Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...
 

 
Email
Пароль
Войти Регистрация

"Щодо статистичної звітності будівельних організацій"

Название (рус.) "Относительно статистической отчетности строительных организаций"
Кем принят Інші
Тип документа Письмо
Рег. номер 11/8-198
Дата принятия 20.02.2016
Статус Действующий
Скачать этот документ в архиве в формате MS Word

 

Щодо статистичної звітності будівельних організацій

Лист Мінбуду України від 16.02.2006 р. № 11/8-198

Мінбуд України на звернення «...» від 31.01.2006 р. № 36 розглянув лист «...» від 22.12.2005 р. № 41к-22/12 і в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до частини восьмої статті 19 Господарського кодексу України усі суб'єкти господарювання зобов'язані здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну звітність, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

У будівельній діяльності здійснюється, зокрема, державне статистичне спостереження за формою № 1-кб "Звіт про виконання будівельних робіт", яке відображає обсяги господарської діяльності (вартість виконаних робіт) і подається підприємствами та відокремленими підрозділами, що виконують будівельні роботи (код економічної діяльності за Класифікацією видів діяльності (КВЕД) - секція Р "Будівництво"). Дані про обсяги (вартість) виконаних робіт, що відображаються у зазначеній державній статистичній звітності, обраховуються за типовими формами первинного обліку, що оформлені як підстава для розрахунку із замовниками.

Типові форми первинних документів з обліку у будівництві № КБ-2в "Акт приймання виконаних підрядних робіт" та № КБ-3 "Довідка про вартість виконаних підрядних робіт" затверджені спільним наказом Держкомстату України та Держбуду України від 21.06.2002 р. № 237/5 з метою уніфікації та забезпечення однозначного підходу щодо відображення у звітності обсягів (вартості) виконаних будівельних робіт та розрахунків за виконані роботи.

Згідно з Законом України "Про інвестиційну діяльність" основним правовим документом, що регулює взаємовідносини та забезпечує узгоджену діяльність між сторонами, є договір.

Договір пайової участі - це вид інвестиційного договору, який відображає спосіб залучення коштів в об'єкт інвестування (у даному випадку - в об'єкт будівництва). Спосіб залучення коштів не впливає на ціль, з якою здійснюється інвестування: створення об'єкта (будівництво об'єкта).

Таким чином, обов'язковість ведення первинного обліку під час здійснення будівельної діяльності, що встановлена законодавством, не залежать від способу інвестування щодо предмета діяльності.

Наразі виконавцями робіт за усталеною практикою використовується "Журнал обліку виконаних робіт" (форма № КБ-6), затверджений наказом колишнього ЦСУ СРСР від 14.12.72 р. № 816, як первинний документ, призначений для обліку обсягів виконаних будівельних робіт за відповідний період на об'єкті. Дані цього журналу використовують для складання Актів приймання виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-2в).

Наявність такого Журналу передбачена також Інструкцією проведення перевірок визначення вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням коштів державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ та організацій, затвердженою наказом Держбуду України від 03.11.98 р. № 249.

Згідно зі статтею 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV підприємство самостійно визначає облікову політику, а також розробляє систему і форми внутрішньогосподарського обліку, звітності і контролю господарських операцій з дотриманням вимог законодавства.

Отже, використання журналу обліку № КБ-6 як первинного облікового документа не є обов'язковим, а лише рекомендованим до складання виконавцями будівельних робіт, наприклад, згідно з Методичними рекомендаціями з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затвердженими наказом Держбуду України від 16.02.2004 р. № 30 (які можуть застосовуватися для планування, бухгалтерського обліку і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт).

Перший заступник міністра                         А. Беркута

Надруковано у "Дебет-Кредит" від 22 .05.2006 р., № 21Спонсоры раздела: