Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...
 

 
Email
Пароль
Войти Регистрация

"Стосовно підвищення експлуатаційної надійності будівель і споруд"

Название (рус.) "Относительно повышения эксплуатационной надежности зданий и сооружений"
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Тип не установлен
Рег. номер 11/21-326
Дата принятия 20.03.2004
Статус Действующий
Скачать этот документ в архиве в формате MS Word

 

Стосовно підвищення експлуатаційної надійності будівель і споруд

Лист Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

від 4 березня 2009 р. № 11/21-326

Всеукраїнському журналу "Все про охорону праці"

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, розглянувши інформаційний запит Всеукраїнського журналу "Все про охорону праці" (лист від 16.02.2009 № 25), з питань компетенції повідомляє.

Стосовно підвищення експлуатаційної надійності основних фондів, зокрема будівель і споруд, прийнято ряд законів, доручень Президента України, постанов Кабінету Міністрів, нормативних документів та цільових програм.

Основними законодавчими документами з цього питання, зважаючи на стан основних фондів у 2005 році, є Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", в статті 3 якого визначено, що основними завданнями у сфері захисту населення і територій є здійснення комплексу заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, а також закони України "Про об'єкти підвищеної небезпеки", "Про страхування" і "Про охорону культурної спадщини" та інші законодавчі документи, пов'язані з містобудівними питаннями.

На виконання доручень Президента України від 15.12.2001 № 55/38355 та від 21.08.2002 № 1-1/1088, Прем'єр-міністра України від 28.08.2002 № 9356/2к та рішення Урядового комітету економічного розвитку та питань європейської інтеграції від 27.06.2002 Держбудом України із залученням НДІ будівельних конструкцій і НДІ будівельного виробництва здійснювалось методологічне забезпечення розробки галузевих і регіональних програм модернізації аварійно-небезпечних будівель та моніторинг їх виконання протягом дії доручення.

Спільними наказами Держбуду та Держнаглядохоронпраці України від 27.11.97 р. № 32/288 та від 30.03.98 р. № 62/48 на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 № 409 "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж" прийнято пакет "Нормативних документів з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель".

На підставі зазначених норм забезпечено створення Реєстру аварійно-небезпечних об'єктів (РАНО), який до 2008 року дозволяв проводити кількісний моніторинг аварійно-небезпечних промислових об'єктів. В зв'язку з проблемами фінансування, невизначеністю механізму розповсюдження інформації Реєстру в 2008 році роботи щодо супроводження бази даних про аварійно-небезпечні об'єкти проводились не в повному обсязі.

Проблеми забезпечення задовільного стану об'єктів знайшли відображення в заходах щодо реалізації положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 20082009 роки, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 № 1250-р. Заходами щодо реалізації пункту 3.37 положень зазначеної Генеральної угоди передбачено "Визначити перелік об'єктів та споруд, що перебувають у небезпечному для життя людей технічному стані, розробити та виконати протягом строку дії Генеральної угоди плани заходів щодо подальшої безпечної їх експлуатації".

Для реалізації зазначеного заходу необхідно провести інвентаризацію об'єктів та споруд, визначити пріоритетність їх соціальної значимості в разі виникнення небезпечного стану та провести паспортизацію з метою визначення реального технічного стану.

Кабінет Міністрів України дорученням від 14.05.2008 № 24979/1/1-08 до листа Секретаря Ради національної безпеки і оборони України від 07.05.2008  № 8/4-1684-6-11 зобов'язав МНС, інші органи центральної влади та державні адміністрації в межах компетенції розглянути рішення Міжвідомчої комісії з питань науково-технологічної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України, прийнятого за результатами розгляду 3 квітня п. р. питання "Про стан забезпечення сейсмічної безпеки та проблеми розвитку сейсмостійкого будівництва в Україні", а також подати пропозиції з питань, що потребують рішення Уряду.

Підпунктом 1-г пункту 2 зазначеного рішення було рекомендовано Кабінету Міністрів України разом із Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування забезпечити до 1 січня 2009 року складання переліку об'єктів житлово-громадського призначення та визначити послідовність проведення їх паспортизації, включаючи оцінку сейсмостійкості. Таким чином передбачалось забезпечити підготовку до паспортизації об'єктів житлово-громадського призначення на сейсмонебезпечних територіях. Разом з тим, обмеженість бюджетного фінансування не дозволила включити в план замовлень на 2009 рік, які виконуються Мінрегіонбудом, роботи, необхідні для методичного забезпечення проведення паспортизації у сейсмонебезпечних регіонах.

Наразі Мінрегіонбудом протягом 2008 року підготовлено інформаційні матеріали та пропозиції до проекту рішення засідання РНБОУ з питання "Щодо діяльності органів виконавчої влади по дотриманню безпечного стану конструкцій, споруд, обладнання та інженерних мереж". Зазначені матеріали дозволили підготувати до засідання інтегровану довідку і проект рішення з проблем забезпечення експлуатаційної надійності об'єктів будівництва. За результатами рішень, які будуть прийняті РНБОУ, визначаться подальші заходи щодо об'єктів та споруд, що перебувають у небезпечному для життя людей технічному стані.

Заступник Міністра               В. А. НегодаСпонсоры раздела: