Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...

 

 
Email
Пароль
Войти Регистрация

ДБН В.2.2-9-99. Зміна Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення.

Название (рус.) ДБН В.2.2-9-99. Изменение Дома и сооружения. Общественные дома и сооружения. Основные положения.
Кем принят Держбудівництва та архітектури
Тип документа ДБН (Державні Будівельні Норми)
Рег. номер В.2.2-9-99
Дата принятия 20.07.2025
Статус Действующий
Скачать этот документ в архиве в формате MS Word
 

ЗМІНА 1 ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки та споруди. Основні положення ", затверджена наказом Держбуду України від 25 липня 2001 року № 151 і введена в дію з 1 серпня 2001 року.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Пункт 7.39 викласти в новій редакції:

"7.39 У громадських будинках та спорудах може встановлюватися газове обладнання, у тому числі для теплопостачання, згідно з вимогами ДБН В.2.5-20".

Пункт 7.40. Слова: "цокольних та перших поверхах громадських будинків та споруд газифікованих поселень, а також у приміщеннях, зазначених у 7.39" замінити словами: "а за їх відсутності у цокольних або перших поверхах громадських будинків та споруд газифікованих поселень".

Додаток Б. Вилучити з таблиці нормативний документ:

СНіП 2.04.08-87

Газоснабжение

Доповнити таблицю нормативним документом:

ДБН В.2.5-20-2001

Газопостачання

ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ

Пункт 7.39 изложить в новой редакции:

"7.39 В общественных зданиях и сооружениях может устанавливаться газовое оборудование, в том числе для теплоснабжения, согласно требованиям ДБН В.2.5-20".

Пункт 7.40. Слова: "цокольных и первых этажах общественных зданий и сооружений газифицированных поселений, а также в помещениях, указанных в 7.39" заменить словами: "а при их отсутствии в цокольных или первых этажах общественных зданий и сооружений газифицированных поселений".

Приложение Б. Исключить из таблицы нормативный документ:

СНиП 2.04.08-87

Газоснабжение

Дополнить таблицу нормативным документом:

ДБНВ.2.5-20-2001

Газоснабжение

Опубліковано:

“Будівництво і стандартизація”, 3-й випуск, 2001 р.Спонсоры раздела:
Читайте также:Украинская Баннерная Сеть