного вимкнення має бути червоного кольору і мати грибовидний штовхач.

5.1.9. Підвісні рухомі транспортери, які несуть на собі пачки паперу, каретки для запресування книг, обладнуються міцними дротяними або сітчастими загорожами знизу і збоку.

5.1.10. Цехові комунікації фарбуються в колір будівельних конструкцій, по яких вони прокладені. На трубопроводи наносяться пізнавальні кільця кольору, відповідно до речовини, яка транспортується. (дод. 20).

5.1.11. В обладнанні, яке містить джерела УФ випромінювання, необхідно забезпечити щільну світлову ізоляцію.

5.1.12. Виробничі приміщення обладнуються пристроями (фрамуги, кватирки, витяжні шахти) для природної вентиляції, а також примусової вентиляції (механічної), яка забезпечує нормований повітрообмін.

5.1.13. Обладнання, виробничі процеси на якому супроводжуються виділенням шкідливих речовин або надмірного тепла, забезпечується місцевими (бортовими) відсмоктувачами, приєднаними до окремої витяжної вентиляційної системи (дод. 9).

Вентиляційні системи, з'єднані з вбудованими місцевими відсмоктувачами, зблоковуються з пусковими пристроями обладнання.

На робочих місцях не допускаються концентрації токсичних речовин вище гранично-допустимих концентрацій (ГДК) (дод. 7).

5.1.14. Для утримання обладнання в безпечному, справному стані відповідно до вимог п. 5.1.6 слід проводити своєчасні огляди, перевірки та ремонти згідно з Положением о планово-предупредительном ремонте оборудования полиграфической промышленности.

Обладнання підлягає випробовуванню у різних режимах роботи.

Під час випробовування і приймання обладнання перевіряється: правильність встановлення і надійність кріплення робочих органів, наявність заземлення, огорож, стан ізоляції електропроводів; працездатність блокувань, гальм, органів управління і сигналізації, наявність і достатність освітлення робочих зон.

Результати випробовувань оформлюються актом і підписуються службою, яка виконала ремонт, керівником цеху, де експлуатується обладнання, та службою охорони праці.

Результати оглядів, випробовувань і ремонтів записуються в журнал технічного стану обладнання.

Забороняється працювати на несправному обладнанні.

5.1.15. Технічний стан обладнання підвищеної небезпеки належить щозмінно перевіряти і фіксувати в журналі робітниками під час передавання зміни, і не рідше одного разу на два тижні  механіком та електриком дільниці, де встановлене дане обладнання.

Введення нових блокуючих пристроїв, внесення змін в конструкцію обладнання (в тому числі за раціоналізаторськими пропозиціями) узгоджуються з заводами-виготовлювачами та інспекцією Держнаглядохоронпраці.

5.1.16. Робочі місця на поліграфічних підприємствах мають відповідати вимогам ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.2.061-81(ДОД. 16, 17).

Робочі місця на обладнанні, де робота виконується в положенні "сидячи", необхідно комплектувати стільцями, висоту сидіння яких можна регулювати.

5.1.17. Для зберігання складальних матеріалів, стереотипів, фотоплівок. форм трафаретного друку в спеціальній кладовій, гуми, гумових друкарських форм, формних циліндрів флексографічного друку, штампів на дільниці обладнання високої частоти (ВЧ) застосовуються стаціонарні та пересувні стелажі-шафи міцної конструкції висотою не більше 1,8 м.

Виробничі меблі (столи, шафи, верстати і т .і.), про які нема окремих вказівок в даних Правилах, можуть бути встановлені впритул до конструктивних елементів будівель (стін, колон, перегородок).

Поверхня виробничих меблів має бути гладкою, без тріщин і щілин. Столи і невеликі шафи (тумбочки) належить покривати листовим матеріалом з металу (не схильного до окислення) або пластмаси. Невеликі шафи та інше обладнання мають щільно прилягати своєю основою до підлоги або мати ніжки заввишки не менше 15 см.

5.1.18 На виробничому обладнанні і меблях, де утворюються заряди статичної електрики, належить встановлювати нейтралізатори.

5.1.19 У виробничих процесах доцільно заміняти токсичні речовини (препарати) на менш токсичні і пожежобезпечні.

Для очищення від забруднень і фарби, знежирювання та миття вузлів обладнання під час ремонтів, зняття консерваційного шару з формних пластин і металу, а також змивання друкарських форм належить застосовувати водні емульсії на основі поверхнево-активних речовин (ПАР) замість гасу і бензину.

5.1.20. Розчини і електроліти виготовляються і зберігаються в спеціальних приміщеннях, обладнаних загальною примусовою вентиляцією, а також місцевою витяжною вентиляцією безпосередньо від робочих зон, де виконуються роботи з кислотами, лугами і хімікатами.

Зберігати хромові розчини належить при пониженій температурі (5-10°С) в спеціальній ємкості, яка щільно закривається.

Кількість використовуваних речовин у виробничих і лабораторних приміщеннях  не більше змінної норми.

Змінну норму легкозаймистих рідин (ЛЗР) і горючих рідин (ГР) слід зберігати окремо від інших речовин в посудинах з кришками, які щільно закриваються.

Для перевезення і піднімання тари з кислотами, лугами, електролітами тощо необхідно застосовувати спеціальні пристрої (візки, тачки). Розкривати металеву тару (наприклад, з хромовим ангідридом) слід з використанням спеціальних інструментів і 313.

5.1.21. В цехах і на виробничих дільницях для знімання, транспортування, подавання і встановлювання в обладнання друкарських форм, формних циліндрів, стереотипів, фарбових та зволожуючих валиків, деталей машин застосовують підйомно-транспортні засоби (тельфери, транспортери, візки, шафи-візки і т. і.). Колеса візків покривають пружним матеріалом (гумою, пластмасою).

Зняті з машини валики, циліндри належить зберігати на спеціальних стелажах (стойках, пірамідах) з гніздами та замками для упередження випадання валиків.

5.1.22. У виробничих процесах необхідно застосовувати засоби колективного (вентиляція приміщень, захисне заземлення, знаки безпеки) та індивідуального захисту. Робітникам підприємств належить дотримуватись правил особистої гігієни, вміти надати першу допомогу потерпілим.

5.2. Цехи (дільниці) виготовлення форм

5.2.1. Загальні положення

5.2.1.1. Обладнання належить встановлювати так, щоб світло від вікон падало на робочу поверхню збоку, переважно з лівої сторони.

5.2.1.2. Для перенесення і розливання сплаву двома робітниками, використовуються ковші з не менше, як трьома ручками (з однієї сторони  одна, а з другої  дві), покритими теплоізоляційним матеріалом.

5.2.1.3. Використані друкувальні елементи (рядки, шрифти і т.ін.) та відходи (шлак, стружка гартового сплаву) на робочих місцях та в цехових складах (кладових) збираються в пересувні або стаціонарні металеві ящики з кришками.

5.2.1.4. Під час роботи з свинцевистими сплавами необхідно дотримуватись правил особистої гігієни (нейтралізація шкірного покриву розчином оцтової кислоти, полоскання порожнини рота тощо).

5.2.2. Складальні цехи (дільниці)

В ізольованих приміщеннях розташовуються дільниці:

- ручного складання;

- машинного рядковідливного складання;

- складально-перфораційних машин;

- машинного літеровідливного складання;

- верстання;

- обкладання форм високого друку;

- чищення лінотипних магазинів і матриць;

- пилососна для очищення наборних кас;

- відливання шрифтів, лінійок і проміжних елементів;

- кладові шрифтів, матриць і магазинів;

- гартоплавильна;

- фотоскладальна (дільниці комп'ютерного складання, фотоскладальних машин);

- складально-програмуючих апаратів;

- монтажування фотоформ;

- підготування матричного матеріалу для стереотипів (при відсутності централізованого забезпечення підготовленим матричним матеріалом для пластмасових стеоретипів);

- зволоження матричного картону, сушіння настилу і матрицювання;

- машинний зал ЕОМ;

- ремонтна майстерня;

- коректорська;

- кладова цеху;

- контора цеху (кімната майстра).

На підприємствах з невеликим обсягом виробництва допускається поєднувати дільниці верстання, матрицювання, обкладання форм з дільницями ручного складання.

Склад та площа адміністративних приміщень для цехів приймаються, виходячи з конкретних умов виробництва.

5.2.2.1. Дільниці ручного складання (верстання, правлення, підготування форм, матрицювання і розкомплектування набору)

Наборні каси і ящики, в яких зберігаються друкувальні і проміжні елементи, пересувні та стаціонарні шафи-стелажі і т. і. розміщуються у спеціально відведених місцях.

Шпальти, набір, зверстані сторінки і форми акцидентного набору зберігаються тільки на дошках в спеціальних шафах-стелажах.

Наборні елементи і форми транспортуються за допомогою спеціальних засобів (пересувних касореалів, спеціальних візків).

Наборні каси і ящики, в яких зберігаються друкувальні і проміжні елементи, очищуються за затвердженим графіком, але не рідше двох разів на місяць в спеціальному приміщенні (в шафах) за допомогою пилососів або спеціальних пилососних установок.

В друкарнях з невеликим обсягом виробництва допускається очищення кас пилососом (з фільтром для дрібнодисперсного пилу) безпосередньо в цеху в неробочий час.

Для виштовхування форм з-під верхньої плити матричного пресу застосовуються спеціальні виштовхувачі.

5.2.2.2. Дільниці машинного складання, відливання шрифтів, лінійок та проміжних елементів

В друкарнях з невеликим обсягом виробництва (з роздільним виконанням робіт) допускається встановлювати літеровідливні і проміжково-лінійкові автомати в приміщенні гартоплавильні, проміжково-лінійкові автомати на дільницях літеровідливного складання, відливання стереотипів або рядковідливного складання. При цьому робота на літеровідливних і проміжково-лінійкових автоматах допускається тільки в той час, коли основне обладнання цих дільниць не працює.

Рядковідливні машини мають забезпечувати:

- блокування поршня для виключення подавання металу в складену виливницю при слабовимкнутих рядках і недоходженні котла в переднє положення;

- автоматичне подавання в котел лінотипної відливки в міру витрачання сплаву;

- автоматичне включення місцевого відсмоктувача під час розігрівання котла.

В ливарному обладнанні належить передбачати пристрої для захисту робітників від викидання розплавленого металу під час подавання сплаву, заповнення виливниць, формування відливок.

Котли складальних машин мають бути оснащені терморегуляторами .

Для зберігання відливок сплаву в цеху необхідно відводити спеціальне місце. Допускається зберігати відливки сплаву біля машини на спеціальних підставках. Запас відливок в цьому випадку  не більше змінної потреби машини.

На літеровідливній дільниці мають бути встановлені стільці для короткочасного відпочинку робітника.

Приміщення літеровідливних автоматів облицьовується звуковбирним матеріалом. При перевищенні допустимого рівня шуму робітники виробничих дільниць мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту органів слуху.

5.2.2.3. Кладова шрифтів, матриць і магазинів

Шафи для зберігання шрифту 1матриць обладнуються опорами (обмежувачами) для виключення можливості випадання ящиків.

Магазини зберігаються на стелажах або в спеціальних шафах з висувними ящиками. Зусилля, потрібне для висування ящиків,  не більше 150 Н (15 кгс).

5.2.2.4. Гартоплавильна дільниця

Гартоплавильні котли встановлюються так, щоб виключити можливість попадання бризок сплаву в робочі зони.

Наборні елементи дозволяється подавати на переплавляння тільки після очищення від фарби та просушування.

Розливання сплаву в виливницю і подавання матеріалів у котел належить механізувати. Робочі місця забезпечуються пристроями для виймання відливу.

Для ручного розливання сплаву виливниці встановлюють на верстатах загальною висотою (з виливницею)  не більше 0,8 м від підлоги.

5.2.2.5. Фотоскладальний цех (дільниця), дільниці комп'ютерного складання, ЕОМ, складально-програмуючих машин, монтажу фотоформ

Приміщення складально-програмуючих машин, машинні зали ЕОМ облицьовуються звуковбирним матеріалом, дисплеї комп'ютерів обладнуються захисними екранами, а робітники цих дільниць забезпечуються ЗІЗ органів слуху відповідно до вимог ДНАОП 0.03-3.18-88.

ВТП розташовують між собою на віддалі не менше 1,5 м. Мінімальна ширина проходів при дворядному розташуванні техніки  не менше 1,2 м, оптимальна віддаль до вікна  2-4 м, схема розташування пристроїв  в шаховому порядку.

Обчислювальні машини встановлюють і розташовують у відповідності до вимог технічних умов заводу-виготовлювача. Мінімальна ширина проходів з передньої сторони пультів і панелей управління при однорядному їх розташуванні  не менше 1м, при дворядному  не менше 1,2 м.

Екран ВТП розміщують в площині, перпендикулярній нормальній лінії зору оператора. Пульт з клавіатурою і екран ВТП мають бути роз'ємними і встановленими в зручному місці, виходячи з індивідуальних особливостей кожного оператора. Висота розміщення екрану: верхній край на 5 градусів нижче рівня очей.

Для нормальної робочої пози оператора треба правильно взаємно розмістити висоту сидіння і кут нахилу клавіатури. Кут нахилу клавіатури  5-15 градусів відносно горизонтальної поверхні. Зона оптимальної відстані від очей оператора до екрану 45-55 см.

Потужність рентгенівського випромінювання перед екраном дисплея на відстані 50 мм від поверхні екрану  не більше 100 мкР/г.

Організація праці на складально-програмуючих та інших машинах з використанням електронно-обчислювальної техніки має передбачати регламентовані режими праці і відпочинку.

На дільницях монтажу фотоформ використовується розсіяне, відбите від рівної стелі, освітленої боковими джерелами світла, загальне штучне освітлення.

5.2.3. Стереотипні цехи (дільниці) В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:

- відливання;

- оброблення;

- пресування, оброблення пластмасових стереотипів;

- виготовлення гумових стереотипів;

- кладова;

- контора цеху (кімната майстра).

В друкарнях з невеликим обсягом виробництва при виконанні одним робітником усього комплексу робіт допускається розміщення відливного і оброблювального обладнання в одному приміщенні. В ливарному обладнанні має бути забезпечено:

- виключення можливості розбризкування сплаву в зону обслуговування машини при заливанні форм і зніманні відливок;

- наявність блокуючих пристроїв, що виключають подавання металу з котла при відкритій формі;

- зачинення дверцят завантажувального вікна плавильного котла без участі оператора і щільне прилягання їх до рами;

- в конструкції ливарного обладнання, яке має рафінувальний стакан,  наявність пристроїв, що виключають можливість відкривання кришки під час рафінування сплаву. В оброблювальному обладнанні має бути:

- прозора або сітчаста загорожа для захисту оператора від стружки і осколків; на верстатах для оброблення металевих і пластмасових стереотипів  надійні загорожі і запобіжні пристрої з блокуванням роботи верстата, які виключають можливість попадання рук оператора в небезпечні зони;

- на оброблювальних стереотипних верстатах  стружкопилозбірники;

- на цинкорубальних і відрізних верстатах  прозора запобіжна планка для закривання верхнього ножа зі сторони обслуговування;

- на механічних цинкорубальних верстатах  пристрій для запобігання подвійного ходу рубального ножа;

- на верстатах з дисковою пилою  механічне подавання оброблюваного матеріалу в зону різання.

Стереотипи слід обробляти за допомогою механічних оброблювальних верстатів або автоматичних оброблювальних ліній. Робочу зону фрезерних верстатів належить відділяти прозорою або з прозорим вікном загорожею, зблокованою з приводом верстата.

Для прибирання стружки з верстатів на робочих місцях належить використовувати спеціальні щітки з довгими ручками.

Верстати для ручного коректування стереотипів оснащуються пристроями для надійного закріплення стереотипів.

5.2.4. Фоторепродукційні цехи (дільниці) високого, плоского. глибокого і спеціальних видів друку В окремих приміщеннях розташовуються дільниці:

- фоторепродукційна (фотопавільйон, темна і світла лабораторії);

- кольоророзділювачів, кольорокоректорів;

- ретушування;

- монтажування та контролю фотоформ;

- кладова фотоплівки;

- кладова хімікатів;

- регенерації срібла;

- кімната майстра.

Допускається на підприємствах з невеликим обсягом виробництва розташовувати в одному приміщенні дільницю для контролю фотоформ і фотопавільйон.

Площа темної кімнати  не менше 9,0 м2, висота приміщення  не менше 3,2 м. Все обладнання, предмети і розчини проявника, фіксажу, ослаблювача та інших хімікатів встановлюються в темних кімнатах в суворо визначених місцях для забезпечення повної свободи рухів виконавця в процесі праці.

Пульти для ретуші обладнуються боковими стінками для охорони зору робітника від додаткових підсвічувань.

Монтажні столи встановлюються так, щоб до них був вільний підхід з усіх боків: з боку робочої зони  не менше 1,2 м, в неробочій зоні  не менше 0,3 м.

В проявних машинах (установках) має бути забезпечено:  в секції мокрої обробки  виключення можливості попадання розчинів і конденсатів в електрошафу, на зовнішню поверхню машини і в приміщення цеху;

- огородження електронагрівальних пристроїв в секції сушіння;

- оснащення машини пристроями для відведення або нейтралізації статичної електрики, яка утворюється на фотоматеріалі;

- блокування, що не допускає подавання напруги на електронагрівачі при вимкнутих системах циркуляції розчинів або вентиляції машин;

- огородження лопатей настільного вентилятора, який застосовується для сушіння.

Для зберігання фотоплівки, призначеної для поточної роботи, а також готових фотоформ (негативів, діапозитивів) передбачаються металеві ящики, сейфи або шафи-стелажі, які щільно закриваються. Щоденно після закінчення зміни відходи фотоплівки належить прибирати з робочих приміщень.

У відділеннях виготовлення фотоформ застосовуються скляні, металеві і пластмасові пластини без гострих, ріжучих країв.

Обслуговуючому персоналу під час роботи з дуговими ліхтарями, ртутно-кварцовими і ксеноновими лампами необхідно застосовувати захисні окуляри з світлофільтрами.

5.2.5. Цинкографія

В ізольованих приміщеннях розташовуються дільниці:

- приготування копіювальних шарів і травильних розчинів;

- нанесення і сушіння копіювального шару;

- однопроцесного травлення;

- багатопроцесного травлення;

- припудрювання кліше асфальтом, каніфоллю, тальком, каміддю сибірської модрини;

- викривання кліше;

- електронно-гравіювальних автоматів;

- виготовлення металевих штампів і оброблення кліше;

- пробного друку;

- кладова пластин і кліше;

- кладова кислот;

- контора цеху (кімната майстра).

На підприємствах з невеликим обсягом виробництва допускається розташовувати в одному приміщенні дільниці однопроцесного і багатопроцесного травлення.

Травильні ванни обладнуються пристроями для похитування ванн. Всі травильні машини обладнуються запобіжними пристроями для виключення розбризкування розчинів і пристроями блокування кришки.

Забороняється термічна обробка форм у розплаві солей.

Здування з пластин порошку каніфолі, тальку, асфальту, камеді сибірської модрини належить проводити у витяжній шафі, обладнаній пневматичними пристроями, працюючими від системи стисненого повітря.

Для підігрівання пластин використовують спеціальні електричні установки з терморегуляторами, запобігаючими нагріванню пластин більше 300°С, і спеціальні держаки з теплоізоляційними ручками.

Верстати для оброблення кліше обладнуються прозорою загорожею зони обробки.

Для збирання і зберігання магнієвих і цинкових стружок та тирси передбачаються спеціальні металеві ящики, які щільно закриваються.

5.2.6. Цехи (дільниці) виготовлення фотополімерних форм і штамп і в

В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:

- приготування розчинів;

- виготовлення та підготування до друку форм і штампів;

- пробного друку;

- зберігання формних матеріалів та готових форм.

Для зняття консерваційного шару, жиру і забруднень з поверхні пластин належить застосовувати ПАР і спеціальні щітки.

В експонуючих установках передбачається блокування подавання напруги живлення при відкриванні панелі управління.

Робоча зона оператора має бути захищеною від УФ випромінювання.

Для виконання налагоджувальних робіт з відкритими джерелами УФ випромінювання належить застосовувати ЗІЗ  окуляри згідно з ГОСТ 12.4.013-85.

5.2.7. Гальванічні цехи (дільниці) виготовлення форм високого друку

В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:

  електролітична (нікелювання форм);

  приготування розчинів та електролітів;

  електрозабезпечення;

  зберігання пластин;

  кладова.

В потокових лініях виготовлення поліметалевих, монометалевих форм і форм з використанням полімерних матеріалів має бути забезпечено:

  в усіх секціях  виключення можливості проникнення робочих розчинів в зону механізму приводу, на зовнішню поверхню секцій і в приміщення;

  блокування, яке вимикає насоси при відкритих кришках ванн в секціях з використанням розчинів, що виділяють шкідливі речовини;

  блокування в секції сушіння, яке вимикає лампові випромінювачі при відкритій кришці.

Висота ванн від підлоги або підмостків при ручному завантаженні  0,75-0,85 м.

Відстань між окремими одиницями обладнання, розміщеного в одному ряді,  0,1-0,2 м (при необхідності технологічних проходів  0,6 м); проміжки між ваннами належить закривати козирками, щоб запобігти попаданню розчину на підлогу. Відстань з боку обслуговування  не менше 1 м. Відстань між ваннами, якщо вони не об'єднані в одну лінію,  не менше 1,2 м при їх односторонньому обслуговуванні і 1,5 м  при двосторонньому.

Графітування виконується в спеціальних герметично закритих машинах. При невеликому обсязі робіт допускається графітування в закритій шафі зі склом і отворами, захищеними матерчатими рукавами.

Посріблення в і ні пластових матриць виконується у витяжних шафах або спеціальних камерах.

Подавання кислоти, лугів, розчинів і електролітів до ванн і зливання електролітів з ванн належить виконувати з застосуванням спеціальних гравітаційних або насосних установок з дистанційним управлінням.

Процес завантаження і вивантаження стереотипів має бути механізованим. Завантаження їх у ванни і вивантаження без використання механізмів виконується за допомогою спеціальних крюків, а для виймання інструментів, які упали у ванну, застосовуються підйомні крюки, щипці та інші інструменти.

Електропровідні шини фарбуються кислотостійкими фарбами; ділянки шинопроводів, розташовані поблизу сильно нагрітих пристроїв (паропроводи), мають бути теплоізольовані.

В аптечці гальванічних цехів (дільниць), крім загальнорекомендованих медикаментів, завжди мають бути вазелін для змащення внутрішньої порожнини носа і рук при хромуванні, 5%-ний розчин гіпосульфіту для змивання крапель хромового розчину, ланолін або суміш гліцерину з таніном для змащення рук, захисні мазі і пасти, нейтралізуючі розчини.

5.2.8. Цехи (дільниці) виготовлення форм офсетного друку

В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:

 електролітична;

 приготування копіювальних шарів, розчинів та електролітів;

 зерніння, поливання і сушіння пластин;

 підготування пластин;

 копіювання;

 виготовлення форм;

 оброблення форм;

 пробного друку;

 електрозабезпечення;

 кладова пластин;

 кладова хімікатів;

 кімната майстра.

Основні вимоги до гальванічних дільниць виготовлення форм офсетного друку аналогічні вимогам до гальванічних дільниць виготовлення форм високого друку.

В копіювальному обладнанні має бути забезпечено:

 в контактно-копіювальних верстатах  запобігання притискування кришки з килимком до скла, якщо в простір між килимком і склом потрапить рука оператора;

 в копіювальних верстатах  надійна фіксація верхніх рам з покривним склом в крайніх положеннях і захист обслуговуючого персоналу за допомогою екранів від прямого потоку випромінювання джерела світла;

 в двосторонніх копіювальних верстатах  блокування, що запобігає повороту рами з вакуумним килимком при піднятій кришці рами, якщо поворотна рама не зафіксована в горизонтальному положенні.

В центрифугах має бути передбачено:

 сітчасте загородження електронагрівальних елементів, встановлених на внутрішній стороні центрифуги;

 надійне кріплення формних пластин і зручність обслуговування;

 щільне і надійне закриття дверцят центрифуги під час роботи і блокування, яке не дозволяє вмикання і роботу центрифуги при незачинених дверцятах;

 наявність пристрою для під'єднання центрифуги до витяжної вентиляційної системи.

роботу на копіювальних рамах належить виконувати в захисних окулярах з світлофільтрами.

5.2.9. Гальванічні цехи (дільниці) підготування формних циліндрівглибокого друку

В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:

 грубої механічної обробки поверхні формних циліндрів;

 тонкої механічної обробки поверхні формних циліндрів;

 електролітична (міднення циліндрів, хромування форм);

 приготування розчинів та електролітів;

 травлення циліндрів (декапіювання);

 електрозабезпечення;

 зберігання циліндрів;

 кладова інструменту та пристроїв;

 кладова хімікатів.

Основні вимоги до гальванічних дільниць підготування формних циліндрів глибокого друку аналогічні вимогам до гальванічних дільниць виготовлення форм високого друку.

Формні циліндри глибокого друку мають бути оснащені надійними пристроями для закріплення циліндрів у ваннах.

5.2.10. Цехи (дільниці) виготовлення форм глибокого друку

В ізольованих приміщеннях розташовуються дільниці:

 шліфувально-полірувальна;

 підготування пігментного паперу (копій);

 сушіння пігментного паперу (копій);

 копіювання на пігментний папір;

 переведення пігментних копій;

 травлення формних циліндрів;

 виготовлення форм безпігментним способом;

 електромеханічного гравіювання;

 пробного друку;

 кладова пігментного паперу;

 кладова хімікатів;

 кладова фарб, розчинників;

 кімната майстра.

В кюветах для травлення має бути ухил і отвір для стікання розчинів, а також виключена можливість розбризкування травильного розчину.

Травильні розчини зберігаються в кислотостійких посудинах, які щільно закриваються.

5.2.11. Цехи (дільниці) виготовлення форм трафаретного друку

В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:  підготування рам і сит; приготування світлочутливого шару; нанесення і сушіння світлочутливого шару; копіювання, проявлення (вимивання) і сушіння; к ладова .

На підприємствах з невеликим обсягом виробництва допускається розміщувати в одному приміщенні дільниці виготовлення та зберігання форм.

Раковини-мийки для знежирювання сіток, кювети для сенсибілізації пігментного паперу і проявлення форм належить обладнати змішувачами гарячої і холодної води. До кранів-змішувачів приєднується шланг зі сприском.

Кювети для зняття задубленого світлочутливого шару обладнуються пристроями для похитування.

5.2.12. Цехи (дільниці) виготовлення форм флексографічного друку В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:

 матрицювання;

 виготовлення гумових стереотипів;

 шліфування гумових стереотипів;

 виготовлення фотополімерних друкарських форм (ФДФ);

 кріплення гумових стереотипів і ФДФ;

 зберігання кліше і матриць;

 кладова матеріалів.

Стелажі-шафи для зберігання гуми і гумових друкарських форм встановлюють на відстані не менше 1,2 м від пресів.

Стелажі для зберігання формних циліндрів встановлюють на відстані не менше 1,2 м один від одного. 5.3 Друкарські цехи (дільниці) 5.3.1 Загальні положення

5.3.1.1. Машини в друкарських цехах встановлюються так, щоб забезпечити оптимальне освітлення основної робочої зони (приймання продукції) без значних перепадів освітленості в робочому приміщенні.

Відстань від підмостків або галерей машин до конструктивних елементів перекриття (балок, стелі) не менше 2 м, а від верхніх виступаючих конструкцій машин до стелі не менше 1 м. Сходи, які ведуть до підмостків на машині, і підмостки мають бути стійкими, неслизькими і мати поруччя.

Друкарські машини обладнуються захисними огорожами, блокуваннями, захисно-блокуючими пристроями, засобами сигналізації та системами "стоп-запор".

В друкарських машинах має бути забезпечене надійне кріплення друкарської форми, а також безпека і зручність регулювання фарбового апарата.

5.3.1.2. В тигельних машинах з ручним накладанням аркушів передбачаються запобіжні пристрої, зблоковані з автоматичними вимикачами, які запобігають травмуванню рук робітника в небезпечній зоні (між тиглем і формою). Зазор між запобіжним пристроєм і тиглем  не більше 10 мм.

Бокові столи тигельних машин встановлюються так, щоб відстань між тиглем і столиком була не менше 5 см.

5.3.1.3. В плоскодрукарських машинах передбачається захисна огорожаталера з блокуванням, що забезпечує автоматичне зупинення або неможливість пуску машини при піднятій огорожі. Пуск машини в режимі "поштовх" при піднятій огорожі талера може здійснюватись тільки кнопкою, яка знаходиться в зоні обслуговування.

5.3.1.4. Аркушеві і рулонні ротаційні машини мають бути забезпечені:

  загорожею друкарського апарата;

 захистом за допомогою поворотних планок з блокуванням ходу машини або інших елементів, які забезпечують безпеку персоналу в зонах контакту циліндрів друкарського апарата, прилягаючих до зон їх обслуговування;

 при відведених загорожах друкарських секцій або настилів між друкарськими секціями  зупиненням машини, або можливістю ходу машини в режимах "поштовх" чи "повільно", які вмикаються з постів управління, розташованих в зоні відведених загорож або настилів;

 відміною за конструкцією або розташуванням кнопки вмикання зворотнього ходу від кнопки для ходу вперед;

 пристроями і запобіжними пристроями для заправляння паперового полотна і аркушів в обладнання (крім того, що обслуговується одним робітником);

 пристроєм для змивання фарби фарбових апаратів;

 наявністю вимикачів "стоп-запор" в зоні обслуговування фарбових і зволожуючих апаратів (крім обладнання, що обслуговується одним робітником);

 загорожею з блокуванням вмикання і роботи огороджуваних механізмів фарбових апаратів.

5.3.1.5. В аркушевих ротаційних машинах додатково має бути забезпечено:

 фіксацію у верхньому положенні відкидної решітки і рухомої частини накладного стола самонакладу;

 прозору або решітчасту стаціонарну чи відкидну загорожу зони приймального столу транспортера, зблоковану з пуском і роботою машини.

5.3.1.6. В рулонних ротаційних машинах додатково має бути забезпечено:

  у високошвидкісному обладнанні для підвищення безпеки крім гальмових пристроїв на головному приводі  встановлення додаткових гальмових пристроїв на привідних і технологічних механізмах з великими обертовими масами (наприклад, на друкарському циліндрі). Це стосується обладнання, випущеного після 1989 р.;

 надійне закріплення рулонів механізмами рулонного зарядження, яке виключає їх повертання відносно затискачів або випадання;

 для первинного проведення паперового полотна у важкодоступних місцях  пристрої, що усувають можливість травматизму;

  можливість пуску машини з місця зарядження рулонів тільки в режимі "поштовх";

  загородження фальцапаратів, зблоковане з пуском і роботою машини;

  в машинах, оснащених сушильними пристроями з використанням горючого газу або інфрачервоних випромінювачів, для запобігання загоряння при зменшенні швидкості руху паперового полотна нижче заданої величини  припинення подавання газу і вимикання випромінювачів.

Для зняття під час друкування електростатичних зарядів паперу машини оснащуються пристроями для нейтралізації статичної електрики.

При великих обсягах газетного виробництва передбачаються дільниці для підготування рулонів паперу до друкування, транспортні лінії, поворотні круги та елеватори.

5.3.1.7. Не дозволяється розташовувати в приміщеннях друкарських цехів і на дільницях контролю друкарської продукції фальцювальні машини.

5.3.1.8. У випадку встановлення в друкарському цеху обладнання з пневмосистемою компресори належить розташовувати в ізольованому приміщенні (при відсутності централізованого постачання стиснутим повітрям).

5.3.1.9. Для зберігання обтиральних матеріалів, насичених змивально-мастильними речовинами і фарбами, передбачаються спеціальні залізні ящики, що закриваються.

5.3.2. Цехи (дільниці) високого друку

В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:  друкування (аркушевих плоскодрукарських, аркушевих ротаційних машин);

 друкування (рулонних ротаційних книжково-журнальних машин);

 друкування (рулонних ротаційних газетних машин);

 контролю та сортування віддрукованої продукції;

 колористична;

 фарбова станція (рулонних ротаційних машин);

 змивання форм і валиків;

 шліфування і зберігання валиків;

 ремонтна майстерня;

 кладова цеху:

 контора цеху (кімната майстра).

В друкарнях з невеликим обсягом виробництва допускається встановлення на одній дільниці аркушевих і рулонних машин.

Для транспортування форм застосовуються спеціальні візки з платформою, що регулюється за висотою і нахилом.

5.3.3. Цехи (дільниці) офсетного друку

В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:

 друкування (аркушевих ротаційних машин):

 друкування (рулонних ротаційних книжково-журнальних машин);

 друкування (рулонних ротаційних газетних машин);

 контролю та сортування віддрукованої продукції:

 колористична;

 фарбова станція (рулонних ротаційних машин);

 приготування та розливання зволожуючих розчинів;

 акліматизації паперу;

 змивання форм і валиків;

 ремонту і зберігання валиків;

 ремонтна майстерня;

 кладова цеху;

 контора цеху (кімната майстра).

В разі акліматизації паперу в цеху на нерухомих в і шалах без примусового обдуву для розвішування і зняття паперу застосовується легка переносна (пересувна) драбина з стійкою основою знизу і площадкою, загородженою зверху поруччям висотою 0,8 м.

Для акліматизації паперу при інтенсивному нижньому обдуванні пачки паперу завішуються на рухомий транспортер. В кожній пачці 50-70 аркушів паперу масою 1 м2 70-120 г або 30-40 аркушів паперу масою 1 м2 160-250 г. Відстань між пачками не менше 10 см.

Швидкість обдуву під час акліматизації контролюють робітники служби кондиціювання не рідше одного разу на добу за допомогою чашкових анемометрів. Швидкість нижнього обдуву пачок паперу повітрям не менше 5 м/с з нижнього краю листів завішаної пачки паперу і не менше 20 м/с біля отворів у вентиляційному коробі.

Для приготування фарб застосовуються фарботерки або плоскі металеві (нержавіючі) ванни глибиною 5 см з закругленими вінцями.

5.3.4. Цехи (дільниці) глибокого і флексографічного друку

В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:

 друкування (аркушевих машин);

 друкування (рулонних ротаційних машин);

 колористична;

 фарбова станція;

 контролю та сортування віддрукованої продукції;

 приготування і зберігання розчинників;

 зберігання формних циліндрів і валиків;

 заточування ракелів;

 станція рекуперації;

 ремонтна майстерня;

 кладова цеху;

 контора цеху (кімната майстра).

Цехи і дільниці глибокого друку розміщуються на останньому поверсі багатоповерхового будинку або в одноповерховому будинку біля зовнішніх стін в приміщеннях, відділених від інших цехів і дільниць протипожежними стінами, або у відокремленій одноповерховій будівлі. Відстань від найбільш віддаленого робочого місця до евакуаційного виходу (дверей, які ведуть на сходову клітку або в коридор з виходом на сходову клітку) має бути не більше 25 м. З приміщень площею 100 м2 і більше має бути не менше двох виходів.

Для перенесення ракелів використовуються спеціальні футляри з фіксацією кришки, для їх зберігання  стелажі або піраміди, в яких ракелі встановлюються лезом до середини.

Подавати фарбу і розчинники до друкарських машин з приміщення підготування фарб рекомендується централізовано за допомогою трубопроводів. Не допускається застосування бензолу і бензольних фарб.

Перемішувати фарби в машині рекомендується в зачиненому фарбовому апараті, де фарби постійно циркулюють під впливом насосної установки.

Електроосвітлювальна і пускорегулююча апаратура, електромережі і електрообладнання мають бути у вибухобезпечному виконанні.

З метою запобігання іскрінню використовують ручний інструмент, виготовлений з кольорових металів або з покриттям з кольорових металів.

Машини глибокого друку обов'язково обладнуються пристроями для відведення або нейтралізації статичної електрики.

Огляд і ремонт обладнання та ємкостей станцій рекуперації здійснюється спеціалістами (не менше двох) при виключеному обладнанні. При цьому належить застосовувати 313 органів дихання, зору і шкірного покриву.

5.3.5. Цехи (дільниці) трафаретного друку В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:

 друкування;

 колористична;

 сушіння віддрукованої продукції;

 заточування ракелів;

 змивання ракелів і сит;

 кладова цеху.

Друкарські машини та сушильні пристрої підключаються до системи заземлення незалежно одні від одних.

Друкарські машини забезпечуються блокуванням перекосу аркуша при введенні його на транспортер сушильного пристрою та виведенні з нього.

Трафаретні рами використовуються з гладкою поверхнею (без тріщин, щілин).

5.4. Брошурувально-палітурні цехи (дільниці)

5.4.1. Загальні положення

5.4.1.1. В одноножових і триножових різальних машинах має бути забезпечено:

 при гальмуванні або припиненні подавання електроенергії  зупинку ножів під час руху зверху вниз в довільному положенні і виключення їх самовільного опускання;

 виключення повторного ходу ножів (за винятком автоматів);

 світлову сигналізацію включення робочого режиму в машинах. В одноножових паперорізальних машинах має бути забезпечено:

 зупинку ножа в кінці циклу у верхньому положенні: лезо ножа у верхньому положенні не має виступати нижче підошви балки притискача;

 застосування способу "зайнятості двох рук" (дворучне управління), при цьому системи та засоби захисту мають запобігати руху робочих органів при порушенні персоналом кордонів зони різання або перешкоджати порушенню її кордонів;

 зменшення зусилля переміщення стопи по столу машини до величини не більше 100 Н (10 кгс) за допомогою пневмосистеми.

Не допускається встановлювати одноножові різальні машини з суміжними робочими зонами одну проти другої.

Одноножові різальні машини розміщуються збоку від основних потоків внутрішньозаводського транспорту і основної маси робітників.

Кожна різальна машина має бути оснащена гаками для виймання марзанів.

В триножових різальних машинах додатково мають бути:

 загорожа зони різання з блокуванням пуску і роботи машини;

 пристрої для механічного подавання обрізуваної продукції в зону різання і механічного виведення обрізаної продукції на приймальний і передавальний пристрої;

 пристрої для прибирання паперових обрізків з зони різання (наприклад, пневмосистема з патрубками для здування обрізків).

5.4.1.2. В обтискувальних і пакувально-обтискувальних пресах належить мати:

 запобіжні клапани в гідравлічних і пневматичних пресах, які спрацьовують при збільшенні тиску в гідросистемі або пневмосистемі вище заданої величини;

 блокування, яке запобігає вмиканню пресу при відкритих загорожах і не допускає його самовільного вмикання;

 блокування, яке забезпечує в автоматичних подвійних палітурно-обтискувальних пресах зупинку рухомої плити в любому положенні при натисканні на кнопку "стоп" або припиненні подавання електроенергії.

5.4.1.3. В друкарсько-позолотних пресах належить мати:

 в пресах

 напівавтоматах

 загорожу талера і зблоковані з автоматичним виключенням пресу пристрої, які запобігають попаданню рук працівника в небезпечну зону між тиглем і талером;

 в пресах

 автоматах

відкидну загорожу робочої зони;

 автоматичне подавання фольги в зону тиснення і приймання відпрацьованої фольги.

5.4.1.4. В блокооброблювальних агрегатах і агрегатах для незшивного скріплення книжкових блоків належить мати:

 пристрої для усунення паперових обрізків і паперового пилу, з можливістю приєднання їх до цехової пневмотранспортної системи;

 загорожу секції торшонування, зблоковану з пусковим пристроєм;

 легкоз'ємні клейові ванни.

5.4.1.5. В ниткошвейних машинах належить передбачити:

 прозору загорожу зони накладання зошитів і зони шиття, а також блокуючий пристрій, що не допускає роботу машини при знятій загорожі;

 блокування, що вимикає машину при заповненні приймального столу з метою запобігання падіння зшитих блоків.

5.4.1.6. В дротошвейних машинах належить передбачити блокувальні пристрої, що вимикають електродвигун при знятих загорожах механізму подавання дроту і швейного апарата.

5.4.1.7. В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:

 лакування;

 припресування плівки;

 макетування;

 фальцювання;

 виготовлення палітурок;

 Оформлення палітурок;

 очищення палітурок від фольги;

 комплектування, скріплення і оброблення книжкових блоків;

 виготовлення брошур (вставляння блоків в палітурку, пресування, сушіння і пакування продукції);

 виготовлення клеїв;

 змивання клейових валиків і апаратів;

 компресорна і вакуумна;

 ремонтна майстерня;

 кладова цеху;

 контора цеху (кімната майстра).

Дільниця лакування і припресування плівки може бути в складі цеху офсетного друку.

Дільниці виготовлення палітурок можна розміщувати в одному приміщенні з іншими дільницями брошурувально-палітурного цеху.

5.4.2. Дільниці лакування і припресування плівки

Приміщення лакувальної дільниці обладнується системами місцевої витяжної вентиляції, засобами пожежогасіння і має вільні шляхи евакуації.

Для освітлення приміщення лакувальної дільниці необхідно застосовувати лампи розжарювання у вибухозахисній арматурі. Вимикачі, штепсельні розетки і запобіжники належить розташовувати поза цим приміщенням.

Для подавання лаку і розчинників до машин рекомендується використовувати трубопровід. У випадках неможливості застосування трубопроводів лаки і розчинники подаються в приміщення в спеціальних герметично закритих металевих або небитких пластмасових ємкостях.

Обладнання для припресування плівки оснащується пристроями нейтралізації статичної електрики.

5.4.3. Дільниця фальцювання

На ножових фальцювальних машинах передбачаються пристрої, які упереджують падіння натяжного вантажу при відриванні тасьми.

На фальцювальних машинах з ручним накладанням аркушів встановлюються планки, що охороняють руки працівників від попадання під фальцюючі ножі або валики.

Самонаклади, швейні і різальні секції вкладально-швейно-різальних агрегатів оснащуються загорожами, зблокованими з приводом машини.

Пакувально-обтискувальні преси і столи для зіштовхування допускається встановлювати не ближче 0,3 м від машин.

Платформи з віддрукованою продукцією належить встановлювати на відстані не менше 0,5 м від столів для зіштовхування, а також від різальних і фальцювальних машин.

Дерев'яні частини верстатів для зіштовхування мають бути з гладкою поверхнею без тріщин, щілин і т. і. Дерев'яні нахилені столи належить покривати листовою термореактивною пластмасою.

Рекомендується застосовувати марзани пластмасові або дерев'яні. Не Допускається застосовувати марзани і прокладки з свинцевих сплавів.

При розрізуванні малоформатної продукції (етикетки, бланки і т. і.) для підтримки обрізуваної стопи застосовуються спеціальні пристрої (кутники тощо).

5.4.4 Дільниця виготовлення і оформлення палітурок

На ручному позолотному пресі важіль має опускатися не нижче 0,8 м від рівня підлоги.

Ручне бронзування допускається лише у виключних випадках в спеціальних витяжних шафах або під місцевим відсмоктувачем.

Для очищення бронзувальних машин застосовуються пилососи з фільтром для дрібнодисперсного пилу. Прибирання приміщень виконується вологим способом кожної зміни.

5.4.5 Дільниці комплектування, скріплення, оброблення і вставляння в палітурку книжкових блоків

При розміщенні технологічного обладнання в потокові лінії необхідно забезпечити локалізацію тепловиділень від нагрітого обладнання, а також зручний підхід до всіх машин і їх обслуговування (див. п. 5.1.3).

Електронагрівачі для підігрівання клейових розчинів в апаратах заклеювальних верстатів, блокообробних та інших агрегатах обладнуються терморегуляторами.

Змивання клейових апаратів брошурувальних і палітурних машин належить проводити в окремому приміщенні.

При заміні колодки на блоковставляльних машинах належить користуватись спеціальною рукояткою.

5.4.6. Дільниця виготовлення брошур

Зону зворотньо-поступального руху криттьового апарата машини незшивного скріплення належить загороджувати бар'єрами висотою не менше 0,6 м від підлоги.

Робочі столи для сфальцьованих зошитів мають бути встановлені на відстані не менше 0,3 м від підбирального транспортера вкладально-швеиної машини.

5.4.7. Дільниця приготування клеїв (клеєварка)

Дільниця приготування клеїв оснащується пристроями для механізації трудомістких робіт, а також захисту від надмірних тепловиділень (див. п. 5.1.3). Площа приміщення визначається за кількістю виготовлюваного клею, розмірами обладнання, але не менше 10 м2.

Котли з боковим зливанням необхідно встановлювати не нижче 0,5 м від підлоги.

При газовому обігріванні водяної сорочки котла рекомендується застосовувати термомагнітні клапани, які автоматично відключають котел від газової магістралі при падінні тиску газу, затуханні пальників або зменшенні рівня води у водяній сорочці.

Нагрівання газом або іншим видом палива допустиме тільки в апаратах, забезпечених пристроєм для повного видалення продуктів згоряння через димохід.

В котлах з водяною сорочкою обов'язково має бути кран для спускання води.

При клеєварочних котлах з паровим обігріванням мають бути манометри для вимірювання тиску і забезпечене герметичне з'єднання парової сорочки з котлом і трубопроводом від парогенератора. Всі вентилі, які перекривають доступ у парову сорочку котла, щільно з'єднуються з ним.

В котлах, де є мішалки, привід мішалки надійно загороджується. При відсутності в котлах мішалок для перемішування клейових розчинів належить застосовувати ручні дерев'яні лопатки.

Хімічні речовини, які застосовуються при виготовленні клеїв, зберігаються в окремому приміщенні.

Для виймання галерти з бочок належить застосовувати спеціальні механічні пристрої.

Посуд для перевезення клею має бути зручним у транспортуванні і забезпеченим кришками, які перешкоджають вихлюпуванню клею. На підлозі біля клеєварочних котлів мають лежати решітчасті дерев'яні настили або гумові килимки з ребристою поверхнею.

5.5. Цехи (дільниці) оперативної поліграфії В ізольованих приміщеннях розташовуються дільниці:

 складально-друкарських машин і автоматів;

 фотоскладання;

 макетування;

 світлокопіювання;

 мікрофільмування;

 електрогравіювання;

 репродукціонування;

 множувальних апаратів;

 виготовлення друкарських форм;

 друкарських машин;

 контролю якості;

 брошурувально-палітурна;

 коректорська;

 ремонтна майстерня;

 кладова;

 контора цеху (кімната майстра).

На виробничих дільницях оперативної поліграфії виконуються загальні вимоги охорони праці, а також відповідні вимоги підрозділів 5.1-5.4 даних Правил, які пред'явлені до обладнання, технологічних процесів і робочих місць.

Обладнання, робота якого супроводжується утворенням статичної електрики, необхідно оснащувати засобами для її нейтралізації.

Столи для складально-друкарських машин, апаратів для знімання копій належить розташовувати біля вікон так, щоб світло на них падало збоку, проходи між столами мають бути не менше 1 м.

5.6. Паперово-білове та картонажне виробництво

5.6.1. Цехи (дільниці) лініювання паперу та виготовлення зошитів

В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:

 лініювання паперу;

 лініювально-зошитових агрегатів;

 комплектування, скріплення та обробки зошитів;

 пакування готової продукції;

 склад готової продукції.

Розміщення та монтаж лініювально-зошитових агрегатів необхідно здійснювати з врахуванням забезпечення найнижчого рівня шуму.

Лініювально-зошитовий агрегат обладнується нейтралізатором зарядів статичної електрики.

5.6.2. Цехи (дільниці) виготовлення пакувальних коробок В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:

 виготовлення форм;

 друкарсько-висікальних автоматів;

 поздовжнього склеювання висічок та їх пакування.

Дільниця виготовлення форм може входити до складу ремонтно-механічного цеху (РМЦ).

Для зменшення рівня вібрації друкарсько-висікальні автомати встановлюються взаємоперпендикулярно.

5.6.3. Цехи (дільниці) виготовлення алфавітних книжок

В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:

 алфавітно-висікальних автоматів (машин);

 контролю вставляння та пакування готової продукції.

Зони висікання алфавітно-висікальних автоматів забезпечуються надійними захисними пристроями (рухома огорожа, фотоблокування).

Алфавітно-висікальні автомати обладнуються електромагнітними муфтами та гальмовими пристроями для забезпечення зупинення механізму верхнього вис і кального ножа при русі зверху вниз в довільному положенні та виключення самовільного опускання в разі гальмування або припинення подавання струму, а також місцевим освітленням зони висікання.

Пуск машини здійснюється лише повторним натисканням на пусковий пристрій.

Обслуговування та профілактичні огляди алфавітно-висікальних автоматів за обсягом і термінами проводяться аналогічно до обслуговування паперорізальних машин.

5.6.4. Дільниця виготовлення палітурок на ВЧ-обладнанні

5.6.4.1. В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:

 виготовлення штампів;

 ВЧ-обладнання;

 сортування та зберігання матеріалів і напівфабрикатів, пакуання готової продукції;

 кладова штампів.

Виготовлення штампів допускається здійснювати на дільницях РМЦ.

5.6.4.2.. При обслуговуванні та ремонті ВЧ-обладнання необхідно виконувати вимоги ДНАОП 0.00-1.21-84 та даних Правил стосовно обладнання, що працює під напругою вище 1000 В.

5.6.4.3. Трансформатори та генератори ВЧ-обладнання потрібно розміщувати на мінімально можливій відстані від приєднаних до них пристроїв.

При розміщенні одної установки в окремому приміщенні площа має бути не менше 40 м2, а при розташуванні генератора окремо від основної частини установки  не менше 25 м2.

Ширина робочих зон біля щитів управління не менше 1,2 м. а біля робочих конденсаторів не менше 0,8 м.

Генератори ВЧ-обладнання розміщуються в один ряд по фронту, відстань між генераторами в неробочій зоні приймається не менше 1 м, від стін і колон  0,5 м.

При віддалі між генераторами ВЧ-обладнання та пресом більше 0,3 м пульт управління (кнопки вмикання та вимикання подавання струму високої частоти (СВЧ)) розміщується на пресі.

5.6.4.4. Генератори ВЧ-обладнання та зони зварювання пресів необхідно обладнати захисними екранами та блокуванням, яке виключае можливість вмикання ВЧ-генератора та подавання СВЧ на зварювальний штамп випадково або при знятому (піднятому) екрані чи недостатньому контакті (притисканні) штампа з плитою преса (якщо віддаль між плитою та штампом більше 1 см).

Екран має бути виготовлений з металевого листа товщиною не меньше 0,5 мм.

ВЧ-обладнання потрібно забезпечити блокуванням для автоматичного відключення його від мережі у випадку виходу із ладу системи оходження генератора.

5.6.4.5. ВЧ-обладнання комплектується реле часу для автоматичного регулювання тривалості подавання СВЧ на зварювальний штамп.

5.6.4.6. На дільниці ВЧ-обладнання не дозволяється розміщувати робочі місця працівників, безпосередньо не зв'язаних з роботою на ВЧ-обладнанні.

Робочі місця операторів на ВЧ-обладнанні забезпечуються стільцями, що регулюються за висотою.

На підлозі біля генераторів ВЧ-обладнання необхідно стелити ділектричні гумові килимки.

5.6.5. Цехи (дільниці) парафінування паперу

5.6.5.1. В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:

 плавлення парафіну;

 парафінувальних машин;

 кладова парафіну;

 склад готової продукції.

5.6.5.2. Машини, під час роботи яких виділяється тепло, обладнуються відповідною теплоізоляцією (див. п. 5.1.3.).

5.6.5.3. Розплавляння парафіну проводиться в спеціальних ваннах за допомогою пари; подавання парафіну від ванн до парафінувальних машин належить здійснювати самопливом по трубопроводах (труба в трубі) .

5.6.5.4. При розплавлянні парафіну електронагріванням трубчасті електронагрівачі закриваються захисною решіткою, а ванни обладнуються показчиками рівня парафіну та блокуванням для відключення електронагрівачів при зниженні рівня парафіну у ванні понад граничний рівень (менше 10 см над нагрівачами).

5.6.5.5. В парафінувальних машинах забезпечується автоматичне подавання парафіну у ванни за допомогою електромагнітних клапанів.

5.6.5.6. Підігрівання парафіну у ванні парафінувальної машини здійснюється методом рідинної бані, як проміжне середовище використовується гліцерин.

5.6.6. Цехи (дільниці) регенерації відходів та виготовлення поліхлорвінілової (ПХВ) плівки

В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:

 сортування відходів ПХВ-плівки;

 регенерації та виготовлення ПХВ-плівки;

 склад готової продукції.

Вальці та каландри обладнуються датчиками і регуляторами для автоматичного регулювання температури нагрівання.

5.6.8. Цехи (дільниці) виготовлення деталей скріплення блоків та пластмасових іграшок В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:

 термопластавтоматів;

 кладова матеріалів та готової продукції.

Термопластавтомати необхідно забезпечувати блокуванням для виключення можливості подавання маси при нещільному приляганні сопла до форми та кінцевими вимикачами для зупинки пресувальної плити в крайніх положеннях: правого робочого ходу  при досягненні заданого тиску, лівого холостого ходу  для звільнення деталей.

6. Допоміжне виробництво

6.1. Дільниці підготування паперу, картону, палітурних матеріалів

В ізольованих приміщеннях розташовуються дільниці:

 підготування паперу, тканини;

 підготування картону;

 кімната майстра.

Основні вимоги до одноножових різальних машин викладенні в п. 5.4.1.1.

В паперорізальних і бобінорізальних машинах передбачається:

 загорожа зони різання;

 пристрої або загорожі, які запобігають падінню рулону з механізмів піднімання і кріплення рулонів;

 блокування, яке запобігає вмиканню машини при знятій кришці (для доступу до змінних зубчастих коліс).

В картонорубальній машині має бути щиток з боку ножа, для запобігання попадання під ніж пальців робітника.

Картонорізальні машини загороджуються з боку зон різальних секцій.

Бобі норі зальні машини загороджуються з боку різальних секцій і намотувальних валиків.

6.2. Дільниці виготовлення фарбових і зволожуючих валиків Дільниці відливання валиків, виготовлення вальцмаси і зберігання хімікатів належить розміщувати в окремих приміщеннях.

Завантаження варочних котлів і заливання вальцмаси у відливні форми має бути повністю механізовано.

Варочні котли, які обігріваються парою з тиском вище 0,8 атм., мають задовольняти вимогам ДНАОП 0.00-1.07-94.

Для зрізання маси з старих валиків застосовуються спеціальні верстати, при ручному зрізанні  міцні стояки з гніздами.

Виймання валиків з форми і зберігання їх та металевих стержнів здійснюється відповідно до п. 5.1.21.

Приміщення для робіт з діізоціанатом при виготовленні поліуретанових (ПУ) валиків (переливання, зважування, заливання в реактор-змішувач, заповнення відливних форм ПУ композицією) мають бути оснащені припливно-витяжною вентиляцією.

Реактор, трубопроводи і крани обладнуються терморегуляторами і манометрами, і забезпечують повну герметичність системи під час її роботи.

Діізоціанати зберігають в окремих приміщеннях, обладнаних припливно-витяжною вентиляцією, в темних бутлях з притертою пробкою або в залізних банках з подвійними пробками. Для герметизації на пробку наносять тонкий шар парафіну.

Аміак, кислоти, діізоціанати, спирти та інші легкозаймисті рідини підлягають роздільному зберіганню.

6.3. Ремонтно-механічні цехи (дільниці)

6.3.1. Загальні положення

6.3.1.1. В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:

 слюсарна;

 механічна;

 шліфувальна;

 заточування ножів;

 сантехнічна;

 електрогазозварювання;

 деревообробна;

 електроремонтна;

 інструментальна;

 кладова запасних частин;

 контора цеху (кімната майстра).

6.3.1.2. Обладнання і технологічні процеси ремонтно-механічних цехів мають відповідати ГОСТ 12.2.009-80 і ГОСТ 12.3.025-80.

6.3.1.3. Верстати для оброблення металів, точильні і шліфувальні верстати обладнуються загорожами робочих зон.

6.3.1.4. Верстати, які працюють з охолоджуючими рідинами, обладнуються захисною огорожею. Для збирання охолоджуючих і мастильних рідин і запобігання розбризкуванню їх по підлозі верстати забезпечуються відповідними збірниками (піддонами, коритами і т. і.). Трубопроводи для подавання охолоджуючої рідини до різального інструменту розміщуються таким чином, щоб їх можна було відводити і підводити, не наближаючи руки до різального інструменту.

6.3.1.5. Для складування деталей, заготовок і відходів відводять місця з спеціальними стелажами, ящиками, столами.

Для зберігання деталей, заготовок, оснащення, інструментів застосовуються стелажі, шафи, ящики висотою не більше 1,5 м, з полицями, які мають нахил усередину або бортики висотою не менше 5 см для запобігання випадання з них предметів, які там зберігаються.

Зберігання інструментів в станині верстатів допускається у випадку, якщо це спеціально передбачено конструкцією станини.

Біля обладнання, яке ремонтується, передбачають спеціальну тару, стелажі для складання деталей.

6.3.1.6. Драбини і підмостки, які застосовуються для ремонтних і монтажних робіт, мають відповідати вимогам ГОСТ 24258-88 і ГОСТ 26887-86.

6.3.1.8. Встановлювати на верстати деталі масою більше 15 кг і знімати їх з верстатів належить за допомогою підйомних механізмів (тельферів).

6.3.1.8. Для інструментів з загостреними кінцями під рукоятки (напилки, ножівки) необхідно мати рукоятки з гладкою поверхнею і ручки з бандажними кільцями, які відповідають розмірам інструменту.

6.3.2. Слюсарна дільниця

Ремонтні роботи виконуються на переносних або стаціонарних верстатах.

Верстати мають бути жорсткої і міцної конструкції, бути стійкими, їх поверхня  оббита залізом або іншим гладким і міцним матеріалом.

Довжина верстата  не менше 1,5 м, ширина  не менше 0,75 м.

Для захисту робітників від відлітаючих часток металу верстати обладнуються з боків неробочої зони запобіжними сітками висотою не менше 0,75 м з чарунками не більше 3 мм. Такими ж сітками загороджують віконні скла, які є поблизу.

Відстань між осями лещат на верстатах має відповідати розміру оброблюваних деталей і складати не менше 1 м.

Для прибирання стружки з верстатів робочі місця забезпечуються щітками, гачками і т. і.

6.3.3. Дільниці механічна, шліфувальна та заточування ножів

6.3.3.1. При обробленні на токарних верстатах деталей з пруткового матеріалу пруток, що виступає за розміри верстата, слід вільно вміщувати в закріплену на люнеті трубу, так щоб кінець прутка не виступав за трубу з робочої зони верстата.

Під час оброблення деталей, які дають зливну стружку в процесі різання, належить застосовувати інструменти і пристрої для дроблення стружки (стружколоми), а для металів, які дають при обробленні стружку сколювання  захисну сітку.

Токарні верстати в зоні різання обладнуються відкидною загорожею.

6.3.3.2. Зачищувати оброблювані деталі на верстатах наждачним полотном слід за допомогою відповідних пристроїв для безпечного виконання цієї операції.

6.3.3.3. Фрези належить зберігати і транспортувати в футлярах або тарі.

6.3.3.4. Для виймання стружки з просвердлених отворів після зупинки верстата і відведення інструментів необхідно застосовувати магніти, металеві гачки.

6.3.3.5. Зона за межами габаритів руху стола, платформи, повзуна стругальних та шліфувальних верстатів має бути загороджена бар'єрами або іншими пристроями (висувними лінійками), які перекривають доступ працівників в цю зону.

В поздовжньо-стругальних верстатах проміжки між стойками і столом загороджуються щитками.

Стругальні верстати укомплектовуються стружковідбивачами. стружко  і маслозбірниками.

6.3.3.6. Точильні наждачні круги в неробочій частині належить закривати міцними глухими металевими кожухами із ковкої сталі товщиною не менше 5 мм.

Абразивні круги перевіряються візуально на відсутність вибоїн і простукуванням на відсутність тріщин. На неробочому ходу верстата круг перевіряється під час обертання на відсутність торцевого та радіального биття. Не допускається застосовувати браковані абразивні круги.

Абразивні круги транспортуються і переносяться в спеціальній тарі тільки у вертикальному положенні. Для перевезення кругів використовуються візки, дно і борти яких оббиті м'яким матеріалом або гумою.

Заточування ножів виконується вологим способом. Точильні і шліфувальні верстати, що працюють без зволоження деталей, забезпечуються пристроями для усунення пилу з місць обробки.

На точильних і обдирних верстатах встановлюються прозорі екрани, зблоковані з пусковими пристроями верстата, що не дає можливості працювати при відведеному екрані.

6.3.3.7. Механічні ножиці для розрізування листового металу обладнуються пристроями для запобігання можливості попадання рук працівників під ніж, а також пристроєм для виключення мимовільного опускання рухомого ножа.

Дискові пили для розрізування металу обладнуються пристроями для механічного подавання матеріалу в зону розрізування і загорожею.

Кругові або обертові ножиці обладнуються пристроями, які не допускають попадання під ножі рук працівників.

6.3.4. Електрогазозварювальні дільниці

6.3.4.1. Електрозварювальні роботи виконуються відповідно до вимог ГОСТ 12.3.003-86 та Правил пожежної безпеки в Україні.

Електрозварювальні установки обладнуються пусковими і регулюючими реостатами, а також вимірювальними приладами, які забезпечують можливість безперервного контролю за роботою установки.

Частини електротримача, які знаходяться під напругою, слід надійно ізолювати. Всі струмоведучі частини мають бути недоступні для випадкового доторкання до них.

6.3.4.2. Газозварювальні роботи виконуються відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні.

Для газозварювальних робіт відводяться приміщення і майданчики за межами виробничих та інших будівель на відстані не менше 10 м. Балони з газами, карбід в упаковці, пуста тара зберігаються в спеціально відведених місцях (приміщеннях).

Для роздільного зберігання балонів з киснем та з горючими газами виділяються окремі місця, обладнані відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.07-94.

Балони з газом надійно закріплюються в касетах при транспортуванні на автомашинах та у візках при перевезенні їх по території підприємства.

Ремонт вентилів балонів виконує тільки завод виготовлювач.

Подрібнювати і розважувати карбід кальцію робітникам належить в окремому сухому приміщенні, користуючись респіраторами і запобіжними окулярами. Для розкриття ящиків або барабанів з карбідом кальцію застосовують інструмент з кольорових металів (але не з міді).

6.3.4.3. Відстань від місця зварювання до найближчих легкозаймистих матеріалів має бути не менше 5 м.

Для виконання зварювальних робіт не на постійному місці електрогазозварювальнику видається дозвіл на проведення вогневих робіт.

Під час виконання зварювання крім спецодягу необхідно застосовувати захисні засоби (окуляри, щитки, рукавиці тощо).

Місце роботи зварювальника загороджують ширмами або щитами, пофарбованими в темний матовий колір.

6.3.5. Деревообробна дільниця

6.3.5.1. Обладнання деревообробної дільниці має відповідати вимогам ГОСТ 12.2.026.0-93.

6.3.5.2. Верстати для поздовжнього розпилювання з ручним подаванням мають бути забезпечені:

 боковими упорами або направляючою лінійкою;

 розклинювальним ножем та іншими пристроями для виключення викидання дошки або деталі;

 загорожами, зблокованими з пусковою кнопкою, для виключення можливості пуску обладнання при незачинених або знятих загорожах.

Робоча частина щілини фугувального верстата закривається автоматично діючою загорожею, яка відкриває ножову щілину на ширину оброблюваної деталі.

Неробочу частину щілини за направляючою лінійкою повністю закривають. Випуск ножів з валу допускається не більше, ніж на 3 мм.

6.3.5.3. В шипорозрізних верстатах ножові головки, диски або пили забезпечуються міцними загорожами, а також надійними пристроями для закріплення оброблюваного матеріалу і упередження відкидання його ріжучими інструментами.

6.3.5.4. Долото довбального верстата забезпечується пересувною загорожею, яка своєю нижньою частиною прилягає до оброблюваного матеріалу.

6.3.5.5. Для усунення пилу і стружки деревообробні верстати обладнуються пневмотранспортними системами.

Робота верстатів при вимкнених системах вентиляції і місцевих відсмоктувачів заборонена.

Пилозбірні камери і циклони слід постійно тримати зачиненими.

6.4. Склади та цехові кладові

6.4.1. Вимоги до зберігання, складування і транспортування матеріалів і готової продукції на складах

6.4.1.1. В ізольованих приміщеннях слід розміщувати склади:

 паперу, картону, палітурних матеріалів;

 фарб високого і офсетного друку;

 фарб глибокого, флексографічного і трафаретного друку;

 агресивних рідин (кислот, лугів);

 ЛЗР і ГР;

 матеріалів, запасних частин;

 хімікатів і речовин;

 засобів індивідуального захисту;

 готової продукції.

6.4.1.2. Рулонний папір належить укладати горизонтально не більш, ніж в 3 ряди за висотою, але не вище 2,5 м від підлоги з обов'язковим розклинюванням з двох сторін кожного рулону нижнього ряду.

Дозволяється зберігати рулонний папір у вертикальному положенні, укладаючи його на торець рулону.

Відстань від верху штабеля до будівельних конструкцій перекриття (стелі)  не менше 1 м.

Папір, картон, вироби з них, що зберігаються не на стелажах, належить укладати в штабелі.

Ширина проходу між штабелями, а також між штабелями і стінами має бути не менше 0,8 м. Напроти дверних отворів складу залишають прохід, рівний ширині дверей, але не менше 1 м. При ширині складу більше 10 м вздовж складу роблять прохід шириною не менше 2 м.

6.4.1.3. Банки з фарбою і допоміжними речовинами належить розміщувати на стелажах відповідно до торговельних номерів партій.

При зберіганні металевих бочок з ротаційною фарбою масою 85-90 кг їх належить ставити в один ряд пробками догори.

У випадку зберігання ротаційної фарби в горизонтальних циліндричних ємностях необхідно дотримуватись вимог пожежної безпеки, встановлених для складів легкозаймистих і горючих речовин.

6.4.1.4. На складах необхідно додержуватись встановлених граничних норм зберігання речовин і матеріалів, а також порядку сумісного зберігання хімічних речовин і матеріалів (дод. 23).

На складі хімічних реактивів потрібно мати план розміщення хімічних речовин, в якому вказані їх найбільш характерні якості ("отруйні", "хімічно активні", "вогненебезпечні" і т. і.).

Зберігати сильнодіючі отруині речовини (СДОР) належить у суворій відповідності до спеціальних правил.

Всі роботи з хімічними речовинами потрібно проводити акуратно, щоб не розбити ємність, не пошкодити упаковку і т. і. На кожній тарі з хімічною речовиною має бути надпис, бирка з її назвою або сертифікат.

Хімікати, ЛЗР і ГР зберігаються в заводській тарній упаковці. Дрібну тару з хімікатами необхідно зберігати на стелажах відкритого типу або в шафах, а велику тару укладати в штабелі. Щоб уникнути перевантаження стелажів, потрібно встановити максимально допустиме число (або масу) вантажних місць, дозволене для одночасного зберігання. Для складування реактивів на підлозі виділяються площадки. обмежені чіткими лініями, щоб забезпечити нормальні поздовжні і поперечні проходи, евакуаційні виходи і підступи до засобів пожежогасіння.

Розфасування хімікатів, ЛЗР і ГР необхідно здійснювати в спеціальному приміщенні з ефективною загальнообмінною вентиляцією і місцевими відсмоктувачами. Пролиті і розсипані речовини належить нейтралізувати і прибрати. Пакувальні матеріали (папір, стружку, вату, паклю і т. і.) належить зберігати окремо від хімікатів. ЛЗР і ГР.

Підлога в складських приміщеннях для зберігання хімічних речовин має бути стійкою до їх впливу, з гладкою поверхнею і нахилом для змивання цих речовин. В місцях стікання необхідно мати резервуар для нейтралізації стічних рідин.

Майданчики відкритих складів ЛЗР і ГР необхідно загороджувати (обваловувати) для перешкоджання розтіканню розчинів в разі аварії.

В сховищах бочки з нафтопродуктами слід укладати пробками догори: не можна допускати ударів бочок одна об другу. Розливання (переливання) нафтопродуктів проводиться тільки у спеціально відведених місцях.

Для місцевого освітлення під час зливно-паливних операцій необхідно застосувати акумуляторні ліхтарі у вибухозахищеному виконанні.

6.4.1.5. Електричні лампи зберігаються в упаковці у відведених місцях. Перегорілі газорозрядні лампи треба зберігати в спеціальних ємностях або на відкритих майданчиках з підвітряної сторони на відстані не менше 100 м від споруд і періодично партіями вивозити для знищення та демеркуризації на спеціальних підприємствах у відповідності з ДНАОП 0.03-1.43-88.

6.4.1.6. Під час роботи на складах належить дотримуватись норм допустимих навантажень при підніманні і перенесенні вантажів вручну для чоловіків згідно НАОП 8.7.10-2.04-84, для жінок  ДНАОП 0.03-3.28-93 (дод. 21, 22). Піднімання вручну вантажів вагою до 50 кг похилими східцями по вертикалі допускається тільки на висоту не більше 3 м, причому довжина сходень повинна бути більше висоти підйому не менше ніж в 3 рази.

Вантажі масою більше 50 кг переміщують за допомогою відповідних підйомно-транспортних пристроїв, спеціальних візків та інших механізмів і засобів транспортування.

Під час виконання робіт на тимчасових площадках в разі неможливості застосування автокранів і автонавантажувачів навантаження і розвантаження тяжких вантажів може виконуватись, як виключення, вручну. При цьому обов'язково вживаються заходи для забезпечення повної безпеки працівників (похилий настил відповідної міцності для спускання або піднімання, канати, рольганги), приз відповідальний керівник, який знаходиться на дільниці проведення робіт до повного їх закінчення, виробничий персонал додатково інструктується.

При навантаженні і розвантаженні бочок, рулонів паперу, круглих довгих матеріалів і виробів (колод, труб) похилими площинами робота проводиться за допомогою канатів; вживаються заходи для виключення можливості розкочування цих вантажів, при цьому робітникам не дозволяється знаходитись між пристроями або в зоні переміщення вантажу.

6.4.2. Вимоги до зберігання, складування і транспортування матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції в цехах

6.4.2.1. Напівфабрикати і готова продукція можуть зберігатися у виробничих приміщеннях тільки в спеціально відведених для цього місцях згідно з п. 5.1.7, в кількостях, не більше нормативне встановлених.

Напівфабрикати і готову продукцію необхідно укладати в штабелі і на піддони акуратно, без перекошеня.

Допускається зберігати в робочих приміщеннях у спеціально відведених місцях:

 аркушевий папір, несфальцьовану віддруковану продукцію  стопами на стелажах висотою не більше 1,6 м;

 віддруковану продукцію, сфальцьовану і зв'язану в пачки  штабелями висотою не більше 2,0 м;

 рулонний папір  укладеним в ряди, з обов'язковим розклинюванням кожного рулону з двох боків.

Формні пластини зберігаються в спеціальних стелажах або штативах.

6.4.2.2. Хімічні речовини, фарби, ЛЗР, ГР та інші матеріальні цінності, які зберігаються у цехових складах (кладових), належить розміщувати суворо за асортиментом. Порядок зберігання згідно з п. 6.4.1.4.

Для кладових в цехах (дільницях) встановлюються граничні норми кількості одночасного зберігання ЛЗР, ГР, фарб, лаків і розчинників.

У робочий час в цеховій кладовій ЛЗР, ГР і фарб вмикається витяжна вентиляція.

ЛЗР і ГР в тарі належить зберігати в металевих шафах або ящиках, які щільно закриваються і на внутрішніх сторонах яких є чіткий надпис з позначенням назв речовин і загальної допустимої норми змінної потреби для даного приміщення. В цих шафах (ящиках) забороняється зберігати інші речовини і матеріали.

Відкривати металеві бочки, бідони тощо необхідно тільки інструментами, виготовленими або покритими кольоровими металами, які не дають іскри під час ударів.

Фарби, ЛЗР і ГР видаються тільки в закритій металевій ємності.

Переливати і видавати ЛЗР, ГР, лакофарбові матеріали, клеї на горючій основі і розчинники необхідно в спеціальних роздавальних приміщеннях, оснащених витяжними шафами або столами з бортами не нижче 5 см, і металевими піддонами, з застосуванням спеціальних переливних або насосних пристроїв.

Для зберігання в цехах (на дільницях) кислот і лугів (в кількостях не більше змінного запасу) необхідні спеціальні приміщення або шафи з вогнетривких матеріалів. На випадок потрапляння кислот чи лугів на тіло людини необхідно мати готові розчини нейтралізуючих речовин (для кислот  5%-10%-ний розчин питної соди, для лугів  2%-3%-ний розчин оцтової або борної кислоти).

Бутлі з кислотою і лугом ємністю більше 5 л потрібно поміщати в спеціальні пластмасові футляри, проміжки в яких заповнюються стружками або іншим еластичним матеріалом, насиченим концентрованим розчином хлористого кальцію або хлористого амонію. Бутлі з кислотами і лугами належить переносити тільки двом робітникам.

6.4.2.3. Обтиральні матеріали, папір, картон, насичені змивально-мастильними речовинами і фарбами, а також відходи фотоплівки зберігаються в металевих ящиках, які щільно закриваються.

6.4.2.4. Переміщувати і транспортувати матеріали, напівфабрикати і готову продукцію належить тільки з використанням полагоджених транспортних засобів, механізмів і тари відповідно до вимог ГОСТ 12.3.009-76 і ГОСТ 12.3.020-80.

Між штабелями, піддонами і рулонами паперу, а також між ними і стінами передбачаються проходи і проїзди для оглядів і проведення вантажно-розвантажувальних операцій, виходячи з габаритів механізмів і транспорту, що застосовуються (дод. 15).

6.5. Дільниця зарядження акумуляторів

Акумулятори та випростувачі розміщуються в окремих приміщеннях. Забороняється встановлювати кислотні і лужні акумуляторні батареї в одному Приміщенні.

Зарядження кислотних акумуляторних батарей, лужних батарей та приготування електролітів проводиться в окремих кімнатах.

При приміщеннях акумуляторних батарей виділяється кімната для зберігання кислоти, сепараторів, приладдя для приготування електроліту площею не менше 4 м2

фотопавільйон

темна фотолабораторія

світла лабораторія

кольоророзділювачів, кольорокоректорів

ретушування

монтажування фотоформ

кладова фотоплівки

кладова хімікатів

регенерації срібла

кімната майстра

підвищений рівень яскравості, підвищений рівень УФ-випромінювання

відсутність природного освітлення

підвищений рівень статичної електрики

озон

пари складових

те саме

етиловий спирт, бензин

пари хімікатів

перенапруження зорового аналізатора

те саме

приготування копіювальних шарів і правильних розчинів

нанесення і сушіння копіювального шару

однопроцесорного травлення, викривання кліше

припудрювання кліше асфальтом, каніфоллю, тальком, каміллю сибірської модрини

електронно-гравіювальних автоматів

виготовлення металевих штампів і оброблення кліше

пробного друку

кладова пластин і кліше, контора цеху

кладова кислот

гострі краї, задирки

рухомі частини обладнання

складові копіювальних і травильних розчинів

те саме

складові травильних розчинів

аерозолі препаратів

пари складових фарби

пари кислот

приготування розчинів

виготовлення та підготування до друку форм і штампів

пробного друку

підвищений рівень УФ-випромінювання, підвищений рівень статичної електрики

рухомі частини

обладнання

складові розчинів

складові розчинів, озон

пари складових фарби

електролітична

приготування розчинів та електролітів

електрозабезпечення

зберігання форм

складова

підвищене значення вологості

підвищене значення напруги

складові електролітичних розчинів, пари електроліту

те саме

пари хімікатів

приготування копіювальних шарів і розчинів

підготування пластин

зерніння, поливання і сушіння пластин

копіювання

виготовлення форм

оброблення форм

пробного друку

кладова пластин, кімната майстра

кладова хімікатів

підвищений рівень УФ-випромінювання

рухомі частини обладнання

складові копіювальних розчинів

органічні розчинники, складові електролітичних розчинів

складові копіювальних розчинів

озон

розчини лугів

складові гідрофілізуючих розчинів

пари хімікатів

 грубої механічної обробки

поверхні формних циліндрів

тонкої механічної обробки поверхні формних циліндрів

електролітична (хромування форм)

приготування розчинів та електролітів

травлення циліндрів

електрозабезпечення

зберігання циліндрів, кадрових інструментів та пристроїв

рухомі частини

обладнання

підвищена запиленість

підвищене значення напруги

пари сірчаної кислоти, хромового ангідриду

складові розчинів

пари сірчаної кислоти

шліфувально-полірувальна

підготування пігментного паперу (копій)

сушіння пігментного паперу (копій)

копіювання та пігментний папір

переведення пігментних копій

травлення формних циліндрів

електромеханічного гравіювання

пробного друку

кладова пігментного паперу, кімната майстра

кладова хімікатів, кладова фарб, розчинників

підвищена запиленість

підвищена вологість

підвищений рівень УФ-випромінювання

рухомі частини

обладнання

озон

соляна кислота

те саме

пари хімікатів

підготування рам і сит

приготування світлочутливого шару

нанесення і сушіння світлочутливого шару

копіювання, проявлення (вимивання) і сушіння

кладова

підвищений рівень УФ-випромінювання

складові світлочутливого розчину

те саме

озон, складові вимирних розчинів

матрицювання

виготовлення гумових стереотипів

шліфування гумових стереотипів

виготовлення полімерних друкарських форм

кріплення гумових стереотипів і ФДФ

зберігання кліше і матриць, кладова матеріалів

підвищена температура

те саме

підвищена запиленість

підвищений рівень УФ-випромінювання

пари бензину

складові фотополімерних композицій, озон

друкування (аркушевих плоскодрукарських, аркушевих ротаційних машин, рулонних ротаційних книжково-журнальних машин, рулонних ротаційних газетних машин)

контролю та сортування віддрукованої продукції

колористична

фарбова станція (рулонних ротаційних машин)

змивання форм і валиків

шліфування і зберігання валиків

цехова ремонтна майстерня

кладова цеху, контора цеху

рухомі частини обладнання, підвищений рівень шуму, підвищений рівень статичної електрики

підвищена запиленість

підвищений рівень шуму

органічні розчинники, ПДР, фарбовий пил

складові фарби

те саме

органічні розчинники, ПДР

пил гуми, поліуретану

перенапруження зорового аналізатора

друкування (аркушевих ротаційних машин, рулонних ротаційних книжково-журнальних машин, рулонних ротаційних газетних машин

контролю та сортування віддрукованої продукції

колористична, фарбова станція (рулонних ротаційних машин)

приготування та розливання зволожуючих розчинів

акліматизація паперу

змивання форм і валиків

ремонту і зберігання валиків, цехова ремонтна майстерня

кладова цеху, контора цеху

рухомі частини обладнання, підвищений рівень шуму, підвищена запиленість, підвищений рівень статичної електрики

підвищена запиленість

підвищений рівень шуму

пари складових фарби і зволожуючих розчинів

пари складових фарби

складові зволожуючих розчинів

пари газу, бензину

перенапруження зорового аналізатора

Глибокого і флексографічного друку

друкування (аркушевих машин, рулонних ротаційних машин,), колористична фарбова станція

контролю та сортування віддрукованої продукції

приготування і зберігання розчинників

зберігання формних циліндрів і валиків

заточування ракелів

станція рекуперації

цехова ремонтна майстерня

кладова цеху, контора цеху

рухомі частини обладнання, підвищений рівень шуму, підвищена запиленість, підвищений рівень статичної електрики

підвищена запиленість

рухомі частини обладнання

пари складових фарби

складові розчинів

пари розчинників

перенапруження зорового аналізатора

Трафаретного друку

друкування, колористична, сушіння віддрукованої продукції

заточування ракелів

змивання ракелів і сит

кладова цеху

рухомі частини обладнання

пари складових фарби

пари розчинників

Брошурувально-палітурні

пакування

припресування плівки

макетування

фальцювання

виготовлення палітурок

оформлення палітурок

очищення палітурок від фольги

комплектування, скріплення та оброблення книжкових блоків

виготовлення брошур

підвищений рівень УФ-випромінювання,

підвищена температура

підвищений рівень шуму, підвищена запиленість

підвищена температура

підвищений рівень шуму, підвищена запиленість

підвищений рівень шуму, підвищена температура

озон, пари органічних розчинників

пари складових клеїв

те саме

те саме

пари складових фарби

пари складових клеїв

те саме

винотовлення клеїі

змивання клеєвиваликів і апаратів

компресорна, вакуумна цехова ремонтна майстерня

кладова цеху, контора цеху

підвищений рівень шуму

пари складових клеїі

Паперово-білове та картононажне виробництво

Лініювання паперу та виготовлення зошитів

лініювання паперу, ліміювально-зошитових агрегатів

комплектування, скріплення та обробка зошитів

пакування готової продукції

склад готової продукції

рухомі частини обладнання, підвищений рівень шуму, , підвищений рівень статичної електрики

рухомі частини обладнання, підвищений рівень шуму,

підвищена запиленість

органічні розчинники, ПДР, фарбовий пил

Виготовлення пакувальних коробок

виготовлення форм, друкарсько-висікальних автоматів

повздовжнього склеювання висічок та пакування

рухомі частини обладнання, підвищений рівень шуму, підвищена запиленість,

пари складових клеїв

Виготовлення алфавітних книжок

алфавитно-висікальних автоматів

контролю та пакування готової продукції

рухомі частини обладнання, підвищений рівень шуму, підвищена запиленість,

підвищена запиленість

Виготовлення палітурок на ВЧ-обладнанні

виготовлення штампів

ВЧ-обладнання

сортування та зберігання матеріалів і напівфабрикатів, пакування готової продукції

рухомі частини обладнання

підвищений рівень електромагнітного випромінювання, підвищена температура

підвищена запиленість

хлористий водень,

вінілхлорид

Парафінування паперу

плавлення парафіну

парафінувальних машин

кладова парафіну, склад готової продукції

підвищена температура

підвищена температура

підвищена вологість

пари парафіну

те саме

Регенерації відходів та виготовлення ПХВ плівки

сортування відходів ПХВ плівки

регенерація та виготовлення ПХВ плівки

склад готової продукції

підвищена температура

хлористий водень, вінілхлорид

Виготовлення деталей скріплення блоків та пласмасових іграшок

термопластавтоматів

кладова матеріалів та готової продукції

підвищена температура


Додаток 4

НОРМИ ШТУЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Освітленість:

Цехи, дільниці, виробничі операції

Робоча поверхня, на якій нормується освітленність

(г - горизонтальна,

в - вертикальна, п-похила)

Фон

Розряд і підрозряд зорових робіт

Комбінована (місцева + загальна)

загальне освітлення

Показник

*

Коефі-цієнт пульсації

Тип ламп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВИРОБНИЧІ ПРИМІЩЕННЯ

СКЛАДАЛЬНІ ЦЕХИ

Ручне складання

На рівні 0,8 м

від підлоги: Г

Оригінал отри

мач: П

Набірна каса: Г

-

Світлий

Те саме

-

I I г

IV б

-

1000

500

300

-

-

20

20

20

20

20/10

20/10

ЛБ

ЛБ

ЛБ

складання на рядковідливних машинах

На рівні 0,8 м

від підлоги: Г

Оригінал отри

мач: П

Верстатка: В

-

Світлий

Середній

-

I I г

IV г

-

1000

300

300

-

-

20

20

20

20

20/10

20

ЛБ

ЛБ

ЛБ

 

Продовження додатка 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Складання на літеровідливних машинах

На рівні 0,8 м

від підлоги: Г

Оригінал отри-

мач: П

Стіл: г

-

Світлий

Середній

-

ІІ г

IV б

-

1000

500

300

-

-

20

20

40

20

20/10

20

лб

лб

лб

Правлення і верстання набору

Відливання штифтів. лінійок і проміжних елементів

Стіл: г

те саме

Те саме

те саме

ІІ г

IV г

1000

-

-

300

20

40

20/10

20

лб

лб

Фотоскладання

На рівні 0,8 м

від підлоги: Г

Оригінал отримач: П

Стіл: г

Зони роботи: г

-

Світлий

Середній

-

-

ІІ г

ІІ г

-

-

1000

1000

-

300

-

-

300

20

20

20

40

20

20/10

20/10

20

лб

лб

лб

лб

Виготовлення

На рівні 0,8 м

від підлоги: Г

Талер преса: г

Стіл: г

-

Середній

Те саме

-

IV б

ІІІ а

-

500

750

300

-

20

20

20

20

20

20

20/15

лб

лб

лб

Машинний зал ЕОМ

На рівні 0,8 м

від підлоги: Г

Оригінал отри-

мач: П

-

Середній

-

ІІ г

-

1000

300

300

20

20

20

20/10

лб

лб

коректорська

Відбиток: П

Те саме

ІІ г

1000

-

20

20/10

лб

СТЕРЕОТИПНІ ЦЕХИ

Відливання і оброблення стереотипів; виготовлення пластмасових, гумових стереотипів

На рівні 0,8 м

від підлоги: Г

місце укладання матриць

Зона роботи

-

ІІІ а

ІІ г

-

750

1000

200

-

-

40

20

20

20

20/15

20/10

лб

лб

лб

ФОТОРЕПРОДУКЦІЙНІ ЦЕХИ

світла лабораторія

На рівні 0,8 м

від підлоги: Г

-

-

-

300

40

20

лб

Темна лабораторія

те саме

-

-

-

150

40

20

лб

ретушування

На рівні 0,8 м

від підлоги: Г

оригінал: п

-

Середній

-

ІІ г

-

1000

200

-

20

20

20

20/10

лб

лб

монтажування

На рівні 0,8 м

від підлоги: Г

-

-

-

150

40

20

лб

ЦИНКОГРАФІЯ

по площі дільниці

На рівні 0,8 м

від підлоги: Г

Середній

-

-

300

20

20

лб

Підготування пластин

Стіл: г

те саме

ІІІ а

750

-

20

20/10

лб

травлення форм

Пластини

-”-

IV б

500

-

20

20

лб

Гравіювальні роботи

а) на автоматах

зона роботи

-”-

ІІІ в

750

-

20

20/10

лб

б) вручну

стіл г

-”-

ІІ г

1500

-

20

20/10

лб

Оброблення кліше

стіл верстака г

-”-

IV б

500

-

20

20/10

лб

ЦЕХИ ВИГОТОВЛЕННЯ ФОТОПОЛІМЕРНИХ ФОРМ І ШТАМПІВ

На площі дільниці

На рівні 0,8 м

від підлоги: Г

-

-

-

200

40

20

лж

Виготовлення та підготування форм до друку

зона роботи

Середній

IV б

300

-

20

20

-

ЦЕХИ ГАЛЬВАНІЧНОГО ВИГОТОВЛЕННЯ ФОРМ ВИСОКОГО ДРУКУ

по площі дільниці

На рівні 0,8 м

від підлоги: Г

-

-

-

200

40

20

лб

ЦЕХИ ВИГОТОВЛЕННЯ ФОРМ ОФСЕТНОГО ДРУКУ

Приготування копіювальних шарів і розчинів

На рівні 0,8 м

від підлоги: Г

-

-

-

200

40

20

лб

підготування пластин

те саме

-

-

-

200

40

20

лб

зерніння, поливання і сушіння пластин

-”-

-

-

-

150

40

20

лж

Копіювання (копіювальні рами)

-”-

-

-

-

150

40

20

лж

травлення форми, проявлення

ванна, кювета

Середній

IV б

500

-

20

20

лб

оброблення форми

раковина

стіл г

те саме

IV б

500

-

20

20

лб

ЦЕХИ ВИГОТОВЛЕННЯ ФОРМ ГЛИБОКОГО ДРУКУ

По площі дільниць

На рівні 0,8 м

від підлоги: Г

-

-

-

300

20

20

лб

підготування поверхні формного

циліндра травлення, шліфування, полірування циліндра,

переведення пігментної копії,

проявлення і сушіння пігментного паперу

Поверхня циліндра: В

Середній

IV б

500

-

20

20

лб

ЦЕХИ ВИГОТОВЛЕННЯ ФОРМ ТРАФАРЕТНОГО ДРУКУ

По площі дільниць

На рівні 0,8 м

від підлоги: Г

-

-

-

200

40

20

лб

Нанесення, копіювання, прояв- лення і сушіння світлочутливого шару

те саме

Середній

-

-

150

40

20

лб

ЦЕХИ ВИГОТОВЛДЕННЯ ФОРМ ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ

На площі дільниць

На рівні 0,8 м

від підлоги: Г

-

-

-

200

40

20

лб

Виготовлення стереотипів

Місце укладання матриць

Середній

ІІІ в

250

-

20

20/15

лб

Оброблення стереотипів, кріплення, монтажування стереотипів

Зона роботи

стіл

Те саме

іі г

1000

-

20

20

лб

ДІЛЬНИЦІ ПРОБНОГО ДРУКУ

По площі дільниць

На рівні 0,8 м

від підлоги: Г

-

-

-

300

20

20

лдд

Прободрукарський верстат

Талер: г

Світлий

IV б

500

-

20

20

лб

Прободрукарський верстат для кольорового друку

стіл г

те саме

ІІ г

1000

-

20

20/10

лдц

контроль пробних відбитків

те саме

-“-

ІІ г

1000

-

20

20/10

лдд

ЦЕХИ ВИСОКОГО ДРУКУ

По площі дільниць

На рівні 0,8 м

від підлоги: Г

-

-

-

300

20

20

лдд або лб

Друкування на плоскодрукарській машині

Талер: г

Приймальний

стіл: г

Середній

те саме

IV б

ІІІ в

500

750

-

-

20

20

20

20/10

лб

лб

Друкування на тигельній машині

Талер: в

-“-

-

-

300

20

20

лб

Друкування на рулонній або аркушевій ротаційній машині

Формний циліндр: г

-“-

IV б

500

-

20

20/10

лб

Приймальний

стіл аркушевої

машини

-“-

ІІІ в

750

-

20

20

лб

Стіл друкаря

Стіл: г

світлий

ІІ г

1000

-

20

20/10

лб

Контроль якості продукції

ЦЕХИ ОФСЕТНОГО ДРУКУ

По площі дільниць

На рівні 0,8 м

від підлоги: Г

-

-

-

300

20

20

лдд

Друкування на рулонній або аркушевій офсетній машині

Формний циліндр: Г

Середній

IV б

500

-

20

20

дб

Приймальний

стіл аркушевої машини: г

Те саме

ІІІ в

750

-

20

20

дб

Стіл друкаря

Стіл: г

світлий

ІІ г

1000

-

20

20/10

дб

Контроль якості продукції

Те саме

Те саме

ІІ г

1000

-

20

20/10

дб

ЦЕХИ ГЛИБОКОГО І ФЛЕКСОГРА-ФІЧНОГО ДРУКУ

По площі дільниць

На рівні 0,8 м

від підлоги: Г

-

-

-

300

20

20

лдд

Друкування

Приймальний стіл аркушевої машини

Середній

ІІІ в

750

-

20

20/10

лдц

Стіл друкаря

Стіл: г

світлий

ІІ г

1000

-

20

20/10

лдд

Контроль якості продукції

Те саме

Те саме

ІІ г

1000

-

20

20/10

лдд

Заточування ракелів

Зона роботи

Середній

ІІІ б

1000

-

40

20

лб

ЦЕХИ ТРАФАРЕТНОГО ДРУКУ

По площі дільниць

На рівні 0,8 м

від підлоги: Г

-

-

-

300

20

20

лдд

Друкування

Друкарська форма: г

Середній

IV б

500

-

20

20/10

лдц

Стіл друкаря

Стіл:

Світлий

ІІ г

1000

-

20

20/10

лдц

Контроль якості

Те саме

Те саме

ІІ г

1000

-

20

20/10

лдд

Дільниці друкарських фарб

Колористична

На рівні 0,8 м

від підлоги: Г

-

IV б

-

300

20

20

лдд

Фарбова станція

Те саме

-

-

-

150

20

20

лб

БРОШУРУВАЛЬНО-ПАЛІТУРНІ ЦЕХИ

По площі дільниць

-”-

-

-

-

300

20

20

ЛБ

Припресування плівки

Приймальний стіл

Середній

IV б

500

-

20

20

лб

Розрізування та обрізування на одноножових і триножових різальних машинах

Стіл машини: г

Середній

IV б

500

-

20

20

лб

Фальцювання, виготовлення блоків, палітурок, вставляння блоків в палітурки на машинах

Зона роботи

-

-

-

300

20

20

лб

Тиснення на позолотному пресі

Талер: г

-

-

300

20

20

лб

Фальцювання, приклеювання, форзація, ілюстрація і інші роботи, що виконуються вручну

Стіл: г

Світлий

ІІІ в

750

-

20

20/15

лб

Шиття на ниткошвейних машинах або дротошвейних машинах

Зона роботи

Те саме

IV б

500

-

20

20

лб

Робота на округлювальних та штрихувальних машинах і верстатах

Те саме

-

-

300

40

20

лб

Оброблення продукції на потокових автоматизованих лініях

Те саме

-

-

300

20

20

лб

Контроль готової продукції

Стіл: г

Світлий

ІІ г

1000

-

20

20/10

лб

Приготування клеїв

На рівні 0,8 м

від підлоги: Г

-

-

-

200

40

20

лб

ЦЕХ ОПЕРАТИВНОЇ ПОЛІГРАФІЇ

По площі дільниць

Те саме

-

-

-

200

20

20

лб

Складання на складально- друкарських машинах і авто- матах, фотоскладання

Оригінал: г

Середній

ІІ г

1000

-

20

20/10

лб

Світлокопіювання, виготовлення друкарських форм

Стіл: г

Те саме

IV б

500

-

40

20

лб

Друкування

Зона роботи

Середній

IV б

500

-

40

20

лб

Стіл друкаря

Стіл: г

Світлий

ІІ г

1000

-

20

20/10

лб

Контроль якості

Те саме

Те саме

ІІ г

1000

-

20

20/10

лж

Крпіювання на множувальних апаратах

На рівні 0,8 м

від підлоги: Г

-

-

-

200

20

20

лж

ПАПЕРОВО-БІЛОВЕ ТА КАРТОНАЖНЕ ВИРОБНИЦТВО

Виготовлення палітурок на вч-обладнанні

Зона роботи

-

V а

-

300

40

20

лб

ПРИМІЩЕННЯ ДОПОМІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА

ДІЛЬНИЦЯ ПІДГОТУВАННЯ ПАПЕРУ, КАРТОНУ, ПАЛІТУРНИХ МАТЕРІАЛІВ

По площі дільниць

Те саме

-

V а

-

300

40

20

лб

ДІЛЬНИЦЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ФАР -БОВИХ І ЗВОЛОЖУЮЧИХ ВАЛИКІВ

Вальцеварка, відливання валиків

На рівні 0,8 м

від підлоги: Г

-

IV г

-

300

20

20

лб

Обточування гумових валиків

Зона роботи

Середній

IV г

-

300

20

20

лб

ЛАБОРАТОРІЇ

По площі дільниць

На рівні 0,8 м

від підлоги: Г

-

-

-

300

20

20

лб

Стіл: г

Світлий

ІІ г

1000

-

20

20

лб

РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНІ ЦЕХИ

По площі дільниць

На рівні 0,8 м

від підлоги: Г

Середній

-

300

-

40

15

лб

СКЛАДИ ТА ЦЕХОВІ КЛАДОВІ

По площі дільниць

Те саме

-

-

-

75

-

-

лб

АДМІНІСТРАТИВНО-ПОБУТОВІ ПРИМІЩЕННЯ

Кабінети і робочі кімнати, контори цехів

На рівні 0,8 м

від підлоги: Г

-

-

-

300

40

15

лб

Душові, кімнати гігієни жінок, кімнати для куріння

Підлога

-

-

-

75

-

-

лб

Гардеробні

Те саме

-

-

-

75

-

-

лб

Пункти охорони здоровя

На рівні 0,8 м

від підлоги: Г

-

-

-

150

-

-

лж

Їдальні, буфети, кімнати приймання їжі

На рівні 0,8 м

від підлоги: Г

-

-

-

200

60

20

лб

ТЕРИТОРІЯ

Пішохідні доріжки

Підлога

-

-

-

4

-

-

лб

Підїздні шляхи, автостоянки

Те саме

-

-

-

2

-

-

лб

Вантажно-розвантажувальні майданчики

Те саме

-

-

-

75

-

-

лб

Примітка: 1. Зона роботи / гр. 3/ визначається як поверхня столу, частина обладнання або виробу, на якій проводиться робота.

2. Світильники місцевого освітлення повинні бути перекриті світлорозсіювальним склом.

3. Для світильників місцевого освітлення можливе застосування ламп розжарювання.

4. Рівні освітленості для робочих операцій, які не перераховані в гл .2, приймаються за розміром загального освітлення /гл. 7/ для даного цеху.

5. На дільницях виготовлення друкарських форм з застосуванням копіювальних шарів джерела світла повинні бути неактинічні до них.

6. В друкарських цехах тип ламп при кольоровому друці - ЛД*, при чорно-білому - ЛБ.

7. Яскравість підсвічування монтажного столу не має перевищувати 450-500 нл/м2.

Рекомендується використовувати лампи типу ЛД. Виключити пряме попадання світла від загального освітлення на поверхню столу.


ДОДАТОК 5

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ, ЩО ОСНАЩУЄТЬСЯ ВБУДОВАНИМ МІСЦЕВИМ ОСВІТЛЕННЯМ

Рядковідливні машини

Складально-перфоруючи машини

Літеровідливні машини

Реал складальний

Столи для правлення, верстання, складання і розбирання шрифту

Коректурні верстати

Стіл коректора

Матричний прес (талер)

Верстати для відливання стереотипів

Столи для оздоблення стереотипів вручну

Столи для оброблення стереотипів

Універсальні оброблювальні верстати

Фрезерні верстати, фацетно-торцеві, свердлильні верстати

Ретушерський пульт

Прободрукарський верстат

Верстаки для переведення і обмазування форм глибокого друку

Верстаки для травлення форм глибокого друку

Полірувальні та шліфувальні верстаки

Травильні машини

Столи травильника

Столи для викривання

Електронно-гравіювальні автомати

Столи для гравіювання вручну

Приправочні столи

Плоскодрукарські машини (талер, приймальний стіл)

Ротаційні машини (формний циліндр, фальцювальний апарат)

Столи друкарів

Офсетні машини (фориний циліндр, передаточний циліндр, приймальний стіл)

Аркушеві і рулонні машини глибокого друку (формний циліндр, приймальний стіл )

Машини флексографічного друку

Машини для припресування плівки

Лакувальні машини

Верстати для заточування ракелів

Різальні машини

Верстати для заточування ножів

Ниткошвейні машини

Дротошвейні машини

Позолотні преси

Столи для ручних робіт, контролювання готової продукції

ВЧ-обладнання

Друкарсько-висікальний автомат (друкарські секції)

Алфавітно-висікальні машини


Додаток 6

НОРМОВАНІ ЗНАЧЕННЯ КПО* ПРИ БІЧНОМУ ОСВІТЛЕННІ

Розряд зорових робіт

Назва цехів і дільниць

Природне

освітлення КПО, %

ІІ

Цехи складальні, дільниці гальванічні, гравіювання, контролю та сортування віддрукованої продукції

2,5

ІІІ

Дільниці відливання шрифтів, лінійок і проміжних елементів, пробного друку. Стереотипні цехи

2,0

IV

Дільниці копіювання, травлення , хромування, міднення, оброблення кліше, виготовлення фотополімерних форм, форм трафаретного і флексографічного друку. Цехи високого, офсетного, глибокого, трафаретного і флексографічного друку; брошурувально- палітурні цехи, паперово-білове, картонажне виробництво

1.5

V

Дільниці ретушування, монтажування

1,0

*КПО - коефіцієнт природного освітлення


Додаток 7

ГРАНИЧНО ДОПУСТИМІ КОНЦЕНТРАЦІЇ (ГДК) ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН В ПОВІТРІ РОБОЧОЇ ЗОНИ

N

п/п

Назва речовини

Величина гранично допустимої концентрації,

мг/м3

Клас небезпеки

Агрегатний стан

1

2

3

4

5

1.

Aзоту оксиди (в перерахунку на NO2)

5

3

n

2.

Акролеїн

0,2

2

n

3.

Алюміній та його сплави (в перерахунку на Al)

2

3

a

4.

Амілацетат

100

4

n

5.

Аміак

20

4

n

6.

Ангідрід масляний

1

2

n

7.

Ангідрід сірчаний

1

2

a

8.

Ангідрід фосфорний

1

2

a

9.

Ангідрід хромовий

0,01

1

n

10.

Анілін +

0,1

1

n

11

Aцетон

200

4

n

12.

Аеросил, модифікований бутиловим спиртом (бутосил)

1

3

а

13.

Бензин паливний (сланцевий крекінг і ін.) (в перерахунку на С)

100

4

n

14.

Бензол +

15/5

2

n

15.

Буталацетат

200

4

n

16.

Вінілтолуол

50

4

n

17.

Вінілбутиловий ефір

20

4

n

18.

Вібутилфталат

0,5

2

n +а

19.

Диніл

10

3

n +а

ч20.

Дінітротолуол +

1

2

n +а

21.

Дихлоретан +

10

2

n

22.

Діетиламін

30

4

n

23.

Заліза пентакарбоніл +

0,1

1

n

24.

Ізопропілбензол (кумол)

50

4

n

25.

Капролактам

10

3

а

26.

Гас (в перерахунку на С)

300

4

n

27.

Кислота метакрилова

10

3

n

28.

Кислота капронова

5

3

n

29.

Кислота сірчана +

1

2

а

30.

Кислота оцтова

5

3

n

31.

Кремнію діоксид кристалічний (кврц, кристобаліт, тридиміт) при вмісті в пилу більше 70% (кварцит, динас і ін.)

1*

3

а

32.

Кремнію карбід (карборунд)

6

4

а

33.

Ксилол

50

3

n

34.

Лігроїн (в перерахунку на С)

300

4

n

35.

Марганцю оксиди (в перерахунку на MnO2):

а) аерозоль дезінтеграції

б) аерозоль концентрації

0,3

0,05

2

1

а

а

36.

Мідь

1/0,5

2

а

37.

Метилацетет

100

4

n

38.

Метиловий ефір акрилової кислоти (метилакрил)

5

3

n

Продовження додатку 7

1

2

3

4

5

39.

Нікель і його сполучення: окис нікелю (в перерахунку на Ni), солі нікелю у вигляді гідроаерозолю

0.05

1

a

40.

Нітроксилол +

5

2

n

41.

Нітрохлорбензол + (о, м; n-ізометри)

1

2

n

42.

Озон

0,1

1

n

43.

Пропілацетат

200

4

n

44.

Пил рослинного і тваринного походження